daily pastebin goal
7%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 13th, 2017 93 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. 12. ADT skup realizovan otvorenim hešovanjem
 2.  
 3. - Hesh tabela je niz u kome se pozicija nekog elementa odredjuje na osnovu samog elementa. Funkcija koja
 4. izracunava poziciju elementa naziva se hesh funkcija. Hesh funkcija treba da bude brzo i lako izracunljiva.
 5. -Hesh tabelama mogu se realizovati dve bitne apstraktne strukture podataka: skupovi i mape. Hesh tabele
 6. omogucavaju znatno brze pretrazivanje - proveru da li je element u skupu/mapi.
 7. - ADT skup je kolekcija objekata koja ne sadrzi duplikate.
 8. - Operacije sa skupovima:
 9.  
 10. 1. Dodavanje novog elementa u skup.
 11. 2. Brisanje elementa iz skupa.
 12. 3. Pretrazivanje - provera da li je element u skupu.
 13. 4. Operacije unije, preseka, razlike.  
 14.  
 15. - U praksi se koriste samo prve tri operacije:
 16.  - Dodavanje elementa zahteva pretrazivanje, apstraktne
 17.  - Brisanje elementa ukljucuje pretrazivanje.
 18.  
 19. - ADT skup moze biti reprezentovan prostim nizom, povezanom listom, hesh tabelom.
 20.  
 21. - Specifikacija ADT-a je apstraktni deo ADT-a, razlicite realazacije ADT-a dele istu specifikaciju ADT-a.
 22.  
 23.  
 24. public interface Set<T> {
 25.  
 26.     boolean insert(T element)   // Dodaje element u skup, vraca false ako element vec postoji u skupu.
 27.     boolean remove(T element)   // Brise element, vraca false ako element ne postoji u skupu
 28.     boolean member(T element)   // provera da li je element u skupu
 29. }
 30.  
 31. - Hesh funkcija mora biti konzistentna k1 = k2  -> hash(k1) = hash(k2);
 32. - Svaka java klasa implicitno nasledjuje klasu Object.
 33. - Klasa Object definise metod:  int hashCode();
 34.  
 35. - Ako je velicina hesh tabele M, tada hesh funkcija treba da vrati broj koji je u opsegu[0..M-1];
 36. - Redefinisuci metod hashCode() u nasoj klasi dobijamo hash kod za objekte nase klase.
 37. -   hash(k1) = hash(k2) -> ovakva situacija smatra se kolizijom.
 38. - Mehanizmi za razresenje kolizija :
 39.  
 40. 1. Otvoreno hesovanje: - hesh tabela je niz jednostruko povezanih listi
 41.                        - liste sadrze objekte sa istom vrednoscu hesh funkcije
 42.                        - ove liste jos zovemo lancima kolizija.
 43. 2. Zatvoreno hesovanje: - Hesh tabela je niz, pozicija objekta o u nizu je hash(o)
 44.                         - Ukoliko je pozicija zauzeta tada se odredjuje nova pozicija po nekoj strategiji
 45.                         - Linearno probavanje: hash(o)+1,hash(o)+2
 46.                         - Kvadratno probavanje: hash(o) + 1, hash(o) + 4, hash(o) + 9
 47.                        
 48. - Velicina hesh tabele bira se da bude neki prost broj.
 49.  
 50. public class OHashSet<T> impelements Set<T> {
 51.  
 52.     private static final int DEFAULT_TABLE_SIZE = 101;
 53.    
 54.     private static class Node {   <- Cvor u listi objekata sa istom hash vrednoscu
 55.        
 56.         Object value;
 57.         Node next;
 58.        
 59.         public Node(Object value){
 60.             this.value = value;
 61.         }
 62.     }
 63.    
 64.     private Node[] table;
 65.    
 66.     public OHashSet(){
 67.         this(DEFAULT_TABLE_SIZE)
 68.     }
 69.     public OHashSet(int size){
 70.         if(size<=0){
 71.             throw new IllegalArgumentException("Velicina hash tabele ne moze biti negativna");
 72.         }
 73.         table new = Node[size];
 74.     }
 75.    
 76.     private int hash(T o){
 77.    
 78.         if( o == null){
 79.             throw new IllegalArgumentException("Hash funkcija se ne moze racunati za null objekat");
 80.         }
 81.         return Math.abs(o.hashCode() % table.length;
 82.        
