daily pastebin goal
25%
SHARE
TWEET

DDS.TXT

a guest Oct 17th, 2010 122 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1.  
 2. DDS (V*r_10-10-10.03) - NTFSx86  
 3. Run by Raffa*lla at 23.59.12,50 on 17/10/2010
 4. Int*rn*t *xplor*r: 8.0.6001.18702 Brows*rJavaV*rsion: 1.6.0_21
 5. Microsoft Windows XP Prof*ssional  5.1.2600.3.1252.39.1040.18.3071.2411 [GMT 2:00]
 6.  
 7. AV: AntiVir D*sktop *On-acc*ss scanning *nabl*d* (Updat*d)   {AD166499-45F9-482A-A743-FDD3350758C7}
 8.  
 9. ============== Running Proc*ss*s ===============
 10.  
 11. C:\WINDOWS\syst*m32\svchost -k DcomLaunch
 12. svchost.*x*
 13. C:\WINDOWS\Syst*m32\svchost.*x* -k n*tsvcs
 14. svchost.*x*
 15. svchost.*x*
 16. C:\WINDOWS\*xplor*r.*X*
 17. C:\WINDOWS\syst*m32\spoolsv.*x*
 18. C:\Programmi\Avira\AntiVir D*sktop\sch*d.*x*
 19. C:\Programmi\Avira\AntiVir D*sktop\avguard.*x*
 20. svchost.*x*
 21. C:\Programmi\Avira\AntiVir D*sktop\avshadow.*x*
 22. C:\WINDOWS\syst*m32\nvsvc32.*x*
 23. C:\WINDOWS\RTHDCPL.*X*
 24. C:\WINDOWS\syst*m32\rundll32.*x*
 25. C:\Programmi\Avira\AntiVir D*sktop\avgnt.*x*
 26. C:\WINDOWS\syst*m32\RUNDLL32.*X*
 27. C:\WINDOWS\syst*m32\ctfmon.*x*
 28. C:\WINDOWS\syst*m32\rundll32.*x*
 29. C:\WINDOWS\Syst*m32\svchost.*x* -k HTTPFilt*r
 30. C:\WINDOWS\syst*m32\wscntfy.*x*
 31. C:\Programmi\Mozilla Fir*fox\fir*fox.*x*
 32. C:\Programmi\Mozilla Fir*fox\plugin-contain*r.*x*
 33. C:\WINDOWS\syst*m32\wuauclt.*x*
 34. C:\Docum*nts and S*ttings\Raffa*lla\Docum*nti\Download\dds.scr
 35.  
 36. ============== Ps*udo HJT R*port ===============
 37.  
 38. uStart Pag* = hxxp://www.t*l*2.it/
 39. uInt*rn*t Conn*ction Wizard,Sh*llN*xt = https://accounts*rvic*s.passport.n*t/r*g.srf?xpwiz=tru*&lc=1040&id=2
 40. uInt*rn*t S*ttings,ProxyOv*rrid* = *.local
 41. BHO: Adob* PDF Link H*lp*r: {18df081c-*8ad-4283-a596-fa578c2*bdc3} - c:\programmi\fil* comuni\adob*\acrobat\activ*x\AcroI*H*lp*rShim.dll
 42. BHO: Spybot-S&D I* Prot*ction: {53707962-6f74-2d53-2644-206d7942484f} - c:\progra~1\spybot~1\SDH*lp*r.dll
 43. BHO: Groov* GFS Brows*r H*lp*r: {72853161-30c5-4d22-b7f9-0bbc1d38a37*} - c:\progra~1\micros~2\offic*12\GRA8*1~1.DLL
 44. BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV H*lp*r: {dbc80044-a445-435b-bc74-9c25c1c588a9} - c:\programmi\java\jr*6\bin\jp2ssv.dll
 45. BHO: Windows Liv* Toolbar H*lp*r: {*15a8dc0-8516-42a1-81*a-dc94*c1acf10} - c:\programmi\windows liv*\toolbar\wltcor*.dll
 46. TB: &Windows Liv* Toolbar: {21fa44*f-376d-4d53-9b0f-8a89d3229068} - c:\programmi\windows liv*\toolbar\wltcor*.dll
 47. uRun: [Googl* Updat*] "c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\impostazioni locali\dati applicazioni\googl*\updat*\Googl*Updat*.*x*" /c
 48. uRun: [ctfmon.*x*] c:\windows\syst*m32\ctfmon.*x*
 49. mRun: [RTHDCPL] RTHDCPL.*X*
 50. mRun: [NvCplDa*mon] RUNDLL32.*X* c:\windows\syst*m32\NvCpl.dll,NvStartup
 51. mRun: [nwiz] nwiz.*x* /install
 52. mRun: [Blu*toothAuth*nticationAg*nt] rundll32.*x* bthprops.cpl,,Blu*toothAuth*nticationAg*nt
 53. mRun: [avgnt] "c:\programmi\avira\antivir d*sktop\avgnt.*x*" /min
 54. mRun: [NvM*diaC*nt*r] RUNDLL32.*X* c:\windows\syst*m32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
 55. dRun: [CTFMON.*X*] c:\windows\syst*m32\CTFMON.*X*
 56. I*: *&sporta in Microsoft *xc*l - c:\progra~1\micros~2\offic*12\*XC*L.*X*/3000
 57. I*: {*2*2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\N*twork Diagnostic\xpn*tdiag.*x*
 58. I*: {FB5F1910-F110-11d2-BB9*-00C04F795683} - c:\programmi\m*ss*ng*r\msmsgs.*x*
 59. I*: {219C3416-8CB2-491a-A3C7-D9FCDDC9D600} - {5F7B1267-94A9-47F5-98DB-*99415F33A*C} - c:\programmi\windows liv*\writ*r\Writ*rBrows*r*xt*nsion.dll
 60. I*: {2670000A-7350-4f3c-8081-5663**0C6C49} - {48*73304-*1D6-4330-914C-F5F514*3486C} - c:\progra~1\micros~2\offic*12\ONBttnI*.dll
 61. I*: {92780B25-18CC-41C8-B9B*-3C9C571A8263} - {FF059*31-CC5A-4*2*-BF3B-96*929D65503} - c:\progra~1\micros~2\offic*12\R*FI*BAR.DLL
 62. I*: {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - c:\progra~1\spybot~1\SDH*lp*r.dll
 63. DPF: {20A60F0D-9AFA-4515-A0FD-83BD84642501} - hxxp://m*ss*ng*r.zon*.msn.com/binary/msgrchkr.cab56986.cab
 64. DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33*833C} - hxxp://updat*.microsoft.com/windowsupdat*/v6/V5Controls/*n/x86/cli*nt/wuw*b_sit*.cab?1283152378250
 65. DPF: {6*32070A-766D-4**6-879C-DC1FA91D2FC3} - hxxp://www.updat*.microsoft.com/microsoftupdat*/v6/V5Controls/*n/x86/cli*nt/muw*b_sit*.cab?1287339498625
 66. DPF: {8AD9C840-044*-11D1-B3*9-00805F499D93} - hxxp://java.sun.com/updat*/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab
 67. DPF: {C3F79A2B-B9B4-4A66-B012-3**46475B072} - hxxp://m*ss*ng*r.zon*.msn.com/binary/M*ss*ng*rStatsPACli*nt.cab56907.cab
 68. DPF: {CAF**FAC-0016-0000-0021-ABCD*FF*DCBA} - hxxp://java.sun.com/updat*/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab
 69. DPF: {CAF**FAC-FFFF-FFFF-FFFF-ABCD*FF*DCBA} - hxxp://java.sun.com/updat*/1.6.0/jinstall-1_6_0_21-windows-i586.cab
 70. Handl*r: groov*LocalGWS - {88F*D34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - c:\progra~1\micros~2\offic*12\GR99D3~1.DLL
 71. Handl*r: skyp*4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - c:\progra~1\fil*co~1\skyp*\SKYP*4~1.DLL
 72. SSODL: WPDShS*rvic*Obj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - c:\windows\syst*m32\WPDShS*rvic*Obj.dll
 73. S*H: Groov* GFS Stub *x*cution Hook: {b5a7f190-dda6-4420-b3ba-52453494*6cd} - c:\progra~1\micros~2\offic*12\GRA8*1~1.DLL
 74. Hosts: 127.0.0.1        www.spywar*info.com
 75.  
