winone1208

Normalizacja

Mar 9th, 2021
593
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. #1NF Chodzi o to żeby przerobić tabele żeby komórka miała tylko jedną wartość.
  2. #2NF zmniejszyć szerokość tabeli np dzieląc ją (tematycznie) na 2
  3. #3NF zlikwidować powtarzające się wartości w komórkach
  4. #Kolejność
  5. #1NF -> 2NF -> 3NF żeby zrobić 3NF trzeba zrobić poprzednie
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×