ch3mn3y

Newflasher changelog

Oct 24th, 2017
226
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. v1:
 2. - wersja pierwotna,
 3. - sporo zmian w stosunku do wersji pre pre alpha,
 4. - przeniesienie funkcji "erase" sporo przed funkcję "flash",
 5. - wcześniej było zaraz przed,
 6. - większe bezpieczeństwo niż w wersjach pre pre alpha.
 7. v2:
 8. - dodana funkcja sprawdzająca wolne miejsce na dysku,
 9. - wbudowane w wersję .exe zostały sterowniki GordonGate,
 10. - aby je uzyskać odpowiadamy odpowiednio po uruchomieniu skryptu,
 11. - wersja pre pre alpha skryptu pozwalającego na uzyskanie zrzutu obrazu partycji TA.
 12. v3:
 13. - sporo dodatkowych zabezpieczeń.
 14. v4:
 15. - nowa wersja skryptu pozwalającego na uzyskanie kopii partycji TA,
 16. - skrypt tworzy automatycznie log,
 17. - jako "trimarea.log",
 18. - zrzut partycji zapisywany jest pod postacią plików o rozszerzeniu .ta,
 19. - jako "01.ta" oraz "02.ta".
 20. v5:
 21. - kolejna wersja skryptu TA,
 22. - poprawiona szybkość działania odpowiedzi y/n,
 23. - dodane wsparcie dla Orea dla Xperii XZ Premium.
 24. v5 fix:
 25. - poprawione działanie wgrywania Oreo dla Xperii XZ Premium.
 26. v6:
 27. - kolejna wersja skryptu TA.
 28. v7:
 29. - dalsze poprawki skryptu TA,
 30. - zmieniony "wygląd" programu,
 31. - dodane wsparcie dla nowego sposobu nazewnictwa plików partition z Oreo dla Xperii XZ Premium,
 32. - na Nougacie i w softach dla Xperii XZ1 (do 47.1.A.2.374) nazywały się "partition/0.cms" oraz "partition/0.000", a teraz są to
 33. "partition/partitionimage_0.cms".
 34. v7 fix:
 35. - poprawiony skrypt flashujący Oreo dla Xperii XZ Premium (wreszcie działa).
 36. v8:
 37. - kolejne poprawki skryptu TA.
 38. v9:
 39. - próba obejścia problemu ze stworzeniem kopii TA.
 40. v10:
 41. - dalsze próby obejścia problemu ze stworzeniem kopii TA.
 42. v10 v1:
 43. - pierwsza wersja testowa wsparcia dla Xperii 2018.
 44. v10 v2:
 45. - dodane wsparcie dla Xperii XA2, XA2 Ultra, XZ2 i XZ2 Compact.
 46. v10 v3:
 47. - dodane pełne wsparcie dla partycji A/B (seamless updates),
 48. - dodane wsparcie dla komend erase:PARTITION oraz flash:PARTITION w stosunku do układu partycji A/B,
 49. - gdy podstawowy jest układ partycji A, wszystkie pliki .sin bez "_other_" wgrane zostaną na partycje A, a te z tym fragmentem w
 50. nazwie - na partycje B, partycje A ustawione zostaną jako partycje bootowalne.
 51. - gdy podstawowy jest układ partycji B, wszystkie pliki .sin bez "_other_" wgrane zostaną na partycje B, a te z tym fragmentem w
 52. nazwie - na partycje A, partycje B ustawione zostaną jako partycje bootowalne.
 53. v11:
 54. - wersja wreszcie w pełni wspierająca urządzenia z 2018.
 55. v12:
 56. - próba pozbycia się błędu "double free".
 57. v13:
 58. - usunięcie dynamicznej alokacji dla funkcji "get_reply" co ma pozwolić na pozbycie się błędu "double free".
RAW Paste Data