Guest User

LJ Unfolder (Tapermonkey/Firefox)

a guest
Jun 7th, 2019
84
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // LJ Thread Unfolder
 2. // version 0.2
 3. // 2005-08-23
 4. // Copyright (c) 2005, Tim Babych
 5. // Homepage: http://clear.com.ua/projects/firefox/unfolder
 6. // Released under the GPL license
 7. // http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
 8.  
 9. // Branched 2006-09-09 by Henrik Nyh <http://henrik.nyh.se>
 10. // Added "Unfold all".
 11.  
 12. // ==UserScript==
 13. // @name        LJ Thread Unfolder with "Unfold all"
 14. // @namespace   http://clear.com.ua/projects/firefox/unfolder+http://henrik.nyh.se
 15. // @description Expands nested discussion threads in place.
 16. // @include     http://*.insanejournal.com/*
 17. // @version     1
 18. // @grant       none
 19. // @require     https://gist.githubusercontent.com/arantius/3123124/raw/grant-none-shim.js
 20. // ==/UserScript==
 21.  
 22.  
 23. var unfoldNodes = [];
 24.  
 25. function unfold_all() {
 26. unfoldNodes.forEach(unfold_thread);
 27. }
 28.  
 29. var threadIdRE = /thread=(\d+)/;
 30. var allReplies = $x("//td/a[contains(@href, '?thread')]");
 31.  
 32. allReplies.forEach(function(thisReplyLink) {
 33. t = document.createTextNode(' - ');
 34. thisReplyLink.parentNode.insertBefore(t, thisReplyLink.nextSibling);
 35.  
 36. var threadId = thisReplyLink.href.match(threadIdRE)[1];
 37.  
 38. a = document.createElement('A');
 39. with (a) {
 40. innerHTML = "Unfold";
 41. href = 'javascript:void(0)';
 42. addEventListener("click", unfold_click, false)
 43. setAttribute('thread_id', threadId);
 44. setAttribute('thread_href', thisReplyLink.href);
 45. }
 46. t.parentNode.insertBefore(a, t.nextSibling);
 47. unfoldNodes.push(a);
 48.  
 49. d = document.createElement('div');
 50. d.style.display = 'none';
 51. d.id = 'thread_unfolder_temp_div_' + threadId;
 52. document.body.appendChild(d);
 53. });
 54.  
 55. GM_addStyle(
 56. "a.unfold_thread {color:black; text-decoration:none; cursor:default; } " +
 57. "a.unfold_thread:hover {color:black; text-decoration:none; }" +
 58. "a.unfold_thread img { border:none; }"
 59. );
 60.  
 61. // Inject "Unfold all" links
 62.  
 63. if (!unfoldNodes.length)
 64. return;
 65. $x("//a[contains(@href, '?mode=reply')]/ancestor::b").forEach(function(b) {
 66. var comma = document.createTextNode(', ');
 67. b.appendChild(comma);
 68. var newA = document.createElement("A");
 69. with (newA) {
 70. innerHTML = "Unfold all";
 71. href = "javascript:void(0)";
 72. addEventListener("click", unfold_all, false);
 73. }
 74. b.appendChild(newA);
 75. b.insertBefore(newA, newA.previousSibling.previousSibling);
 76. b.insertBefore(comma, comma.previousSibling.previousSibling);
 77. });
 78.  
 79.  
 80. //  Workhorses
 81.  
 82. function unfold_click() {
 83. unfold_thread(this);
 84. }
 85.  
 86. function unfold_thread(link) {
 87. with (link) {
 88. className = 'unfold_thread';
 89. innerHTML = loader;
 90. blur();
 91. }
 92. elem = link;
 93. // Closure yo!
 94. (function(elem) {
 95.  
 96. GM_xmlhttpRequest({
 97.    method: 'GET',
 98.    url: link.getAttribute('thread_href'),
 99.    onload: function(responseDetails) {
 100. dummy = document.getElementById('thread_unfolder_temp_div_'+elem.getAttribute('thread_id'));
 101. dummy.innerHTML = responseDetails.responseText;
 102. reply = document.getElementById('ljcmt'+elem.getAttribute('thread_id'));
 103. try {  // If we fail, fail silently
 104. // get cell
 105. td = elem;
 106. while (td.nodeName != 'TD')
 107. td = td.parentNode;
 108.  
 109. //cleanse cell
 110. while(td.firstChild)
 111. td.removeChild(td.firstChild);
 112. // remove nesting comments
 113. tbody = td.parentNode.parentNode;
 114. my_padding = tbody.firstChild.firstChild.firstChild.width;
 115.  
 116. next_comment = tbody.parentNode.nextSibling.nextSibling.nextSibling;
 117. while(next_comment &&
 118. next_comment.firstChild &&
 119. next_comment.firstChild.firstChild &&
 120. next_comment.firstChild.firstChild.firstChild &&
 121. next_comment.firstChild.firstChild.firstChild.firstChild &&
 122. (next_comment.firstChild.firstChild.firstChild.firstChild.width > my_padding)) {
 123. to_del = next_comment;
 124. next_comment = next_comment.nextSibling.nextSibling.nextSibling;
 125. to_del.parentNode.removeChild(to_del);
 126. }
 127.  
 128. // add comments there
 129. while(reply && reply.nodeName != 'HR') {
 130. next_one = reply.nextSibling;
 131. td.appendChild(reply);
 132. reply = next_one;
 133. }
 134. } catch(e) {}
 135. dummy.innerHTML = '';
 136. }
 137. });
 138. })(elem);
 139. }
 140.  
 141. //========================================
 142. //  ROUTINES
 143. //========================================
 144.  
 145. loader = '<img src="data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAMQAAP///+7u7t3d3bu7u6qqqpmZmYi'+
 146. 'IiHd3d2ZmZlVVVURERDMzMyIiIhEREQAR'+
 147. 'AAAAAP///wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH/C05F'+
 148. 'VFNDQVBFMi4wAwEAAAAh+QQFBwAQACwAAAAAEAAQAAAFdyAkQgGJJOWoQgIjBM8jkKsoPEzgyMGs'+
 149. 'CjPDw7ADpkQBxRDmSCRetpRA6Rj4kFBkgLC4IlUGhbNQIwXOYYWCXDufzYPDMaoKGBoKb886OjAK'+
 150. 'dgZAAgQkfCwzAgsDBAUCgl8jAQkHEAVkAoA1AgczlyIDczUDA2UhACH5BAUHABAALAAAAAAPABAA'+
 151. 'AAVjICSO0IGIATkqIiMKDaGKC8Q49jPMYsE0hQdrlABCGgvT45FKiRKQhWA0mPKGPAgBcTjsspBC'+
 152. 'AoH4gl+FmXNEUEBVAYHToJAVZK/XWoQQDAgBZioHaX8igigFKYYQVlkCjiMhACH5BAUHABAALAAA'+
 153. 'AAAQAA8AAAVgICSOUGGQqIiIChMESyo6CdQGdRqUENESI8FAdFgAFwqDISYwPB4CVSMnEhSej+Fo'+
 154. 'gNhtHyfRQFmIol5owmEta/fcKITB6y4choMBmk7yGgSAEAJ8JAVDgQFmKUCCZnwhACH5BAUHABAA'+
 155. 'LAAAAAAQABAAAAViICSOYkGe4hFAiSImAwotB+si6Co2QxvjAYHIgBAqDoWCK2Bq6A40iA4yYMgg'+
 156. 'NZKwGFgVCAQZotFwwJIF4QnxaC9IsZNgLtAJDKbraJCGzPVSIgEDXVNXA0JdgH6ChoCKKCEAIfkE'+
 157. 'BQcAEAAsAAAAABAADgAABUkgJI7QcZComIjPw6bs2kINLB5uW9Bo0gyQx8LkKgVHiccKVdyRlqjF'+
 158. 'SAApOKOtR810StVeU9RAmLqOxi0qRG3LptikAVQEh4UAACH5BAUHABAALAAAAAAQABAAAAVxICSO'+
 159. '0DCQKBQQonGIh5AGB2sYkMHIqYAIN0EDRxoQZIaC6bAoMRSiwMAwCIwCggRkwRMJWKSAomBVCc5l'+
 160. 'UiGRUBjO6FSBwWggwijBooDCdiFfIlBRAlYBZQ0PWRANaSkED1oQYHgjDA8nM3kPfCmejiEAIfkE'+
 161. 'BQcAEAAsAAAAABAAEAAABWAgJI6QIJCoOIhFwabsSbiFAotGMEMKgZoB3cBUQIgURpFgmEI0EqjA'+
 162. 'CYXwiYJBGAGBgGIDWsVicbiNEgSsGbKCIMCwA4IBCRgXt8bDACkvYQF6U1OADg8mDlaACQtwJCEA'+
 163. 'IfkEBQcAEAAsAAABABAADwAABV4gJEKCOAwiMa4Q2qIDwq4wiriBmItCCREHUsIwCgh2q8MiyEKO'+
 164. 'DK7ZbHCoqqSjWGKI1d2kRp+RAWGyHg+DQUEmKliGx4HBKECIMwG61AgssAQPKA19EAxRKz4QCVIh'+
 165. 'ACH5BAUHABAALAAAAAAQABAAAAVjICSOUBCQqHhCgiAOKyqcLVvEZOC2geGiK5NpQBAZCilgAYFM'+
 166. 'ogo/J0lgqEpHgoO2+GIMUL6p4vFojhQNg8rxWLgYBQJCASkwEKLC17hYFJtRIwwBfRAJDk4Obwsi'+
 167. 'dEkrWkkhACH5BAUHABAALAAAAQAQAA8AAAVcICSOUGAGAqmKpjis6vmuqSrUxQyPhDEEtpUOgmgY'+
 168. 'ETCCcrB4OBWwQsGHEhQatVFhB/mNAojFVsQgBhgKpSHRTRxEhGwhoRg0CCXYAkKHHPZCZRAKUERZ'+
 169. 'MAYGMCEAIfkEBQcAEAAsAAABABAADwAABV0gJI4kFJToGAilwKLCST6PUcrB8A70844CXenwILRk'+
 170. 'IoYyBRk4BQlHo3FIOQmvAEGBMpYSop/IgPBCFpCqIuEsIESHgkgoJxwQAjSzwb1DClwwgQhgAVVM'+
 171. 'IgVyKCEAIfkECQcAEAAsAAAAABAAEAAABWQgJI5kSQ6NYK7Dw6xr8hCw+ELC85hCIAq3Am0U6JUK'+
 172. 'jkHJNzIsFAqDqShQHRhY6bKqgvgGCZOSFDhAUiWCYQwJSxGHKqGAE/5EqIHBjOgyRQELCBB7EAQH'+
 173. 'fySDhGYQdDWGQyUhADs="> Loading...'
 174.  
 175.  
 176. /* Staple functions */
 177.  
 178. function $(id) { return document.getElementById(id); }
 179. function $x(path, root) {
 180. if (!root) root = document;
 181. var i, arr = [], xpr = document.evaluate(path, root, null, XPathResult.UNORDERED_NODE_SNAPSHOT_TYPE, null);
 182. for (i = 0; item = xpr.snapshotItem(i); i++) arr.push(item);
 183. return arr;
 184. }
RAW Paste Data