SHARE
TWEET

Untitled

a guest Oct 15th, 2019 66 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # -*- coding: utf-8 -*-
 2. """
 3. Created on Sat Oct 12 17:27:11 2019
 4.  
 5. @author: JChojnacki
 6. """
 7.  
 8.  
 9. class Numerek():
 10.     def __init__(self, numer_telefonu):  # konstruktor klasy Numerek
 11.         if numer_telefonu[:2] == [4, 8] and len(numer_telefonu) == 13:  # sprawdzczy zaczyna sie na 48 i ma 11 cyfr
 12.             self.numer = numer_telefonu
 13.             self.string_numerek = ''.join(map(str, numer_telefonu)) # zamien liste na str [1, 2, 3] -> '123'
 14.         else:
 15.             raise ValueError(f"This number {''.join(map(str, numer_telefonu))} is not valid, try again")  # jezeli podany zostal zly numer, to sie wyjeb
 16.        
 17.     def return_number(self): # metoda zwracajaca numer telefonnu
 18.         return self.string_numerek
 19.    
 20.     def return_number_as_words(self): # metoda zwracajaca numer telefonu jako slowa
 21.         self.words_dict = {1: 'jeden', 2: 'dwa', 3: 'trzy', 4: 'cztery', 5: 'piec', 6: 'szesc', 7: 'siedem', 8: 'osiem', 9: 'dziewiec', 0: 'zero'}
 22.         self.telefon_number_as_words = ' - '.join(map(str, [ self.words_dict[el] for el in self.numer ])) # stworz liste i zamien ja na str
 23.         return self.telefon_number_as_words
 24.        
 25.     def return_county(self):
 26.         self.county_dict = {'42': 'Lodz', '71': 'Wroclaw', '22': 'Warszawa'} # tutaj uzupelnij tak jak ja
 27.         self.county = self.county_dict[self.string_numerek[2:4]] # znajdz odpowiedznie polaczenie klucz: wartosc
 28.         return self.county
 29.  
 30.  
 31. valid_number = Numerek([4, 8, 4, 2, 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0]) # stworz nowy numer poprzez wywolanie kontruktora
 32. print(valid_number.return_number_as_words()) # wywolaj metode return_number na obiekce valid_number
 33. print(valid_number.return_county())
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top