veronikaaa86

10. Hour

May 13th, 2021 (edited)
260
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. package com.company;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class Hour {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 8.  
 9.         int initialMinutes = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 10.  
 11.         // Изчисляваме колко часа има в общите минути
 12.         int hour = initialMinutes / 60;
 13.         // От общите минути изваждаме намерените часове в минути, за да открием колко е остатъка (колко минути остават след като сме намерили всички часове)
 14.         int minutes = initialMinutes - (hour * 60);
 15.        
 16.         //int hour = initialMinutes / 60;
 17.         // Можем да намерим остатъка от цлочисленото деление между две числа чрез оператора %
 18.         //int minutes = initialMinutes % 60;
 19.  
 20.         // Принтираме с шаблон за цяло число, като добавяме 02, за да добавим 0 ако цифрата е само една -> 1:30 ще стане 01:30
 21.         System.out.printf("%02d:%02d", hour, minutes);
 22.  
 23.     }
 24. }
 25.  
RAW Paste Data