daily pastebin goal
3%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 11th, 2016 73 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <a_samp>
 2. #include <zcmd>
 3. #include <dfile>
 4. #include <kolory>
 5. #include <sscanf>
 6. #pragma tabsize 0
 7. #define MENU01 3
 8. #define FOLDER_KONT "/Konta/"
 9. #define DIALOG_REJESTRACJA 0
 10. #define DIALOG_LOGOWANIE 1
 11. #define PUNKTY_NA_START 10
 12. #define KASA_NA_START 10500
 13.  
 14.  
 15. main()
 16. {
 17.     print("\n----------------------------------");
 18.     print(" Mapa stworzona przez Dj_Malina!");
 19.     print("----------------------------------\n");
 20. }
 21.  
 22. enum Dgracza
 23. {
 24. bool:Zalogowany
 25. };
 26. new DaneGracza[MAX_PLAYERS][Dgracza];
 27.  
 28. public OnGameModeInit()
 29. {
 30.     for(new idskina=0; idskina < 311; idskina++)
 31.     {
 32.     AddPlayerClass(idskina, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 33.     }
 34.     UsePlayerPedAnims();
 35.     // Don't use these lines if it's a filterscript
 36.     /*SetGameModeText("Aktualizacja 1.1.2 ");
 37.     AddPlayerClass(19, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 38.     AddPlayerClass(22, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 39.     AddPlayerClass(26, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 40.     AddPlayerClass(302, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 41.     AddPlayerClass(303, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
 42.     AddPlayerClass(251, 00.00, 00.00, 00.00, 00.00, 0, 0, 0, 0, 0, 0);*/
 43.  
 44.     if(!dfile_FileExists(FOLDER_KONT))
 45.     return printf("Folder %s nie istnieje w folderze Scriptfiles! Stwórz go!", FOLDER_KONT);
 46.     else printf("Folder %s istnieje i jest gotowy do wczytania kont!", FOLDER_KONT);
 47.     return 1;
 48. }
 49. public OnDialogResponse(playerid, dialogid, response, listitem, inputtext [])
 50. if(dialogid == DIALOG_LOGOWANIE)
 51. {
 52. if(response)
 53. {
 54. dfile_Open(SciezkaKontaGracza(playerid));
 55. new haslo[300];
 56. haslo = dfile_ReadString("Haslo");
 57. dfile_CloseFile();
 58. if(strcmp(inputtext, haslo, false) == 0)
 59. {
 60. }
 61. WczytajKonto(playerid);
 62. DaneGracza[playerid][Zalogowany] = true;
 63. TogglePlayerSpectating(playerid, false);
 64. WymusWyborPostaci(playerid);
 65. SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Serwer: Hasło się zgadza, zostałeś(aś) pomyśle zalogowany(a)!");
 66. {
 67. else
 68. OknoLogowania(playerid);
 69. SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Serwer: Hasło musi posiadać minimum 6 znaków");
 70. }
 71. }
 72. else Kick(playerid);
 73. if(dialogid == DIALOG_REJESTRACJA)
 74. if (response)
 75. if(strlen(inputtext) >= 6)
 76. {
 77. StworzKonto(playerid, inputtext);
 78. OknoLogowania(playerid);
 79. SendClientMessage(playerid, COLOR_GREEN, "Serwer: Konto zostało pomyślnie założone");
 80. }
 81. else
 82. {
 83. OknoRejestracji(playerid);
 84. SendClientMessage(playerid, COLOR_RED, "Serwer: Hasło się nie zgadza!");
 85. }
 86. else Kick(playerid);
 87. }
 88.  
 89. public OnPlayerSpawn(playerid)
 90. {
 91. if(DaneGracza[playerid][Zalogowany] == false)
 92. {
 93. TogglePlayerSpectating(playerid, true);
 94. if(!dfile_FileExists(SciezkaKontaGracza(playerid)))
 95. OknoRejestracji(playerid);
 96. }
 97. else
 98. OknoLogowania(playerid);
 99. }
 100.  
 101. public OnPlayerRequestClass(playerid,classid)
 102. {
 103.  if(DaneGracza[playerid][Zalogowany] == false)
 104.  {
 105.  SetTimerEx("SpawnujGracza", 150, false, "i", playerid);
 106.  }
 107.  SetPlayerPos(playerid, 245.7793,-63.5309,4.3786);
 108.  SetPlayerFacingAngle(playerid, 87.6020);
 109.  SetPlayerCameraPos(playerid, 234.7242,-65.7141,1.4222);
 110.  SetPlayerCameraLookAt(playerid, 245.7793,-63.5309,4.3786);
 111.  return 1;
 112. }
 113.  
 114. stock SciezkaKontaGracza(playerid)
 115. {
 116. new sciezka[128];
 117. format(sciezka, sizeof sciezka, FOLDER_KONT "%s.ini", NazwaGracza(playerid));
 118. return sciezka;
 119. }
 120.  
 121. stock WczytajKonto(playerid)
 122. {
 123. ResetPlayerMoney(playerid);
 124.  
 125. dfile_Open(SciezkaKontaGracza(playerid));
 126.  
 127. SetPlayerScore(playerid, dfile_ReadInt("Punkty"));
 128. GivePlayerMoney(playerid, dfile_ReadInt("Kasa"));
 129.  
 130. dfile_CloseFile();
 131. return 1;
 132. }
 133. {
 134. stock StworzKonto(playerid, haslo[])
 135. dfile_Create(SciezkaKontaGracza(playerid));
 136.  
 137. dfile_Open(SciezkaKontaGracza(playerid));
 138.  
 139. dfile_WriteString("Haslo", haslo);
 140. dfile_WriteInt("Punkty", PUNKTY_NA_START);
 141. dfile_WriteInt("Kasa", KASA_NA_START);
 142. dfile_WriteInt("Level", 9);
 143.  
 144. dfile_SaveFile();
 145. dfile_CloseFile();
 146. return 1;
 147. }
 148. stock OknoRejestracji(playerid)
 149. {
 150. ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_REJESTRACJA, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Rejestracja", "Witaj na serwerze!\nNie posiadasz konta, proszę się zarejestrować!", "Zarejestruj", "Wyjdź");
 151. return 1;
 152. }
 153.  
 154. stock OknoLogowania(playerid)
 155. {
 156. ShowPlayerDialog(playerid, DIALOG_LOGOWANIE, DIALOG_STYLE_PASSWORD, "Logowanie", "Witaj na serwerze!\nproszę się Zalogować!", "Zaloguj", "Wyjdź");
 157. return 1;
 158. }
 159.  
 160. stock NazwaGracza(playerid)
 161. {
 162. new nazwa [MAX_PLAYER_NAME];
 163. GetPlayerName(playerid, nazwa, sizeof nazwa);
 164. return nazwa;
 165. }
 166.  
 167. forward SpawnujGracza(playerid);
 168. public SpawnujGracza(playerid)
 169. {
 170. SpawnPlayer(playerid);
 171. return 1;
 172. }
 173.  
 174.  
 175.  
 176.  
 177.  
 178.  
 179. //FILM - 1H 30MIN 07SEC
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top