 83.    
 84.     }
 85.    
 86.     private Node[] searchCollisionChain(T element, int hashValue){
 87.        
 88.         Node current = table[hashValue];
 89.         Node prev = null;
 90.        
 91.         while(current != null){
 92.             if(current.value.equals(element)){
 93.                 Node[] ret = new Node[2];
 94.                 ret[0] = current;
 95.                 ret[1] = prev;
 96.                
 97.                 return ret;
 98.             }
 99.             prev = current;
 100.             current = current.next;
 101.         }
 102.         return null;
 103.        
 104.     }
 105.  
 106.     public boolean member(T element){
 107.    
 108.         return searchCollisionChain(element,hash(element)) != null;
 109.     }
 110.    
 111.     public boolean insert(T element) {
 112.    
 113.         int hashValue = hash(element);
 114.         Node[] n = searchCollisionChain(element,hashValue);
 115.         if( n != null)
 116.             return false;
 117.            
 118.         Node newElement = new Node(element);
 119.         newElement.next = table[hashValue];
 120.         table[hashValue] = newElement;
 121.        
 122.        
 123.         return true;
 124.     }
 125.  
 126.  REMOVE - 1. Proveri da li element postoji u odgovarajucem lancu kolizija.
 127.           2. Ako postoji razlikujemo dva slucaja: element koji se brise je na
 128.           pocetku(1) lanca kolizija ili (2) u sredini/na kraju lanca kolizija.
 129.  
 130.  
 131.     public boolean remove(T element){
 132.        
 133.         int hashValue = hash(element);
 134.         Node[] n = searchCollisionChain(element,hashValue);
 135.        
 136.         if(n == null){
 137.             return false;
 138.         }
 139.         if(n[0] == table[hashValue){
 140.             table[hashValue] = table[hashValue].next;
 141.         }else{
 142.             n[1].next = n[0].next;
 143.         }
 144.         return true;
 145.        
 146.     }
 147.  
 148. 13. ADT skup realizovan zatvorenim hešovanjem, operacija insert
 149.  
 150.  
 151. - Svaka celija u hesh tabeli ce imati jedno od sledeca tri stanja:
 152.  
 153.  1. Empty - prazna, slobodna celija.
 154.  2. OCCUPIED - zauzeta celija, celija koja sadrzi element.
 155.  3. DELETED - celija koja je nekada sadrzala element koji je u medjuvremenu obrisan.
 156.  
 157. - Dodavanje novog elementa n
 158.  
 159.     - hash = vrednost hesh funkcije za n
 160.     - Ako je table[hash] u stanju Empty tada table[hash] = n, table[hash] prelazi u stanje
 161.     OCCUPIED, inace trazi neko drugo mesto za n.
 162.     - Trazenje nekog drugo mesta za element se jos zove probavanje(probing)
 163.  
 164.     - Linearno probavanje (hash+i) % M, i=1,2... uzrokuje klastere u hesh tabeli sto
 165.       usporava pretrazivanje.
 166.     - Kvadratno probavanje (hash+i^2) % M, i=1,2...
 167.    
 168. - Operacije:
 169.  
 170. 1. Pretrazivanje hesh tabele, pretrazivanje lanca kolizija za dati element
 171. 2. Dodavanje novog elementa u hash tabelu, dodavanje na kraj lanca kolizija ili
 172. dodavanje u prvu celiju u statusu DELETED u lancu kolizija.
 173. 3. Brisanje elemenata iz hesh tabele, lenjo brisanje - celija tabele koja je
 174. sadrzala element promeni status u DELETED.
 175.  
 176. - Maksimalna duzina lanca kolizija kod kvadratnog probavanja je (M-1)/2
 177. - Dodavanje novog elementa pri maksimalnoj duzini lanca kolizija u koje su svi
 178. elementi u statusu OCCUPIED je neizvodljivo. Tada prosirujemo tabelu.
 179.  
 180. - Prosirenje tabele takodje radimo kada je opterecenje hesh tabele vece od 70%.
 181.  
 182. - Prosirivanje tabele : velicina tabele -> najmanji prost broj koji je barem dva puta veci
 183. nego sto je trenutno velicina tabele.
 184.  
 185. 1. Napravimo kopiju stare tabele i statusa.
 186. 2. Realociramo tabelu i postavimo statuse svih celija ne Empty
 187. 3. Iteriramo kroz staru tabelu i celije u statusu OCCUPIED dodajemo u novu tabelu.
 188. 4. Staru tabelu i statuse postavimo na null vrednosti.
 189.  
 190.  
 191. public class CHashSet<T> impelements Set<T> {
 192.    
 193.     private static final int DEFAULT_TABLE_SIZE = 101;
 194.    
 195.     private enum Status{
 196.         EMPTY;
 197.         OCCUPIED;
 198.         DELETED;
 199.     }
 200.    
 201.     private Object[] table;  // tabela
 202.     prvate Status[] status;  // statusi celija
 203.     private int numElements; // broj elemenata(OCCUPIED celija) u tabeli
 204.    
 205.     public CHashSet(){
 206.         this.(DEFAULT_TABLE_SIZE);
 207.     }
 208.     public CHashSet(int size){
 209.         if(size <=0){
 210.             throw new IllegalArgumentException(
 211.              "Velicina hash tabele ne moze biti negativna"
 212.             );
 213.         }
 214.         reset(size)
 215.     }
 216.    
 217.     private void reset(int size){
 218.         table = new Object[size];
 219.         status = new Status[size];
 220.         for(int i=0; i<status.length;i++){
 221.             status[i] = Status.EMPTY;
 222.         }
 223.         numElements = 0;
 224.     }
 225.     private int hash(T o){
 226.         if (o == null)
 227.                 throw new IllegalArgumentException(
 228.                     "Hash funkcija se ne moze racunati za null objekat"
 229.                 );
 230.         return Math.abs(o.hashCode()% table.length);
 231.     }
 232.    
 233.     public boolean insert(T element){
 234.    
 235.         int hashValue = hash(element);
 236.        
 237.         int maxChainLength = (table.length-1)/2;
 238.         int i=0;
 239.         boolean endOfChain = false;
 240.         int firsAvailablePosition = -1;
 241.        
 242.         while( !endOfChain && i<= maxChainLength){
 243.             int currentPosition = (hashValue + i*i) % table.length;
 244.            
 245.             if(status[currentPosition) == Status.OCCUPIED){
 246.                 if(table[currentPosition].equals(element)){
 247.                     return false;
 248.                 }
 249.             }else{
 250.                     if(firsAvailablePosition == -1){
 251.                         firsAvailablePosition = currentPosition;
 252.                     }
 253.                     if (status[currentPosition] == Status.EMPTY) {
 254.                         endOfChain = true;
 255.                     }
 256.             }
 257.         i++
 258.         }
 259.         if(firsAvailablePosition == -1 || loadFactor() > 0.7) {
 260.             expand();
 261.             hashValue = hash(element);
 262.             add(element);
 263.         }else{
 264.             status[firsAvailablePosition] = Status.OCCUPIED;
 265.             table[firsAvailablePosition] = element;
 266.             numElements++;
 267.         }
 268.         return true;
 269.     }
 270.     public void add(T element, int hashValue) {
 271.         boolean foundPosition = false;
 272.         int i=0;
 273.        
 274.         while(!foundPosition){
 275.             int currentPosition = (hashValue + i*i) % table.length;
 276.            
 277.             if(status[currentPosition] != Status.OCCUPIED){
 278.                 status[currentPosition] = Status.OCCUPIED;
 279.                 table[currentPosition] = element;
 280.                 numElements++;
 281.                 foundPosition = true;
 282.             }else{
 283.                 i++;
 284.             }
 285.         }
 286.     }
 287.        
 288.    
 289. }
 290.  
 291. 14. ADT skup realizovan zatvorenim hesovanjem, operacija member i remove
 292.  
 293. - Svaka celija u hesh tabeli ce imati jedno od sledeca tri stanja:
 294.  
 295.  1. Empty - prazna, slobodna celija.
 296.  2. OCCUPIED - zauzeta celija, celija koja sadrzi element.
 297.  3. DELETED - celija koja je nekada sadrzala element koji je u medjuvremenu obrisan.
 298.  
 299. - Dodavanje novog elementa n
 300.  
 301.     - hash = vrednost hesh funkcije za n
 302.     - Ako je table[hash] u stanju Empty tada table[hash] = n, table[hash] prelazi u stanje
 303.     OCCUPIED, inace trazi neko drugo mesto za n.
 304.     - Trazenje nekog drugo mesta za element se jos zove probavanje(probing)
 305.  
