ak47suk1

kalendar by johnburn

Nov 25th, 2011
136
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #!/usr/bin/perl
 2. use integer;
 3.  
 4. %nama_bulan = (
 5. "jan" => 1,  "feb" => 2,  "mar" => 3,  "apr" => 4,
 6. "may" => 5,  "jun" => 6,  "jul" => 7,  "aug" => 8,
 7. "sep" => 9,  "oct" => 10, "nov" => 11, "dec" => 12,
 8. );
 9. @bulan = ("",
 10.   " Januari", " Februari",   "  Mac",   "  April",
 11.     "   May",    "  Jun",    "  Julai",  "  Ogos",
 12. "September",  " Oktober", " November", " Disember"
 13. );
 14. @max_hari = (0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31);
 15.  
 16. print "Sila masukkan bulan: ";
 17. $bulan_input = <>;
 18. if ($bulan_input =~ /^ *\d{1,2} *$/) {
 19.   die "Bulan mesti diantara 1 dan 12!\n" unless ($bulan_input>=1 && $bulan_input<=12);
 20. } else {
 21.   $bulan_input = $nama_bulan{lc(substr($bulan_input,0,3))};
 22.   die "Nama bulan tidak tepat: $ARGV[0]!\n" unless defined($bulan_input);
 23. }
 24. print "Sila masukkan tahun: ";
 25. $tahun = <>;
 26. die "Tahun tidak tepat: $tahun!\n" unless $tahun =~ /^ *\d{4} *$/;
 27. $tahun = int($tahun);
 28. die "Tahun mesti lebih besar dari 0!\n" unless $tahun>0;
 29. print "\n\t$bulan[$bulan_input] $tahun\n\nSun  Mon  Tue  Wed  Thu  Fri  Sat\n";
 30. $max_hari[2] = 29 if ($tahun%400==0) || (($tahun%4==0) && ($tahun%100!=0));
 31. --$tahun;
 32. $st = 1 + $tahun*365 + $tahun/4 - $tahun/100 + $tahun/400;
 33. for ($i=1; $i<$bulan_input; ++$i) {
 34.   $st += $max_hari[$i];
 35. }
 36. $st %= 7;
 37. for ($i=0; $i<$st; ++$i) {
 38.   print "     ";
 39. }
 40. for ($i=1; $i<=$max_hari[$bulan_input]; ++$i) {
 41.   printf "%3d  ", $i;
 42.   print "\n" if ($st+$i)%7==0;
 43. }
 44. print "\n\n";
 45.  
RAW Paste Data