MeehoweCK

Untitled

Oct 30th, 2020
798
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // main.cpp
 2. #include <iostream>
 3. #include <conio.h>
 4. #include <vector>
 5. #include "Rekord.h"
 6.  
 7. using namespace std;
 8.  
 9. int main()
 10. {
 11.     vector<Rekord*> tablica;
 12.  
 13.     unsigned n;
 14.     char znak;
 15.     cout << "Podaj liczbe rekordow: ";
 16.     cin >> n;
 17.  
 18.     string a, b;
 19.     int c, d;
 20.  
 21.     for(unsigned i = 0; i < n; ++i)
 22.     {
 23.         cout << "Wpisz K jesli chcesz dodac ksiazke i M jesli chcesz dodac album muzyczny: ";
 24.         do
 25.         {
 26.             znak = getch();
 27.         } while(znak != 'k' && znak != 'K' && znak != 'M' && znak != 'm');
 28.  
 29.         if(znak == 'k' || znak == 'K')
 30.         {
 31.             cout << "Podaj kolejno autora, tytul ksiazki, rok wydania i liczbe stron: ";
 32.             cin >> a >> b >> c >> d;
 33.             Rekord* nowy = new Ksiazka(c, a, b, d);
 34.             tablica.push_back(nowy);
 35.         }
 36.  
 37.         else
 38.         {
 39.             cout << "Podaj kolejno autora, tytul albumu, rok wydania i dlugosc: ";
 40.             cin >> a >> b >> c >> d;
 41.             Rekord* nowy = new AlbumMuzyczny(c, a, b, d);
 42.             tablica.push_back(nowy);
 43.         }
 44.     }
 45.  
 46.     for(unsigned i = 0; i < n; ++i)
 47.         tablica[i]->wypisz_dane();
 48.  
 49.     for(unsigned i = 0; i < n; ++i)
 50.         delete tablica[i];
 51.  
 52.     return 0;
 53. }
 54.  
 55. // Rekord.h
 56. #ifndef REKORD_H
 57. #define REKORD_H
 58. #include <iostream>
 59.  
 60. using namespace std;
 61.  
 62. enum class Typ
 63. {
 64.     ksiazka,
 65.     album
 66. };
 67.  
 68. class Rekord
 69. {
 70.     public:
 71.         Rekord(int, string, string, Typ);
 72.         virtual void wypisz_dane() = 0;     // metoda czysto wirtualna
 73.         Typ get_typ() const {return typ;}
 74.     protected:
 75.         Typ typ;
 76.         int rok_wydania;
 77.         string autor;
 78.         string tytul;
 79. };
 80.  
 81. class Ksiazka : public Rekord
 82. {
 83. public:
 84.     Ksiazka(int, string, string, int);
 85.     void wypisz_dane();
 86. private:
 87.     int liczba_stron;
 88. };
 89.  
 90. class AlbumMuzyczny : public Rekord
 91. {
 92. public:
 93.     AlbumMuzyczny(int, string, string, int);
 94.     void wypisz_dane();
 95. private:
 96.     int dlugosc_utworu;
 97. };
 98.  
 99. #endif
 100.  
 101. // Rekord.cpp
 102. #include "Rekord.h"
 103.  
 104. /*class Rekord
 105. {
 106.     public:
 107.         Rekord(int, string, string);
 108.         virtual void wypisz_dane() = 0;     // metoda czysto wirtualna
 109.     protected:
 110.         int rok_wydania;
 111.         string autor;
 112.         string tytul;
 113. };*/
 114.  
 115. Rekord::Rekord(int rok, string aut, string title, Typ rodzaj) : rok_wydania(rok), autor(aut), tytul(title), typ(rodzaj) {}
 116.  
 117. /*class Ksiazka : public Rekord
 118. {
 119. public:
 120.     Ksiazka(int, string, string, int);
 121.     void wypisz_dane();
 122. private:
 123.     int liczba_stron;
 124. };*/
 125.  
 126. Ksiazka::Ksiazka(int rok, string aut, string title, int strony) : Rekord(rok, aut, title, Typ::ksiazka), liczba_stron(strony) {}
 127.  
 128. void Ksiazka::wypisz_dane()
 129. {
 130.     cout << "Ksiazka pt. \"" << tytul << '\"' << endl;
 131.     cout << "Autor: " << autor << endl;
 132.     cout << "Rok wydania: " << rok_wydania << endl;
 133.     cout << "Liczba stron: " << liczba_stron << endl;
 134. }
 135.  
 136. AlbumMuzyczny::AlbumMuzyczny(int rok, string aut, string title, int dlugosc_utw) : Rekord(rok, aut, title, Typ::album), dlugosc_utworu(dlugosc_utw) {}
 137.  
 138. void AlbumMuzyczny::wypisz_dane()
 139. {
 140.     cout << "Album pt. \"" << tytul << '\"' << endl;
 141.     cout << "Autor: " << autor << endl;
 142.     cout << "Rok wydania: " << rok_wydania << endl;
 143.     cout << "Dlugosc utworu: " << dlugosc_utworu << endl;
 144. }
RAW Paste Data