SHARE
TWEET

Untitled

a guest Dec 3rd, 2019 81 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. """Blackjack game."""
 2. import requests
 3.  
 4.  
 5. class Card:
 6.     """Class for card."""
 7.  
 8.     def __init__(self, value: str, suit: str, code: str):
 9.         """
 10.         Konstruktor teeb kaardi objekti, võttes sisendparameetriteks kaardi väärtuse, masti ja koodi.
 11.  
 12.         Väärtused peab salvestama sama nimega isendiväljadele (card, suit, code).
 13.  
 14.         values = ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', 'JACK', 'QUEEN', 'KING', 'ACE']
 15.  
 16.         suits = ['SPADES', 'DIAMONDS', 'HEARTS', 'CLUBS']
 17.  
 18.         codes = {'AS', '2S', '3S', '4S', '5S', '6S', '7S', '8S', '9S', '0S', 'JS', 'QS', 'KS',
 19.         'AD', '2D', '3D', '4D', '5D', '6D', '7D', '8D', '9D', '0D', 'JD', 'QD', 'KD',
 20.         'AC', '2C', '3C', '4C', '5C', '6C', '7C', '8C', '9C', '0C', 'JC', 'QC', 'KC',
 21.         'AH', '2H', '3H', '4H', '5H', '6H', '7H', '8H', '9H', '0H', 'JH', 'QH', 'KH'}.
 22.         """
 23.         print("aaaa")
 24.         values = ['2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', '10', 'JACK', 'QUEEN', 'KING', 'ACE']
 25.  
 26.         suits = ['SPADES', 'DIAMONDS', 'HEARTS', 'CLUBS']
 27.  
 28.         codes = {'AS', '2S', '3S', '4S', '5S', '6S', '7S', '8S', '9S', '0S', 'JS', 'QS', 'KS',
 29.                  'AD', '2D', '3D', '4D', '5D', '6D', '7D', '8D', '9D', '0D', 'JD', 'QD', 'KD',
 30.                  'AC', '2C', '3C', '4C', '5C', '6C', '7C', '8C', '9C', '0C', 'JC', 'QC', 'KC',
 31.                  'AH', '2H', '3H', '4H', '5H', '6H', '7H', '8H', '9H', '0H', 'JH', 'QH', 'KH'}
 32.         self.top_down = False
 33.         if value in values:
 34.             self.value = value
 35.         if suit in suits:
 36.             self.suit = suit
 37.         if code in codes:
 38.             self.code = code
 39.         print(self.value, self.suit)
 40.  
 41.     def __str__(self):
 42.         """Prindib kaardi koodi juhul, kui top_down == False, vastasel juhul prindib ??."""
 43.         return self.code if self.top_down is False else "??"
 44.  
 45.     def __repr__(self) -> str:
 46.         """Tagastab code-väljal oleva väärtuse."""
 47.         return self.code
 48.  
 49.     def __eq__(self, other) -> bool:
 50.         """
 51.         Võrdleb Card objekti teise objektiga. Tagastab True, kui teine object on Card tüüpi.
 52.  
 53.         ja sama masti ning väärtusega.
 54.         """
 55.         return isinstance(other, Card) and self.suit == other.suit and self.value == other.value
 56.  
 57.  
 58. class Deck:
 59.     """Class for deck."""
 60.  
 61.     DECK_BASE_API = "https://deckofcardsapi.com/api/deck/"
 62.  
 63.     def __init__(self, deck_count: int = 1, shuffle: bool = False):
 64.         """
 65.         Konstruktor teeb Deck objekti. Saab sisendiks pakkide arvu (mitu 52 kaardist pakki on) ja boolean muutuja.
 66.  
 67.         mis määrab, kas kaardipakid peavad olema segatud või ei. Salvestada tuleb deck_count ning ka shuffeled
 68.         väärtused. Viimase salvestamiseks kasutada isendimuutujat nimega is_shuffled. Lisaks peab isendimuutujas nimega
 69.         remaining hoidma kaardipakis olevate kaartide arvu (võib kasutada ka property'd) Kaardipaki genereerimiseks
 70.         kasutada
 71.  
 72.         Kuna klass peab toimima ka ilma interneti ühenduseta, siis on tuleb valmis genereerida ka n-ö tagavara
 73.         kaardipakk, mida saaks kasutada, kui api lõpetab töötamise. Tagavara kaardipakk salvestada muutujasse
 74.         _backup_deck. Seda tagavara pakki on mõistlik sünkroniseerida API-st tuleneva pakiga. Ehk siis kui API ütleb,
 75.         et järgmine kaart on S3, siis tuleks see ka tagavara pakist eemaldada jne.
 76.         """
 77.         try:
 78.             self.deck_count = deck_count
 79.             self.is_shuffled = shuffle
 80.             self._backup_deck = Deck._generate_backup_pile(self.deck_count)
 81.             self.remaining = 52 * self.deck_count
 82.             if self.is_shuffled:
 83.                 self.result = self._request(f"new/shuffle/?deck_count={self.deck_count}")
 84.             else:
 85.                 self.result = self._request(f"new/?deck_count={self.deck_count}")
 86.             self.top_down = False
 87.             if self.is_shuffled is True:
 88.                 self.shuffle()
 89.             if self.result is None or ('success' in self.result and self.result['success'] is True):
 90.                 pass
 91.             if self.result and "deck_id" in self.result:
 92.                 self.remaining = self.result["remaining"]
 93.                 self.is_shuffled = self.result['shuffled']
 94.                 self.deck_id = self.result['deck_id']
 95.             else:
 96.                 self.remaining = len(self._backup_deck)
 97.                 self.is_shuffled = False
 98.                 self.deck_id = None
 99.         except AttributeError:
 100.             pass
 101.  
 102.     def shuffle(self) -> None:
 103.         """Segab kaardipaki, kasutada https://deckofcardsapi.com/api/deck/<deck_id>/shuffle/."""
 104.         try:
 105.             result = self._request(f"{self.deck_id}/shuffle/")
 106.             if result is None or ('success' in result and result['success'] is True):
 107.                 pass
 108.         except AttributeError:
 109.             pass
 110.  
 111.     def draw_card(self, top_down: bool = False):  # -> Optional[Card]
 112.         """
 113.         Draw card from the deck.
 114.  
 115.         :return: card instance.
 116.         """
 117.         try:
 118.             result = []
 119.             if self.remaining == 0:
 120.                 return None
 121.             if self.deck_id is not None:
 122.                 result = self._request(str(self.deck_id) + "/draw/?count=1")
 123.             if result and result["success"]:
 124.                 card = result['cards'][0]
 125.                 new_card = Card(card['value'], card['suit'], card['code'])
 126.                 self._backup_deck.remove(new_card)
 127.                 self.remaining -= 1
 128.                 new_card.top_down = top_down
 129.                 return new_card
 130.             else:
 131.                 new_card = self._backup_deck.pop(0)
 132.                 self.remaining -= 1
 133.                 new_card.top_down = top_down
 134.                 return new_card
 135.         except AttributeError:
 136.             return None
 137.  
 138.     def _request(self, url: str) -> dict:
 139.         """
 140.         Update deck.
 141.  
 142.         :param url:
 143.         :return:
 144.         """
 145.         try:
 146.             url = Deck.DECK_BASE_API + url
 147.             try:
 148.                 response = requests.get(url)
 149.             except requests.exceptions.RequestException:
 150.                 response = None
 151.             if response is None:
 152.                 pass
 153.             if response is not None and response.status_code == requests.codes.ok:
 154.                 thing = response.json()
 155.                 return thing
 156.             else:
 157.                 pass
 158.         except AttributeError:
 159.             pass
 160.  
 161.     @staticmethod
 162.     def _generate_backup_pile(deck_count=1):  # -> List[Card]:
 163.         """Generate backup pile."""
 164.         card_list = []
 165.         cards = ['2S', '3S', '4S', '5S', '6S', '7S', '8S', '9S', '10S', 'JACKS', 'QUEENS', 'KINGS', 'ACES',
 166.                  '2D', '3D', '4D', '5D', '6D', '7D', '8D', '9D', '10D', 'JACKD', 'QUEEND', 'KINGD', 'ACED',
 167.                  '2C', '3C', '4C', '5C', '6C', '7C', '8C', '9C', '10C', 'JACKC', 'QUEENC', 'KINGC', 'ACEC',
 168.                  '2H', '3H', '4H', '5H', '6H', '7H', '8H', '9H', '10H', 'JACKH', 'QUEENH', 'KINGH', 'ACEH']
 169.         codes = ['2S', '3S', '4S', '5S', '6S', '7S', '8S', '9S', '0S', 'JS', 'QS', 'KS', 'AS',
 170.                  '2D', '3D', '4D', '5D', '6D', '7D', '8D', '9D', '0D', 'JD', 'QD', 'KD', 'AD',
 171.                  '2C', '3C', '4C', '5C', '6C', '7C', '8C', '9C', '0C', 'JC', 'QC', 'KC', 'AC',
 172.                  '2H', '3H', '4H', '5H', '6H', '7H', '8H', '9H', '0H', 'JH', 'QH', 'KH', 'AH']
 173.         for c in range(len(cards)):
 174.             if cards[c][-1] == "S":
 175.                 card_list.append(Card(cards[c][:-1], 'SPADES', codes[c]))
 176.             elif cards[c][-1] == "D":
 177.                 card_list.append(Card(cards[c][:-1], 'DIAMONDS', codes[c]))
 178.             elif cards[c][-1] == "C":
 179.                 card_list.append(Card(cards[c][:-1], 'HEARTS', codes[c]))
 180.             elif cards[c][-1] == "H":
 181.                 card_list.append(Card(cards[c][:-1], 'CLUBS', codes[c]))
 182.         return card_list * deck_count
 183.  
 184.  
 185. if __name__ == '__main__':
 186.     d = Deck(shuffle=True)
 187.     print(d.remaining)  # 52
 188.     card1 = d.draw_card()  # Random card
 189.     print(d.draw_card())
 190.     print(card1 in d._backup_deck)  # False
 191.     print(d._backup_deck)  # 51 shuffled cards
 192.     d2 = Deck(deck_count=2)
 193.     print(d2._backup_deck)  # 104 ordered cards (deck after deck)
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top