SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 3rd, 2019 83 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import random
 2. import time
 3.  
 4. # Tegemist on arvutimänguga, mis mängib läbi monthyPythonliku Eestivaba Riigi (P.S. mitte ajada segi Eesti Vabariigiga) Presidendi 31. veebruari vastuvõtu.
 5. # Vastuvõtt peab olema poliitiliselt korrektne, diskrimineerimisvaba ja sooliselt võrdõiguslik.
 6. # Mäng vajab sisendiks faile eesnimedega (Eesnimed.txt) ja perenimedega (perenimed.txt), mille põhjal koostatakse külaliste nimekiri.
 7. # Nimekiri talletatakse arhiivi (Kylalised.txt).
 8. # Kõigil Eestivaba Riigi elanikel peavad olema võrdsed võimalused olla kutsutud, olla ükskõik kes ning tulla koos ükskõik kellega.
 9. # Presidenti tuleb sooneutraalselt tervitada vastavalt soole kas „Härra naispresident“ või „Proua meespresident“.
 10. # Paraku kipuvad Eestivaba e-riigi süsteemid kohati streikima. Vastuvõtu korraldamise tarkvara offline režiimis küll toimib, aga online-sidesüsteemid on rivist väljas.
 11. # Seetõttu saadetakse vastuvõtule kutsututele e-kirja asemel hoopis telegrammid, mis salvestatakse ka arhiivi (fail Arhiiv.txt).
 12. # Kui aga mingit printsiipi väga püüdlikult taga aetakse, siis kipuvad asjad mõnikord kontrolli alt väljuma.
 13. # Ei ole välistatud, et mängu lõpptulemuseks on kadriorgia. Igal juhul saadetakse riigiarhiivi ka ürituse statistika (Statistika.txt).
 14. # Mängu lõpus kontrollitakse, kas soolise võrdõiguslikkuse printsiip oli täidetud ja väljastatakse vastav aruanne.
 15.  
 16. print("Tere, olete palutud korraldama Eestivaba Riigi 101. aastapäevale pühendatud Presidendi vastuvõttu!")
 17. #Sisend ja sisendi kontroll
 18. while True:
 19.     while True:
 20.         presidendi_sugu = str(input ("Sisestage presidendi sugu (mees/naine): "))
 21.         break
 22.     if presidendi_sugu.upper() == "MEES" or presidendi_sugu.upper() == "NAINE":
 23.         break
 24.     else:
 25.         print("Sisestage inimese sugu. Proovige uuesti...")
 26.  
 27. while True:
 28.     while True:
 29.         try:
 30.             kylaliste_arv = int(input("Sisestage külaliste arv: "))
 31.             break
 32.         except ValueError:
 33.             print("Palun kasutage ainult täisarvulisi numbreid. Proovige uuesti...")
 34.     break
 35.  
 36. while True:
 37.     while True:
 38.         kätlemisTseremoonia = input("Kas soovite vaadata kätlemistseremooniat  televiisorist? (jah/ei)")
 39.         break
 40.     if kätlemisTseremoonia.upper() == "JAH" or kätlemisTseremoonia.upper() == "EI":
 41.         break
 42.     else:
 43.         print("Binaarküsimus, see ei ole nii keeruline...")
 44.  
 45. def NimiFailistListi(fnimi,l):
 46.     fail=open(fnimi,encoding="UTF-8")
 47.     for fRida in fail:
 48.         l.append(fRida.strip('\n'))
 49.     fail.close()
 50.  
 51. eesnimi=[]
 52. perenimi=[]
 53.  
 54. NimiFailistListi('Eesnimed.txt', eesnimi)
 55. NimiFailistListi('Perenimed.txt', perenimi)
 56.  
 57. kylalised=[]
 58. kylalisedPaaris = []
 59.  
 60. #külalised ühekaupa
 61. for i in range(kylaliste_arv):
 62.     kylalised.append(random.choice(eesnimi)+' '+random.choice(perenimi))
 63.  
 64. kylalised_f=open("Kylalised.txt","w")
 65. #külaliste nimekiri
 66. for nimi in kylalised:
 67.     kylalised_f.write(nimi+'\n')
 68. kylalised_f.close()
 69.  
 70. #Telegramm
 71.  
 72. arhiiv=open("Arhiiv.txt","w")
 73.  
 74. if kylaliste_arv%2==0:
 75.     for rida in range(0,kylaliste_arv,2):
 76.         tekst=str("Lugupeetud " + str(kylalised[rida])+" ja "+str(kylalised[rida+1]) +". Olete oodatud Eestivaba Riigi 101. aastapäevale pühendatud pidulikule vastuvõtule.")
 77.         telegramm=tekst.replace("õ","OE").replace("Õ","OE").replace("ö","OE").replace("Ö","OE").replace("ü","UE").replace("Ü","UE").replace("ä","AE").replace("Ä","AE")
 78.         arhiiv.write(telegramm.upper()+'\n'+'\n')
 79.        
 80. if kylaliste_arv%2==1:
 81.     for rida in range(0,kylaliste_arv,2):
 82.         if rida==kylaliste_arv-1:
 83.             tekst=str("Lugupeetud "+str(kylalised[-1]) +". Olete oodatud Eestivaba Riigi 101. aastapäevale pühendatud pidulikule vastuvõtule.")
 84.             telegramm=tekst.replace("õ","OE").replace("Õ","OE").replace("ö","OE").replace("Ö","OE").replace("ü","UE").replace("Ü","UE").replace("ä","AE").replace("Ä","AE")
 85.             arhiiv.write(telegramm.upper()+'\n'+'\n')
 86.  
 87.         else:
 88.             tekst=str("Lugupeetud " + str(kylalised[rida])+" ja "+str(kylalised[rida+1]) +". Olete oodatud Eestivaba Riigi 101. aastapäevale pühendatud pidulikule vastuvõtule.")
 89.             telegramm=tekst.replace("õ","OE").replace("Õ","OE").replace("ö","OE").replace("Ö","OE").replace("ü","UE").replace("Ü","UE").replace("ä","AE").replace("Ä","AE")
 90.             arhiiv.write(telegramm.upper()+'\n'+'\n')
 91.  
 92. arhiiv.close()
 93.  
 94. #Televiisorist vaatamine
 95.  
 96. while kätlemisTseremoonia == "jah" and presidendi_sugu == "naine":
 97.     if kylaliste_arv%2==0:
 98.         for rida in range(0,kylaliste_arv,2):
 99.             print("Saabuvad külalised " + str(kylalised[rida]) +" ja tema kaaslane "+str(kylalised[rida+1])+ ".\nPresident mõtleb, et tegemist on " + str(rida+1)+". ja " + str(rida+2)+ ". külalisega.\nKülalised tervitavad koos presidenti:\n'Tervist, härra naispresident!'")
 100.             time.sleep(random.randint(1,3))
 101.     if kylaliste_arv%2==1:
 102.         for rida in range(0,kylaliste_arv,2):
 103.             if rida==kylaliste_arv-1:
 104.                 print ("Saabub külaline " + str(kylalised[-1])+".\nPresident mõtleb, et tegemist on " + str(kylaliste_arv)+ ". külalisega.\nKülaline tervitab presidenti:\n'Tervist, härra naispresident!'")                          
 105.             else:
 106.                 print("Saabuvad külalised " + str(kylalised[rida]) +" ja tema kaaslane "+str(kylalised[rida+1])+ ".\nPresident mõtleb, et tegemist on " + str(rida+1)+". ja " + str(rida+2)+ ". külalisega.\nKülalised tervitavad koos presidenti:\n'Tervist, härra naispresident!'")
 107.             time.sleep(random.randint(1,3))
 108.     break
 109.  
 110.  
 111. while kätlemisTseremoonia == "jah" and presidendi_sugu == "mees":
 112.     if kylaliste_arv%2==0:
 113.         for rida in range(0,kylaliste_arv,2):
 114.             print("Saabuvad külalised " + str(kylalised[rida]) +" ja tema kaaslane "+str(kylalised[rida+1])+ ".\nPresident mõtleb, et tegemist on " + str(rida+1)+". ja " + str(rida+2) + ". külalisega.\nKülalised tervitavad koos:\n'Tervist, proua meespresident!'")
 115.             time.sleep(random.randint(1,3))
 116.     if kylaliste_arv%2==1:
 117.         for rida in range(0,kylaliste_arv,2):
 118.             if rida==kylaliste_arv-1:
 119.                 print ("Saabub külaline " + str(kylalised[-1])+".\nPresident mõtleb, et tegemist on " + str(kylaliste_arv)+ ". külalisega.\nKülaline tervitab presidenti:\n'Tervist, proua meespresident!'")                          
 120.             else:
 121.                 print("Saabuvad külalised " + str(kylalised[rida]) +" ja tema kaaslane "+str(kylalised[rida+1])+ ".\nPresident mõtleb, et tegemist on " + str(rida+1)+". ja " + str(rida+2)+ ". külalisega.\nKülalised tervitavad koos presidenti:\n'Tervist, proua meespresident!'")
 122.             time.sleep(random.randint(1,3))
 123.     break
 124.  
 125. #statistika
 126.  
 127. substringMees = "HR."
 128. substringNaine = "PR."
 129.  
 130. meesPaarid = 0
 131. naisPaarid = 0
 132. meesNaisPaarid = 0
 133. mehed = 0
 134. naised = 0
 135. abielupaare = 0
 136.  
 137. statistika_fail = open("Arhiiv.txt", "r")
 138.  
 139. for rida in statistika_fail:
 140.     if rida.count(substringMees) == 2:
 141.         mehed += 2
 142.         meesPaarid += 1
 143.     if rida.count(substringNaine) == 2:
 144.         naised += 2
 145.         naisPaarid += 1
 146.     if rida.count(substringMees) == 1 and rida.count(substringNaine) == 1:
 147.         mehed += 1
 148.         naised += 1
 149.         meesNaisPaarid += 1
 150.     elif rida.count(substringMees) == 1:
 151.         mehed += 1
 152.     elif rida.count(substringNaine) == 1:
 153.         naised += 1
 154.        
 155. statistika_fail.close()
 156.        
 157. naised_protsent=round(naised/kylaliste_arv*100)
 158. mehed_protsent=round(mehed/kylaliste_arv*100)
 159. protsent=naised_protsent-mehed_protsent
 160.  
 161. if -10<=protsent<=10:
 162.     järeldus="\nKokkuvõtteks saame rõõmsalt tõdeda, et soolise võrdõiguslikkuse printsiip oli tagatud. Presidendi vastuvõtule oli kutsutud " + str(naised_protsent) + "% naisi ja " + str(mehed_protsent)+"% mehi. Erinevus jääb soovoliniku poolt kehtestatud 5% piirmäära sisse. Korraldustoimkond on teinud head tööd ning on ära teeninud ühiskondliku tunnustuse!"
 163. else:
 164.     järeldus="\nKokkuvõtteks peame kurbusega tõdema, et soolise võrdõiguslikkuse printsiip ei olnud tagatud. Presidendi vastuvõtule oli kutsutud " + str(naised_protsent) + "% naisi ja " + str(mehed_protsent)+"% mehi. Erinevus on suurem kui soovoliniku poolt kehtestatud 5% erinevuse piirmäär. Korraldustoimkond teeb sellest tõsised järeldused ja püüab edaspidi soolise võrdõiguslikkuse printsiibist täpsemalt kinni pidada."
 165.        
 166.          
 167.        
 168. statistika_fail2 = open("Arhiiv.txt", "r")
 169.  
 170. j = 0
 171.  
 172. for rida in statistika_fail2:
 173.     for j in range(len(perenimi)):
 174.         if rida.count(str(perenimi[j].upper())) == 2:
 175.             abielupaare += 1
 176.             j += 1
 177.         else:
 178.             j += 1
 179.  
 180. statistika_fail2.close()
 181.        
 182. statistika = open("Statistika.txt", "w")
 183. statistika.write("Statistika\nAbielupaare osales vastuvõtul " + str(abielupaare) +"\nSegapaare osales vastuvõtul " + str(meesNaisPaarid) + "\nMeespaare osales vastuvõtul " + str(meesPaarid) + "\nNaispaare osales vastuvõtul " + str(naisPaarid) + "\nNaisi osales " + str(naised) + "\nMehi osales " + str(mehed) + "\n"+ str(järeldus))
 184. statistika.close()
 185.  
 186. print("\nSellega on Eestivaba Riigi Presidendi vastuvõtt lõppenud. \nTeeme pidulikust sündmusest kokkuvõtte:")
 187. print("\nAbielupaare osales vastuvõtul " + str(abielupaare))
 188. print("Segapaare osales vastuvõtul " + str(meesNaisPaarid) + "\nMeespaare osales vastuvõtul " + str(meesPaarid) + "\nNaispaare osales vastuvõtul " + str(naisPaarid))
 189. print("Naisi osales " + str(naised)  + "\nMehi osales " + str(mehed))
 190. print(järeldus)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top