SHARE
TWEET

FRST

a guest Jan 28th, 2019 49 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Rezultaty skanowania Farbar Recovery Scan Tool (FRST) (x64) Wersja: 27.01.2019
 2. Uruchomiony przez setny (administrator)  DESKTOP-0DOMJM3 (27-01-2019 22:55:31)
 3. Uruchomiony z C:\Users\setny\Downloads
 4. Załadowane profile: setny (Dostępne profile: setny)
 5. Platform: Windows 10 Pro Wersja 1803 17134.523 (X64) Język: Polski (Polska)
 6. Domyślna przeglądarka nie została wykryta!
 7. Tryb startu: Normal
 8. Instrukcja obsługi Farbar Recovery Scan Tool: http://www.geekstogo.com/forum/topic/335081-frst-tutorial-how-to-use-farbar-recovery-scan-tool/
 9.  
 10. ==================== Procesy (filtrowane) =================
 11.  
 12. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje zamknięcie procesu. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 13.  
 14. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 15. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe
 16. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\Common Files\microsoft shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe
 17. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 18. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe
 19. (Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKServer.exe
 20. (Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKService.exe
 21. (TeamViewer GmbH) C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe
 22. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1901.7-0\MsMpEng.exe
 23. (Microsoft Corporation) C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.1901.7-0\NisSrv.exe
 24. (NVIDIA Corporation) C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe
 25. (Node.js) C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\NvNode\NVIDIA Web Helper.exe
 26. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 27. () C:\Program Files\WindowsApps\Microsoft.ZuneVideo_10.18112.14311.0_x64__8wekyb3d8bbwe\Video.UI.exe
 28. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\dllhost.exe
 29. (Realtek Semiconductor) C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe
 30. (Razer Inc.) C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe
 31. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\GoogleCrashHandler.exe
 32. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\GoogleCrashHandler64.exe
 33. (Microsoft Corporation) C:\Program Files\rempl\sedsvc.exe
 34. (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\MBAMService.exe
 35. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 36. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 37. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 38. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 39. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 40. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 41. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 42. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 43. (Malwarebytes) C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamtray.exe
 44. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 45. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe
 46. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 47. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 48. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 49. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 50. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 51. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 52. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 53. (Microsoft Corporation) C:\Windows\System32\more.com
 54. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 55. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 56. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 57. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 58. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 59. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 60. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 61. (Google Inc.) C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
 62.  
 63. ==================== Rejestr (filtrowane) ===========================
 64.  
 65. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje usunięcie obiektu z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony.)
 66.  
 67. HKLM\...\Run: [SecurityHealth] => C:\Program Files\Windows Defender\MSASCuiL.exe [638872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 68. HKLM\...\Run: [RTHDVCPL] => C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtkNGUI64.exe [8841472 2016-06-17] (Realtek Semiconductor)
 69. HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
 70. HKLM-x32\...\Run: [Razer Synapse] => C:\Program Files (x86)\Razer\Synapse\RzSynapse.exe [598200 2018-09-28] (Razer Inc.)
 71. HKLM-x32\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [588704 2018-03-28] (Oracle Corporation)
 72. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [uTorrent] => C:\Users\setny\AppData\Roaming\uTorrent\uTorrent.exe [1908920 2019-01-27] (BitTorrent Inc.)
 73. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [Steam] => C:\Program Files (x86)\Steam\steam.exe [3133216 2019-01-05] (Valve Corporation)
 74. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [EADM] => C:\Program Files (x86)\Origin\Origin.exe [3113256 2018-09-13] (Electronic Arts)
 75. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [EpicGamesLauncher] => C:\Program Files (x86)\Epic Games\Launcher\Portal\Binaries\Win64\EpicGamesLauncher.exe [35190672 2019-01-24] (Epic Games, Inc.)
 76. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [Discord] => C:\Users\setny\AppData\Local\Discord\app-0.0.304\Discord.exe [81747288 2019-01-15] (Discord Inc.)
 77. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [CCleaner Smart Cleaning] => C:\Program Files\CCleaner\CCleaner64.exe [18630056 2018-08-24] (Piriform Ltd)
 78. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Run: [Gaijin.Net Agent] => C:\Users\setny\AppData\Local\Gaijin\Program Files (x86)\NetAgent\gjagent.exe [2125384 2018-09-25] (Gaijin Entertainment)
 79. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\MountPoints2: {eefac237-7622-11e8-9d9c-60a44c570006} - "G:\setup.exe"
 80. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Winlogon: [Shell] %comspec% <==== UWAGA
 81. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\...\Command Processor: @mode 20,5 & tasklist /FI "IMAGENAME eq SoundMixer.exe" 2>NUL | find /I /N "SoundMixer.exe">NUL && exit & if exist "C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" ( start /MIN "" "C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\SoundMixer\SoundMixer.exe" & tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) else ( tasklist /FI "IMAGENAME eq explorer.exe" 2>NUL | find /I /N "explorer.exe">NUL && exit & explorer.exe & exit ) <==== UWAGA
 82. HKLM\...\Drivers32: [vidc.mjpg] => C:\Windows\system32\bdmjpeg64.dll [75248 2017-01-26] ()
 83. HKLM\...\Drivers32: [vidc.mpeg] => C:\Windows\system32\bdmpegv64.dll [75272 2017-01-26] ()
 84. HKLM\...\Drivers32: [msacm.bdmpeg] => C:\Windows\system32\bdmpega64.acm [75784 2017-01-26] ()
 85. HKLM\...\Drivers32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\system32\frapsv64.dll [105984 2018-09-26] (Beepa P/L)
 86. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.VP60] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [447752 2014-09-17] (On2.com)
 87. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.VP61] => C:\Windows\SysWOW64\vp6vfw.dll [447752 2014-09-17] (On2.com)
 88. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.mjpg] => C:\Windows\SysWOW64\bdmjpeg.dll [71152 2017-01-26] ()
 89. HKLM\...\Drivers32-x32: [vidc.mpeg] => C:\Windows\SysWOW64\bdmpegv.dll [71176 2017-01-26] ()
 90. HKLM\...\Drivers32-x32: [msacm.bdmpeg] => C:\Windows\SysWOW64\bdmpega.acm [71176 2017-01-26] ()
 91. HKLM\...\Drivers32-x32: [VIDC.FPS1] => C:\Windows\SysWOW64\frapsvid.dll [94208 2018-09-26] (Beepa P/L)
 92. HKLM\Software\Microsoft\Active Setup\Installed Components: [{8A69D345-D564-463c-AFF1-A69D9E530F96}] -> C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\Installer\chrmstp.exe [2018-12-18] (Google Inc.)
 93. Lsa: [Authentication Packages] msv1_0 SshdPinAuthLsa
 94.  
 95. ==================== Internet (Wszystkie) ====================
 96.  
 97. (Załączenie wejścia w fixlist, w przypadku gdy jest to obiekt rejestru, spowoduje usunięcie go z rejestru lub przywrócenie jego domyślnej postaci.)
 98.  
 99. Winsock: Catalog5 01 C:\Windows\SysWOW64\napinsp.dll [54784 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 100. Winsock: Catalog5 02 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [70656 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 101. Winsock: Catalog5 03 C:\Windows\SysWOW64\pnrpnsp.dll [70656 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 102. Winsock: Catalog5 04 C:\Windows\SysWOW64\NLAapi.dll [64000 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 103. Winsock: Catalog5 05 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 104. Winsock: Catalog5 06 C:\Windows\SysWOW64\winrnr.dll [24064 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 105. Winsock: Catalog9 01 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 106. Winsock: Catalog9 02 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 107. Winsock: Catalog9 03 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 108. Winsock: Catalog9 04 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 109. Winsock: Catalog9 05 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 110. Winsock: Catalog9 06 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 111. Winsock: Catalog9 07 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 112. Winsock: Catalog9 08 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 113. Winsock: Catalog9 09 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 114. Winsock: Catalog9 10 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 115. Winsock: Catalog9 11 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 116. Winsock: Catalog9 12 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 117. Winsock: Catalog9 13 C:\Windows\SysWOW64\mswsock.dll [341920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 118. Winsock: Catalog5-x64 01 C:\Windows\system32\napinsp.dll [67072 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 119. Winsock: Catalog5-x64 02 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll [84992 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 120. Winsock: Catalog5-x64 03 C:\Windows\system32\pnrpnsp.dll [84992 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 121. Winsock: Catalog5-x64 04 C:\Windows\system32\NLAapi.dll [80896 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 122. Winsock: Catalog5-x64 05 C:\Windows\System32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 123. Winsock: Catalog5-x64 06 C:\Windows\System32\winrnr.dll [31232 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 124. Winsock: Catalog9-x64 01 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 125. Winsock: Catalog9-x64 02 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 126. Winsock: Catalog9-x64 03 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 127. Winsock: Catalog9-x64 04 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 128. Winsock: Catalog9-x64 05 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 129. Winsock: Catalog9-x64 06 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 130. Winsock: Catalog9-x64 07 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 131. Winsock: Catalog9-x64 08 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 132. Winsock: Catalog9-x64 09 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 133. Winsock: Catalog9-x64 10 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 134. Winsock: Catalog9-x64 11 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 135. Winsock: Catalog9-x64 12 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 136. Winsock: Catalog9-x64 13 C:\Windows\system32\mswsock.dll [401968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 137. Hosts: Nie znaleziono pliku Hosts w domyślnym katalogu
 138. Tcpip\Parameters: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 139. Tcpip\..\Interfaces\{152d359c-4754-4a6e-a640-9c7b2434ae9e}: [NameServer] 8.8.8.8,8.8.4.4
 140. Tcpip\..\Interfaces\{152d359c-4754-4a6e-a640-9c7b2434ae9e}: [DhcpNameServer] 192.168.0.1
 141.  
 142. Internet Explorer:
 143. ==================
 144. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
 145. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
 146. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 147. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 148. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
 149. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255141
 150. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 151. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 152. HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\System32\blank.htm
 153. HKLM\Software\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\Windows\SysWOW64\blank.htm
 154. HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
 155. HKU\S-1-5-19\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 156. HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
 157. HKU\S-1-5-20\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 158. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = %11%\blank.htm
 159. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = hxxp://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
 160. HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = hxxp://www.google.com/
 161. URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001 - Microsoft Url Search Hook - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\Windows\System32\ieframe.dll (Microsoft Corporation)
 162. URLSearchHook: HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001 - Microsoft Url Search Hook - {CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll (Microsoft Corporation)
 163. SearchScopes: HKLM -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
 164. SearchScopes: HKLM -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
 165. SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
 166. SearchScopes: HKLM-x32 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&FORM=IE8SRC
 167. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001 -> DefaultScope {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02
 168. SearchScopes: HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001 -> {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = hxxp://www.bing.com/search?q={searchTerms}&src=IE-SearchBox&FORM=IESR02
 169. BHO: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\OCHelper.dll [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 170. BHO: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX64\Microsoft Office\Office16\GROOVEEX.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 171. BHO-x32: Skype for Business Browser Helper -> {31D09BA0-12F5-4CCE-BE8A-2923E76605DA} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\OCHelper.dll [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 172. BHO-x32: Java(tm) Plug-In SSV Helper -> {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\ssv.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 173. BHO-x32: Microsoft OneDrive for Business Browser Helper -> {D0498E0A-45B7-42AE-A9AA-ABA463DBD3BF} -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\GROOVEEX.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 174. BHO-x32: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\jp2ssv.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 175. Handler: about - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\System32\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 176. Handler-x32: about - {3050F406-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 177. Handler: cdl - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\Windows\System32\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 178. Handler-x32: cdl - {3dd53d40-7b8b-11D0-b013-00aa0059ce02} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 179. Handler: dvd - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\Windows\System32\msvidctl.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 180. Handler-x32: dvd - {12D51199-0DB5-46FE-A120-47A3D7D937CC} - C:\Windows\SysWOW64\msvidctl.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 181. Handler: file - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\System32\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 182. Handler-x32: file - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 183. Handler: ftp - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\System32\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 184. Handler-x32: ftp - {79eac9e3-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 185. Handler: http - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\System32\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 186. Handler-x32: http - {79eac9e2-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 187. Handler: https - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\System32\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 188. Handler-x32: https - {79eac9e5-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 189. Handler: its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\System32\itss.dll [2018-09-21] (Microsoft Corporation)
 190. Handler-x32: its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\SysWOW64\itss.dll [2018-09-21] (Microsoft Corporation)
 191. Handler: javascript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\System32\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 192. Handler-x32: javascript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 193. Handler: local - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\System32\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 194. Handler-x32: local - {79eac9e7-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 195. Handler: mailto - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\System32\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 196. Handler-x32: mailto - {3050f3DA-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 197. Handler: mhtml - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\Windows\System32\inetcomm.dll [2018-09-08] (Microsoft Corporation)
 198. Handler-x32: mhtml - {05300401-BCBC-11d0-85E3-00C04FD85AB4} - C:\Windows\SysWOW64\inetcomm.dll [2018-09-08] (Microsoft Corporation)
 199. Handler: mk - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\System32\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 200. Handler-x32: mk - {79eac9e6-baf9-11ce-8c82-00aa004ba90b} - C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 201. Handler: ms-its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\System32\itss.dll [2018-09-21] (Microsoft Corporation)
 202. Handler-x32: ms-its - {9D148291-B9C8-11D0-A4CC-0000F80149F6} - C:\Windows\SysWOW64\itss.dll [2018-09-21] (Microsoft Corporation)
 203. Handler-x32: mso-minsb-roaming.16 - {83C25742-A9F7-49FB-9138-434302C88D07} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 204. Handler-x32: mso-minsb.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 205. Handler-x32: osf-roaming.16 - {42089D2D-912D-4018-9087-2B87803E93FB} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 206. Handler-x32: osf.16 - {5504BE45-A83B-4808-900A-3A5C36E7F77A} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\MSOSB.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 207. Handler: res - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\System32\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 208. Handler-x32: res - {3050F3BC-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 209. Handler: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\System32\tbauth.dll [2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 210. Handler-x32: tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll [2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 211. Handler: tv - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\Windows\System32\msvidctl.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 212. Handler-x32: tv - {CBD30858-AF45-11D2-B6D6-00C04FBBDE6E} - C:\Windows\SysWOW64\msvidctl.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 213. Handler: vbscript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\System32\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 214. Handler-x32: vbscript - {3050F3B2-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B} - C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll [2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 215. Handler: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\System32\tbauth.dll [2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 216. Handler-x32: windows.tbauth - {14654CA6-5711-491D-B89A-58E571679951} - C:\Windows\SysWOW64\tbauth.dll [2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 217. Filter: application/octet-stream - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\System32\mscoree.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 218. Filter-x32: application/octet-stream - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysWOW64\mscoree.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 219. Filter: application/x-complus - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\System32\mscoree.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 220. Filter-x32: application/x-complus - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysWOW64\mscoree.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 221. Filter: application/x-msdownload - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\System32\mscoree.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 222. Filter-x32: application/x-msdownload - {1E66F26B-79EE-11D2-8710-00C04F79ED0D} - C:\Windows\SysWOW64\mscoree.dll [2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 223. Filter: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX64\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 224. Filter-x32: text/xml - {807583E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesCommonX86\Microsoft Shared\Office16\MSOXMLMF.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 225. StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
 226.  
 227. Edge:
 228. ======
 229. Edge HomeButtonPage: HKU\S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001 -> hxxp://hao.360.cn/?src=lm&ls=n4134a09b9b
 230. Edge Extension: (AutoFormFill) -> AutoFormFill_5ED10D46BD7E47DEB1F3685D2C0FCE08 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\AutoFormFill [2018-05-25]
 231. Edge Extension: (LearningTools) -> LearningTools_7706F933-971C-41D1-9899-8A026EB5D824 => C:\Windows\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\Assets\HostExtensions\LearningTools [2018-05-25]
 232.  
 233. FireFox:
 234. ========
 235. FF Plugin-x32: @java.com/DTPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\dtplugin\npDeployJava1.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 236. FF Plugin-x32: @java.com/JavaPlugin,version=11.171.2 -> C:\Program Files (x86)\Java\jre1.8.0_171\bin\plugin2\npjp2.dll [2018-08-05] (Oracle Corporation)
 237. FF Plugin-x32: @microsoft.com/Lync,version=15.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\VFS\ProgramFilesX86\Mozilla Firefox\plugins\npmeetingjoinpluginoc.dll [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 238. FF Plugin-x32: @microsoft.com/SharePoint,version=14.0 -> C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\Office16\NPSPWRAP.DLL [2019-01-20] (Microsoft Corporation)
 239. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVision -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dv.dll [2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 240. FF Plugin-x32: @nvidia.com/3DVisionStreaming -> C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\3D Vision\npnv3dvstreaming.dll [2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 241. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=3 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
 242. FF Plugin-x32: @tools.google.com/Google Update;version=9 -> C:\Program Files (x86)\Google\Update\1.3.33.23\npGoogleUpdate3.dll [2018-12-20] (Google Inc.)
 243.  
 244. Chrome:
 245. =======
 246. CHR DefaultProfile: Default
 247. CHR HomePage: Default -> hxxps://www.facebook.com/?stype=lo&jlou=Afe_ZtZCL0Zl8oxJ0IZUTHSNapu8jSDq981Z2rcfYK47G4BKg1GVzlL1w9bdYBL3Hs4UUUp7-tAUwL5scNnKcGK3j47AfwCfQc9hwMNVjgdMCg&smuh=42923&lh=Ac90zk210_zdy4yf
 248. CHR DefaultSearchURL: Default -> {google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:iOSSearchLanguage}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:contextualSearchVersion}ie={inputEncoding}
 249. CHR DefaultSearchKeyword: Default -> google.com
 250. CHR DefaultNewTabURL: Default -> {google:baseURL}_/chrome/newtab?{google:RLZ}ie={inputEncoding}
 251. CHR DefaultSuggestURL: Default -> {google:baseSuggestURL}search?{google:searchFieldtrialParameter}client={google:suggestClient}&gs_ri={google:suggestRid}&xssi=t&q={searchTerms}&{google:inputType}{google:cursorPosition}{google:currentPageUrl}{google:pageClassification}{google:searchVersion}{google:sessionToken}{google:prefetchQuery}sugkey={google:suggestAPIKeyParameter}
 252. CHR Profile: C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default [2019-01-27]
 253. CHR Extension: (Prezentacje) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aapocclcgogkmnckokdopfmhonfmgoek [2018-05-25]
 254. CHR Extension: (Dokumenty) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\aohghmighlieiainnegkcijnfilokake [2018-05-25]
 255. CHR Extension: (Dysk Google) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\apdfllckaahabafndbhieahigkjlhalf [2018-10-18]
 256. CHR Extension: (YouTube) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\blpcfgokakmgnkcojhhkbfbldkacnbeo [2018-05-25]
 257. CHR Extension: (Adblock Plus - darmowy adblocker) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb [2019-01-23]
 258. CHR Extension: (Arkusze) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\felcaaldnbdncclmgdcncolpebgiejap [2018-05-25]
 259. CHR Extension: (Stylish - Custom themes for any website) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe [2019-01-19]
 260. CHR Extension: (Dokumenty Google offline) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ghbmnnjooekpmoecnnnilnnbdlolhkhi [2018-08-16]
 261. CHR Extension: (Auto HD Plus for YouTube™) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\ncmimagmhlfgfklemnpoehohcjhiioha [2018-05-29]
 262. CHR Extension: (Płatności w sklepie Chrome Web Store) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\nmmhkkegccagdldgiimedpiccmgmieda [2018-05-25]
 263. CHR Extension: (Gmail) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pjkljhegncpnkpknbcohdijeoejaedia [2018-05-25]
 264. CHR Extension: (Chrome Media Router) - C:\Users\setny\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Extensions\pkedcjkdefgpdelpbcmbmeomcjbeemfm [2018-12-18]
 265. StartMenuInternet: Google Chrome - "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
 266. CHR crx: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\default_apps\docs.crx [2018-12-12]
 267. CHR crx: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\default_apps\drive.crx [2018-12-12]
 268. CHR crx: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\default_apps\gmail.crx [2018-12-12]
 269. CHR crx: C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\71.0.3578.98\default_apps\youtube.crx [2018-12-12]
 270.  
 271. Opera:
 272. =======
 273. StartMenuInternet: (HKLM) OperaStable - "C:\Program Files\Opera\Launcher.exe"
 274.  
 275. ==================== Usługi (filtrowane) ====================
 276.  
 277. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 278.  
 279. S4 asComSvc; C:\Program Files (x86)\ASUS\AXSP\1.02.00\atkexComSvc.exe [936728 2015-05-08] ()
 280. S4 AsSysCtrlService; C:\Program Files (x86)\ASUS\AsSysCtrlService\1.00.22\AsSysCtrlService.exe [1360016 2014-04-24] () [Brak podpisu cyfrowego]
 281. S3 BEService; C:\Program Files (x86)\Common Files\BattlEye\BEService.exe [7356680 2018-10-03] ()
 282. R2 ClickToRunSvc; C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun\OfficeClickToRun.exe [9619816 2019-01-04] (Microsoft Corporation)
 283. S3 EasyAntiCheat; C:\Program Files (x86)\EasyAntiCheat\EasyAntiCheat.exe [784512 2018-09-21] (EasyAntiCheat Ltd)
 284. R3 MBAMService; C:\Program Files\Malwarebytes\Anti-Malware\mbamservice.exe [6347056 2018-09-19] (Malwarebytes)
 285. R2 NvContainerLocalSystem; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [786800 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 286. S3 NvContainerNetworkService; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvContainer\nvcontainer.exe [786800 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 287. S4 Origin Client Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginClientService.exe [2216256 2018-09-13] (Electronic Arts)
 288. S4 Origin Web Helper Service; C:\Program Files (x86)\Origin\OriginWebHelperService.exe [3087176 2018-09-13] (Electronic Arts)
 289. R2 Razer Chroma SDK Server; C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKServer.exe [439936 2018-01-10] (Razer Inc.)
 290. R2 Razer Chroma SDK Service; C:\Program Files (x86)\Razer Chroma SDK\bin\RzSDKService.exe [943232 2018-01-10] (Razer Inc.)
 291. S3 Sense; C:\Program Files\Windows Defender Advanced Threat Protection\MsSense.exe [4737448 2018-07-15] (Microsoft Corporation)
 292. S4 ssh-agent; C:\Windows\System32\OpenSSH\ssh-agent.exe [495616 2018-03-10] ()
 293. S3 sshd; C:\Windows\System32\OpenSSH\sshd.exe [970240 2018-05-20] ()
 294. S3 SshdBroker; C:\Windows\System32\SshdBroker.dll [286720 2018-09-08] (Microsoft Corporation)
 295. R2 TeamViewer; C:\Program Files (x86)\TeamViewer\TeamViewer_Service.exe [11660528 2018-12-07] (TeamViewer GmbH)
 296. R3 WdNisSvc; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1901.7-0\NisSrv.exe [4096976 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 297. R2 WinDefend; C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\platform\4.18.1901.7-0\MsMpEng.exe [113992 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 298. R2 NVDisplay.ContainerLocalSystem; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\NVDisplay.Container.exe" -s NVDisplay.ContainerLocalSystem -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NVDisplay.ContainerLocalSystem.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Display.NvContainer\plugins\LocalSystem" -r -p 30000
 299. R2 NvTelemetryContainer; "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\NvTelemetryContainer.exe" -s NvTelemetryContainer -f "C:\ProgramData\NVIDIA\NvTelemetryContainer.log" -l 3 -d "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvTelemetry\plugins" -r
 300.  
 301. ===================== Sterowniki (Wszystkie) ======================
 302.  
 303. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 304.  
 305. S3 1394ohci; C:\Windows\System32\drivers\1394ohci.sys [237568 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 306. S0 3ware; C:\Windows\System32\drivers\3ware.sys [107416 2018-04-12] (LSI)
 307. R0 ACPI; C:\Windows\System32\drivers\ACPI.sys [654232 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 308. S3 AcpiDev; C:\Windows\System32\drivers\AcpiDev.sys [20480 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 309. R0 acpiex; C:\Windows\System32\Drivers\acpiex.sys [127904 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 310. S3 acpipagr; C:\Windows\System32\drivers\acpipagr.sys [12800 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 311. S3 AcpiPmi; C:\Windows\System32\drivers\acpipmi.sys [14848 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 312. S3 acpitime; C:\Windows\System32\drivers\acpitime.sys [13824 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 313. S0 ADP80XX; C:\Windows\System32\drivers\ADP80XX.SYS [1135520 2018-04-12] (PMC-Sierra)
 314. R1 AFD; C:\Windows\system32\drivers\afd.sys [626592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 315. R1 afunix; C:\Windows\system32\drivers\afunix.sys [39424 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 316. R1 afunix; C:\Windows\SysWOW64\drivers\afunix.sys [29696 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 317. R1 ahcache; C:\Windows\System32\DRIVERS\ahcache.sys [254464 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 318. S3 AmdK8; C:\Windows\System32\drivers\amdk8.sys [181760 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 319. R3 AmdPPM; C:\Windows\System32\drivers\amdppm.sys [179712 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 320. S0 amdsata; C:\Windows\System32\drivers\amdsata.sys [83360 2018-04-12] (Advanced Micro Devices)
 321. S0 amdsbs; C:\Windows\System32\drivers\amdsbs.sys [259480 2018-04-12] (AMD Technologies Inc.)
 322. S0 amdxata; C:\Windows\System32\drivers\amdxata.sys [27032 2018-04-12] (Advanced Micro Devices)
 323. S3 AppID; C:\Windows\System32\drivers\appid.sys [192920 2018-07-14] (Microsoft Corporation)
 324. S3 applockerfltr; C:\Windows\System32\drivers\applockerfltr.sys [18432 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 325. S3 AppvStrm; C:\Windows\system32\drivers\AppvStrm.sys [127384 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 326. S3 AppvVemgr; C:\Windows\system32\drivers\AppvVemgr.sys [162712 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 327. S3 AppvVfs; C:\Windows\system32\drivers\AppvVfs.sys [143768 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 328. S0 arcsas; C:\Windows\System32\drivers\arcsas.sys [132000 2018-04-12] (PMC-Sierra, Inc.)
 329. R1 AsIO; C:\Windows\SysWow64\drivers\AsIO.sys [15232 2015-05-08] ()
 330. S0 asstahci64; C:\Windows\System32\drivers\asstahci64.sys [88936 2015-06-17] (Asmedia Technology)
 331. S3 AsyncMac; C:\Windows\System32\drivers\asyncmac.sys [28672 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 332. S0 atapi; C:\Windows\System32\drivers\atapi.sys [28568 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 333. S0 b06bdrv; C:\Windows\System32\drivers\bxvbda.sys [533912 2018-04-12] (QLogic Corporation)
 334. R1 bam; C:\Windows\System32\drivers\bam.sys [60320 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 335. R1 BasicDisplay; C:\Windows\System32\drivers\BasicDisplay.sys [63488 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 336. R1 BasicRender; C:\Windows\System32\drivers\BasicRender.sys [34816 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 337. U5 BattC; C:\Windows\System32\Drivers\BattC.sys [39840 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 338. S3 bcmfn2; C:\Windows\System32\drivers\bcmfn2.sys [9728 2018-04-12] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 339. R1 Beep; C:\Windows\System32\Drivers\Beep.sys [10240 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 340. S3 bindflt; C:\Windows\system32\drivers\bindflt.sys [92688 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 341. S3 BlueStacksDrv; C:\Program Files\BlueStacks\BstkDrv.sys [303712 2018-10-09] (Bluestack System Inc. )
 342. R3 bowser; C:\Windows\System32\DRIVERS\bowser.sys [101888 2018-08-31] (Microsoft Corporation)
 343. S3 BthHFEnum; C:\Windows\System32\drivers\bthhfenum.sys [112128 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 344. S3 BTHMODEM; C:\Windows\System32\drivers\bthmodem.sys [67072 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 345. S0 bttflt; C:\Windows\System32\drivers\bttflt.sys [38304 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 346. S3 buttonconverter; C:\Windows\System32\drivers\buttonconverter.sys [39936 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 347. S3 CAD; C:\Windows\System32\drivers\CAD.sys [60320 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 348. S3 CapImg; C:\Windows\System32\drivers\capimg.sys [123392 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 349. S4 cdfs; C:\Windows\System32\DRIVERS\cdfs.sys [93696 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 350. R1 cdrom; C:\Windows\System32\drivers\cdrom.sys [159744 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 351. S0 cht4iscsi; C:\Windows\System32\drivers\cht4sx64.sys [321432 2018-04-12] (Chelsio Communications)
 352. S3 cht4vbd; C:\Windows\System32\drivers\cht4vx64.sys [1836952 2018-04-12] (Chelsio Communications)
 353. S3 circlass; C:\Windows\System32\drivers\circlass.sys [49152 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 354. R2 CldFlt; C:\Windows\System32\drivers\cldflt.sys [414720 2018-07-14] (Microsoft Corporation)
 355. R0 CLFS; C:\Windows\System32\drivers\CLFS.sys [382872 2018-05-19] (Microsoft Corporation)
 356. S3 CmBatt; C:\Windows\System32\drivers\CmBatt.sys [32256 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 357. R0 CNG; C:\Windows\System32\Drivers\cng.sys [709728 2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 358. S4 cnghwassist; C:\Windows\System32\DRIVERS\cnghwassist.sys [39328 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 359. R3 CompositeBus; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\compositebus.inf_amd64_bcb89b3386563bd7\CompositeBus.sys [40448 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 360. R3 condrv; C:\Windows\System32\drivers\condrv.sys [55200 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 361. R1 CSC; C:\Windows\System32\drivers\csc.sys [561152 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 362. S1 dam; C:\Windows\System32\drivers\dam.sys [91544 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 363. R1 Dfsc; C:\Windows\System32\Drivers\dfsc.sys [141312 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 364. R0 Disk; C:\Windows\System32\drivers\disk.sys [94112 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 365. S3 dmvsc; C:\Windows\System32\drivers\dmvsc.sys [47104 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 366. S3 drmkaud; C:\Windows\System32\drivers\drmkaud.sys [16232 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 367. R1 DXGKrnl; C:\Windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys [2822656 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 368. S0 ebdrv; C:\Windows\System32\drivers\evbda.sys [3419032 2018-04-12] (QLogic Corporation)
 369. S0 EhStorClass; C:\Windows\System32\drivers\EhStorClass.sys [88472 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 370. S0 EhStorTcgDrv; C:\Windows\System32\drivers\EhStorTcgDrv.sys [118680 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 371. S3 ErrDev; C:\Windows\System32\drivers\errdev.sys [13824 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 372. R1 ESProtectionDriver; C:\Windows\system32\drivers\mbae64.sys [152688 2018-12-04] (Malwarebytes)
 373. S3 exfat; C:\Windows\System32\Drivers\exfat.sys [358912 2018-09-08] (Microsoft Corporation)
 374. S3 FairplayKD; C:\ProgramData\MTA San Andreas All\Common\temp\FairplayKD.sys [70928 2018-10-15] (Multi Theft Auto)
 375. R3 fastfat; C:\Windows\System32\Drivers\fastfat.sys [376120 2018-09-08] (Microsoft Corporation)
 376. S3 fdc; C:\Windows\System32\drivers\fdc.sys [32768 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 377. R1 FileCrypt; C:\Windows\System32\drivers\filecrypt.sys [55808 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 378. R0 FileInfo; C:\Windows\System32\drivers\fileinfo.sys [86016 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 379. S3 Filetrace; C:\Windows\System32\drivers\filetrace.sys [36352 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 380. S3 flpydisk; C:\Windows\System32\drivers\flpydisk.sys [26624 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 381. R0 FltMgr; C:\Windows\System32\drivers\fltmgr.sys [402848 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 382. S3 FsDepends; C:\Windows\System32\drivers\FsDepends.sys [62872 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 383. U0 Fs_Rec; C:\Windows\System32\Drivers\Fs_Rec.sys [34208 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 384. R0 fvevol; C:\Windows\System32\DRIVERS\fvevol.sys [745472 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 385. S3 gencounter; C:\Windows\System32\drivers\vmgencounter.sys [13312 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 386. S3 genericusbfn; C:\Windows\System32\drivers\genericusbfn.sys [20992 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 387. S3 GPIOClx0101; C:\Windows\System32\Drivers\msgpioclx.sys [169368 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 388. R1 GpuEnergyDrv; C:\Windows\System32\drivers\gpuenergydrv.sys [8192 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 389. S3 Hamachi; C:\Windows\system32\DRIVERS\Hamdrv.sys [45680 2018-05-30] (LogMeIn Inc.)
 390. S3 HdAudAddService; C:\Windows\System32\drivers\HdAudio.sys [436736 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 391. R3 HDAudBus; C:\Windows\System32\drivers\HDAudBus.sys [86016 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 392. S3 HidBatt; C:\Windows\System32\drivers\HidBatt.sys [38304 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 393. S3 HidBth; C:\Windows\System32\drivers\hidbth.sys [115200 2018-09-08] (Microsoft Corporation)
 394. S3 hidi2c; C:\Windows\System32\drivers\hidi2c.sys [54272 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 395. S3 hidinterrupt; C:\Windows\System32\drivers\hidinterrupt.sys [50592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 396. S3 HidIr; C:\Windows\System32\drivers\hidir.sys [47104 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 397. R3 HidUsb; C:\Windows\System32\drivers\hidusb.sys [42496 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 398. S0 HpSAMD; C:\Windows\System32\drivers\HpSAMD.sys [64408 2018-04-12] (Hewlett-Packard Company)
 399. R3 HTTP; C:\Windows\System32\drivers\HTTP.sys [1026456 2018-08-09] (Microsoft Corporation)
 400. S4 hvcrash; C:\Windows\System32\drivers\hvcrash.sys [33184 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 401. S3 hvservice; C:\Windows\System32\drivers\hvservice.sys [76088 2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 402. S3 HwNClx0101; C:\Windows\System32\Drivers\mshwnclx.sys [27136 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 403. S0 hwpolicy; C:\Windows\System32\drivers\hwpolicy.sys [29592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 404. S3 hyperkbd; C:\Windows\System32\drivers\hyperkbd.sys [16896 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 405. S3 HyperVideo; C:\Windows\System32\drivers\HyperVideo.sys [28672 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 406. S3 i8042prt; C:\Windows\System32\drivers\i8042prt.sys [105984 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 407. S3 iagpio; C:\Windows\System32\drivers\iagpio.sys [36864 2018-04-12] (Intel(R) Corporation)
 408. S3 iai2c; C:\Windows\System32\drivers\iai2c.sys [91648 2018-04-12] (Intel(R) Corporation)
 409. S3 iaLPSS2i_GPIO2; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2.sys [79360 2018-04-12] (Intel Corporation)
 410. S3 iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_GPIO2_BXT_P.sys [88576 2018-04-12] (Intel Corporation)
 411. S3 iaLPSS2i_I2C; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C.sys [171520 2018-04-12] (Intel Corporation)
 412. S3 iaLPSS2i_I2C_BXT_P; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSS2i_I2C_BXT_P.sys [174592 2018-04-12] (Intel Corporation)
 413. S3 iaLPSSi_GPIO; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_GPIO.sys [38128 2018-04-12] (Intel Corporation)
 414. S3 iaLPSSi_I2C; C:\Windows\System32\drivers\iaLPSSi_I2C.sys [113152 2018-04-12] (Intel Corporation)
 415. S0 iaStorAVC; C:\Windows\System32\drivers\iaStorAVC.sys [885144 2018-04-12] (Intel Corporation)
 416. S0 iaStorV; C:\Windows\System32\drivers\iaStorV.sys [412064 2018-04-12] (Intel Corporation)
 417. S3 ibbus; C:\Windows\System32\drivers\ibbus.sys [526232 2018-04-12] (Mellanox)
 418. S3 IndirectKmd; C:\Windows\System32\drivers\IndirectKmd.sys [38912 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 419. R3 IntcAzAudAddService; C:\Windows\system32\drivers\RTKVHD64.sys [5152512 2016-06-17] (Realtek Semiconductor Corp.)
 420. S0 intelide; C:\Windows\System32\drivers\intelide.sys [19360 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 421. R0 intelpep; C:\Windows\System32\drivers\intelpep.sys [177192 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 422. S3 intelppm; C:\Windows\System32\drivers\intelppm.sys [200704 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 423. R0 iorate; C:\Windows\System32\drivers\iorate.sys [58168 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 424. S3 IpFilterDriver; C:\Windows\System32\DRIVERS\ipfltdrv.sys [85504 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 425. S3 IPMIDRV; C:\Windows\System32\drivers\IPMIDrv.sys [92064 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 426. S3 IPNAT; C:\Windows\System32\drivers\ipnat.sys [214528 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 427. S3 IPT; C:\Windows\System32\drivers\ipt.sys [32256 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 428. S3 irda; C:\Windows\system32\drivers\irda.sys [119808 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 429. S3 IRENUM; C:\Windows\System32\drivers\irenum.sys [19968 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 430. S0 isapnp; C:\Windows\System32\drivers\isapnp.sys [22944 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 431. S3 iScsiPrt; C:\Windows\System32\drivers\msiscsi.sys [280984 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 432. S0 ItSas35i; C:\Windows\System32\drivers\ItSas35i.sys [145816 2018-04-12] (Avago Technologies)
 433. R3 kbdclass; C:\Windows\System32\drivers\kbdclass.sys [63904 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 434. R3 kbdhid; C:\Windows\System32\drivers\kbdhid.sys [40448 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 435. R3 kdnic; C:\Windows\System32\drivers\kdnic.sys [23040 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 436. R0 KSecDD; C:\Windows\System32\Drivers\ksecdd.sys [139792 2018-10-21] (Microsoft Corporation)
 437. R0 KSecPkg; C:\Windows\System32\Drivers\ksecpkg.sys [170808 2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 438. R3 ksthunk; C:\Windows\system32\drivers\ksthunk.sys [27136 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 439. R2 lltdio; C:\Windows\System32\drivers\lltdio.sys [65024 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 440. S0 LSI_SAS; C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas.sys [108952 2018-04-12] (LSI Corporation)
 441. S0 LSI_SAS2i; C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas2i.sys [124312 2018-04-12] (LSI Corporation)
 442. S0 LSI_SAS3i; C:\Windows\System32\drivers\lsi_sas3i.sys [128408 2018-04-12] (Avago Technologies)
 443. S0 LSI_SSS; C:\Windows\System32\drivers\lsi_sss.sys [82848 2018-04-12] (LSI Corporation)
 444. R2 luafv; C:\Windows\system32\drivers\luafv.sys [128000 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 445. S3 mausbhost; C:\Windows\System32\drivers\mausbhost.sys [505240 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 446. S3 mausbip; C:\Windows\System32\drivers\mausbip.sys [56736 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 447. R2 MBAMChameleon; C:\Windows\System32\Drivers\MbamChameleon.sys [198512 2019-01-27] (Malwarebytes)
 448. R3 MBAMFarflt; C:\Windows\System32\DRIVERS\farflt.sys [126624 2019-01-27] (Malwarebytes)
 449. R3 MBAMProtection; C:\Windows\system32\DRIVERS\mbam.sys [72536 2019-01-27] (Malwarebytes)
 450. R3 MBAMSwissArmy; C:\Windows\System32\Drivers\mbamswissarmy.sys [261032 2019-01-27] (Malwarebytes)
 451. R3 MBAMWebProtection; C:\Windows\system32\DRIVERS\mwac.sys [113016 2019-01-27] (Malwarebytes)
 452. S0 megasas; C:\Windows\System32\drivers\megasas.sys [59800 2018-04-12] (Avago Technologies)
 453. S0 megasas2i; C:\Windows\System32\drivers\MegaSas2i.sys [75160 2018-04-12] (Avago Technologies)
 454. S0 megasas35i; C:\Windows\System32\drivers\megasas35i.sys [82328 2018-04-12] (Avago Technologies)
 455. S0 megasr; C:\Windows\System32\drivers\megasr.sys [575896 2018-04-12] (LSI Corporation, Inc.)
 456. S3 mlx4_bus; C:\Windows\System32\drivers\mlx4_bus.sys [842648 2018-04-12] (Mellanox)
 457. R2 MMCSS; C:\Windows\system32\drivers\mmcss.sys [43008 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 458. S3 Modem; C:\Windows\System32\drivers\modem.sys [42496 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 459. R3 monitor; C:\Windows\System32\drivers\monitor.sys [44544 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 460. R3 mouclass; C:\Windows\System32\drivers\mouclass.sys [56728 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 461. R3 mouhid; C:\Windows\System32\drivers\mouhid.sys [33280 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 462. R0 mountmgr; C:\Windows\System32\drivers\mountmgr.sys [104352 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 463. R3 mpsdrv; C:\Windows\System32\drivers\mpsdrv.sys [75776 2018-08-31] (Microsoft Corporation)
 464. S3 MRxDAV; C:\Windows\system32\drivers\mrxdav.sys [144384 2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 465. R3 mrxsmb; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb.sys [500536 2018-09-20] (Microsoft Corporation)
 466. R3 mrxsmb20; C:\Windows\System32\DRIVERS\mrxsmb20.sys [226208 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 467. S3 MsBridge; C:\Windows\System32\drivers\bridge.sys [116736 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 468. R1 Msfs; C:\Windows\System32\Drivers\Msfs.sys [31232 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 469. S3 msgpiowin32; C:\Windows\System32\drivers\msgpiowin32.sys [50592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 470. S3 mshidkmdf; C:\Windows\System32\drivers\mshidkmdf.sys [8704 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 471. S3 mshidumdf; C:\Windows\System32\drivers\mshidumdf.sys [11776 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 472. R0 msisadrv; C:\Windows\System32\drivers\msisadrv.sys [18848 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 473. S3 MSKSSRV; C:\Windows\System32\drivers\MSKSSRV.sys [32256 2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 474. R2 MsLldp; C:\Windows\System32\drivers\mslldp.sys [84480 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 475. S3 MSPCLOCK; C:\Windows\System32\drivers\MSPCLOCK.sys [10752 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 476. S3 MSPQM; C:\Windows\System32\drivers\MSPQM.sys [10752 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 477. S3 MsRPC; C:\Windows\System32\Drivers\MsRPC.sys [375608 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 478. R0 MsSecFlt; C:\Windows\System32\drivers\mssecflt.sys [304144 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 479. R1 mssmbios; C:\Windows\System32\drivers\mssmbios.sys [40864 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 480. S3 MSTEE; C:\Windows\System32\drivers\MSTEE.sys [12800 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 481. S3 MTConfig; C:\Windows\System32\drivers\MTConfig.sys [16896 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 482. R0 Mup; C:\Windows\System32\Drivers\mup.sys [124832 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 483. S0 mvumis; C:\Windows\System32\drivers\mvumis.sys [63904 2018-04-12] (Marvell Semiconductor, Inc.)
 484. S3 NativeWifiP; C:\Windows\System32\DRIVERS\nwifi.sys [528384 2018-08-09] (Microsoft Corporation)
 485. S3 ndfltr; C:\Windows\System32\drivers\ndfltr.sys [108952 2018-04-12] (Mellanox)
 486. R0 NDIS; C:\Windows\System32\drivers\ndis.sys [1285432 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 487. S3 NdisCap; C:\Windows\System32\drivers\ndiscap.sys [53760 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 488. S3 NdisImPlatform; C:\Windows\System32\drivers\NdisImPlatform.sys [128512 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 489. R3 NdisTapi; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndistapi.sys [27136 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 490. S3 Ndisuio; C:\Windows\System32\drivers\ndisuio.sys [65024 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 491. R3 NdisVirtualBus; C:\Windows\System32\drivers\NdisVirtualBus.sys [20992 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 492. R3 NdisWan; C:\Windows\System32\drivers\ndiswan.sys [193536 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 493. S3 ndiswanlegacy; C:\Windows\System32\DRIVERS\ndiswan.sys [193536 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 494. R3 ndproxy; C:\Windows\System32\DRIVERS\NDProxy.sys [63488 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 495. R2 Ndu; C:\Windows\System32\drivers\Ndu.sys [128000 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 496. S3 NetAdapterCx; C:\Windows\System32\drivers\NetAdapterCx.sys [175104 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 497. R1 NetBIOS; C:\Windows\System32\drivers\netbios.sys [58264 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 498. R1 NetBT; C:\Windows\System32\DRIVERS\netbt.sys [311296 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 499. S3 netvsc; C:\Windows\System32\drivers\netvsc.sys [197632 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 500. R1 Npfs; C:\Windows\System32\Drivers\Npfs.sys [73216 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 501. R1 npsvctrig; C:\Windows\System32\drivers\npsvctrig.sys [26112 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 502. R1 nsiproxy; C:\Windows\System32\drivers\nsiproxy.sys [44544 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 503. R3 Ntfs; C:\Windows\System32\Drivers\Ntfs.sys [2421288 2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 504. R1 Null; C:\Windows\System32\Drivers\Null.sys [7168 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 505. S3 nvdimm; C:\Windows\System32\drivers\nvdimm.sys [104448 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 506. R3 NVHDA; C:\Windows\system32\drivers\nvhda64v.sys [227896 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 507. R3 nvlddmkm; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\nv_dispi.inf_amd64_5db32447b43ce666\nvlddmkm.sys [20461984 2019-01-12] (NVIDIA Corporation)
 508. S0 nvraid; C:\Windows\System32\drivers\nvraid.sys [150424 2018-04-12] (NVIDIA Corporation)
 509. S0 nvstor; C:\Windows\System32\drivers\nvstor.sys [166304 2018-04-12] (NVIDIA Corporation)
 510. S3 NvStreamKms; C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvStreamSrv\NvStreamKms.sys [30336 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 511. S3 NvStUSB; C:\Windows\System32\drivers\nvstusb.sys [477416 2018-05-07] (NVIDIA Corporation)
 512. S3 NVSWCFilter; C:\Windows\System32\drivers\nvswcfilter.sys [27584 2018-05-07] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 513. R3 nvvad_WaveExtensible; C:\Windows\system32\drivers\nvvad64v.sys [70024 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 514. R3 nvvhci; C:\Windows\System32\drivers\nvvhci.sys [74576 2019-01-11] (NVIDIA Corporation)
 515. S3 Parport; C:\Windows\System32\drivers\parport.sys [98816 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 516. R0 partmgr; C:\Windows\System32\drivers\partmgr.sys [166816 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 517. R0 pci; C:\Windows\System32\drivers\pci.sys [375296 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 518. S0 pciide; C:\Windows\System32\drivers\pciide.sys [16288 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 519. S0 pcmcia; C:\Windows\System32\drivers\pcmcia.sys [120216 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 520. R0 pcw; C:\Windows\System32\drivers\pcw.sys [53152 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 521. R0 pdc; C:\Windows\System32\drivers\pdc.sys [140192 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 522. R2 PEAUTH; C:\Windows\System32\drivers\peauth.sys [726528 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 523. S0 percsas2i; C:\Windows\System32\drivers\percsas2i.sys [58776 2018-04-12] (Avago Technologies)
 524. S0 percsas3i; C:\Windows\System32\drivers\percsas3i.sys [61848 2018-04-12] (Avago Technologies)
