Advertisement
datafile

Tuy Nhiên Tuy Nhiên - Nathan Lee | HoatHinh.tv | zTdIwUpN9McV

Sep 26th, 2022
1,067
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
HTML 5 2.47 KB | None | 0 0
 1. Lời bài hát Tuy Nhiên  Tuy Nhiên - Nathan Lee  | HoatHinh.tv | zTdIwUpN9McV Lyrics up by vnflix.com Sáng thức giấc chào một ngày mới
 2. Bỗng dưng từ đâu lại có những tin động trời
 3. Anh kia chị kia bày trò quá tức cười
 4. (Tuy nhiên)
 5.  
 6. Sống là phải thật đừng có mà giở mặt
 7. Chuyện không lại nói thành có
 8. Nhìn mây mà nói là gió
 9. Chằng lẽ chó là mèo
 10. Thế méo nào lại làm trò
 11. Chuyện đang bé tuy nhiên nếu muốn nó sẽ rất to
 12.  
 13. Vì anh rất nhiều tiền
 14. Cuộc chơi này anh cầm quyền
 15. Nhà anh sẵn có điều kiện
 16. Anh không nói luyên thuyên
 17. Anh đây đâu có hiền
 18. Chuyện linh ta linh tinh đừng để anh nổi máu điên
 19.  
 20. Anh đã báo rằng là
 21. Đừng có chọc anh rồi mà
 22. Trộm nó đâu có vào nhà
 23. Thì ra là em lùa gà
 24. Ve ca rồi đến phe ka
 25. Mình nào đâu cùng đẳng cấp em à
 26.  
 27. Sáng thức giấc chào một ngày mới
 28. Cớ sao lại cứ phải thấy những thứ động trời
 29. Tiền lệ đầu tiên tưởng núi hoá ra đồi
 30.  
 31. Sống là phải thật đừng có mà giở mặt
 32. Chuyện không lại nói thành có
 33. Nhìn mây mà nói là gió
 34. Chằng lẽ chó là mèo
 35. Thế méo nào lại làm trò
 36. Chuyện đang bé tuy nhiên nếu muốn nó sẽ rất to
 37.  
 38. Vì anh rất nhiều tiền
 39. Cuộc chơi này anh cầm quyền
 40. Nhà anh sẵn có điều kiện
 41. Anh không nói luyên thuyên
 42. Anh đây đâu có hiền
 43. Chuyện linh ta linh tinh đừng để anh nổi máu điên
 44.  
 45. Anh đã báo rằng là
 46. Đừng có chọc anh rồi mà
 47. 1 chai còn 500k
 48. Gồng đến tận Angola
 49. Thì thôi em cứ ba hoa
 50. Bài của em giờ hãy để anh ca!
 51.  
 52. Vì anh rất nhiều tiền
 53. Cuộc chơi này anh cầm quyền
 54. Nhà anh sẵn có điều kiện
 55. Anh không nói luyên thuyên
 56. Anh đây đâu có hiền
 57. Chuyện linh ta linh tinh đừng để anh nổi máu điên
 58.  
 59. Anh đã báo rằng là
 60. Đừng có chọc anh rồi mà
 61. Trộm nó đâu có vào nhà
 62. Thì ra là em lùa gà
 63. Ve ca rồi đến phe ka
 64. Mình nào đâu cùng đẳng cấp em à
 65. (Tuy nhiên)
 66.  
 67. Vì anh rất nhiều tiền
 68. Cuộc chơi này anh cầm quyền
 69. Nhà anh sẵn có điều kiện
 70. Anh không nói luyên thuyên
 71. Anh đây đâu có hiền
 72. Chuyện linh ta linh tinh đừng để anh nổi máu điên
 73.  
 74. Anh đã báo rằng là
 75. Đừng có chọc anh rồi mà
 76. 1 chai còn 500k
 77. Gồng đến tận Angola
 78. Thì thôi em cứ ba hoa
 79. Bài của em giờ hãy để anh ca!
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement