Monn_9999

laboratorium 1

Oct 28th, 2020
1,440
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*
 2.     Lab 1
 3. --1. Zrobić zestawienie kategorie produktów, liczba sztuk
 4. --2. Znaleźć nazwy 3 produktów zamawianych najczęściej w roku 2007
 5. --3. Dla tych produktów z zapytania 2 podnieść ceny o 10%
 6. --4. Usunąć wszystkie produkty, które nie były zamówione, jeżeli nie ma takiego produktu to dodać jakiś insertem
 7. */
 8.  
 9. /* Zadanie № 1 */
 10. SELECT pc.categoryname, COUNT(pp.categoryid) AS 'Quantity'
 11. FROM Production.Categories pc
 12. LEFT JOIN Production.Products pp ON pp.categoryid = pc.categoryid
 13. GROUP BY pc.categoryname
 14.  
 15. /* Zadanie № 2 */
 16. SELECT TOP 3 pp.productname, COUNT(sod.orderid) AS 'Quantity', pp.unitprice AS 'Unit Price'
 17. FROM Sales.Orders so, Sales.OrderDetails sod, Production.Products pp
 18. WHERE pp.productid = sod.productid AND so.orderid = sod.orderid AND YEAR(so.orderdate) = 2007
 19. GROUP BY pp.productname, pp.unitprice
 20. ORDER BY count(sod.orderid) DESC;
 21.  
 22. /* Zadanie № 3 */
 23. UPDATE pp
 24. SET pp.unitprice = pp.unitprice + (pp.unitprice * 0.1)
 25. FROM Sales.Orders so, Sales.OrderDetails sod, Production.Products pp
 26. WHERE pp.productname in (SELECT TOP 3 pp.productname FROM Sales.Orders so, Sales.OrderDetails sod, Production.Products pp
 27. WHERE pp.productid = sod.productid AND so.orderid = sod.orderid AND YEAR(so.orderdate) = 2007
 28. GROUP BY pp.productname
 29. ORDER BY count(sod.orderid) DESC);
 30.  
 31. /* Zadanie № 4 */
 32. INSERT INTO Production.Products(productname, supplierid, categoryid, unitprice, discontinued)
 33. VALUES ('test', 15, 1, 69.69, 0),
 34.         ('test2', 16, 2, 420.69, 1);
 35.  
 36.            
 37. SELECT pp.productid
 38. FROM Production.Products pp
 39. LEFT JOIN Sales.OrderDetails sod ON sod.productid = pp.productid
 40. WHERE sod.productid IS NULL
 41.  
 42. DELETE pp
 43. FROM Production.Products pp
 44. LEFT JOIN Sales.OrderDetails sod ON sod.productid = pp.productid
 45. WHERE sod.productid IS NULL
RAW Paste Data