SHARE
TWEET

Untitled

LazySenpai Jun 25th, 2019 38 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. \documentclass[12pt,a4paper,leqno]{article}
 2. \usepackage[utf8]{inputenc}
 3. \usepackage{polski}
 4. \usepackage{pgf}
 5. \usepackage{tikz}
 6. \usetikzlibrary{arrows,automata}
 7. \usepackage{subfigure}
 8. \usepackage{xcolor}
 9. \usepackage{float}
 10. \usepackage{geometry}
 11.  \geometry{
 12.  a4paper,
 13.  total={170mm,257mm},
 14.  left=20mm,
 15.  top=20mm,
 16.  }
 17. \tikzset{
 18.     ultra thick/.style={line width=10pt}
 19. }
 20. \usetikzlibrary{patterns}
 21.  
 22. \begin{document}
 23. \section*{Algorytm Borůvki}
 24.  
 25. Jest to algorytm wyznaczający minimalne drzewo rozpinające dla grafu ważonego pod warunkiem, że jest on spójny. Jest on algorytmem zachłannym.
 26.  
 27. Algorytm na początku rozważa każdy z wierzchołków jako oddzielne drzewo, natomiast potem w pętli szuka dla każdego drzewa najlżejszą krawędź łączącą ją do kolejnego drzewa, dodaje ją do MST i łączy wierzchołki jako jedno drzewo do momentu, aż nie zostanie tylko jedno.
 28.  
 29. \subsection*{Lista kroków}
 30.  
 31. \begin{enumerate}
 32. \item Rozważ wszystkie wierzchołki jako oddzielne drzewa.
 33. \item Zadeklaruj MST jako puste.
 34. \item Dopóki jest więcej niż jedno drzewo rób po kolei dla każdego drzewa .
 35.    \begin{itemize}
 36.      \item  Znajdź krawędź o najmniejszym koszcie który łączy drzewo do kolejnego drzewa.
 37.      \item  Dodaj je do MST jeśli nie jest jeszcze dodane.  
 38.     \end{itemize}
 39. \item Zwróć MST.
 40. \end{enumerate}
 41.  
 42. \begin{figure}[ht]
 43. \centering
 44. \subfigure[Drzewo na początku, każdy wierzchołek tworzy oddzielne drzewo]{%
 45. \begin{tikzpicture}[node distance=2.3cm,thick]
 46.  
 47.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm, fill=gray!20] (b) {b};
 48.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (a) [below left of=b] {a};
 49.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (c) [right of=b] {c};
 50.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (d) [right of=c] {d};
 51.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (e) [below right of=d] {e};
 52.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (f) [below left of=e] {f};
 53.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (g) [left of=f] {g};
 54.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (h) [left of=g] {h};
 55.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (i) [below of=c, node distance=1.6cm] {i};
 56.  
 57.    
 58.   \path[every node/.style={font=\sffamily\large}]
 59.     (a) edge node [above left] {1} (b)
 60.     (b) edge node [above] {2} (c)
 61.     (c) edge node [above] {4} (d)
 62.     (d) edge node [above right] {5} (e)
 63.     (f) edge node [above] {2} (g)
 64.     (e) edge node [below right] {7} (f)
 65.     (g) edge node [above] {3} (h)
 66.     (a) edge node [below left] {4} (h)
 67.     (b) edge node [above right] {5} (i)
 68.     (i) edge node [right] {1} (g)
 69.     (i) edge node [above left] {2} (h)
 70.     (c) edge node [above right] {2} (f);
 71.  
 72.  
 73. \end{tikzpicture}}
 74.  
 75. \subfigure[Drzewo po przejściu przez każdy wierzchołek]{%
 76. \begin{tikzpicture}[node distance=2cm,thick]
 77.  
 78.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm, fill=gray!20] (b) {b};
 79.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (a) [below left of=b] {a};
 80.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (c) [right of=b] {c};
 81.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (d) [right of=c] {d};
 82.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (e) [below right of=d] {e};
 83.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (f) [below left of=e] {f};
 84.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (g) [left of=f] {g};
 85.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (h) [left of=g] {h};
 86.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (i) [below of=c, node distance=1.4cm] {i};
 87.  
 88.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (a) -- (b);
 89.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (c) -- (f);
 90.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (d) -- (c);
 91.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (d) -- (e);
 92.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (i) -- (g);
 93.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (i) -- (h);
 94.    
 95.   \path[every node/.style={font=\sffamily\large}]
 96.     (a) edge node [above left] {1} (b)
 97.     (b) edge node [above] {2} (c)
 98.     (c) edge node [above] {4} (d)
 99.     (d) edge node [above right] {5} (e)
 100.     (f) edge node [above] {2} (g)
 101.     (e) edge node [below right] {7} (f)
 102.     (g) edge node [above] {3} (h)
 103.     (a) edge node [below left] {4} (h)
 104.     (b) edge node [above right] {5} (i)
 105.     (i) edge node [right] {1} (g)
 106.     (i) edge node [above left] {2} (h)
 107.     (c) edge node [above right] {2} (f);
 108.  
 109.  
 110. \end{tikzpicture}}
 111. \centering
 112. \subfigure[Drzewo po zakończeniu]{%
 113. \begin{tikzpicture}[node distance=2cm,thick]
 114.  
 115.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm, fill=gray!20] (b) {b};
 116.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (a) [below left of=b] {a};
 117.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (c) [right of=b] {c};
 118.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (d) [right of=c] {d};
 119.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (e) [below right of=d] {e};
 120.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (f) [below left of=e] {f};
 121.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (g) [left of=f] {g};
 122.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (h) [left of=g] {h};
 123.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!20] (i) [below of=c, node distance=1.4cm] {i};
 124.  
 125.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (a) -- (b);
 126.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (c) -- (f);
 127.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (d) -- (c);
 128.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (d) -- (e);
 129.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (i) -- (g);
 130.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (i) -- (h);
 131.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (c) -- (b);
 132.     \draw[-, ultra thick, gray!70] (g) -- (f);
 133.  
 134.   \path[every node/.style={font=\sffamily\large}]
 135.     (a) edge node [above left] {1} (b)
 136.     (b) edge node [above] {2} (c)
 137.     (c) edge node [above] {4} (d)
 138.     (d) edge node [above right] {5} (e)
 139.     (f) edge node [above] {2} (g)
 140.     (e) edge node [below right] {7} (f)
 141.     (g) edge node [above] {3} (h)
 142.     (a) edge node [below left] {4} (h)
 143.     (b) edge node [above right] {5} (i)
 144.     (i) edge node [right] {1} (g)
 145.     (i) edge node [above left] {2} (h)
 146.     (c) edge node [above right] {2} (f);
 147. \end{tikzpicture}}
 148. \caption{Wizualizacja działania algorytmu. }
 149. \end{figure}
 150. \newpage
 151. W powyższej wizualizacji algorytm w pierwszym kroku znajduje najtańsze krawędzie :
 152.  
 153. \begin{figure}[H]
 154. \centering
 155. \begin{tabular}{|c|c|}
 156.     \hline
 157.     Drzewo& Krawędź \\
 158.     \hline
 159.     \{a\}& (a,b) \\
 160.     \hline
 161.     \{b\}& (a,b) \\
 162.     \hline
 163.     \{c\}& (c,d) \\
 164.     \hline
 165.     \{d\}& (c,d) \\
 166.     \hline
 167.     \{e\}& (d,e) \\
 168.     \hline
 169.     \{f\}& (c,f) \\
 170.     \hline
 171.     \{g\}& (g,i) \\
 172.     \hline
 173.     \{h\}& (h,i) \\
 174.     \hline
 175.     \{i\}& (g,i) \\
 176.     \hline
 177. \end{tabular}
 178. \end{figure}
 179.  
 180. potem w drugim :
 181.  
 182. \begin{figure}[H]
 183. \centering
 184. \begin{tabular}{|c|c|}
 185.     \hline
 186.     Drzewo& Krawędź \\
 187.     \hline
 188.     \{a,b\}& (b,c) \\
 189.     \hline
 190.     \{c,d,e,f\}& (f,g) \\
 191.     \hline
 192.     \{g,h,i\}& (f,g) \\
 193.     \hline
 194. \end{tabular}
 195. \end{figure}
 196.  
 197.  
 198. \subsection*{Złożoność}
 199. Mimo tego, że przez powyższą wizualizację można odnieść wrażenie, iż algorytm ten ma logaritmiczną złożność obliczeniową to jednak w implementacji jest ona równa $O(E\log{V})$, gdzie E to liczba  krawędzi a V liczba wierzchołków.
 200.  
 201. \subsection*{Źródła}
 202.  
 203. \begin{enumerate}
 204.  \item https://www.geeksforgeeks.org/boruvkas-algorithm-greedy-algo-9/
 205.  
 206.  \item https://en.wikipedia.org/wiki/Borůvka\%27s\_algorithm
 207. \end{enumerate}
 208.  
 209. \end{document}
 210.  
 211.  
 212.  
 213.  
 214.  
 215.  
 216.  
 217.  
 218.  
 219.  
 220.  
 221.  
 222.  
 223.  
 224.  
 225.  
 226.  
 227.  
 228.  
 229.  
 230.  
 231. \begin{tikzpicture}[node distance=2cm,thick]
 232.  
 233.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm, fill=gray!50] (b) {b};
 234.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (a) [below left of=b] {a};
 235.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (c) [right of=b] {c};
 236.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (d) [right of=c] {d};
 237.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (e) [below right of=d] {e};
 238.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (f) [below left of=e] {f};
 239.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (g) [left of=f] {g};
 240.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (h) [left of=g] {h};
 241.   \node[circle,draw,font=\sffamily\large\bfseries, minimum width = 0.8cm,fill=gray!50] (i) [below of=c, node distance=1.4cm] {i};
 242.  
 243.  
 244.   \path[every node/.style={font=\sffamily\large}]
 245.     (a) edge node [above left] {3} (b)
 246.     (b) edge node [above] {2} (c)
 247.     (c) edge node [above] {4} (d)
 248.     (d) edge node [above right] {5} (e)
 249.     (f) edge node [above] {2} (g)
 250.     (e) edge node [below right] {7} (f)
 251.     (g) edge node [above] {3} (h)
 252.     (a) edge node [below left] {4} (h)
 253.     (b) edge node [above right] {5} (i)
 254.     (i) edge node [right] {1} (g)
 255.     (i) edge node [above left] {2} (h)
 256.     (c) edge node [above right] {2} (f);
 257.  
 258.  
 259. \end{tikzpicture}
 260.  
 261. \draw[-, ultra thick, gray!70] (a) -- (b);
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top