datafile

Puppy Love (Remake) Puppy Love (Remake) - Phạm Hải Yến | HoatHinh.tv | OS0QzujYokcQ

Jul 26th, 2021
988
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát Puppy Love (Remake)  Puppy Love (Remake) - Phạm Hải Yến  | HoatHinh.tv | OS0QzujYokcQ Lyrics up by vnflix.com Anh
 2. Liệu rằng có biết đến suy tư của em
 3. Từng ngày qua cứ thế tương tư về anh
 4. Twenty four hours a day
 5.  
 6. Mình nghĩ chi chuyện lâu dài, chỉ cần ta sẽ kề bên nhau, cầm tay nhau, bỏ mặc đi tất cả
 7. Khi ánh mắt ta chạm lấy nhau
 8. Cứ ngỡ cõi thiên đường bỗng như đang trước mắt I bet i felt in love with you
 9.  
 10. I never felt like this before
 11. There’s something that
 12. I can’t explain
 13. You got me crazy
 14.  
 15. Đôi ba lời hát em viết ra, chỉ mong anh có thể lắng nghe dù một chút thôi
 16. I bet i felt in love with you
 17. I never felt like this before
 18. There’s something that I can’t explain
 19.  
 20. You got me crazy
 21. I can’t help addicting to you
 22. Oh baby you know.....
 23. So let’s fall in love for tonight then kiss me in the morning
RAW Paste Data