Kribo

Klima-3-NN-15juni

Jun 15th, 2020
123
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #Rekne ut kumulative tal til graf
 2. Kum1 = np.cumsum(Spartliste)
 3. Kum2 = np.cumsum(Kum1)
 4. xliste = [2020, 2025, 2030, 2035, 2040, 2045, 2050]
 5.  
 6. #Graf over CO2-utslepp
 7. xlist = xliste
 8. MaxCO2list = [0, CO2prAr*5, CO2prAr*10, CO2prAr*15, CO2prAr*20, CO2prAr*25, CO2prAr*30]
 9. fig = plt.figure()
 10. ax1 = fig.add_subplot(111)
 11. ax1.grid(True)
 12. plt.title("CO2-utslepp")
 13. plt.xlabel("Årstal")
 14. plt.ylabel("Totalt utslepp sidan 2020 i gigatonn")
 15.  
 16. ax1.plot(xlist,MaxCO2list, label="Forventa utvikling")
 17. ax1.plot(xlist,MaxCO2list - Kum2, label="Utvikling etter tiltak")
 18. plt.legend()
 19. plt.show()
RAW Paste Data