Advertisement
myrdok123

P05GodzillaVSKong

Jan 15th, 2023
875
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
Java 2.22 KB | None | 0 0
 1. package L2ConditionalStatements;
 2.  
 3. import java.util.Scanner;
 4.  
 5. public class P05GodzillaVSKong {
 6.     public static void main(String[] args) {
 7.         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
 8.  
 9.         //1. Четем от конзолата
 10.         //2. Пресмятаме цената за декора -> 10% от бюджета
 11.         //3. Пресмятаме цената за облеклото
 12.         //4. Проверяваме дали статистите са повече от 150
 13.         //5. Пресмятаме колко е финалната сума -> цената за декор + цената за облекло
 14.         //6. Проверяваме дали бюджетът е достатъчен
 15.             // -> ако достатъчен - o   "Action!"
 16.         //o                             "Wingard starts filming with {останалите пари} leva left."
 17.         // -> ако не е достатъчен -> o  "Not enough money!"
 18.         //o                             "Wingard needs {парите недостигащи за филма} leva more."
 19.  
 20.  
 21.         double budget = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
 22.         int countExtras = Integer.parseInt(scanner.nextLine());
 23.         double priceForOnePersonsCloths = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
 24.  
 25.        /* •   Декорът за филма е на стойност 10% от бюджета.
 26. • При повече от 150 статиста,  има отстъпка за облеклото на стойност 10%.*/
 27.  
 28.         double priceDecor = budget * 0.1;
 29.         double priceForCloths = countExtras * priceForOnePersonsCloths;
 30.  
 31.         if (countExtras > 150){
 32.             priceForCloths = priceForCloths * 0.9; //priceForCloths - priceForCloths * 0.1
 33.         }
 34.  
 35.         double finalSum = priceDecor + priceForCloths;
 36.         double difference = Math.abs(finalSum - budget);
 37.  
 38.         if(finalSum > budget){
 39.             System.out.println("Not enough money!");
 40.             System.out.printf("Wingard needs %.2f leva more.", difference);
 41.         } else {
 42.             System.out.println("Action!");
 43.             System.out.printf("Wingard starts filming with %.2f leva left.", difference);
 44.         }
 45.  
 46.  
 47.     }
 48. }
 49.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement