daily pastebin goal
3%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Nov 14th, 2017 74 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. /******************************************************
 4.  
 5. ABot version 1.3
 6. Author: ArrMeeR
 7. Config File
 8.  
 9. *******************************************************/
 10.  
 11. $config = array();
 12.  
 13. $config['connection'] = array(
 14.  
 15.     'host' => '000000000000', //IP serwera
 16.     'port' => '9987', //Port serwera
 17.     'query_port' => '10011', //Port query serwera
 18.     'login' => 'serveradmin', //Nazwa użytkownika query
 19.     'password' => '00000000000' //Haslo query
 20.  
 21. );
 22.  
 23.  
 24. // # Instance 1 config
 25. $config[1]['instance'] = array(
 26.  
 27.     'name' => '[ ABOT ] Aktualizator', //Nazwa instancji
 28.     'default_channel' => 90, //Kanał, na którym bot ma siedzieć
 29.     'idle_time' => 1, //Czas ile bot ma odczkekac po wykonaniu wszystkich funkcji
 30.     'enable_functions_system' => true, //Włączyć czy wyłączyć system funkcji
 31.     'enable_commands_system' => false, //Włączyć czy wylaczyc system komend
 32.     'enable_database' => true //Wlaczyc czy wylaczyc baze danych
 33. );
 34.  
 35. $config[1]['database'] = array(
 36.    
 37.     'host' => '127.0.0.1', //IP bazy danych
 38.     'user' => 'root', //Login do bazy danych
 39.     'password' => '000000000000', //Haslo do bazy danych
 40.     'databaseName' => 'abot' //Nazwa bazy danych
 41.    
 42. );
 43.  
 44. $config[1]['functions'] = array(
 45.  
 46.     //Jezeli w funkcji nie ma interwału do ustawienia, oznacza to, ze funkcja bedzie wykonywana od razu
 47.  
 48.     //Funkcja multiFunction wypisuje dane serwerowe w nazwach i opisach kanałów
 49.     'multiFunction' => array(
 50.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 51.         'onlineUsers' => array(
 52.             'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik uzytkownikow online
 53.             'channelName' => '▪ Użytkowników online: [online]', //Nazwa kanalu, na ktorym bedzie wpisywac ilosc osob online
 54.             'cid' => 240 //ID kanału, na ktorym bedzie wpisywac ilosc osob online
 55.         ),
 56.         'hour' => array(
 57.             'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc zegar
 58.             'channelName' => 'Godzina: [hour]', //Nazwa kanalu, na ktorym bedzie wpisywac godzine
 59.             'cid' => 20 //ID kanalu, na ktorym bedzie wpisywac godzine
 60.         ),
 61.         'date' => array(
 62.             'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc date
 63.             'channelName' => 'Data: [date]', //Nazwa kanalu, na ktorym bedzie wpisywac date
 64.             'cid' => 259 //ID kanalu, na ktorym bedzie wpisywac date
 65.         ),
 66.         'channels' => array(
 67.             'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik kanalow
 68.             'channelName' => 'Ilość kanałów: [channels]', //Nazwa kanalu, na ktorym bedzie wpisywac ilosc kanalow
 69.             'cid' => 23 //ID kanalu, na ktorym bedzie wpisywac ilosc kanalow
 70.         ),
 71.         'onlineRecord' => array(
 72.             'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc rekord online
 73.             'channelName' => '▪ Rekord Online: [record]', //Nazwa kanalu, na ktorym bedzie wpisywac rekord online
 74.             'cid' => 244 //ID kanalu, na ktorym bedzie wpisywac rekord online
 75.         ),
 76.         'awayUsersList' => array(
 77.             'enabled' => true,
 78.             'channelName' => '▪ Użytkowników Away: [away]',
 79.             'cid' => 241,
 80.         ),
 81.         'privateChannels' => array(
 82.             'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik kanalow prywatnych
 83.             'channelName' => 'Ilość kanałów prywatnych: [privateChannels]', //Nazwa kanalu, na ktorym ma wpisywac ilosc kanalow prywatnych
 84.             'cid' => 24, //ID kanalu, na ktorym ma wpisiywac ilosc kanalow prywatnych
 85.             'pid' => 78  //ID strefy z kanalami prywatnymi
 86.         ),
 87.         'freeChannels' => array(
 88.             'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik wolnych kanalow prywatnych
 89.             'channelName' => 'Ilość wolnych kanałów prywatnych: [freeChannels]', //Nazwa kanalu, na ktorym ma wpisywac ilsoc wolnych kanalow prywatnych
 90.             'cid' => 25, //ID kanalu, na ktorym ma wpisywac ilosc wolnych kanalow prywatnych
 91.             'pid' => 78 //ID strefy kanalow prywatnych
 92.         ),
 93.     ),
 94.    
 95.     //Funkcja wpisujaca w nazwe kanalu informacje o obciazeniu serwera
 96.     'netLoadInfo' => array(
 97.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 98.         'info' => array(
 99.             'ping' => array(
 100.                 'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik pingu
 101.                 'channelName' => '▪ Średni Ping: [ping] ms', //Nazwa kanalu, w ktorego nazwe ma wpisywac sredni ping na serwerze
 102.                 'cid' => 243,  //ID kanalu, w ktorego nazwe ma wpisywac sredni ping na serwerze
 103.             ),
 104.             'packetLoss' => array(
 105.                 'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik pingu
 106.                 'channelName' => '▪ Średni Packet Loss: [packetLoss]%', //Nazwa kanalu, w ktorego nazwe ma wpisywac sredni packet loss na serwerze
 107.                 'cid' => 242,  //ID kanalu, w ktorego nazwe ma wpisywac sredni packet loss na serwerze
 108.             )
 109.         ),
 110.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 30) //Co ile ma wykonywac funkcje
 111.     ),
 112.    
 113.     //Funkcja reklama wysyła wiadomośc na czacie globalnym co ustolny czas
 114.     'reklama' => array(
 115.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 116.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 30,'seconds' => 0) //Co jaki czas ma wysylac reklame
 117.     ),
 118.    
 119.     //Funkcja adminList generuje listę administracji
 120.     'adminList' => array(
 121.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 122.         'adminsGroups' => array(80,77,76,14,13,15,16,17),
 123.         'channel' => 371,
 124.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 45) //Co jaki czas edytowac liste administracji
 125.     ),
 126.    
 127.     //Funkcja hostMessage edytuje wiadmość hosta serwera i wpisuje w nią informajce o serwerze
 128.     'hostMessage' => array(
 129.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 130.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 1,'seconds' => 0) //Co jaki czas ma edytowac host message serwera
 131.     ),
 132.    
 133.     //Funkcja serverName wpisuje w nazwę serwera ilość użytkowników online
 134.     'serverName' => array(
 135.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje  
 136.         'name' => '0000000000 | Dostępni Użytkownicy : [online]', //Nazwa serwera // [online] - ilosc osób online // [max] - maksymalna ilosc osób online
 137.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 1,'seconds' => 0)
 138.     ),
 139.    
 140.     //Funkcja topConnections generuje ranking użytkowników z największą ilością połączeń
 141.     'topConnections' => array(
 142.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 143.         'cid' => 248, //ID kanalu, na ktorym ma wpisywac top ilosci polaczen z serwerem
 144.         'records' => 20, //ile ma wypisywac rekordow
 145.         'ignoredGroups' => array(83), //ignorowane grupy
 146.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 2,'seconds' => 0) //Co jaki czas ma edytowac kanal top ilosci polaczen
 147.     ),
 148.    
 149.     //Funkcja topConnectionTime generuje ranking użytkowników z najdłuższymi czasami połączenia z serwerem
 150.     'topConnectionTime' => array(
 151.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 152.         'cid' => 249, //ID kanalu, na ktory ma wpisywac top najdluzysz polaczen z serwerem
 153.         'records' => 20, //Ile ma wypisywac rekordow
 154.         'ignoredGroups' => array(83), //ignorowane grupy
 155.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 2,'seconds' => 0) //Co jaki czas ma edytowac kanal top najdluzszych polaczen
 156.     ),
 157.    
 158.     //Funkcja topTimeSpent generuje ranking użytkowników z największym czasem spędzonym na serwerze
 159.     'topTimeSpent' => array(
 160.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 161.         'cid' => 250, //ID kanalu, na ktorym ma wpisywac top spedzonego czasu na serwerze
 162.         'records' => 20, //Ile ma wypisywac rekordow na kanale
 163.         'ignoredGroups' => array(83), //ignorowane grupy
 164.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 2,'seconds' => 0) //Co jaki czas ma edytowac kanal top spedzonego czasu
 165.     ),
 166.    
 167.     //Funkcja topIdleTime generuje ranking uzytkownikow na podstawie czasu AFK
 168.     'topIdleTime' => array(
 169.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 170.         'cid' => 251, //ID kanalu, na ktorym ma generowac ranking
 171.         'records' => 20, //Ile ma wpisywac rekordow na kanale
 172.         'ignoredGroups' => array(83), //ignorowane grupy
 173.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 2,'seconds' => 0), //Co ile ma wykonywac funkcje
 174.     ),
 175.    
 176.     //Funkcja welcomeMessage wysyła wiadomość powitalną do użytkownika po wejściu na serwer
 177.     'welcomeMessage' => array(
 178.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 179.     ),
 180.    
 181.     //Funkcja newUsersToday generuje listę nowych użytkowników z bieżącego dnia
 182.     'newUsersToday' => array(
 183.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 184.         'cid' => 239, //ID kanalu, na ktorym wypisuje nowych uzyytkownikow
 185.         'channelName' => '▪ Nowych użytkowników dzisiaj: [newUsers]', //Nazwa kanalu
 186.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 1,'seconds' => 0)
 187.     ),
 188.    
 189.     //Funkcja adminsOnline generuje listę administracji online w danym momencie
 190.     'adminsOnline' => array(
 191.         'enabled' => true,
 192.         'adminsGroups' => array(80,77,76,14,13,15,16,17),
 193.         'cid' => 372,
 194.         'channelName' => '[cspacer][cspacer] • Dostępni admini: [adminsOnline] •',
 195.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 45) //Co jaki czas ma edytowac administracje online
 196.     ),
 197.    
 198.     //Funkcja groupOnline wypisuje ilość użytkowników online z danej grupy w nazwę kanału oraz ich listę w opis
 199.     'groupOnline' => array(
 200.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc
 201.         'channels' => array(
 202.             0 => array(                                  //id (nie ma znaczenia, byle bylo w dobrej kolejnosci) => array (
 203.                 'group' => array(30),                    //'group' => array(id grupy),
 204.                 'cid' => 54,                            //'cid' => id kanalu, na ktorym ma wpisiywac osoby i ilosc online z danej grupy,
 205.                 'channelName' => 'Online z ABot: [online]/[total]'    //'channelName' => '' nazwa kanału
 206.             ),
 207.         )
 208.     ),
 209.    
 210.     //Funkcja adminStatusOnChannel wpisuje status administracji w nazwę kanału
 211.     'adminStatusOnChannel' => array(
 212.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc
 213.         'channels' => array(
 214.             0 => array(
 215.                 'uid' => 'HR4Veo/84w2LnX2FEjJF8A3VLrg=',
 216.                 'cid' => 231
 217.             ),
 218.             1 => array(            
 219.                 'uid' => 'dywxg45ojjnB6NGuWWF0+mY/yCA=',
 220.                 'cid' => 233                          
 221.             ),
 222.             2 => array(                            
 223.                 'uid' => 'JVG370kVfsQUx+nkR8k+DjGR2+Y=',  
 224.                 'cid' => 215                      
 225.             ),
 226.             3 => array(                                  
 227.                 'uid' => 'DHBcSR58EEVOPFZMy9vyWzU2qlU=',    
 228.                 'cid' => 373                      
 229.             ),
 230.             4 => array(
 231.                 'uid' => 'QVZ8QWf914VKqgw/lDAiEcoEKlw=',
 232.                 'cid' => 218
 233.             ),
 234.             5 => array(
 235.                 'uid' => 'WC/sSPtNFpLzPyP+T9gAor3mx+E=',
 236.                 'cid' => 225
 237.             ),
 238.             6 => array(
 239.                 'uid' => 'Jtziix/P4B8++VPjm9JHleT2RfE=',
 240.                 'cid' => 288
 241.             ),
 242.             7 => array(
 243.                 'uid' => 'KSPy6UP2vI4A63w9AWoTmi9SJfI=',
 244.                 'cid' => 226
 245.             ),
 246.             8 => array(
 247.                 'uid' => 'RX/OqlTt17AOhXF5dz+czVQS5qU=',
 248.                 'cid' => 227
 249.             ),
 250.         'admins' => array(80,77,76,14,13,15,16,17),  //Wszystkie grupy administracyjne
 251.         'format'  => '[[group]] ▪ [nick] - [status]'   //Format wyswietlania statusu na kanale (np. [QUERY] ArrMeeR - Online) #Znaczniki: [group] - grupa administartora # [nick] - nick administratora # [status] - status administratora
 252.     ),
 253.    
 254.     //Funkcja clientLevels odpowiada za nadawanie rang poziomów użytkownikom po spełnieniu wymaganego czasu na serzerze
 255.     'clientLevels' => array(
 256.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 257.         'levels' => array(
 258.             1 => array(32, 10), //poziom => array(id grupy, wymagany czas spedzony (w minutach)),
 259.             2 => array(33, 60),
 260.             3 => array(34, 120),
 261.             4 => array(35, 240),
 262.             5 => array(36, 480),
 263.             6 => array(37, 960),
 264.             7 => array(38, 1920),
 265.             8 => array(39, 3840),
 266.             9 => array(40, 7680),
 267.             10 => array(41, 15360),
 268.         ),
 269.         'cid' => 89, //ID kanalu, na ktorym ma generowac top poziomow uzytkownikow
 270.         'records' => 10, //Ile rekordow ma wypisywac na kanale
 271.         'ignoredGroups' => array(21), //Ignorowane grupy
 272.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 5,'seconds' => 0)  //Co ile ma wykonywac funkcje (w funkcji clientLevels interwał musi być podany w minutach!)
 273.     ),
 274.    
 275.     //Funkcja youtubeInfo wypisuje dane (liczba wyswietlen, ilosc subskrybentow etc.) kanału YouTube w nazwe i opis kanału
 276.     'youtubeInfo' => array(
 277.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 278.         'channels' => array(
 279.             1 => array(
 280.                 'channelID' => 'UCvu0rK5l8xir6X3M97nY93Q', //ID kanalu z YouTube
 281.                 'subscribers' => array (
 282.                     'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik subskrybcji
 283.                     'cid' => 253, //ID kanalu, na ktorym ma wpisywac liczbe subskrybcji
 284.                     'channelName' => 'Subskrybcji: [subs]' //Nazwa kanalu, na ktorym ma wpisywac liczbe subskrybcji
 285.                 ),
 286.                 'viewsCount' => array (
 287.                     'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik wyswietlen
 288.                     'cid' => 232323, //ID kanalu, na ktorym ma wpisywac liczbe wyswietlen
 289.                     'channelName' => 'Wyswietlen: [viewsCount]' //Nazwa kanalu, na ktorym ma wpisywac liczbe wyswietlen
 290.                 ),
 291.                 'videosCount' => array (
 292.                     'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc licznik filmow
 293.                     'cid' => 255, //ID kanalu, na ktorym ma wpisywac liczbe filmikow
 294.                     'channelName' => 'Filmikow: [videosCount]' //ID kanalu, na ktorym ma wpisywac liczbe filimikow
 295.                 )
 296.             )
 297.         ),
 298.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 5,'seconds' => 0) //Co jaki czas ma edytowac kanal
 299.     ),
 300.    
 301.     //Funkcja twitchInfo wpisuje informacje o kanale Twitch w opis kanału
 302.     'twitchInfo' => array(
 303.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 304.         'channels' => array(
 305.             'trausi' => 201, //id kanalu na Twitch => id kanalu, na ktorym ma wpisywac informacje o streamie
 306.         ),
 307.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 5,'seconds' => 0), //Co jaki czas ma edytowac kanal
 308.     ),
 309.    
 310.     //Funkcja partners zmienia nazwe i opis kanalu co określony czas
 311.     'partners' => array(
 312.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 313.         'channels' => array(
 314.             0 => array(
 315.                 'channelName' => 'ABots.eu - Aplikacje na serwery TS3', //Nazwa kanalu
 316.                 'channelDesc' => 'Opis 1', //Opis kanalu
 317.             ),
 318.             1 => array(
 319.                 'channelName' => 'ABot - Bot na serwery TS3',
 320.                 'channelDesc' => 'Opis 2',
 321.             )
 322.         ),
 323.         'cid' => 176, //ID kanalu na ktorym ma wpisywac partnerow
 324.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 1,'seconds' => 0),
 325.     )
 326.    
 327. // #End of instance 1 config
 328.  
 329.  
 330.  
 331. // # Instance 2 config
 332. $config[2]['instance'] = array(
 333.  
 334.     'name' => '[ ABOT ] Administrator', //Nazwa instancji
 335.     'default_channel' => 90, //Kanał, na którym bot ma siedzieć
 336.     'idle_time' => 5, //Czas ile bot ma odczkekac po wykonaniu wszystkich funkcji
 337.     'enable_functions_system' => true, //Włączyć czy wyłączyć system funkcji
 338.     'enable_commands_system' => false, //Włączyć czy wylaczyc system komend
 339.     'enable_database' => false //Wlaczyc czy wylaczyc baze danych
 340. );
 341.  
 342. $config['functions'] = array(
 343.  
 344.     //Funkcja autoPoke informuje administrację o pobycie użytkownika na kanale
 345.     'autoPoke' => array(
 346.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 347.         'adminsGroups' => array(80,77,76,14,13,15,16,17), //Wszystkie grupy administracyjne
 348.         'poke_settings' => array(
 349.             77 => array(80,77,76,14,13,15,16,17), //ID kanalu => grupy administracyjne, ktore ma poekowac po wejsciu na kanal
 350.            
 351.         ),
 352.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 0,'seconds' => 5) //Co jaki czas poekowac adminow
 353.     ),
 354.  
 355.     //Funkcja afkChecker przenosi nieaktywnych użytkownikó na ustalony kanał oraz nadaje ustaloną rangę po spędzeniu określonego czasu bezczynności
 356.     'afkChecker' => array(
 357.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 358.         'afkTime' => 30, //Jaki czas trzeba byc idle (czas w minutach)
 359.         'afkGroup' => 102, //ID grupy afk
 360.         'afkChannel' => 92, //ID kanalu afk
 361.         'moveToAFKchannel' => true, //Przenosic na kanal afk?
