Kribo

Mange barn-fenotyp

Apr 2nd, 2020
1,539
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. import random
 2.  
 3. #La brukeren skrive inn genotypene til foreldrene og gjør om disse til gener.
 4. Mor = str(input("Hva er genotypen til mor? "))
 5. Mor1 = Mor[0]
 6. Mor2 = Mor[1]
 7.  
 8. Far = str(input("Hva er genotypen til far? "))
 9. Far1 = Far[0]
 10. Far2 = Far[1]
 11.  
 12. print("Mor har genotypen ",Mor1 + Mor2)
 13. print("Far har genotypen ",Far1 + Far2)
 14. print("Barna kan få genotypene", Mor1 + Far1,",", Mor1 + Far2,",", Mor2 + Far1,"eller", Mor2 + Far2)
 15.  
 16. #Gå gjennom alle mulige kryssninger og beregn sjansen for hver fenotype.
 17. MorktH = 0
 18. BlondtH = 0
 19.  
 20. Kryssninger =[Mor[0]+Far[0], Mor[0]+Far[1], Mor[1]+Far[0], Mor[1]+Far[1]]
 21. for i in range(len(Kryssninger)):
 22.     if (Kryssninger[i] == "hh"):
 23.         BlondtH = BlondtH +25
 24.     else:
 25.         MorktH= MorktH + 25
 26.    
 27. print("Sjanse for mørkt hår: ",MorktH,"%")
 28. print("Sjanse for blondt hår: ",BlondtH,"%")
 29.  
 30. #La bruker bestemme antall barn. Generer barn og gi de tilfeldig en av de fire mulighetene for kryssning.
 31. #Skriv ut hva hvert barn får.
 32. AntallMork = 0
 33. AntallBlond = 0
 34. Barn = int(input("Hvor mange barn får de? "))
 35. for i in range(0,Barn):
 36.     print("Barn nr.",i+1)
 37.     b = Kryssninger[random.randint(0,3)]
 38.     if (b == "hh"):
 39.         print ("Blondt hår")
 40.         AntallBlond = AntallBlond+1
 41.     else:
 42.         print ("Mørkt hår")
 43.         AntallMork = AntallMork+1
 44. #Skriv ut hvor mange barn med hver av fenotypene foreldrene får.      
 45. print("Antall barn med mørkt hår: ", AntallMork)
 46. print("Antall barn med blondt hår: ", AntallBlond)
RAW Paste Data