trodland

likning_generator

Oct 21st, 2020
683
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import random
 2. import string
 3.  
 4. oppgavenavn = string.ascii_lowercase  # tekststreng med alle små bokstaver
 5. oppgavenr = 0
 6.  
 7.  
 8. while oppgavenr < len(oppgavenavn):
 9.     x = random.randint(-40,40)
 10.     v1 = random.randint(-40,40)
 11.     v2 = random.randint(-40,40)
 12.     v3 = random.randint(-40,40)
 13.     v4 = random.randint(-40,40)
 14.     v5 = random.randint(-40,40)
 15.          
 16.     vs = "v1*x + v2"
 17.     hs = "v3"
 18.    
 19.     # Eksempel på vanskeligere oppgaver
 20.     #vs = "v1/(v2*x)+v3"
 21.     #hs = "v4/v5"
 22.    
 23.     if x != 0 and v1 != 0 and v2 != 0 and v3 != 0 and v4 != 0 and v5 != 0 and v1 != v5 and eval(vs) == eval(hs):
 24.        
 25.         out = vs + " = " + hs
 26.        
 27.         out = out.replace("v1",str(v1))\
 28.                   .replace("v2",str(v2))\
 29.                   .replace("v3",str(v3))\
 30.                   .replace("v4",str(v4))\
 31.                   .replace("v5",str(v5))\
 32.                   .replace("*","")\
 33.                   .replace("1x","x")\
 34.                   .replace("- -","+ ")\
 35.                   .replace("+ -","- ")\
 36.                   .replace("--","+")\
 37.                   .replace("+-","-")\
 38.                   .replace("(","")\
 39.                   .replace(")","")
 40.        
 41.         print(oppgavenavn[oppgavenr],") ",out,sep="",end="\t")
 42.         oppgavenr += 1
 43.  
 44.  
RAW Paste Data