Advertisement
Guest User

Czytaj to - XVM

a guest
Mar 19th, 2017
333
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.53 KB | None | 0 0
 1. // Plik readme dla XVM, tłumaczenie na język polski - Nikodemsky
 2.  
 3.  
 4. Zawartość:
 5. 1. Informacje ogólne
 6. 2. Instalacja
 7. 3. Aktualizacja
 8. 4. Dodatkowe informacje o pliku konfiguracyjnym
 9.  
 10. -----------------------------------------------------------
 11. 1. INFORMACJE OGÓLNE
 12. -----------------------------------------------------------
 13.  
 14. Modyfikacja posiada wiele funkcji, takich jak:
 15. * Edytowalne znaczniki pojazdów
 16. * Wyłączenie panelu pośmiertnego
 17. * Kontrola odbicia ikon pojazdów
 18. * Kontrola panelu gracza (szerokość, przezroczystość, zawartość)
 19. * Zegar w czasie ładowania bitwy
 20. * Ikony dla graczów i klanów
 21. * Różne zestawy ikon dla różnych paneli.
 22. * Statystyki graczy (tylko i wyłącznie z xvm-stat)
 23. * Szczegółowe informacje w panelu przejmowania bazy
 24. * Edytowalna minimapka
 25. * Wyświetlanie rozszerzonych informacji w panelu plutonu/kompanii
 26. * Pokazywanie informacji o pojeździe w panelu plutonu
 27. * Informacje o odkrytych wrogach(jako rozszerzenie do hitloga)
 28. * Autoładowanie załogi
 29. * Wyświetlanie pinga w garażu i przy logowaniu
 30. * Własna ikona szóstego zmysłu(+ opcjonalnie dźwięk)
 31. * Karuzela dla listy pojazdów
 32.  
 33. Strona projektu: http://www.modxvm.com/
 34.  
 35. Wsparcie(EN): http://www.koreanrandom.com/forum/forum/57-xvm-english-support-and-discussions/
 36. Wsparcie(PL): http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/114684-pomoc-xvm-mod-temat-zbiorczy/
 37. FAQ: http://www.modxvm.com/en/faq/
 38. Konfiguracje: http://www.koreanrandom.com/forum/forum/50-custom-configurations
 39.  
 40. -----------------------------------------------------------
 41. 2. INSTALACJA
 42. -----------------------------------------------------------
 43.  
 44. 1. Wypakuj paczkę do głównego katalogu gry:
 45. Prawy klik na paczkę -> "Wypakuj wszystko..." -> wybierz folder gry -> "Wypakuj"
 46.  
 47. 2. Standardowo nie musisz niczego zmieniać.
 48.  
 49. Jeśli chcesz używać innej konfiguracji, to musisz zmienić nazwę w pliku startowym:
 50. \res_mods\xvm\xvm.xc.sample do xvm.xc
 51. Instrukcje znajdują sie w środku pliku.
 52.  
 53. Wszystkie możliwe opcje konfiguracji możesz znaleźć w:
 54. \res_mods\xvm\configs\@Default\
 55. lub możesz użyć edytora: http://www.koreanrandom.com/forum/topic/1422-/#entry11316
 56.  
 57. WAŻNE: Jeśli konfigurujesz manualnie, używaj programów typu notatnik(czy innego edytora, który nie modyfikuje kodowania pliku - przykładowo notepad++), NIGDY nie używaj edytorów typu Word/Wordpad.
 58.  
 59. 3. Jeśli XVM nie wykrywa prawidłowo języka gry,
 60. to w pliku konfiguracji (standardowo\res_mods\xvm\configs\@default\@xvm.xc)
 61. zmień wartość "language" z "auto" na kod języka(np. pl).
 62.  
 63. 4. Jest też możliwość instalacji tzw. "Nightly builds"(wersje testowe).
 64. Możesz je pobrać na http://nightly.modxvm.com/
 65.  
 66. *** UWAGA! Statystyki oraz szanse na wygraną należy włączyć na stronie XVM:
 67. a) Klikamy na "Sign UP",
 68. b) Wybieramy "Activate Statistics",
 69. c) W "Settings" wybieramy odpowiednie opcje.
 70.  
 71. -----------------------------------------------------------
 72. 3. AKTUALIZACJA
 73. -----------------------------------------------------------
 74.  
 75. 1. Wypakuj paczkę do głównego katalogu gry:
 76. Prawy klik na paczkę -> "Wypakuj wszystko..." -> wybierz folder gry -> "Wypakuj"
 77.  
 78. 2. Nie rób nic innego
 79.  
 80. -----------------------------------------------------------
 81. 4. DODATKOWE INFORMACJE O PLIKU KONFIGURACYJNYM
 82. -----------------------------------------------------------
 83.  
 84. Pliki konfiguracyjne modyfikacji:
 85. \res_mods\xvm\configs\@Default\
 86. * Możesz wybrać gotowy plik konfiguracji z katalogu \res_mods\xvm\configs\user configs\
 87. * Możesz utworzyć nową konfigurację lub edytować istniejącą w:
 88. http://www.koreanrandom.com/forum/topic/1422-/#entry11316
 89.  
 90. Wszystkie możliwe opcje konfiguracji znajdziesz tutaj:
 91. \res_mods\xvm\configs\@Default\
 92.  
 93.  
 94. Wspierane tagi html:
 95. http://help.adobe.com/en_US/FlashPlatform/reference/actionscript/3/flash/text/TextField.html#htmlText
 96.  
 97. Ikona szóstego zmysłu.
 98. Aby zmienić ikonę szóstego zmysłu przekopiuj obrazek do:
 99. \res_mods\xvm\res\SixthSense.png.
 100.  
 101. Hit Log.
 102. Współczynniki x, y pozwalają ustalić ułożenie panelu, w zależności od rozdzielczości.
 103.  
 104. Zegar w bitwie oraz na ekranie ładowania bitwy.
 105. Format: Data PHP: http://php.net/date
 106. Np:
 107. "clockFormat": "H:i" => 01:23
 108. "clockFormat": "Y.m.d H:i:s" => 2013.05.20 01:23:45
 109. _______________________________________________________________
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement