caparol6991

Untitled

Jul 18th, 2020
999
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <html>
 2. <head>
 3.  
 4. </head>
 5. <body>
 6.    
 7. </body>
 8.  
 9. <script>
 10.     var obj = [
 11.         {id:"123", product:"Test1231", price:"456"},
 12.         {id:"123", product:"Test1232", price:"456"},
 13.         {id:"123", product:"Test1233", price:"456"},
 14.         {id:"12", product:"Test124", price:"7272"},
 15.         {id:"12", product:"Test125", price:"7272"},
 16.         {id:"1", product:"Test16", price:"123"}
 17.     ];
 18.     function tableCreate() {
 19.   var body = document.getElementsByTagName('body')[0];
 20.   var tbl = document.createElement('table');
 21.   tbl.style.width = '100%';
 22.   tbl.setAttribute('border', '1');
 23.  
 24.   var tbdy = document.createElement('tbody');
 25.   for (var i = 0; obj.length > 0; i++) {
 26.     var els = findElements(obj,obj[0].id); //znajdz elementy z tym samym id zamowienia    
 27.     obj = removeElements(obj,obj[0].id); //usun je zeby nie byly pozniej pod uwage
 28.     console.log(obj);
 29.     for (var j = 0; j < els.length; j++) {
 30.        var tr = document.createElement('tr');
 31.        var td = document.createElement('td');
 32.        var td2 = document.createElement('td');
 33.        td.appendChild(document.createTextNode(els[j].product));
 34.        tr.appendChild(td);
 35.        if(j==0){ //ustaw rowspan tylko dla 1 elementu i wstaw mu cene (bo dla kazdego z tego zamowienia jest ta sama)
 36.            td2.setAttribute('rowSpan', els.length);
 37.            td2.appendChild(document.createTextNode(els[j].price));
 38.            tr.appendChild(td2);
 39.        }
 40.        tbdy.appendChild(tr);
 41.    }
 42.  }
 43.  tbl.appendChild(tbdy);
 44.  body.appendChild(tbl)
 45. }
 46.  
 47. function findElements(arr,id){
 48.    var ret = arr.filter(x => x.id === id);
 49.     return ret;
 50. }
 51.  
 52. function removeElements(arr, id){
 53.     var ret = arr.filter(x => x.id !== id);
 54.     return ret;
 55. }
 56.  
 57. tableCreate();
 58. </script>
 59. </html>
RAW Paste Data