Guest User

Untitled

a guest
Jul 10th, 2016
132
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <stdlib.h>
 2. // gcc (GCC) 4.8.1
 3. // źródło: http://www.jbox.dk/sanos/source/lib/stdlib.c.html <- chciałem napisać funkcję, która by odgadywała seed'a, ale okazało się, że nie znam żandej operacji, która potrafi odwrócić przesunięcie bitowe w prawo.
 4.  
 5. static double * numbers = NULL;
 6. static int maxNumberId = 0;
 7.  
 8. unsigned int antymodulo(int a, int b) {
 9.     unsigned int antymodulo = 0;
 10.     while(antymodulo % a != b) {
 11.         antymodulo++;
 12.     }
 13.     return antymodulo;
 14. }
 15.  
 16. int generateSeedFromFirstElementOfArray(int element) {
 17.     unsigned int randResult = element, searchedSeed = 0;
 18.     int maxN = 1000;
 19.     randResult = antymodulo(maxN, randResult - 1); // ponieważ int maxN = 1000; oraz N = (rand() % maxN) + 1;
 20.     srand(searchedSeed);
 21.     while((rand()%maxN) != randResult) {
 22.         searchedSeed++;
 23.         srand(searchedSeed);
 24.     }
 25.     return searchedSeed;
 26. }
 27.  
 28. int guess_max(double x, int N, int count) {
 29.     if(numbers == NULL) {
 30.         numbers = new double[N];
 31.         long seed = generateSeedFromFirstElementOfArray(N);
 32.         srand(seed);
 33.         rand();
 34.         for(int i = 0; i < N; i++) {
 35.             numbers[i] = (double)rand() / RAND_MAX; // ponieważ printf("%.15f\n", (double)rand() / RAND_MAX );
 36.             if(numbers[maxNumberId] < numbers[i]) {
 37.                 maxNumberId = i;
 38.             }
 39.         }
 40.     }
 41.     if(count == maxNumberId+1) {
 42.         delete numbers;
 43.         numbers = NULL;
 44.         return 1;
 45.     }
 46.     return 0;
 47. }
RAW Paste Data