 362.         'addAFKgroup' => true, //Nadawac range afk?
 363.         'ignoredGroups' => array(83,80,77,76,14,13,15,16,17) //ignorowane grupy
 364.     ),
 365.    
 366.     //Funkcja autoRegister automatycznie rejestruje użytkowników po spędzeniu odpowiedniego czasu na serwerze
 367.     'autoRegister' => array(
 368.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 369.         'neededTime' => 30, //Czas po jakim ma nadac automatycznie range (w minutach)
 370.         'group' => 86, //ID grupy rejestracyjnej
 371.         'ignoredGroups' => array(83,80,77,76,14,13,15,16,17)
 372.     ),
 373.    
 374.     //Funkcja channelGroup nadaje ustloną rangę po wejsciu na odpowiedni kanał
 375.     'channelGroup' => array(
 376.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 377.         'isClientOnChannel' => array(80,81), //Wszystkie kanaly od rejestracji
 378.         'channels' => array(
 379.             80 => 18, //id kanału => id grupy
 380.             81 => 19 //id kanału => id grupy
 381.         ),
 382.         'allGroups' => array(18,19) //Wszystkie grupy rejestracyjne
 383.     ),
 384.    
 385.     //Funkcja getChannel tworzy użytkownikowi kanał prywatny po wejsciu na odpowiedni kanał
 386.     'getChannel' => array(
 387.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 388.         'isClientOnChannel' => 79, //ID kanalu, na ktorym, po wejsciu bedzie nadawac kanal prywtny
 389.         'groups' => array(19,18), //Grupy wymagane do otrzymania kanalu prywatnego
 390.         'pid' => 285, //Strefa kanalow prywatnych
 391.         'channelGroup' => 9, //ID głownej rangi kanałowej
 392.         'subChannels' => 2 //Ile podkanalow ma tworzyc
 393.     ),
 394.    
 395.     //Funkcja nickProtection sprawdza czy użytkownik posiada nazwę zgodną z regulaminem
 396.     'nickProtection' => array(
 397.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 398.         'protectedWords' => array('huj','cipa','pizda','kutas','hitler','chuj','[QUERY]','[ROOT]','[HSA]','[SSA]','[SA]','[jSA]','[JSA]','[tSA]','[TSA]','[NA]','Właściciel'), //Niedozwolone wyrazy
 399.         'ignoredGroups' => array(83,80,77,76,14,13,15,16,17) //Ignorowane grupy
 400.     ),
 401.    
 402.     //Funkcja clanGroup nadaje rangę klanową po wejsciu na odpowiedni kanał, a gdy użytkownik posiada już rangę klanową, bot zabiera mu ją
 403.     'clanGroup' => array(
 404.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc
 405.         'isClientOnChannel' => array(260,271,336), //Wszystkie kanały do nadawania rang
 406.         'channels' => array(
 407.             260 => array(93), //id kanalu => array(id grupy),
 408.             271 => array(95), //id kanalu => array(id grupy),
 409.             336 => array(100), //id kanalu => array(id grupy),
 410.         )
 411.     ),
 412.    
 413.     //Funkcja groupLimit zabiera uzytkownikowi rangi gdy ich ilosc przekroczy ustalona w configu
 414.     'groupLimit' => array(
 415.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 416.         'limit' => 5, //Ile mozna miec maksymalnie grup
 417.         'ignoredGroups' => array(6,10,11,12,16,17,18,19,20,21,56,22,23,24,57,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,30,7,14,8) //Ignorowane grupy (te, ktorch ma nie zabierac po przekroczeniu limitu)
 418.     ),
 419.    
 420.     //Funkcja serverGroupProtection chroni, aby niepozadany uzytkownik nie posiadal rangi administracyjnej
 421.     'serverGroupProtection' => array(
 422.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 423.         'protectedGroups' => array(6,10,11,12), //Chronione grupy
 424.         'users' => array(
 425.             '+YfOyJjsnyZH7iCjDn0f6xpWJ1A=' => 6, //uid => id rangi
 426.             '+YfOyJjsnyZH7iCjDn0f6xpWJ1A=' => 6,
 427.         )
 428.     ),
 429.    
 430.     //Funkcja moveGroupToChannel przenosi uzytkownika w okreslonej grupie na dany kanal, jezeli znajduje sie on na okresolnym kanale
 431.     'moveGroupToChannel' => array(
 432.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 433.         'channels' => array(
 434.             1 => array('fromChannel' => 55, 'toChannel' => 56, 'isInGroup' => 30), // numer => array('fromChannel' => z jakiego kanalu ma przenosic, 'toChannel' => na jaki kanal ma przenosic, 'isInGroup' => z jakiej grupy ma przenosic)
 435.             2 => array('fromChannel' => 1, 'toChannel' => 12, 'isInGroup' => 55),
 436.         )
 437.     ),
 438.    
 439.     //Funkcja antyVPN blokuje możliwośc wejscia na serwer z wlaczonym oprogramowaniem VPN
 440.     'antyVPN' => array(
 441.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 442.         'blockedPorts' => array(8080,80,81,1080,6588,8000,3128,553,554,4480), //Zablokowane porty
 443.         'kickReason' => 'Wykryto VPN! Wylacz go i wejdz jeszcze raz na serwer', //Powod kicka
 444.         'ignoredGroups' => array(24), //Ignorowane grupy
 445.     ),
 446.    
 447.     //Funkcja monitorPublicZone tworzy kanaly publiczne gdy ich zabraknie
 448.     'monitorPublicZone' => array(
 449.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 450.         'zones' => array(
 451.             62 => array( //id strefy kanalow publicznych => array(
 452.                 'maxClients' => 0, //Limi uzytkownikow na kanale (0 = unlimited)
 453.                 'name' => '[number]. Kanał publiczny', //Nazwa kanalu publicznego
 454.                 'icon' => 0, //Id ikony dla kanału (opcjonalnie)
 455.             ),
 456.            
 457.             66 => array(
 458.                 'maxClients' => 2,
 459.                 'name' => '[number]. Kanał publiczny',
 460.                 'icon' => 0,
 461.             ),
 462.            
 463.             70 => array(
 464.                 'maxClients' => 3,
 465.                 'name' => '[number]. Kanał publiczny',
 466.                 'icon' => 0,
 467.             ),
 468.            
 469.             74 => array(
 470.                 'maxClients' => 5,
 471.                 'name' => '[number]. Kanał publiczny',
 472.                 'icon' => 0,
 473.             ),
 474.         ),
 475.         'minFreeChannels' => 3, //Minimalana ilosc kanalow w strefie publicznej
 476.     ),
 477.    
 478.     //Funkcja detectClientPlatform nadaje uzytkownikowi range odpowiadenia dla jego platformy
 479.     'detectClientPlatform' => array(
 480.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 481.         'allPlatformGroups' => array(20,58,59,60), //Wszystkie grupy platform
 482.         'platformGroups' => array(
 483.             'Windows' => 20, //ID rangi Windows
 484.             'Android' => 58, //ID rangi Android
 485.             'iOS' => 59, //ID rangi iOS
 486.             'Linux' => 60, //ID rangi Linux
 487.         ),
 488.         'neededGroups' => array(7,14) //Rangi, ktore trzeba posiadac aby bot nadal range platformy
 489.     ),
 490.    
 491.     //Funkcja banGroups banuje uzytkownika z danym powodem na okreslony czas po nadaniu odpowiedniej rangi
 492.     'banGroups' => array(
 493.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 494.         'groups' => array(
 495.             63 => array( //id grupy => array(
 496.                 'reason' => 'Powod 1', //Powod bana
 497.                 'duration' => 0, //Czas trwania bana (0 = permamentny) (w sekundach)
 498.             ),
 499.             64 => array(
 500.                 'reason' => 'Powod 2',
 501.                 'duration' => 60 * 10,
 502.             ),
 503.         )
 504.     ),
 505.    
 506.     //Funkcja randomGroup losuje range wsrod uzytkownikow na serwerze co okresolny czas
 507.     'randomGroup' => array(
 508.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 509.         'group' => 17, //Id grupy ktora ma losowac
 510.         'cid' => 412, //ID kanalu, w ktorego nazwe ma wpisywac zwyciezce losowania
 511.         'channelName' => 'Ostatnio wylosowany: [nick]', //Nazwa kanalu, w ktorego nazwe ma wpisywac zwyciezce losowania
 512.         'neededGroups' => array(7,14), //Grupy potrzebne aby uzytkownik mogl wziac udzial w looswaniu
 513.         'ignoredGroups' => array(), //Ignorowane grupy
 514.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 24,'minutes' => 0,'seconds' => 0), //Co ile ma losowac range
 515.     ),
 516.    
 517. );
 518. // #End of instance 2 config
 519.  
 520.  
 521.  
 522. // # Instance 3 config
 523. $config[3]['instance'] = array(
 524.  
 525.     'name' => '[ ABOT ] Generator Banneru', //Nazwa instancji
 526.     'default_channel' => 90, //Kanał, na którym bot ma siedzieć
 527.     'idle_time' => 1, //Czas ile bot ma odczkekac po wykonaniu wszystkich funkcji
 528.     'enable_functions_system' => true, //Włączyć czy wyłączyć system funkcji
 529.     'enable_commands_system' => false, //Włączyć czy wylaczyc system komend
 530.     'enable_database' => false //Wlaczyc czy wylaczyc baze danych
 531. );
 532.  
 533. $config[3]['functions'] = array(
 534.  
 535.     //Funkcja bannerGenerator generuje banner dla serwera
 536.     'bannerGenerator' => array(
 537.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc
 538.         'backgroundPath' => '/root/abot/assets/banner.png', //Sciezka do tla banneru
 539.         'fontPath' => '/root/abot/assets/theboldfont.ttf', //Sciezka do czcionki banneru
 540.         'resultPath' => '/var/www/html/banner/banner.png', //Gdzie ma byc generowany banner?
 541.         'adminsGroups' => array(6,10,11,12), //Grupy administracyjne
 542.         'positions' => array(
 543.             'onlineUsersCount' => array('x' => 750, 'y' => 110), //pozycje x i y licznika uzytkownikow online
 544.             'hour' => array('x' => 1350, 'y' => 110), //pozycje x i y godziny
 545.             'channelsCount' => array('x' => 750, 'y' => 420), //pozycje x i y licznika kanalow
 546.             'onlineAdminsCount' => array('x' => 1350, 'y' => 420), //pozycje x i y licznika administracji online
 547.         ),
 548.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 1,'seconds' => 0)
 549.     )
 550.  
 551. );
 552. // #End of instance 3 config
 553.  
 554.  
 555.  
 556. // # Instance 4 config
 557. $config[4]['instance'] = array(
 558.  
 559.     'name' => '[ ABOT ] Kanały prywatne', //Nazwa instancji
 560.     'default_channel' => 90, //Kanał, na którym bot ma siedzieć
 561.     'idle_time' => 10, //Czas ile bot ma odczkekac po wykonaniu wszystkich funkcji
 562.     'enable_functions_system' => true, //Włączyć czy wyłączyć system funkcji
 563.     'enable_commands_system' => false, //Włączyć czy wylaczyc system komend
 564.     'enable_database' => false //Wlaczyc czy wylaczyc baze danych
 565. );
 566.  
 567. $config[4]['functions'] = array(
 568.  
 569.     //Funkcja channelChecker sprawdza kanały w strefie prywatnej
 570.     'channelChecker' => array(
 571.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 572.         'checkNames' => true,
 573.         'foulWords' => array('kurwa', 'japierdole', 'wypierdalaj', 'spierdalaj', '.pl', '.PL', '.eu', '.EU', 'com', 'COM', 'admin'),
 574.         'ignoredChannels' => array (),
 575.         'pid' => 285, //Strefa kanałów prywatnych
 576.     ),
 577.    
 578.     //Funkcja checkChannelNumbers sprawdza poprawnosc numeracji kanalow prywatnych
 579.     'checkChannelNumbers' => array(
 580.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 581.         'pid' => 285 //ID strefy kanalow prywatnych
 582.     ),     
 583.  
 584.     //Funkcja createFreeChannels tworzy wolne kanały w strefie prywatnej jeżeli ich ilość jest mniejsza niż ustalona
 585.     'createFreeChannels' => array(
 586.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc
 587.         'pid' => 285, //ID strefy kanalow prywatnych
 588.         'minFreeChannels' => 5, //Ile ma byc minimalnie wolnych kanalow prywatnych
 589.         'freeChannelName' => ' Kanał Prywatny - Wolny' //Nazwa wolnego kanalu prywtanego
 590.     ),
 591.    
 592.     //Funkcja fillGapsInChannels uzupełnia luki w kanałach prywatnych
 593.     'fillGapsInChannels' => array(
 594.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc
 595.         'pid' => 285, //ID strefy prywatnej
 596.         'freeChannelName' => ' Kanał Prywatny - Wolny' //Nazwa wolnego kanalu prywatnego
 597.     ),
 598.  
 599. );
 600. // #End of instance 4 config
 601.  
 602.  
 603.  
 604. // # Instance 5 config
 605. $config[5]['instance'] = array(
 606.  
 607.     'name' => '[ ABOT ] Ranking administracji', //Nazwa instancji
 608.     'default_channel' => 90, //Kanał, na którym bot ma siedzieć
 609.     'idle_time' => 1, //Czas ile bot ma odczkekac po wykonaniu wszystkich funkcji
 610.     'enable_functions_system' => true, //Włączyć czy wyłączyć system funkcji
 611.     'enable_commands_system' => false, //Włączyć czy wylaczyc system komend
 612.     'enable_database' => true //Wlaczyc czy wylaczyc baze danych
 613. );
 614.  
 615. $config[5]['database'] = array(
 616.    
 617.     'host' => '127.0.0.1', //IP bazy danych
 618.     'user' => 'root', //Login do bazy danych
 619.     'password' => '000000000000', //Haslo do bazy danych
 620.     'databaseName' => 'abot' //Nazwa bazy danych
 621.    
 622. );
 623.  
 624. $config[5]['functions'] = array(
 625.  
 626.     //Funkcja changedGroupsStats zbiera statystyki nadanych grup przez administarcje i wpisuej je w kanal
 627.     'changedGroupsStats' => array(
 628.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczyc funkcje
 629.         'adminsGroups' => array(6,10,11,12), //Wszystkie grupy administracyjne
 630.         'observedGroups' => array(26,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55), //Grupy, ktore maja byc liczone do statystyk
 631.         'cid' => 256, //ID kanalu, na ktorym ma generowac raport
 632.     ),
 633.    
 634.     //Funkcja adminsTimeSpent zbiera statystyki spedzonego przez administracje czasu na serwrze i wpisuje je w kanal
 635.     'adminsTimeSpent' => array(
 636.         'enabled' => false, //Wlaczyc czy wylaczy funkcje
 637.         'adminsGroups' => array(6,10,11,12), //Wszystkie grupy administracyjne
 638.         'cid' => 258, //ID kanalu, na ktorym ma generowac raport
 639.         'interval' => array('days' => 0,'hours' => 0,'minutes' => 5,'seconds' => 0) //Co jaki czas wykonywac funkcje
 640.     ),
 641.  
 642. );
 643. // #End of instance 5 config
 644.  
 645.  
 646.  
 647. // # Instance 6 config
 648. $config[6]['instance'] = array(
 649.  
 650.     'name' => '[ ABOT ] Komendy', //Nazwa instancji
 651.     'default_channel' => 90, //Kanał, na którym bot ma siedzieć
 652.     'idle_time' => 1, //Czas ile bot ma odczkekac po wykonaniu wszystkich funkcji
 653.     'enable_functions_system' => false, //Włączyć czy wyłączyć system funkcji
 654.     'enable_commands_system' => true, //Włączyć czy wylaczyc system komend
 655.     'enable_database' => false //Wlaczyc czy wylaczyc baze danych
 656. );
 657.  
 658. $config[6]['commands'] = array(
 659.    
 660.     'help' => array(
 661.         'enabled' => true, //Wlaczyc czy wylaczyc komende
 662.         'usage' => '!help',
 663.         'output' => '',
 664.         'description' => 'Wyswietla listę komend',
 665.         'allowedGroups' => array(80,77) //Grupy, ktore moga korzystac z komendy
 666.     ),
 667.    
 668.     'meeting' => array(
 669.         'enabled' => true,
 670.         'usage' => '!meeting',
 671.         'output' => 'Przeniesiono administracje na kanal zebrania',
 672.         'adminGroups' => array(80,77,76,14,13,15,16,17),
 673.         'meetingChannel' => 50,
 674.         'description' => 'Przenosi administrację na kanał zebrania',
 675.         'allowedGroups' => array(80,77)
 676.     ),
 677.    
 678.     'channel' => array(
 679.         'enabled' => true,
 680.         'usage' => '!channel <clid> <ilosc podkanalow>' ,
 681.         'output' => 'Kanal zostal stworzony',
 682.         'channelGroup' => 9,
 683.         'description' => 'Tworzy kanał prywatny użytkownikowi',
 684.         'allowedGroups' => array(80,77)
 685.     ),
 686.    
 687.     'pokeAll' => array(
 688.         'enabled' => true,
 689.         'usage' => '!pokeAll <msg>',
 690.         'output' => 'Wiadomosc zostala wyslana',
 691.         'description' => 'Wysyla wiadomosc do wszystkich uzytkownikow na serwerze',
 692.         'allowedGroups' => array(80,77)
 693.     ),
 694.    
 695.     'pokeGroup' => array(
 696.         'enabled' => true,
 697.         'usage' => '!pokeGroup <group> <msg>',
 698.         'output' => 'Wiadomosc zostala wyslana',
 699.         'description' => 'Wysyla wiadomosc do wszystkich uzytkownikow w danej grupie',
 700.         'allowedGroups' => array(80,77)
 701.     ),
 702.    
 703.     'pwAll' => array(
 704.         'enabled' => true,
 705.         'usage' => '!pwAll <msg>',
 706.         'output' => 'Wiadomosc zostala wyslana',
 707.         'description' => 'Wysyla wiadomosc prywatna do wszystkich uzytkownikow na serwerze',
 708.         'allowedGroups' => array(80,77)
 709.     ),
 710.    
 711.     'pwGroup' => array(
 712.         'enabled' => true,
 713.         'usage' => '!pwGroup <group> <msg>',
 714.         'output' => 'Wiadomosc zostala wyslana',
 715.         'description' => 'Wysyla wiadomosc prywatna do uzytkownikow w danej grupie',
 716.         'allowedGroups' => array(80,77)
 717.     ),
 718.    
 719. );
 720. // #End of instance 6 config
 721. ?>
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top