Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Newflasher changelog

ch3mn3y Oct 24th, 2017 (edited) 177 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. v1:
 2. - wersja pierwotna,
 3. - sporo zmian w stosunku do wersji pre pre alpha,
 4. - przeniesienie funkcji "erase" sporo przed funkcję "flash",
 5.   - wcześniej było zaraz przed,
 6. - większe bezpieczeństwo niż w wersjach pre pre alpha.
 7. v2:
 8. - dodana funkcja sprawdzająca wolne miejsce na dysku,
 9. - wbudowane w wersję .exe zostały sterowniki GordonGate,
 10.   - aby je uzyskać odpowiadamy odpowiednio po uruchomieniu skryptu,
 11. - wersja pre pre alpha skryptu pozwalającego na uzyskanie zrzutu obrazu partycji TA.
 12. v3:
 13. - sporo dodatkowych zabezpieczeń.
 14. v4:
 15. - nowa wersja skryptu pozwalającego na uzyskanie kopii partycji TA,
 16.   - skrypt tworzy automatycznie log,
 17.     - jako "trimarea.log",
 18.   - zrzut partycji zapisywany jest pod postacią plików o rozszerzeniu .ta,
 19.     - jako "01.ta" oraz "02.ta".
 20. v5:
 21. - kolejna wersja skryptu TA,
 22. - poprawiona szybkość działania odpowiedzi y/n,
 23. - dodane wsparcie dla Orea dla Xperii XZ Premium.
 24. v5 fix:
 25. - poprawione działanie wgrywania Oreo dla Xperii XZ Premium.
 26. v6:
 27. - kolejna wersja skryptu TA.
 28. v7:
 29. - dalsze poprawki skryptu TA,
 30. - zmieniony "wygląd" programu,
 31. - dodane wsparcie dla nowego sposobu nazewnictwa plików partition z Oreo dla Xperii XZ Premium,
 32.   - na Nougacie i w softach dla Xperii XZ1 (do 47.1.A.2.374) nazywały się "partition/0.cms" oraz "partition/0.000", a teraz są to
 33.     "partition/partitionimage_0.cms".
 34. v7 fix:
 35. - poprawiony skrypt flashujący Oreo dla Xperii XZ Premium (wreszcie działa).
 36. v8:
 37. - kolejne poprawki skryptu TA.
 38. v9:
 39. - próba obejścia problemu ze stworzeniem kopii TA.
 40. v10:
 41. - dalsze próby obejścia problemu ze stworzeniem kopii TA.
 42. v10 v1:
 43. - pierwsza wersja testowa wsparcia dla Xperii 2018.
 44. v10 v2:
 45. - dodane wsparcie dla Xperii XA2, XA2 Ultra, XZ2 i XZ2 Compact.
 46. v10 v3:
 47. - dodane pełne wsparcie dla partycji A/B (seamless updates),
 48.   - dodane wsparcie dla komend erase:PARTITION oraz flash:PARTITION w stosunku do układu partycji A/B,
 49.   - gdy podstawowy jest układ partycji A, wszystkie pliki .sin bez "_other_" wgrane zostaną na partycje A, a te z tym fragmentem w
 50.     nazwie - na partycje B, partycje A ustawione zostaną jako partycje bootowalne.
 51.   - gdy podstawowy jest układ partycji B, wszystkie pliki .sin bez "_other_" wgrane zostaną na partycje B, a te z tym fragmentem w
 52.     nazwie - na partycje A, partycje B ustawione zostaną jako partycje bootowalne.
 53. v11:
 54. - wersja wreszcie w pełni wspierająca urządzenia z 2018.
 55. v12:
 56. - próba pozbycia się błędu "double free".
 57. v13:
 58. - usunięcie dynamicznej alokacji dla funkcji "get_reply" co ma pozwolić na pozbycie się błędu "double free".
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top