 76. ================= FIR*FOX ===================
 77.  
 78. FF - Profil*Path - c:\docum*~1\raffa*~1\datiap~1\mozilla\fir*fox\profil*s\avxky595.d*fault\
 79. FF - pr*fs.js: brows*r.s*arch.s*l*ct*d*ngin* - Googl*
 80. FF - pr*fs.js: brows*r.startup.hom*pag* - hxxp://forum.swzon*.it/sicur*zza/112786-virus-impossibil*-acc*d*r*-siti-microsoft-*-antivirus-22.html#post1129605
 81. FF - compon*nt: c:\programmi\mozilla fir*fox\*xt*nsions\{ab2c*124-6272-4b12-94a9-7303c7397bd1}\compon*nts\Skyp*FfCompon*nt.dll
 82. FF - plugin: c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\dati applicazioni\fac*book\npfbplugin_1_0_3.dll
 83. FF - plugin: c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\impostazioni locali\dati applicazioni\googl*\updat*\1.2.183.27\npGoogl*On*Click8.dll
 84. FF - plugin: c:\programmi\googl*\updat*\1.2.183.39\npGoogl*On*Click8.dll
 85. FF - plugin: c:\programmi\java\jr*6\bin\n*w_plugin\npd*ployJava1.dll
 86. FF - plugin: c:\programmi\microsoft\offic* liv*\npOLW.dll
 87. FF - plugin: c:\programmi\picasa2\npPicasa2.dll
 88. FF - plugin: c:\programmi\windows liv*\photo gall*ry\NPWLPG.dll
 89. FF - Hidd*n*xt*nsion: Java Consol*: No R*gistry R*f*r*nc* - c:\programmi\mozilla fir*fox\*xt*nsions\{CAF**FAC-0016-0000-0021-ABCD*FF*DCBA}
 90.  
 91. ---- FIR*FOX POLICI*S ----
 92. c:\programmi\mozilla fir*fox\gr*pr*fs\all.js - pr*f("n*twork.IDN.whit*list.xn--mgbaam7a8h", tru*);
 93. c:\programmi\mozilla fir*fox\gr*pr*fs\all.js - pr*f("n*twork.IDN.whit*list.xn--mgb*rp4a5d4ar", tru*);
 94.  
 95. ============= S*RVIC*S / DRIV*RS ===============
 96.  
 97. R0 pavboot;pavboot;c:\windows\syst*m32\driv*rs\pavboot.sys [2010-10-17 28552]
 98. R1 avgio;avgio;c:\programmi\avira\antivir d*sktop\avgio.sys [2010-8-31 11608]
 99. R2 AntiVirSch*dul*rS*rvic*;Avira AntiVir Sch*dul*r;c:\programmi\avira\antivir d*sktop\sch*d.*x* [2010-8-31 135336]
 100. R2 AntiVirS*rvic*;Avira AntiVir Guard;c:\programmi\avira\antivir d*sktop\avguard.*x* [2010-8-31 267432]
 101. R2 avgntflt;avgntflt;c:\windows\syst*m32\driv*rs\avgntflt.sys [2009-5-18 60936]
 102. R3 RTLWUSB;N*TG*AR WG111v2 54Mbps Wir*l*ss USB 2.0 Adapt*r NT Driv*r;c:\windows\syst*m32\driv*rs\wg111v2.sys [2010-8-30 272128]
 103. S2 gupdat*1cb080*5*4928a7;S*rvizio di Googl* Updat* (gupdat*1cb080*5*4928a7);c:\programmi\googl*\updat*\Googl*Updat*.*x* [2010-6-9 133104]
 104. S3 npggsvc;nProt*ct Gam*Guard S*rvic*;c:\windows\syst*m32\gam*mon.d*s -s*rvic* --> c:\windows\syst*m32\Gam*Mon.d*s -s*rvic* [?]
 105. S4 TomTomHOM*S*rvic*;TomTomHOM*S*rvic*;c:\programmi\tomtom hom* 2\TomTomHOM*S*rvic*.*x* [2010-8-24 92008]
 106.  
 107. =============== Cr*at*d Last 30 ================
 108.  
 109. 2010-10-17 19:05:16     --------        d-sh--w-        c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\I*CompatCach*
 110. 2010-10-17 19:04:38     --------        d-sh--w-        c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\PrivacI*
 111. 2010-10-17 19:01:48     --------        d-sh--w-        c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\I*TldCach*
 112. 2010-10-17 18:33:06     --------        dc-h--w-        c:\windows\i*8
 113. 2010-10-17 12:36:01     189520  ----a-w-        c:\windows\syst*m32\driv*rs\tmcomm.sys
 114. 2010-10-17 12:33:21     28552   ----a-w-        c:\windows\syst*m32\driv*rs\pavboot.sys
 115. 2010-10-17 12:32:39     --------        d-----w-        c:\programmi\Panda S*curity
 116. 2010-10-17 11:38:06     --------        d-----w-        c:\programmi\Spybot - S*arch & D*stroy
 117. 2010-10-17 11:38:06     --------        d-----w-        c:\docum*~1\allus*~1\datiap~1\Spybot - S*arch & D*stroy
 118. 2010-10-16 13:35:28     --------        d-----w-        c:\programmi\Divin*
 119. 2010-10-15 13:46:25     --------        d-----w-        c:\programmi\Microsoft MIX Onlin*
 120. 2010-10-15 11:00:40     14048   ------w-        c:\windows\syst*m32\spmsg2.dll
 121. 2010-10-15 10:57:52     --------        d-----w-        c:\windows\syst*m32\XPSVi*w*r
 122. 2010-10-15 10:57:21     89088   ----a-w-        c:\windows\syst*m32\spool\prtprocs\w32x86\filt*rpip*lin*printproc.dll
 123. 2010-10-15 10:56:57     89088   -c----w-        c:\windows\syst*m32\dllcach*\filt*rpip*lin*printproc.dll
 124. 2010-10-15 10:56:57     597504  -c----w-        c:\windows\syst*m32\dllcach*\printfilt*rpip*lin*svc.*x*
 125. 2010-10-15 10:56:57     597504  ------w-        c:\windows\syst*m32\spool\prtprocs\w32x86\printfilt*rpip*lin*svc.*x*
 126. 2010-10-15 10:56:57     575488  -c----w-        c:\windows\syst*m32\dllcach*\xpsshhdr.dll
 127. 2010-10-15 10:56:57     575488  ------w-        c:\windows\syst*m32\xpsshhdr.dll
 128. 2010-10-15 10:56:57     117760  ------w-        c:\windows\syst*m32\prntvpt.dll
 129. 2010-10-15 10:56:56     1676288 -c----w-        c:\windows\syst*m32\dllcach*\xpssvcs.dll
 130. 2010-10-15 10:56:56     1676288 ------w-        c:\windows\syst*m32\xpssvcs.dll
 131. 2010-10-15 10:56:56     --------        d-----w-        C:\96d2a0f6c*f914d6c*dbb41cbf4**a
 132. 2010-10-15 10:47:41     --------        d-----r-        C:\AHCach*
 133. 2010-10-15 10:13:40     --------        d-----w-        c:\docum*~1\raffa*~1\datiap~1\JustR*siz*It.742*03C4887133A**1D0C646BCFAA94B0D0*9874.1
 134. 2010-10-15 10:11:13     --------        d-----w-        c:\docum*~1\raffa*~1\datiap~1\com.l*vitation.ColorBrows*r.*8C85B0D1658562C6BF4**77663*B3C86B87123C.1
 135. 2010-10-15 09:56:07     --------        d-----w-        c:\programmi\fil* comuni\Adob* AIR
 136. 2010-10-14 15:59:47     --------        d-----w-        c:\programmi\GlobFX
 137. 2010-10-14 11:37:40     --------        d-----w-        C:\gPotato.*u
 138. 2010-10-14 01:27:12     --------        d-----w-        c:\programmi\N*ffy
 139. 2010-10-12 11:14:16     --------        d-----w-        c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\.n*tb*ans
 140. 2010-10-12 11:14:14     --------        d-----w-        c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\.n*tb*ans-r*gistration
 141. 2010-10-12 11:12:41     --------        d-----w-        c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\.nbi
 142. 2010-10-12 10:59:55     --------        d-----w-        c:\docum*nts and s*ttings\raffa*lla\.W*bId*10
 143. 2010-10-04 16:59:48     1446264 ----a-w-        c:\programmi\mozilla fir*fox\plugins\npL*gitCh*ckPlugin.dll
 144. 2010-10-04 16:40:27     --------        d-----w-        c:\programmi\Windows M*dia Conn*ct 2
 145. 2010-10-04 16:38:54     --------        d-----w-        c:\windows\syst*m32\LogFil*s
 146. 2010-10-04 16:38:50     26144   ----a-w-        c:\windows\syst*m32\spupdsvc.*x*
 147. 2010-10-04 16:33:58     221184  ----a-w-        c:\windows\syst*m32\wmpns.dll
 148. 2010-10-02 22:06:40     --------        d-----w-        c:\docum*~1\raffa*~1\datiap~1\KompoZ*r
 149. 2010-10-01 12:37:04     --------        d-----w-        c:\docum*~1\allus*~1\datiap~1\TomTom
 150. 2010-10-01 12:35:58     --------        d-----w-        c:\docum*~1\raffa*~1\impost~1\datiap~1\TomTom
 151. 2010-10-01 12:35:58     --------        d-----w-        c:\docum*~1\raffa*~1\datiap~1\TomTom
 152. 2010-10-01 12:35:53     --------        d-----w-        c:\programmi\TomTom Int*rnational B.V
 153. 2010-10-01 12:35:32     --------        d-----w-        c:\programmi\TomTom HOM* 2
 154. 2010-09-30 11:32:50     3591496 ----a-w-        c:\windows\syst*m32\Gam*Mon.d*s
 155. 2010-09-30 11:30:33     5174    ----a-w-        c:\windows\syst*m32\nppt9x.vxd
 156. 2010-09-30 11:30:33     4682    ----a-w-        c:\windows\syst*m32\npptNT2.sys
 157. 2010-09-30 11:30:18     --------        d-----w-        C:\Program Fil*s
 158. 2010-09-29 20:04:08     --------        d-----w-        c:\programmi\*asyPHP-5.3.3
 159. 2010-09-29 11:34:19     73728   ----a-w-        c:\windows\syst*m32\javacpl.cpl
 160. 2010-09-29 11:34:19     423656  ----a-w-        c:\windows\syst*m32\d*ployJava1.dll
 161. 2010-09-29 11:34:19     423656  ----a-w-        c:\programmi\mozilla fir*fox\plugins\npd*ployJava1.dll
 162. 2010-09-29 11:17:37     --------        d-----w-        c:\docum*~1\raffa*~1\impost~1\datiap~1\T*mp
 163. 2010-09-29 11:04:08     --------        d-----w-        c:\windows\syst*m32\NtmsData
 164.  
 165. ==================== Find3M  ====================
 166.  
 167. 2010-08-10 03:15:58     94208   ----a-w-        c:\windows\syst*m32\QuickTim*VR.qtx
 168. 2010-08-10 03:15:58     69632   ----a-w-        c:\windows\syst*m32\QuickTim*.qts
 169.  
 170. ============= FINISH:  0.00.50,62 ===============
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top