Advertisement
idevpas

Covid opět sílí (20. 3. 2022)

Mar 20th, 2022
36
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.27 KB | None | 0 0
  1. Covid opět sílí, Evropa hlásí skokový nárůst počtu nakažených. Vrátí se do Česka zlé časy? (20. 3. 2022)
  2. ---------------------------------------
  3. https://cnn.iprima.cz/covid-zase-nabira-silu-evropa-hlasi-skokovy-narust-nakazenych-vrati-se-do-ceska-zle-casy-87846
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement