SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2019 97 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Daty
 2. 1505 - Konstytucja Nihil Novi
 3. 1466 - postanowienie drugiego pokoju Toruńskiego
 4. 1525 - hołd Pruski
 5. 1569 - podpisanie unii Lubelskiej
 6. 1572 - koniec dynastii Jagiellonów
 7. 1573 - Pierwsza wolna Elekcja
 8.  
 9. Zad 1
 10. Była żoną przedostatniego władcy Polski z dynastii Jagiellonów. - Bona Sforza
 11. Ostatni król z dynastii Jagiellonów na polskim tronie. - Zygmunt II August
 12. Uważany za najwybitniejszego polskiego pisarza okresu renesansu. - Jan Kochanowski
 13. W 1573 roku został wybrany na króla Polski. - Henryk Walezjusz
 14.  
 15. Zad 2
 16. 1. Uchwalenie konsytucji Nihil Novi - 1505
 17. 2. Hołd Pruski -                      1525
 18. 3. Unia Lubelska -                    1569
 19. 4. Pierwsza Wolna Elekcja -           1573
 20.  
 21. Zad 3
 22. Mówiono na polske ,,Panśtwo bez stosów'' ponieważ w Polsce tolerowano inne religię oraz kultury.
 23.  
 24. Zad 4
 25. Najważniejsze decyzje są podejmowane przez sejm walny.
 26.  
 27. Obywatelami są tylko przedstawiciele stanu szlacheckiego.
 28.  
 29. Szlachta posiada liczne przywileje nadane przez kolejnych władców.
 30.  
 31. Zad 5
 32. konstytucja Nihil novi - ,,nic o nas bez nas'' konstytucja sprawiała, że król nie może podejmować decyzji bez szlachty.
 33. Akt konfederacji warszawskiej - tolerancja religijna
 34. Artykuły henrykowskie - obowiązki króla wobec szlachty
 35. pacta conventa - spis obowiązków króla wobec Rzeczypospolitej
 36.  
 37. Zad 6
 38. Po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów szlachta wybierała króla poprzez elekcje. Król po wybraniu musiał podpisać 2 dokumenty: artykuły henrykowskie, pacta conventa.
 39.  
 40. Zad 7
 41. Podczas spławu wiślanego zboże było transportowane na specjalnych statkach zwanych szkutami.
 42. Dzięki rozwojowi handlu najbogatszym miastem Rzeczypospolitej stał się Gdańsk
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top