zyxelko

Untitled

Dec 5th, 2019
112
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
  1. Baria je mezinárodní server, který je momentálně přeložen do 5 jazyků. Průběh hry je určen pro hráče, kteří rádi vidí rychlý postup své postavy.Hra je nabalená hromadou nových systému a herních vylepšení, které si hráči oblíbí.
RAW Paste Data

Adblocker detected! Please consider disabling it...

We've detected AdBlock Plus or some other adblocking software preventing Pastebin.com from fully loading.

We don't have any obnoxious sound, or popup ads, we actively block these annoying types of ads!

Please add Pastebin.com to your ad blocker whitelist or disable your adblocking software.

×