 306.     - Linearno probavanje (hash+i) % M, i=1,2... uzrokuje klastere u hesh tabeli sto
 307.       usporava pretrazivanje.
 308.     - Kvadratno probavanje (hash+i^2) % M, i=1,2...
 309.    
 310. - Operacije:
 311.  
 312. 1. Pretrazivanje hesh tabele, pretrazivanje lanca kolizija za dati element
 313. 2. Dodavanje novog elementa u hash tabelu, dodavanje na kraj lanca kolizija ili
 314. dodavanje u prvu celiju u statusu DELETED u lancu kolizija.
 315. 3. Brisanje elemenata iz hesh tabele, lenjo brisanje - celija tabele koja je
 316. sadrzala element promeni status u DELETED.
 317.  
 318. - Maksimalna duzina lanca kolizija kod kvadratnog probavanja je (M-1)/2
 319. - Dodavanje novog elementa pri maksimalnoj duzini lanca kolizija u koje su svi
 320. elementi u statusu OCCUPIED je neizvodljivo. Tada prosirujemo tabelu.
 321.  
 322. - Prosirenje tabele takodje radimo kada je opterecenje hesh tabele vece od 70%.
 323.  
 324. - Prosirivanje tabele : velicina tabele -> najmanji prost broj koji je barem dva puta veci
 325. nego sto je trenutno velicina tabele.
 326.  
 327. 1. Napravimo kopiju stare tabele i statusa.
 328. 2. Realociramo tabelu i postavimo statuse svih celija ne Empty
 329. 3. Iteriramo kroz staru tabelu i celije u statusu OCCUPIED dodajemo u novu tabelu.
 330. 4. Staru tabelu i statuse postavimo na null vrednosti.
 331.  
 332.  
 333. public class CHashSet<T> impelements Set<T> {
 334.    
 335.     private static final int DEFAULT_TABLE_SIZE = 101;
 336.    
 337.     private enum Status{
 338.         EMPTY;
 339.         OCCUPIED;
 340.         DELETED;
 341.     }
 342.    
 343.     private Object[] table;  // tabela
 344.     prvate Status[] status;  // statusi celija
 345.     private int numElements; // broj elemenata(OCCUPIED celija) u tabeli
 346.    
 347.     public CHashSet(){
 348.         this.(DEFAULT_TABLE_SIZE);
 349.     }
 350.     public CHashSet(int size){
 351.         if(size <=0){
 352.             throw new IllegalArgumentException(
 353.              "Velicina hash tabele ne moze biti negativna"
 354.             );
 355.         }
 356.         reset(size)
 357.     }
 358.    
 359.     private void reset(int size){
 360.         table = new Object[size];
 361.         status = new Status[size];
 362.         for(int i=0; i<status.length;i++){
 363.             status[i] = Status.EMPTY;
 364.         }
 365.         numElements = 0;
 366.     }
 367.     private int hash(T o){
 368.         if (o == null)
 369.                 throw new IllegalArgumentException(
 370.                     "Hash funkcija se ne moze racunati za null objekat"
 371.                 );
 372.         return Math.abs(o.hashCode()% table.length);
 373.     }
 374.  
 375.  
 376.  
 377.     private int searchCollisionChain(T element, int hashValue){
 378.         int currentPosition = hashValue;
 379.         int i=0;
 380.         int maxChainLength = (table.length-1)/2;
 381.        
 382.         while(i <= maxChainLength && status[currentPosition] != Status.EMPTY){
 383.             if(status[currentPosition] == Status.OCCUPIED && table[currentPosition].equals(element)){
 384.                 return currentPosition;
 385.             }
 386.             i++;
 387.             currentPosition = (hashValue + i * i) % table.length;
 388.         }
 389.         return -1;
 390.     }
 391.    
 392.     public boolean member(T element){
 393.        
 394.         return searchCollisionChain(element,hash(element)) >=0;
 395.     }
 396.    
 397.     public boolean remove (T element){
 398.        
 399.         int pos = searchCollisionChain(element,hash(element));
 400.         if(pos<0)
 401.             return false;
 402.         status[pos] = Status.DELETED;
 403.         numElements--;
 404.        
 405.         return true;
 406.     }
RAW Paste Data
Top