SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 15th, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2.  
 3. §INFORMACJE OGÓLNE:
 4.  
 5. 1) Każdy użytkownik korzystający z serwera TS3 EvoSpeak.pl zobowiązany jest do przestrzegania poniższego regulaminu.
 6. 2) Każdy użytkownik ma prawo uzyskać rangę poprzez wejście na kanał "Centrum Pomocy" Uzyskanie kanału jest możliwe poprzez wejście na "Chce Kanał" lub przez panel.
 7. 3) Wszelkiego rodzaju odwołania od Kar,blokad jest możliwe poprzez odwiedzenie forum evospeak.pl.
 8. 4) Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie 5 rang na serwerze (4fun,Gry,Województwo,Zarejestrowany(a),Wiek)
 9. 5) Każdego rodzaju  błędy jak i problemy związane z TeamSpeakiem należy zgłaszać do Administratora TS3.
 10. 6) Kopiowanie jak i rozpowszechniania danego Regulaminu grozi nałożeniem blokady na danego użytkownika.
 11. 7) Administracja nie ponosi konsekwencji za problemy z serwerem spowodowanymi, np. awaria sprzętu czy też udziałem osób trzecich.
 12.  
 13. § ZASADY OGÓLNE:
 14.  
 15. 1) Zabronione jest używanie nazw:
 16. A) Wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich, nazistowskich, erotycznych, nieetycznych;
 17. B ) Podszywających się pod osoby z wyższej administracji serwera TeamSpeak3.
 18. 2) Na serwerze obowiązuje zakaz używania awatarów zawierających treści erotyczne, wulgarne, rasistowskie, nazistowskie,nieetyczne bądź obraźliwe.
 19. 3) Na serwerze zabronione jest reklamowanie innych serwerów głosowych, serwerów gier oraz for.
 20. 4) Na serwerze panuje zakaz nagminnego zmienianie nazw użytkownika.
 21. 5) Na serwerze zabronione jest podszywanie się pod Administracje jak i zwykłego użytkownika, lub też posiadanie takiej samej nazwy użytkownika.
 22. 7) Na serwerze zabronione jest spamowanie poke'ami, bądź masową ilością prywatnych wiadomości.
 23. 8) Zakazane jest skakanie po kanałach publicznych,prywatnych jak i Premium, grozi to wyrzuceniem z serwera bądź karą wedle taryfikatora kar.
 24. 9) Zabronione jest wysyłanie w wiadomościach linków przekierowujących na niebezpieczne strony lub aplikacje.
 25.  
 26. § KANAŁY PRYWATNE:
 27.  
 28. 1) Każdy kanał prywatny może posiadać 3 podkanały, jeśli liczba użytkowników na danym kanale przekracza liczbę 10 osób Root może zwiększyć ilość podkanałów do liczby 4.
 29. 2) Jakiekolwiek edytowanie Opisu (deskrypcji) kanału który powstał przy stworzeniu Kanału grozi usunięciem.
 30. 3) Brak numeru kanału lub zmiana go, grozi usunięciem kanału.
 31. 4) Nazwa kanału nie może zawierać wulgaryzmów w jakimkolwiek języku, celowych edycji liter w wulgaryzmach w celu zmylenia administratora, treści rasistowskich, obraźliwych, bądź podszywających się pod nazwę kanału Administracji.
 32. 5) Head Admin Kanału  oraz Admin Kanału  jest zobowiązany do aktualizowania daty kanału nie mniej niż raz na tydzień.(data w formacie DD.MM.RRRR). Data ustawiona do przodu lub brak aktualnej daty grozi usunięciem kanału.
 33. 6) Każdy użytkownik który posiada własny kanał jest zobowiązany do przestrzegania Ogólnego regulaminu TeamSpeak3.
 34.  
 35. §STREFA PUBLICZNA (KANAŁY)
 36.  
 37. 1) Strefa Publiczna jest to głownie miejsce dla osób dla osób nie posiadających własnych kanałów.
 38. 2) Na Kanałach Publicznych zakazuje się nagrywania rozmów bez zgody osób przebywających na danym kanale.
 39. 3) Strefa publiczna jest podzielona na kanały z limitem osób oraz na takie, które tego limitu nie posiadają.
 40. 4) W Strefie Publicznej panuje kategoryczny zakaz łamania zasad regulaminu, łamanie jakiegokolwiek punktu skutkuje interwencją admina, wyrzuceniem danej osoby z kanału, bądź serwera lub zbanowaniem zgodnie z Taryfikatorem kar.
 41. 5) Z Kanałów  publicznych maja prawo korzystać wszyscy użytkownicy serwera TeamSpeak3.
 42.  
 43. § KANAŁY PREMIUM:
 44.  
 45. 1) Strefa Kanałów Premium Znajduje się nad strefa Prywatna.
 46. 2) Kanały Premium są zwolnione z aktualizowania Daty swojego kanału.
 47. 3) Kanały Premium mogą posiadać 10 podkanałów.
 48. 5) Nazwa kanału nie może zawierać wulgaryzmów w jakimkolwiek języku, celowych edycji liter w wulgaryzmach w celu zmylenia administratora, treści rasistowskich, obraźliwych, bądź podszywających się pod nazwę kanału Administracji.
 49. 8) Kanał Premium może zostać usunięty w przypadku gdy nie został on przedłużony lub gdy aktywność na kanale spanie do 3 osob w okresie 5-ciu dni.
 50.  
 51. § KANAŁY POMOCNICZE I ADMINISTRACYJNE:
 52.  
 53.  
 54. 1) Kanały pomocnicze służą do pomocy osobom korzystającym z serwera TeamSpeak3.
 55. 2) Kanały pomocnicze nie służą do luźnych rozmów, bądź szukania nowych znajomości. Wchodzenie na nie bez celu, bądź zdenerwowania administracji skutkuje nałożeniem na użytkownika kary według Taryfikatora.
 56. 3) Zakazane jest puszczanie muzyki, nagrywanie i krzyczenie na wyżej wymienionych kanałach.
 57. 4) Kanały pomocnicze służą do kontaktu z Administracja, bądź tez uzyskania pomocy związanej z serwerem TS3
 58.  
 59. § TARYFIKATOR KAR:
 60. §1. Wpisywanie przed nazwą nick Administratora bądź wpisywanie dziwnych prefiksów - Ban na tydzień/ ban permanentny.
 61. §2. Obrażanie, bądź wyśmiewanie innych użytkowników - Pouczenie/ kick/ ban do 1 dnia.
 62. §3. Podszywanie się pod Administrację serwera, bądź sieci - Ban permanentny.
 63. §4. Reklamowanie innych serwerów, for, stron internetowych, itp. - Ban permanentny.
 64. §5. Unikanie bana, wchodzenie na aktywnym banie - Ban permanentny.
 65. §6. Korzystanie z botów (nie dotyczy na własnych kanałach) lub multikont\a - Ban na tydzień.
 66. §7. Wchodzenie na kanały oraz podkanały Administracji bez ich zgody - Ban na dzień/ ban na tydzień.
 67. §8. Trollowanie oraz marnowanie czasu Administracji - Kick/ ban do 6 godzin.
 68. §9. "Skakanie" po kanałach, przeszkadzanie innym użytkownikom - Pouczenie/ kick/ ban do 6 godzin.
 69. §10. Nazwa użytkownika niezgodna z zasadami wyżej wymienionymi (patrz. "Zasady dla użytkowników" pkt. §7) - Pouczenie/ kick/ ban do 3 godzin.
 70. §11. Spamowanie, bądź floodowanie - Pouczenie/ ban do 3 godzin.
 71. §12. Nagminna zmiana nazw użytkownika - Pouczenie\ kick\ ban do 3 godzin.
 72. §13. Avek, bądź obrazki niezgodne z wyżej wymienionymi zasadami (patrz. "Zasady dla użytkowników" pkt. §6) - Pouczenie/ kick/ ban do 3 godzin.
 73. §14. Używanie tzw. mutatora czy innych programów modyfikujących głos (nie dotyczy kanałów prywatnych, kanałów VIP) - Pouczenie/ kick/ ban do 3 godzin.
 74. §15. Nagrywanie użytkowników, bądź puszczanie muzyki na kanałach, gdzie jest to zabronione - Pouczenie/ ban do 3 godzin.
 75. §16. Wszelkiego rodzaju krzyczenie, piszczenie, śpiewanie itp. - Pouczenie/ kick/ ban do 1 godziny.
 76. §17. Połączenia i Rozłączenia w celu nabijania ilości połączeń na TS3 - Grozi usunięciem użytkownika.
 77. §18. Nagminne łamanie regulaminów obowiązujących na serwerze. - Grozi dłuższą blokadą użytkownika, bądź usunięciem Kanału.
 78. §19. Odtwarzanie bindów z głosem poszczególnych użytkowników ts'a bez ich zgody - Pouczenie/ kick/ ban do 3 godzin.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top