Advertisement
idevpas

Ďalšie "hoaxy"

Jan 25th, 2021
99
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 0.71 KB | None | 0 0
  1. Ďalšie "hoaxy"
  2. ----------
  3. WHO aktualizuje pokyny testovania na COVID-19 - hodinu po Bidenovej inaugurácii:
  4. https://www.hlavnespravy.sk/who-aktualizuje-pokyny-testovania-na-covid-19-hodinu-po-bidenovej-inauguracii/2415180
  5.  
  6. O virus tu nejde II. (proroci pandemie Event 201, (ne)důkaz o viru, testy na fantoma) - Pavel Kamas:
  7. https://uloz.to/file/FSxfIzfH6fTt/pavel-kamas-o-virus-tu-nejde-ii-proroci-pandemie-event-201-ne-dukaz-o-viru-testy-na-fantoma-mp4 - https://pavelkamas.cz/o-virus-tu-nejde-ii/
  8.  
  9. RT-PCR a antigénové testy nefungujú na zistenie infekcie COVID-19 (kompletný rozbor) - Peter Weis:
  10. https://akw.sk/covid-19/rt-pcr-a-antigenove-testy-nefunguju-na-zistenie-infekcie-covid-19-kompletny-rozbor/
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement