Advertisement
MeehoweCK

Untitled

Nov 10th, 2021
504
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
C++ 0.35 KB | None | 0 0
 1. #include <iostream>
 2. #include <cstdlib>
 3. #include <ctime>
 4.  
 5. using namespace std;
 6.  
 7. int main()
 8. {
 9.     srand(time(nullptr));                 // ustawiamy wartość parametru wejściowego generatora liczb pseudolosowych
 10.     cout << 1 + rand() % 100 << endl;     // wypisanie na ekran całkowitej liczby pseudolosowej z przedziału od 1 do 100
 11.     return 0;
 12. }
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement