SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 20th, 2018 60 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2. #include <fstream>
 3. #include <vector>
 4. #include <map>
 5. #include <string>
 6. #include <cstdlib>
 7. #include <sstream>
 8. #include <ctime>
 9.  
 10. using namespace std;
 11.  
 12. int ILE_SPRZEDAZYDAN = 10000;
 13. int ILU_PRACOWNIKOW = 15;
 14. int ILE_DNI = 365;
 15. int ILE_CZASOW = 24;
 16. int ILE_SKARG = 50;
 17.  
 18. char separator = ',';
 19.  
 20. struct Pracownik;
 21.  
 22. map<string, vector<int> > stanowisko_pracownicy;
 23. map<int, Pracownik*> ID_pracownik;
 24.  
 25. int get_rand(int x, int y)   // przedzial < )
 26. {
 27.     return x + (rand() % (y-x));
 28. }
 29.  
 30. string int_to_str(int i) // zamien liczbe na stringa
 31. {
 32.     stringstream ss;
 33.     ss << i;
 34.     return ss.str();
 35. }
 36.  
 37. int str_to_int(string s)
 38. {
 39.     int i;
 40.     stringstream ss;
 41.     ss << s;
 42.     ss >> i;
 43.     return i;
 44. }
 45.  
 46. string zero_num(int i) // dodaj zero przed jednocyfrowa liczba
 47. {
 48.     if (i >= 10) return int_to_str(i);
 49.     else return "0"+int_to_str(i);
 50. }
 51.  
 52. string Imiona[] = {"Leszek", "Adam", "Michał", "Hans", "Paweł", "Piotr", "Ryszard", "Zbigniew", "Jakub", "Marcin"};
 53. string Nazwiska[] = {"Nowak", "Kowalski", "Wiśniewski", "Dąbrowski", "Wójcik", "Kamiński", "Kowalczyk", "Kozłowski", "Markowski", "Fiołek"};
 54. string DniTygodnia[] = {"Poniedziałek", "Wtorek", "Środa", "Czwartek", "Piątek", "Sobota", "Niedziela"};
 55.  
 56.  
 57. struct Pracownik
 58. {
 59.     int ID;
 60.     string imie;
 61.     string nazwisko;
 62.     string pesel;
 63.     string stanowisko;
 64.     string wiek;
 65.     string ID_szefa;
 66.     string data_wprowadzenia;
 67.     string data_wygasniecia;
 68.     string aktualnosc;
 69.  
 70.     static int generuj_ID()
 71.     {
 72.         static int ID = 0;
 73.         return ID++;
 74.     }
 75.     static string generuj_imie()
 76.     {
 77.         return Imiona[get_rand(0, 10)];
 78.     }
 79.     static string generuj_nazwisko()
 80.     {
 81.         return Nazwiska[get_rand(0, 10)];
 82.     }
 83.     static string generuj_pesel(int wiek)
 84.     {
 85.         stringstream ss;
 86.         ss << zero_num((2011-wiek)%100); // rok
 87.         ss << zero_num(get_rand(1, 13)); // miesiac
 88.         ss << zero_num(get_rand(1, 30)); // dzien
 89.         for (int i=0;i<5;i++) ss << rand() % 10; // losowe cyferki na końcu
 90.  
 91.         string pesel = ss.str();
 92.         return pesel;
 93.     }
 94. /*    static string generuj_wiek(int wiek)
 95.     {
 96.         if (wiek >= 18 && wiek <= 25) return "18-25";
 97.         else if (wiek >= 26 && wiek <= 35) return "26-35";
 98.         else if (wiek >= 36 && wiek <= 45) return "36-45";
 99.         else if (wiek >= 46 && wiek <= 55) return "46-55";
 100.         else return ">=56";
 101.     }*/
 102.     static string generuj_aktualnosc()
 103.     {
 104.         if (rand() % 2) return "true";
 105.         else return "false";
 106.     }
 107.     static int losuj_wiek()
 108.     {
 109.         return get_rand(18, 60);
 110.     }
 111.     void wypisz_pracownika(ostream& output)
 112.     {
 113.         output << this->imie << separator << this->nazwisko << separator << this->pesel << separator << this->stanowisko << separator;
 114.         if (ID_szefa == "0") output << ID_pracownik[0]->pesel;
 115.         else output << "NULL";
 116.         output << endl;
 117.     }
 118.     Pracownik()
 119.     {
 120.         this->ID = generuj_ID()-1;
 121.         this->imie = generuj_imie();
 122.         this->nazwisko = generuj_nazwisko();
 123.         int wiek = losuj_wiek();
 124.         this->pesel = generuj_pesel(wiek);
 125.         if (this->ID == 0) this->stanowisko = "Kierownik";
 126.         else if (this->ID == 1) this->stanowisko = "Szef kuchni";
 127.         else if (this->ID < ILU_PRACOWNIKOW / 3 + 2) this->stanowisko = "Kucharz";
 128.         else this->stanowisko = "Kelner";
 129.  
 130.         stanowisko_pracownicy[this->stanowisko].push_back(this->ID);
 131.  
 132.         if (this->ID != 0) this->ID_szefa = "0";
 133.         else this->ID_szefa = "NULL";
 134.         ID_pracownik[this->ID] = this;
 135.         this->data_wygasniecia = "2012-01-10"; // na sztywno
 136.         this->data_wprowadzenia = "2009-10-18"; // na sztywno
 137.         this->aktualnosc = "true";
 138. //        cout << "wygenerowany ID " << this->ID << endl;
 139.     }
 140. };
 141.  
 142. struct Danie
 143. {
 144.     string przedzial_cenowy;
 145.     string nazwa_dania;
 146.     string rodzaj_dania;
 147.     float cena_dania;
 148.  
 149.     void wypisz_danie(ostream& output)
 150.     {
 151.         output << this->nazwa_dania << separator << this->rodzaj_dania << separator << this->cena_dania << endl;
 152.     }
 153. };
 154.  
 155. Danie dania[] = {{"11-15","Lody koktajlowe","Deser",13},
 156.                         {"11-15","Sernik","Deser",14},
 157.                         {"16-20","Torcik czekoladowy","Deser",19},
 158.                         {"26-30","Pieczeñ z indyka","Miesne",26},
 159.                         {"26-30","Filet z kurczaka","Miesne",27},
 160.                         {"21-25","Piers z gesi","Miesne",22},
 161.                         {"16-20","Pierogi z owocami","Maczne",17},
 162.                         {"16-20","Spaghetti","Maczne",19},
 163.                         {"16-20","Salatka grecka","Przystawka",18},
 164.                         {"21-25","Salatka z tuñczyka","Przystawka",23},
 165.                         {"1-5","Surowka z czerwonej kapusty","Przystawka",3},
 166.                         {"6-10","Barszcz czerwony","Zupa",8},
 167.                         {"6-10","Zurek","Zupa",6},
 168.                         {"6-10","Rosol z makaronem","Zupa",7},
 169.                         {"11-15","Chlodnik litewski","Zupa",13},
 170.                         {"11-15","Ryz z warzywami","Wegetariañskie",14},
 171.                         {"16-20","Leczo","Wegetarianskie",19},
 172.                         {"31-35","Sandacz w sosie","Rybne",34},
 173.                         {"11-15","Panga panierowana","Rybne",14},
 174.                         {"26-30","Losos z rusztu","Rybne",27}};
 175.  
 176. struct DanieDnia
 177. {
 178.     int d, m, r;
 179.     int ID_dania;
 180.  
 181.     void wypisz_daniednia(ostream& output)
 182.     {
 183.         output << "'" << int_to_str(d) << "-" << int_to_str(m) << "-" << int_to_str(r) << "'" << separator << dania[ID_dania].nazwa_dania << endl;
 184.     }
 185. };
 186.  
 187.  
 188. void wypisz_sprzedazedan(ostream& output)
 189. {
 190.     for (int i=0;i<ILE_SPRZEDAZYDAN; i++)
 191.     {
 192.         int ID_kelnera = stanowisko_pracownicy["Kelner"][rand() % stanowisko_pracownicy["Kelner"].size()];
 193.         int ID_kucharza = stanowisko_pracownicy["Kucharz"][rand() % stanowisko_pracownicy["Kucharz"].size()];
 194.         int ID_szefakuchni = 1; // zakladamy jednego szefa kuchni
 195.  
 196.         //int czas_ID = rand() % ILE_CZASOW;
 197.         //int data_ID = ;
 198.         int godzina = rand() % 24;
 199.         int minuta = rand() % 60;
 200.  
 201.         int dzien = rand() % 30;
 202.         int miesiac = rand() % 12 + 1;
 203.         int rok = 2009;
 204.  
 205.         int numer_stolika = rand() % 20;
 206.  
 207.         int ile_trans = 1 + rand() % 8;
 208.         separator = ',';
 209.         for (int ID_transakcji = 0; ID_transakcji < ile_trans; ID_transakcji++)
 210.         {
 211.             int ilosc_sprzedanych = 1 + rand() % 4;
 212.             int ID_dania = rand() % 20;
 213.             float cena = ilosc_sprzedanych * dania[ID_dania].cena_dania;
 214.  
 215.             output << "(" <<  ID_pracownik[ID_kelnera]->pesel << separator << ID_pracownik[ID_kucharza]->pesel  << separator << ID_pracownik[ID_szefakuchni]->pesel  << separator << ID_transakcji << separator << dania[ID_dania].nazwa_dania << separator << cena << separator
 216.                     << "'" << int_to_str(godzina)+":"+int_to_str(minuta) << "'" << separator << "'" << int_to_str(dzien)+"-"+int_to_str(miesiac)+"-"+int_to_str(rok) << "'" << separator << numer_stolika << separator << ilosc_sprzedanych << ")";
 217.             output << ",";
 218.             output << endl;
 219.         }
 220.     }
 221. }
 222.  
 223. void wypisz_skargi(ostream& output)
 224. {
 225.     for (int i=0;i<ILE_SKARG;i++)
 226.     {
 227.         int dzien = rand() % 30;
 228.         int miesiac = rand() % 12 + 1;
 229.         int rok = 2009;
 230.  
 231.         output <<  1 + rand() % 5 << separator << "'" << int_to_str(dzien)+"-"+int_to_str(miesiac)+"-"+int_to_str(rok) << "'" << endl;
 232.     }
 233. }
 234.  
 235. int main(int argc, char** argv)
 236. {
 237.     if (((argc-1) % 2) != 0)
 238.     {
 239.         cout << "Podano nieprawidlowa liczbe argumentow" << endl;
 240.     }
 241.     for (int i=1; i<argc;)
 242.     {
 243.         string s1(argv[i++]);
 244.         string s2(argv[i++]);
 245.         if (s1 == "-pracownicy")
 246.         {
 247.             cout << "ustawiam " << str_to_int(s2) << " pracowników" << endl;
 248.             ILU_PRACOWNIKOW = str_to_int(s2);
 249.         }
 250.         if (s1 == "-dni")
 251.         {
 252.             ILE_DNI = str_to_int(s2);
 253.         }
 254.         if (s1 == "-czasy")
 255.         {
 256.             ILE_CZASOW = str_to_int(s2);
 257.         }
 258.         if (s1 == "-skargi")
 259.         {
 260.             ILE_SKARG = str_to_int(s2);
 261.         }
 262.         if (s1 == "-sprzedazedan")
 263.         {
 264.             ILE_SPRZEDAZYDAN = str_to_int(s2);
 265.         }
 266.     }
 267.     srand(time(0));
 268.  
 269.     ofstream plik1("Pracownik.csv");
 270.     ofstream plik2("Dania.txt");
 271.     ofstream plik3("DaniaDnia.txt");
 272.     ofstream plik4("Skargi.txt");
 273.     ofstream plik5("SprzedazeDan.sql");
 274.  
 275.     separator = ',';
 276.  
 277.     Pracownik p;
 278.     for (int i=0; i<ILU_PRACOWNIKOW; i++)
 279.         (new Pracownik)->wypisz_pracownika(plik1);
 280. //    for (int i=0;i<ILE_CZASOW;i++)
 281.   //      Czas().wypisz_czas(plik1);
 282.   //  for (int i=0;i<ILE_DNI;i++)
 283.    // {
 284.     //    Data().wypisz_date(plik1);
 285.     //}
 286.     wypisz_skargi(plik4);
 287.  
 288.     separator = ';';
 289.  
 290.     for (int i=0;i<20;i++)
 291.     {
 292.         dania[i].wypisz_danie(plik2);
 293.     }
 294.     int d=0;
 295.     int m=1;
 296.     for (int i=0;i<ILE_DNI;i++)
 297.     {
 298.         d++;
 299.         if ((m == 2) && d == 29) { m++; d = 1; }
 300.         else if ((m == 1 || m == 3 || m == 5 || m == 7 || m == 9 || m == 10 || m == 12) && d == 32) { m++; d = 1; }
 301.         else if ((m == 2 || m == 4 || m == 6 || m == 8 || m == 11) && d == 31) { m++; d = 1; };
 302.         //DanieDnia daniednia = {i, rand() % 20};
 303.         int r = 2009;
 304.         DanieDnia daniednia = {d, m, r, rand() % 20};
 305.         daniednia.wypisz_daniednia(plik3);
 306.     }
 307.  
 308.  
 309.  
 310.     plik5 << "INSERT INTO SPRZEDAZE_DAN (pesel_kelnera, pesel_kucharza, pesel_szefakuchni, id_transakcji, nazwa_dania, cena, czas, data, numer_stolika, ilosc_sprzedanych) VALUES ";
 311.     wypisz_sprzedazedan(plik5);
 312.     return 0;
 313. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top