datafile

The Lost Kid The Lost Kid - Thịnh Suy | HoatHinh.tv | npbSPZZ9PtXt

Dec 5th, 2021
681
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Lời bài hát The Lost Kid  The Lost Kid - Thịnh Suy  | HoatHinh.tv | npbSPZZ9PtXt Lyrics up by vnflix.com THE LOST KID
 2. biến thân mình nhỏ lại, tôi đi chơi khắp nơi đây
 3. biến thân hình cỏ dại, nhìn trời nhìn mây qua ngày
 4.  
 5. có thật cuộc sống lung linh diệu kì, có thật là chết mất đi
 6. có 1 điều sống sao trong hiện tại hòa vào niềm vui bên ngoài
 7.  
 8. ôi cuộc sống tí hon thầm thì những lời nói sẽ không làm gì
 9. để thằng bé đánh mất điều gì ở đâu
 10.  
 11. tôi không thể nhớ lại. ohh, can you see?
 12. when you're a little child. oh, can we be?
 13.  
 14. can we get back to be a kid and play with flowers, do anything we want without thoughts
 15. can we get back to where we're lost ourself in numbers, money and the things that we've got
 16.  
 17. líu lo theo điệu nhạc, đừng chạy vào những lo âu
 18. hoá thân chim hồng hạc, tô vào cuộc sống muôn màu
 19.  
 20. giai điệu này vẫn cứ xoay đều đều, như một màu nắng không phai
 21. có một cuộc sống tý hon nhẹ hều, đang chờ chẳng thấy ai
 22.  
 23. ôi cuộc sống tí hon thầm thì những lời nói sẽ không làm gì
 24. để thằng bé đánh mất điều gì ở đâu
 25.  
 26. tôi không thể nhớ lại. ohh, can you see?
 27. when you're a little child. oh, can we be?
 28.  
 29. can we get back to be a kid and play with flowers, do anything we want without thoughts
 30. can we get back to where we're lost ourself in numbers, money and the things that we've got
 31.  
 32. can we get back back back to be a kid
 33. can we get back back to be a kid
RAW Paste Data