 525. S3 pmem; C:\Windows\System32\drivers\pmem.sys [105984 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 526. S3 PNPMEM; C:\Windows\System32\drivers\pnpmem.sys [16896 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 527. R3 PptpMiniport; C:\Windows\System32\drivers\raspptp.sys [97280 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 528. S3 Processor; C:\Windows\System32\drivers\processr.sys [178176 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 529. R1 Psched; C:\Windows\System32\drivers\pacer.sys [152984 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 530. S3 QWAVEdrv; C:\Windows\system32\drivers\qwavedrv.sys [49152 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 531. S0 Ramdisk; C:\Windows\System32\DRIVERS\ramdisk.sys [39840 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 532. S3 RasAcd; C:\Windows\System32\DRIVERS\rasacd.sys [17408 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 533. R3 RasAgileVpn; C:\Windows\System32\drivers\AgileVpn.sys [108032 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 534. R3 Rasl2tp; C:\Windows\System32\drivers\rasl2tp.sys [106496 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 535. R3 RasPppoe; C:\Windows\System32\DRIVERS\raspppoe.sys [82944 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 536. R3 RasSstp; C:\Windows\System32\drivers\rassstp.sys [78848 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 537. R1 rdbss; C:\Windows\System32\DRIVERS\rdbss.sys [433168 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 538. R3 rdpbus; C:\Windows\System32\drivers\rdpbus.sys [27136 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 539. S3 RDPDR; C:\Windows\System32\drivers\rdpdr.sys [182784 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 540. S3 RdpVideoMiniport; C:\Windows\System32\drivers\rdpvideominiport.sys [30616 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 541. R0 rdyboost; C:\Windows\System32\drivers\rdyboost.sys [284064 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 542. S3 ReFS; C:\Windows\System32\Drivers\ReFS.sys [1921944 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 543. S3 ReFSv1; C:\Windows\System32\Drivers\ReFSv1.sys [945568 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 544. S3 rhproxy; C:\Windows\System32\drivers\rhproxy.sys [104448 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 545. R2 rspndr; C:\Windows\System32\drivers\rspndr.sys [81920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 546. R3 rt640x64; C:\Windows\System32\drivers\rt640x64.sys [937728 2016-07-20] (Realtek )
 547. S3 rzbtendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzbtendpt.sys [52240 2016-10-30] (Razer Inc)
 548. S3 rzdaendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzdaendpt.sys [42000 2016-10-30] (Razer Inc)
 549. R3 rzendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzendpt.sys [52240 2016-10-30] (Razer Inc)
 550. S3 rzhnet; C:\Windows\System32\Drivers\rzhnet.sys [29712 2016-10-30] (Razer Inc)
 551. S3 rzjstk; C:\Windows\System32\drivers\rzjstk.sys [36376 2016-10-30] (Razer Inc)
 552. S3 rzkeypadendpt; C:\Windows\System32\drivers\rzkeypadendpt.sys [45592 2016-10-30] (Razer Inc)
 553. S3 rzmpos; C:\Windows\System32\drivers\rzmpos.sys [48144 2016-10-30] (Razer Inc)
 554. S3 rzp1endpt; C:\Windows\System32\drivers\rzp1endpt.sys [52240 2016-10-30] (Razer Inc)
 555. R3 rzudd; C:\Windows\System32\drivers\rzudd.sys [204824 2016-10-30] (Razer Inc)
 556. S3 rzvkeyboard; C:\Windows\System32\drivers\rzvkeyboard.sys [44048 2016-10-30] (Razer Inc)
 557. S3 rzvmouse; C:\Windows\System32\drivers\rzvmouse.sys [44048 2016-10-30] (Razer Inc)
 558. S3 s3cap; C:\Windows\System32\drivers\vms3cap.sys [9216 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 559. S0 sbp2port; C:\Windows\System32\drivers\sbp2port.sys [109984 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 560. S3 scfilter; C:\Windows\System32\DRIVERS\scfilter.sys [43008 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 561. S0 scmbus; C:\Windows\System32\drivers\scmbus.sys [128920 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 562. S3 sdbus; C:\Windows\System32\drivers\sdbus.sys [287128 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 563. S3 SDFRd; C:\Windows\System32\drivers\SDFRd.sys [33176 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 564. S3 sdstor; C:\Windows\System32\drivers\sdstor.sys [97176 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 565. S3 SerCx; C:\Windows\System32\drivers\SerCx.sys [75680 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 566. S3 SerCx2; C:\Windows\System32\drivers\SerCx2.sys [154528 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 567. R3 Serenum; C:\Windows\System32\drivers\serenum.sys [25088 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 568. R3 Serial; C:\Windows\System32\drivers\serial.sys [84992 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 569. S3 sermouse; C:\Windows\System32\drivers\sermouse.sys [28160 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 570. S3 sfloppy; C:\Windows\System32\drivers\sfloppy.sys [17920 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 571. R0 SgrmAgent; C:\Windows\System32\drivers\SgrmAgent.sys [63896 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 572. S0 SiSRaid2; C:\Windows\System32\drivers\SiSRaid2.sys [44952 2018-04-12] (Silicon Integrated Systems Corp.)
 573. S0 SiSRaid4; C:\Windows\System32\drivers\sisraid4.sys [81816 2018-04-12] (Silicon Integrated Systems)
 574. S3 smbdirect; C:\Windows\System32\DRIVERS\smbdirect.sys [152064 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 575. R0 spaceport; C:\Windows\System32\drivers\spaceport.sys [611640 2018-10-21] (Microsoft Corporation)
 576. S3 SpatialGraphFilter; C:\Windows\System32\drivers\SpatialGraphFilter.sys [57752 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 577. S3 SpbCx; C:\Windows\System32\drivers\SpbCx.sys [82328 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 578. R3 srv2; C:\Windows\System32\DRIVERS\srv2.sys [736256 2018-08-31] (Microsoft Corporation)
 579. R3 srvnet; C:\Windows\System32\DRIVERS\srvnet.sys [266752 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 580. S0 stexstor; C:\Windows\System32\drivers\stexstor.sys [31128 2018-04-12] (Promise Technology, Inc.)
 581. R0 storahci; C:\Windows\System32\drivers\storahci.sys [156056 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 582. S0 storflt; C:\Windows\System32\drivers\vmstorfl.sys [47520 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 583. S0 stornvme; C:\Windows\System32\drivers\stornvme.sys [105368 2018-05-20] (Microsoft Corporation)
 584. R2 storqosflt; C:\Windows\System32\drivers\storqosflt.sys [82432 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 585. S0 storufs; C:\Windows\System32\drivers\storufs.sys [48544 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 586. S0 storvsc; C:\Windows\System32\drivers\storvsc.sys [40352 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 587. R3 swenum; C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\swenum.inf_amd64_ea7b19c04e7a8136\swenum.sys [18336 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 588. S3 Synth3dVsc; C:\Windows\System32\drivers\Synth3dVsc.sys [64512 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 589. S3 SynTP; C:\Windows\System32\drivers\SynTP.sys [615632 2016-10-30] (Synaptics Incorporated)
 590. R0 Tcpip; C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys [2719736 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 591. S3 Tcpip6; C:\Windows\System32\drivers\tcpip.sys [2719736 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 592. R2 tcpipreg; C:\Windows\System32\drivers\tcpipreg.sys [51712 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 593. R1 tdx; C:\Windows\system32\DRIVERS\tdx.sys [121248 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 594. S3 terminpt; C:\Windows\System32\drivers\terminpt.sys [37280 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 595. S3 TPM; C:\Windows\System32\drivers\tpm.sys [230304 2018-08-09] (Microsoft Corporation)
