Tori

upload obrazku s popisy (bez DB)

Feb 26th, 2012
96
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. <?php
 2.  
 3. /* nastavení: */
 4. $adresar = 'foto'; // adresář, kam se ukládají fotky (relativní cesta od tohoto skriptu)
 5. $popisyFotek = 'popisy.ini'; // soubor pro popisky k fotkám
 6.  
 7. /*--------------*/
 8. $adresarCesta = dirname(__FILE__).'/'.trim($adresar, '/'); // absolutní cesty, není potřeba měnit.
 9. $popisyFotek = dirname(__FILE__).'/'.trim($popisyFotek, '/');
 10.  
 11. /* pokud byl odeslaný formulář, uložíme soubor a popisek. */
 12. if (isset($_POST['upload']))    {
 13.    
 14.     $chyba = '';
 15.     /* soubor bude uložen pod bezpečným jménem (bez diakritiky, mezer apod.) */
 16.     $noveJmeno = preg_replace('~[^a-z0-9_.-]+~i', '', $_FILES['soubor']['name']);
 17.    
 18.     /* zjistíme, jestli byl vybraný soubor a nedošlo k chybě při uploadu */
 19.     if ($_FILES['soubor']['error'] !== UPLOAD_ERR_OK)   {
 20.    
 21.         switch ($_FILES['soubor']['error']) {
 22.             case UPLOAD_ERR_INI_SIZE:
 23.             case UPLOAD_ERR_FORM_SIZE:
 24.                 $chyba = 'Soubor je příliš velký.';
 25.                 break;
 26.             case UPLOAD_ERR_PARTIAL:
 27.                 $chyba = 'Soubor se nenahrál celý, zkuste to znova.';
 28.                 break;
 29.             case UPLOAD_ERR_NO_FILE:
 30.                 $chyba = 'Nebyl vybraný žádný soubor.';
 31.                 break;
 32.             default:
 33.                 $chyba = 'Při nahrávání souboru došlo k chybě serveru.';
 34.         }
 35.        
 36.     /* nebyl soubor podvržený? */
 37.     } elseif (! is_uploaded_file($_FILES['soubor']['tmp_name'])) {
 38.         $chyba = 'Při nahrávání souboru došlo k chybě.';
 39.    
 40.  
 41.     } elseif (! is_dir($adresarCesta))  {
 42.         $chyba = 'Adresář, kam se mají fotky ukládat, je zadaný chybně.';
 43.  
 44.     } elseif (! is_writeable($adresarCesta))    {
 45.         $chyba = 'Skript nemá oprávnění ukládat soubory do zvoleného adresáře. Prosím, změňte přístupová práva.';
 46.    
 47.     } elseif (file_exists($adresarCesta.'/'.$noveJmeno))    {
 48.         $chyba = "Soubor s tímto názvem ($noveJmeno) už na serveru existuje.";
 49.  
 50.    
 51.     /* soubor je v pořádku, uložíme ho */
 52.     } else {
 53.        
 54.         if (move_uploaded_file($_FILES['soubor']['tmp_name'], $adresarCesta.'/'.$noveJmeno)) {
 55.            
 56.             /* uložení popisu. Pokud soubor .ini neexistuje, skript se ho pokusí vytvořit. */
 57.             if ($_POST['popis'] !== '')     {
 58.                 $text = 'popisy["'.$noveJmeno.'"] = "'.addslashes($_POST['popis']).'"'."\n";
 59.                 if (! file_put_contents($popisyFotek, $text, FILE_APPEND | LOCK_EX))    {
 60.                     $chyba = 'Soubor byl uložený v pořádku, ale nepodařilo se uložit jeho popis.';
 61.                 }
 62.             }
 63.         } else {
 64.             $chyba = 'Při nahrávání souboru došlo k chybě.';
 65.         }
 66.     }
 67.    
 68.    
 69.     echo (!empty($chyba) ? "<p style='color: red;'>$chyba</p>" : "<p>Soubor byl uložen v pořádku.</p>");
 70.    
 71. }
 72.  
 73.  
 74. /* Zobrazení uložených obrázků */
 75.  
 76. echo '<h2>Nahrané obrázky</h2>';
 77.  
 78. /* načteme popisy k obrázkům */
 79. $data = parse_ini_file($popisyFotek);
 80. $popisy = $data['popisy'];
 81. unset($data);
 82.  
 83. $d = opendir($adresarCesta);
 84. while ($d !== false && ($soubor = readdir($d)) !== false) {
 85.  
 86.     if ($soubor != "." && $soubor != "..") {
 87.         /* pokud k této fotce existuje popis, zobrazíme ho */
 88.         $titulek = (isset($popisy[$soubor]) ? $popisy[$soubor] : 'Popis fotky nebyl zadaný.');
 89.        
 90.         echo "<a href='$adresar/$soubor' title='$titulek'><img src='$adresar/$soubor' title='$titulek'></a>\n";
 91.     }
 92. }
 93.  
 94. closedir($d);
 95.  
 96. /* formulář pro přidávání fotek */
 97. ?>
 98.  
 99. <hr size="1" noshade>
 100. <h2>Přidejte další obrázek</h2>
 101. <form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
 102. <table>
 103.     <tr><td>Zadejte popis obrázku:</td><td><input type="text" name="popis"></td></tr>
 104.     <tr><td colspan="2"><input type="file" name="soubor" accept="image/*"></td></tr>
 105.     <tr><td colspan="2"><input type="hidden" name="upload" value="ok"><input type="submit" value="Nahraj"></td></tr>
 106. </table>
 107. </form>
RAW Paste Data