daily pastebin goal
57%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Aug 1st, 2012 50 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. za pomoca 3 petli wyswietlic liczby parzyste od 0 do 100
  2.  
  3.  
  4. stworzyc 2 funkcje 1 słuzy dodawaniu 2 licz, a 2 mnozeniu i zwracaja wynik
  5.  
  6.  
  7. klasa ulamek ma 2 pola licznik i mianownik, stworzyc metode wyswietl ulamek, konstruktor z parametrami  i 2 dowolne obiekty
  8. destruktor
RAW Paste Data
Top