SHARE
TWEET

Untitled

a guest Mar 26th, 2020 59 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. close all;
 2. clear all;
 3.  
 4. %Przeplyw
 5. cpp = 1008; %J/kg K, powietrze
 6. rop = 1.185; %kg/m3, powietrze
 7. cpw = 4175.4; %J/kg K, woda
 8. row = 997.04; %kg/m3,  woda
 9.  
 10. %Wartosci nominalne
 11. Twewn=20;
 12. Tzewn=-20;
 13. Tgzn1=90;
 14. Tgzn2=90;
 15. Tgpn=70;
 16. Tkzn=90;
 17. Tkpn=70;
 18. qgn=5000;
 19. qgn1=5000;
 20. qkn=5000;
 21. Top=7000;
 22. fmgn1=(qgn/(cpw*(Tgzn1-Tgpn)));
 23. fmgn2=(qgn1/(cpw*(Tgzn2-Tgpn)));
 24. fmkn=(qkn/(cpw*(Tkzn-Tkpn)));
 25. simTime=1000000;
 26.  
 27. %Wartosci poczatkowe
 28. %t=2000;
 29. Tzew0=Tzewn;
 30. Tgz1=Tgzn1;
 31. Tgz2=Tgzn2;
 32. fmg1=fmgn1;
 33. fmg2=fmgn2;
 34. fmk0=fmkn;
 35. Tkz0=Tkzn;
 36. Tkp0=Tkpn;
 37. qg=qgn;
 38. qk0=qkn;
 39. qt1=0;
 40. qt2=0;
 41. Top_wek=[];
 42.  
 43. %Skoki
 44. t0=2000;
 45. dTzew=0;
 46. dTgz=0;
 47. dfmg1=0;
 48. dfmg2=0;
 49. dqg=0;
 50. dqt=0;
 51. dfmk=0;
 52. dqk=0;
 53. dTkp=0;
 54.  
 55. %Grzejnik
 56. hg=0.4;
 57. wg=0.2;
 58. lg=1.5;
 59.  
 60. %Pomieszczenie
 61. h1=2.5;
 62. w1=5;
 63. l1=4;
 64.  
 65. h2=2.5;
 66. w2=3;
 67. l2=4;
 68.  
 69. %Kocioł
 70. hk=0.4;
 71. wk=0.2;
 72. lk=1.5;
 73.  
 74. %Pojemności
 75. Vp1=h1*w1*l1;
 76. Vp2=h2*w2*l2;
 77. Vg1=hg*wg*lg;
 78. Vgw=hk*wk*lk;
 79.  
 80. %Pojemnosci cieplne
 81. Cvg = cpw*row*Vg1;
 82. Cvw1 = cpp*rop*Vp1;
 83. Cvw2 = cpp*rop*Vp2;
 84. Cvk = cpw*row*Vgw;
 85.  
 86. %Identyfikacja parametrow
 87. Kcw=qgn/(Twewn-Tzewn);
 88. Kcg=qgn/(Tgpn-Twewn);
 89.  
 90. %Stany równowagi
 91. Twew1=(cpw*fmg1*Kcg*Tgz1+Kcw*(Kcg+cpw*fmg1)*Tzew0)/(Kcg*Kcw+cpw*fmg1*(Kcg+Kcw));
 92. Tgp1=((Kcg+Kcw)*Twew1-Kcw*Tzew0)/Kcg;
 93. Twew2=(cpw*fmg2*Kcg*Tgz2+Kcw*(Kcg+cpw*fmg2)*Tzew0)/(Kcg*Kcw+cpw*fmg2*(Kcg+Kcw));
 94. Tgp2=((Kcg+Kcw)*Twew2-Kcw*Tzew0)/Kcg;
 95.  
 96. %Symulacje
 97. %{
 98. sim('pomieszczenie');
 99. subplot(5,1,1);
 100. hold on, grid on, title('Zmiana temperatury pomieszczenia');
 101. xlabel('czas');
 102. ylabel('temperatura');
 103. plot(ans.t,ans.Twew);
 104.  
 105. subplot(5,1,2);
 106. hold on, grid on, title('Zmiana temperatury wody w grzejniku');
 107. xlabel('czas');
 108. ylabel('temperatura');
 109. plot(ans.t,ans.Tgp);
 110.  
 111. subplot(5,1,3);
 112. hold on, grid on, title('Zmiana temperatury w kotle');
 113. xlabel('czas');
 114. ylabel('temperatura');
 115. plot(ans.t,ans.Tkz);
 116.  
 117. subplot(5,1,4);
 118. hold on, grid on, title('Zmiana temperatury pomieszczenia');
 119. xlabel('czas');
 120. ylabel('temperatura');
 121. plot(ans.t,ans.Twew1);
 122.  
 123. subplot(5,1,5);
 124. hold on, grid on, title('Zmiana temperatury wody w grzejniku');
 125. xlabel('czas');
 126. ylabel('temperatura');
 127. plot(ans.t,ans.Tgp1);
 128. %}
 129. %CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE
 130. Tzew_wek = [-20:40];
 131. Twew1_wek = [];
 132. Twew2_wek = [];
 133. Tkp_wek = [];
 134. fmg_wek1 = linspace(0, fmgn1, 61);
 135. fmg_wek2 = linspace(0, fmgn2, 61);
 136. for i=1:length(Tzew_wek) %przeplyw nominal
 137.     Twew1_wek(i)=(cpw*fmg1*Kcg*Tgz1+Kcw*(Kcg+cpw*fmg1)*Tzew_wek(i))/(Kcg*Kcw+cpw*fmg1*(Kcg+Kcw));
 138.     Twew2_wek(i)=(cpw*fmg2*Kcg*Tgz2+Kcw*(Kcg+cpw*fmg2)*Tzew_wek(i))/(Kcg*Kcw+cpw*fmg2*(Kcg+Kcw));
 139.     Tgp1_temp=((Kcg+Kcw)*Twew1_wek(i)-Kcw*Tzew_wek(i))/Kcg;
 140.     Tgp2_temp=((Kcg+Kcw)*Twew2_wek(i)-Kcw*Tzew_wek(i))/Kcg;
 141.     Tkp_wek(i) = (Tgp1_temp * fmg1 + Tgp2_temp * fmg2) / (fmg1 + fmg2);
 142. end
 143.  
 144. figure(2)
 145. subplot(4, 1, 1)
 146. grid on;
 147. hold on;
 148. plot(Tzew_wek, Twew1_wek,'-.r','LineWidth',2)
 149. plot(Tzew_wek, Twew2_wek,'-b','LineWidth',1)
 150. plot(Tzewn,Twew1,'*','LineWidth',5)
 151. xlabel('Tzew[°C]');
 152. ylabel('Twew[°C]');
 153. legend('Twew1','Twew2','TwewN');
 154.  
 155. subplot(4, 1, 2)
 156. grid on;
 157. hold on;
 158. plot(Tzew_wek, Tkp_wek,'LineWidth',2)
 159. plot(Tzewn, Tkp0,'*','LineWidth',5)
 160. xlabel('Tzew[°C]');
 161. ylabel('Tkp[°C]');
 162. legend('Tkp','TkpN');
 163.  
 164. %%%%%
 165. Twew1_wek = [];
 166. Twew2_wek = [];
 167. Tkp_wek = [];
 168.  
 169. for i=1:length(fmg_wek1) %przeplyw nominal
 170.     Twew1_wek(i) = (cpw*fmg_wek1(i)*Kcg*Tgz1+Kcw*(Kcg+cpw*fmg_wek1(i))*Tzew0)/(Kcg*Kcw+cpw*fmg_wek1(i)*(Kcg+Kcw));
 171.     Twew2_wek(i) = (cpw*fmg_wek2(i)*Kcg*Tgz2+Kcw*(Kcg+cpw*fmg_wek2(i))*Tzew0)/(Kcg*Kcw+cpw*fmg_wek2(i)*(Kcg+Kcw));
 172.     Tgp1_temp=((Kcg+Kcw)*Twew1_wek(i)-Kcw*Tzewn)/Kcg;
 173.     Tgp2_temp=((Kcg+Kcw)*Twew2_wek(i)-Kcw*Tzewn)/Kcg;
 174.     Tkp_wek(i) = (Tgp1_temp * fmg_wek1(i) + Tgp2_temp * fmg_wek2(i)) / (fmg_wek1(i)+fmg_wek2(i));
 175. end
 176.  
 177. subplot(4, 1, 3)
 178. grid on;
 179. hold on;
 180. plot(fmg_wek1, Twew1_wek,'-.r','LineWidth',2)
 181. plot(fmg_wek2, Twew2_wek,'-b','LineWidth',1)
 182. plot(fmgn1,Twew1,'*','LineWidth',5)
 183. xlabel('fmg[kg/s]');
 184. ylabel('Twew[°C]');
 185. legend('Twew1','Twew2','TwewN');
 186.  
 187. subplot(4, 1, 4)
 188. grid on;
 189. hold on;
 190. plot(fmg_wek1, Tkp_wek,'LineWidth',2)
 191. plot(fmg_wek2, Tkp_wek,'LineWidth',2)
 192. plot(fmgn1, Tkpn,'*','LineWidth',5)
 193. xlabel('fmg[kg/s]');
 194. ylabel('Tkp[°C]');
 195. legend('Tkp','TkpN');
 196.  
 197. %SCHODKI
 198. Top_wek = [3000,7000,21000];
 199. dqk=0.1*qkn;
 200.  
 201. figure(3)
 202. grid on;
 203. hold on;
 204.  
 205. for i = 1:length(Top_wek)
 206.    Top = Top_wek(i);
 207.    sim('pomieszczenie');
 208.    plot(ans.t, ans.Tkp,'LineWidth',2);
 209.    hold on;
 210. end
 211. xlabel('t[s]');
 212. ylabel('Tkp[°C]');
 213. legend('Top=3000','Top=7000','Top=21000');
 214.  
 215. dqk=0;
 216. Top=3000;
 217.  
 218. %REAKCJA NA SKOK
 219. simTime=400000;
 220. dqk=0.1*qkn;
 221. sim('pomieszczenie');
 222.  
 223. figure(4)
 224. subplot(3, 1, 1)
 225. grid on;
 226. hold on;
 227.  
 228. plot(ans.t, ans.Twew1,'LineWidth',2);
 229. plot(ans.t, ans.Twew2,'LineWidth',2);
 230. xlabel('t[s]');
 231. ylabel('Twew[°C]');
 232. legend('Twew1', 'Twew2');
 233.  
 234. %
 235.  
 236. dqk=0;
 237. dTzew=1;
 238. sim('pomieszczenie');
 239.  
 240. subplot(3, 1, 2)
 241. grid on;
 242. hold on;
 243.  
 244. plot(ans.t, ans.Twew1,'LineWidth',2);
 245. plot(ans.t, ans.Twew2,'LineWidth',2);
 246. xlabel('t[s]');
 247. ylabel('Twew[°C]');
 248. legend('Twew1', 'Twew2');
 249.  
 250. simTime=5000;
 251. sim('pomieszczenie');
 252.  
 253. subplot(3, 1, 3)
 254. grid on;
 255. hold on;
 256.  
 257. plot(ans.t, ans.Twew1,'LineWidth',2);
 258. plot(ans.t, ans.Twew2,'LineWidth',2);
 259. xlabel('t[s]');
 260. ylabel('Twew[°C]');
 261. legend('Twew1', 'Twew2');
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top