Advertisement
Guest User

Svar Version2

a guest
Feb 1st, 2015
1,419
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 2.48 KB | None | 0 0
 1. [quote id=298943]
 2. Så er der yderligere dem som ikke har nået at framelde sig digital post, som det nok er tilfældet for hende beskrevet ovenfor, der missede sine CT-skanninger. Jeg véd ikke hvor mange der er tale om, men det er nok flere hundrede tusinde.
 3. [/quote]
 4.  
 5. Hende det missede sine CT-skanninger, burde helt klart fritages for digital post.
 6.  
 7. Men det kan hun ikke blive, for hun opfylder ikke nogen af disse meget firkantede 8 punkter, der er et krav for at blive fritaget:
 8.  
 9. **Hvem kan fritages for digital post**
 10. Du kan blive fritaget for at modtage digital post i en række konkrete tilfælde:
 11.  
 12. - Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at anvende Digital Post-løsningen
 13. - Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer dig i at anvende Digital Post-løsningen
 14. - Manglende adgang til computer i dit hjem eller opholdssted.
 15. - Du er registreret i Det Centrale Personregister(CPR) som udrejst af Danmark
 16. - Du er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR-registeret
 17. - Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen
 18. - Praktisk vanskeligheder ved at skaffe den offentlig digitale signatur NemID (for eksempel på grund af udlandsophold med lang afstand til dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres)
 19. - Din bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downloadshastighed på mindst 512 kbit/s.
 20.  
 21. Kilde: http://www.aeldresagen.dk/temaer/Sider/hvor-digital-skal-du-vaere.aspx
 22.  
 23. At have dårlige it-kundskaber er ikke en en gyldig grund, åbenbart.
 24. Heller ikke selvom man er kommet i en alder, hvor der er svært, grænsende til umuligt, at lære nye færdigheder på det niveau der her kræves.
 25.  
 26. Hun kan godt finde ud af at bruge Facebook osv. men hun er ofte forvirret, hukommelsen er ikke hvad den har været, og hun ringer ofte og kan ikke forstå at hendes brugernavn til Facebook ikke er hendes CPR-nummer, for "det plejer det jo at være".
 27.  
 28. Rent teknisk er hun i stand til at logge på e-Boks, men hun er for ustabil og forvirret til at man kan sende potentielt livsvigtige breve til hende dér - men hun kan ikke fritages, fordi hun på gode dage godt kan.
 29.  
 30. Og derfor fortsætter det nok sådan, og derfor dør hun sikkert om nogle få år, "så det problem løser jo sig selv."
 31.  
 32. Det er bare lidt hårdt at se på fra sidelinjen, uden at kunne gøre noget ved det.
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement