Advertisement
Guest User

Untitled

a guest
Nov 13th, 2021
111
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 5.04 KB | None | 0 0
 1. Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
 2. zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
 3.  
 4. ************** Tekst wyjątku **************
 5. System.NullReferenceException: Odwołanie do obiektu nie zostało ustawione na wystąpienie obiektu.
 6. w rjgen.MainForm.ZapiszToolStripMenuItemClick(Object sender, EventArgs e)
 7. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.RaiseEvent(Object key, EventArgs e)
 8. w System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem.OnClick(EventArgs e)
 9. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleClick(EventArgs e)
 10. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.HandleMouseUp(MouseEventArgs e)
 11. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEventInteractive(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
 12. w System.Windows.Forms.ToolStripItem.FireEvent(EventArgs e, ToolStripItemEventType met)
 13. w System.Windows.Forms.ToolStrip.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
 14. w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.OnMouseUp(MouseEventArgs mea)
 15. w System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
 16. w System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
 17. w System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
 18. w System.Windows.Forms.ToolStrip.WndProc(Message& m)
 19. w System.Windows.Forms.ToolStripDropDown.WndProc(Message& m)
 20. w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
 21. w System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
 22. w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
 23.  
 24.  
 25. ************** Zestawy załadowane **************
 26. mscorlib
 27. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 28. Wersja Win32: 4.8.4420.0 built by: NET48REL1LAST_C
 29. CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
 30. ----------------------------------------
 31. rjgen
 32. Wersja zestawu: 1.0.7960.24214
 33. Wersja Win32: 1.0.7960.24214
 34. CodeBase: file:///C:/Users/Hirek/Downloads/rjgen.exe
 35. ----------------------------------------
 36. System.Windows.Forms
 37. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 38. Wersja Win32: 4.8.4400.0 built by: NET48REL1LAST_C
 39. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
 40. ----------------------------------------
 41. System
 42. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 43. Wersja Win32: 4.8.4360.0 built by: NET48REL1LAST_C
 44. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
 45. ----------------------------------------
 46. System.Drawing
 47. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 48. Wersja Win32: 4.8.4390.0 built by: NET48REL1LAST_C
 49. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
 50. ----------------------------------------
 51. System.Configuration
 52. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 53. Wersja Win32: 4.8.4341.0 built by: NET48REL1LAST_C
 54. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
 55. ----------------------------------------
 56. System.Core
 57. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 58. Wersja Win32: 4.8.4455.0 built by: NET48REL1LAST_C
 59. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
 60. ----------------------------------------
 61. System.Xml
 62. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 63. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 64. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
 65. ----------------------------------------
 66. System.Windows.Forms.resources
 67. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 68. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 69. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
 70. ----------------------------------------
 71. Accessibility
 72. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 73. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 74. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
 75. ----------------------------------------
 76. mscorlib.resources
 77. Wersja zestawu: 4.0.0.0
 78. Wersja Win32: 4.8.4161.0 built by: NET48REL1
 79. CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
 80. ----------------------------------------
 81.  
 82. ************** Debugowanie w trybie JIT **************
 83. Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
 84. aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
 85. wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
 86. Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
 87. debugowaniem.
 88.  
 89. Na przykład:
 90.  
 91. <configuration>
 92. <system.windows.forms jitDebugging="true" />
 93. </configuration>
 94.  
 95. Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
 96. są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
 97. i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.
 98.  
 99.  
 100.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement