SHARE
TWEET

Untitled

a guest Sep 23rd, 2019 77 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Celem niniejszej pracy jest wyspecyfikowanie wymagań, zaprojektowanie oraz stworzenie oprogramowania będącego w stanie pomóc opiekunom, zlokalizować ich dziecko będące w posiadaniu urządzenia typu smartwatch, a także będącego w stanie mierzyć jego tętno i stres, a także inne funkcje życiowe.
  2. System w założeniu ma zapewnić współpracę urządzenia typu smartwatch, będącego w posiadaniu dziecka, z innym urządzeniem mobilnym, w posiadaniu opiekuna. Zegarek co określony przedział czasowy, za pomocą połączenia Bluetooth, wysyła informacje o lokalizacji i pomiarach funkcji życiowych dziecka na znajdujący się niedaleko telefon. Telefon za pomocą połączenia z siecią Internet wysyła dalej te informacje na bazę danych, w której znajdują się informacje o wszystkich użytkownikach zegarków naszej aplikacji. Użytkownik - opiekun ma dostęp tylko do informacji udostępnionych przez zegarek, z którym został wcześniej połączony wspólnym kontem.
  3. Oprócz stworzenia prostego i przystępnego interfejsu graficznego, oprogramowanie także ma zapewnić takie funkcje jak: wyznaczenie na mapie obszaru po jakim dziecko może się poruszać, a także systemu powiadomień, które powiadomią opiekuna kiedy dziecko wyjdzie z wyznaczonego obszaru, jak również powiadomią opiekuna kiedy jeden z pomiarów funkcji życiowych dziecka wykaże zagrożenie życia, bądź zdrowia.
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up, it unlocks many cool features!
 
Top