SHARE
TWEET

CWICZENIE_NR_4_KOMPRESJA_I_DEKOMPRESJA_JPEGv2

pabloducato Jun 8th, 2019 76 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include "stdafx.h" //CWICZENIE NR 4 KOMPRESJA I DEKOMPRESJA OBRAZOW JPEG
 2. #include <opencv2/imgproc/imgproc.hpp>  // Gaussian Blur
 3. #include <opencv2/core/core.hpp>        // Basic OpenCV structures (CV::Mat, Scalar)
 4. #include <opencv2/highgui/highgui.hpp>
 5. #include <stdio.h>
 6. #include <math.h>
 7. #include <iostream>
 8. #define PI (3.141592653589793)
 9. using namespace std;
 10. using namespace CV;
 11.  
 12. int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
 13. {
 14.     // Stworzenie okna w kt├│rym przechwycone obrazy b─Öd─ů wy┼Ťwietlane
 15.     cvNamedWindow("JPEG", CV_WINDOW_AUTOSIZE);
 16.     // Pobranie obrazu
 17.     Mat imageFruits = imread("fruits2.jpg",CV_LOAD_IMAGE_GRAYSCALE);
 18.     // Uzyskanie macierzy pikseli na podstawie obiekt├│w Mat
 19.     Mat_<uchar> fruitsPixels = imageFruits;
 20.     const int blockCols = 320/8;
 21.     const int blockRows = 240/8;
 22.     // Utworzenie blok├│w przechowuj─ůcych odpowiednio: oryginalny obraz, obraz po DCT, obraz po IDCT
 23.     float block[blockRows][blockCols][8][8];
 24.     float blockDCT[blockRows][blockCols][8][8];
 25.     float blockIDCT[blockRows][blockCols][8][8];
 26.     // TODO
 27.         // podzia┼é obrazu na bloki
 28.     for(int i = 0; i<blockRows; i++)
 29.     {
 30.         for(int j = 0; j<blockCols; j++)
 31.         {
 32.             for(int k = 0; k<8; k++)
 33.             {
 34.                 for(int l = 0; l<8; l++)
 35.                 {
 36.                     block[i][j][k][l] = fruitsPixels[i*8 + k][j*8 + l];
 37.                     blockDCT[i][j][k][l] = 0;
 38.                     blockIDCT[i][j][k][l] = 0;
 39.                 }
 40.             }
 41.         }
 42.     }
 43. // zerowanie blockDCT i blockIDCT  
 44. // TODO
 45. // DCT
 46. for(int i = 0; i<blockRows; i++)
 47. {
 48.     for(int j = 0; j<blockCols; j++)
 49.     {
 50.         for(int k = 0; k<8; k++)
 51.         {
 52.             for(int l = 0; l<8; l++)
 53.             {
 54.                 for(int m = 0; m<8; m++)
 55.                 {
 56.                     for(int n = 0; n<8; n++)
 57.                     {
 58.                         blockDCT[i][j][k][l] += block[i][j][m][n] * cos(((2*m + 1)*k*PI)/(2*8)) * cos(((2*n + 1)*l*PI)/(2*8));
 59.                     }
 60.                 }
 61.                 blockDCT[i][j][k][l] /= 64.0;
 62.             }
 63.         }
 64.     }
 65. }
 66. // KWANTYZACJA
 67. float qMatrix[8][8]={
 68.                         {16,11,10,16,24,40,51,61},
 69.                         {12,12,14,19,26,58,60,55},
 70.                         {14,13,16,24,40,57,69,56},
 71.                         {14,17,22,29,51,87,80,62},
 72.                         {18,22,37,56,68,109,103,77},
 73.                         {24,35,55,64,81,104,114,92},
 74.                         {49,64,78,87,103,121,120,101},
 75.                         {72,92,95,98,112,100,103,99}
 76.                     };
 77. float qualityLevel = 50;
 78. for(int i = 0; i < 8; i++)
 79. {
 80.     for (int j = 0; j < 8; j++)
 81.     {
 82.         qMatrix[i][j] = qMatrix[i][j] * ((100 - qualityLevel)/99)*0.18+0.02;
 83.     }
 84. }
 85. for(int i = 0; i < blockRows; i++)
 86. {
 87.     for (int j = 0; j < blockCols; j++)
 88.     {
 89.         for(int k = 0; k < 8; k++)
 90.         {
 91.             for (int l = 0; l < 8; l++)
 92.             {
 93.                 blockDCT[i][j][k][l] = (int)(blockDCT[i][j][k][l] / qMatrix[k][l]);
 94.             }
 95.         }
 96.     }
 97. }
 98. // DEKWANTYZACJA
 99. for(int i = 0; i < blockRows; i++)
 100. {
 101.     for (int j = 0; j < blockCols; j++)
 102.     {
 103.         for(int k = 0; k < 8; k++)
 104.         {
 105.             for (int l = 0; l < 8; l++)
 106.             {
 107.                 blockDCT[i][j][k][l] = blockDCT[i][j][k][l] * qMatrix[k][l];
 108.             }
 109.         }
 110.     }
 111. }
 112. // IDCT
 113. for(int m = 0; m<blockRows; m++)
 114.     {
 115.         for(int n = 0; n<blockCols; n++)
 116.         {
 117.             for(int k = 0; k<8; k++)
 118.             {
 119.                 for(int l = 0; l<8; l++)
 120.                 {
 121.                     for(int i = 0; i<8; i++)
 122.                     {
 123.                         for(int j = 0; j<8; j++)
 124.                         {
 125.                             int CU, CV;
 126.                             if(i == 0) CU = 1;
 127.                             else CU = 2;
 128.                             if(j == 0) CV = 1;
 129.                             else CV = 2;
 130.                             //blockIDCT[i][j][k][l] += CU * CV * blockDCT[i][j][m][n] * cos(((2*k + 1)*m*PI)/(2*8)) * cos(((2*l + 1)*n*PI)/(2*8));
 131.                             blockIDCT[m][n][k][l] += CU * CV * blockDCT[m][n][i][j] * cos(((2*k + 1)*i*PI)/(2*8)) * cos(((2*l + 1)*j*PI)/(2*8));
 132.                         }
 133.                     }
 134.                 }
 135.             }
 136.         }
 137.     }
 138.     // TODO
 139.     // "sk┼éadanie" obrazu z blok├│w
 140.     for(int i = 0; i<blockRows; i++)
 141.     {
 142.         for(int j = 0; j<blockCols; j++)
 143.         {
 144.             for(int k = 0; k<8; k++)
 145.             {
 146.                 for(int l = 0; l<8; l++)
 147.                 {
 148.                     blockIDCT[i][j][k][l] > 255 ? blockIDCT[i][j][k][l] = 255 : blockIDCT[i][j][k][l] < 0 ? blockIDCT[i][j][k][l] = 0 : blockIDCT[i][j][k][l] = blockIDCT[i][j][k][l];
 149.                     fruitsPixels[i*8+k][j*8+l] = blockIDCT[i][j][k][l];
 150.                 }
 151.             }
 152.         }
 153.     }
 154.     // Wy┼Ťwietlenie obrazu
 155.     imshow("JPEG", imageFruits);
 156.     // Oczekiwanie na wci┼Ťni─Öcie klawisza Esc lub Enter
 157.     char key;
 158.     do  key = cvWaitKey(1);
 159.     while(key != 27 && key != 13);
 160.     // Niszczenie okna
 161.     cvDestroyWindow("JPEG");
 162.     return 0;
 163. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top