 596. S3 TsUsbFlt; C:\Windows\System32\drivers\tsusbflt.sys [63488 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 597. S3 TsUsbGD; C:\Windows\System32\drivers\TsUsbGD.sys [35328 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 598. S3 tsusbhub; C:\Windows\System32\drivers\tsusbhub.sys [126464 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 599. S3 tunnel; C:\Windows\System32\drivers\tunnel.sys [119296 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 600. S3 UASPStor; C:\Windows\System32\drivers\uaspstor.sys [79776 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 601. S3 UcmCx0101; C:\Windows\System32\Drivers\UcmCx.sys [128512 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 602. S3 UcmTcpciCx0101; C:\Windows\System32\Drivers\UcmTcpciCx.sys [152576 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 603. S3 UcmUcsi; C:\Windows\System32\drivers\UcmUcsi.sys [57856 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 604. R3 Ucx01000; C:\Windows\System32\drivers\ucx01000.sys [228136 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 605. S3 UdeCx; C:\Windows\System32\drivers\udecx.sys [45056 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 606. S4 udfs; C:\Windows\System32\DRIVERS\udfs.sys [324608 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 607. S3 UEFI; C:\Windows\System32\drivers\UEFI.sys [29600 2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 608. S4 UevAgentDriver; C:\Windows\system32\drivers\UevAgentDriver.sys [40344 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 609. S3 Ufx01000; C:\Windows\System32\drivers\ufx01000.sys [282008 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 610. S3 UfxChipidea; C:\Windows\System32\drivers\UfxChipidea.sys [98200 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 611. S3 ufxsynopsys; C:\Windows\System32\drivers\ufxsynopsys.sys [144288 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 612. R3 umbus; C:\Windows\System32\drivers\umbus.sys [56832 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 613. S3 UmPass; C:\Windows\System32\drivers\umpass.sys [14336 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 614. S3 UrsChipidea; C:\Windows\System32\drivers\urschipidea.sys [29088 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 615. S3 UrsCx01000; C:\Windows\System32\drivers\urscx01000.sys [67992 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 616. S3 UrsSynopsys; C:\Windows\System32\drivers\urssynopsys.sys [28064 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 617. R3 usbaudio; C:\Windows\system32\drivers\usbaudio.sys [151552 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 618. R3 usbccgp; C:\Windows\System32\drivers\usbccgp.sys [168864 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 619. S3 usbcir; C:\Windows\System32\drivers\usbcir.sys [102912 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 620. R3 usbehci; C:\Windows\System32\drivers\usbehci.sys [95648 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 621. R3 usbhub; C:\Windows\System32\drivers\usbhub.sys [514464 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 622. R3 USBHUB3; C:\Windows\System32\drivers\UsbHub3.sys [565048 2018-11-09] (Microsoft Corporation)
 623. R3 usbohci; C:\Windows\System32\drivers\usbohci.sys [30208 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 624. S3 usbprint; C:\Windows\System32\drivers\usbprint.sys [27136 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 625. S3 usbser; C:\Windows\System32\drivers\usbser.sys [72192 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 626. R3 USBSTOR; C:\Windows\System32\drivers\USBSTOR.SYS [131488 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 627. S3 usbuhci; C:\Windows\System32\drivers\usbuhci.sys [35328 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 628. R3 USBXHCI; C:\Windows\System32\drivers\USBXHCI.SYS [434592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 629. S3 VBAudioVACMME; C:\Windows\system32\DRIVERS\vbaudio_cable64_win7.sys [41192 2014-09-02] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 630. S3 VBAudioVMVAIOMME; C:\Windows\system32\DRIVERS\vbaudio_vmvaio64_win7.sys [41192 2018-07-10] (Windows (R) Win 7 DDK provider)
 631. R0 vdrvroot; C:\Windows\System32\drivers\vdrvroot.sys [56224 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 632. S3 VerifierExt; C:\Windows\System32\drivers\VerifierExt.sys [217496 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 633. S3 vhdmp; C:\Windows\System32\drivers\vhdmp.sys [706040 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 634. S3 vhf; C:\Windows\System32\drivers\vhf.sys [36352 2018-10-21] (Microsoft Corporation)
 635. S0 vmbus; C:\Windows\System32\drivers\vmbus.sys [114080 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 636. S3 VMBusHID; C:\Windows\System32\drivers\VMBusHID.sys [25088 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 637. S3 vmgid; C:\Windows\System32\drivers\vmgid.sys [10240 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 638. R0 volmgr; C:\Windows\System32\drivers\volmgr.sys [83360 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 639. R0 volmgrx; C:\Windows\System32\drivers\volmgrx.sys [373144 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 640. R0 volsnap; C:\Windows\System32\drivers\volsnap.sys [398240 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 641. R0 volume; C:\Windows\System32\drivers\volume.sys [16288 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 642. S3 vpci; C:\Windows\System32\drivers\vpci.sys [75160 2018-08-03] (Microsoft Corporation)
 643. S0 vsmraid; C:\Windows\System32\drivers\vsmraid.sys [166808 2018-04-12] (VIA Technologies Inc.,Ltd)
 644. S0 VSTXRAID; C:\Windows\System32\drivers\vstxraid.sys [305560 2018-04-12] (VIA Corporation)
 645. S3 vwifibus; C:\Windows\System32\drivers\vwifibus.sys [27136 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 646. R1 vwififlt; C:\Windows\System32\drivers\vwififlt.sys [76288 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 647. S3 WacomPen; C:\Windows\System32\drivers\wacompen.sys [30720 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 648. R2 wanarp; C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys [81920 2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 649. S3 wanarpv6; C:\Windows\System32\DRIVERS\wanarp.sys [81920 2019-01-01] (Microsoft Corporation)
 650. R2 wcifs; C:\Windows\system32\drivers\wcifs.sys [151960 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 651. S3 wcnfs; C:\Windows\system32\drivers\wcnfs.sys [83456 2018-12-08] (Microsoft Corporation)
 652. S0 WdBoot; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdBoot.sys [46488 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 653. R0 Wdf01000; C:\Windows\System32\drivers\Wdf01000.sys [924856 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 654. R0 WdFilter; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdFilter.sys [343032 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 655. S3 wdiwifi; C:\Windows\System32\DRIVERS\wdiwifi.sys [787456 2018-10-21] (Microsoft Corporation)
 656. S3 WdmCompanionFilter; C:\Windows\System32\drivers\WdmCompanionFilter.sys [21408 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 657. R3 WdNisDrv; C:\Windows\System32\drivers\wd\WdNisDrv.sys [63480 2019-01-24] (Microsoft Corporation)
 658. R0 WFPLWFS; C:\Windows\System32\drivers\wfplwfs.sys [164768 2018-06-08] (Microsoft Corporation)
 659. S3 WIMMount; C:\Windows\System32\drivers\wimmount.sys [35744 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 660. R0 WindowsTrustedRT; C:\Windows\System32\drivers\WindowsTrustedRT.sys [72768 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 661. R0 WindowsTrustedRTProxy; C:\Windows\System32\drivers\WindowsTrustedRTProxy.sys [18472 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 662. S3 WinMad; C:\Windows\System32\drivers\winmad.sys [32152 2018-04-12] (Mellanox)
 663. S3 WinNat; C:\Windows\System32\drivers\winnat.sys [228864 2018-10-21] (Microsoft Corporation)
 664. S3 WINUSB; C:\Windows\System32\drivers\WinUSB.sys [92672 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 665. S3 WinVerbs; C:\Windows\System32\drivers\winverbs.sys [64920 2018-04-12] (Mellanox)
 666. R3 WmiAcpi; C:\Windows\System32\drivers\wmiacpi.sys [18432 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 667. R0 Wof; C:\Windows\System32\Drivers\Wof.sys [209816 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 668. R3 WpdUpFltr; C:\Windows\System32\drivers\WpdUpFltr.sys [30112 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 669. S4 ws2ifsl; C:\Windows\system32\drivers\ws2ifsl.sys [23040 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 670. S3 WudfPf; C:\Windows\System32\drivers\WudfPf.sys [125440 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 671. R3 WUDFRd; C:\Windows\System32\drivers\WUDFRd.sys [264192 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 672. R3 WUDFWpdFs; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [264192 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 673. R3 WUDFWpdMtp; C:\Windows\system32\DRIVERS\WUDFRd.sys [264192 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 674. S3 xboxgip; C:\Windows\System32\drivers\xboxgip.sys [295424 2018-06-15] (Microsoft Corporation)
 675. S3 xinputhid; C:\Windows\System32\drivers\xinputhid.sys [46592 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 676. S3 xusb22; C:\Windows\System32\drivers\xusb22.sys [99328 2018-04-12] (Microsoft Corporation)
 677.  
 678. ==================== NetSvcs (filtrowane) ===================
 679.  
 680. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje jego usunięcie z rejestru. Powiązany plik nie zostanie przeniesiony, o ile nie zostanie załączony z osobna.)
 681.  
 682.  
 683. ==================== Jeden miesiąc (utworzone) ========
 684.  
 685. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 686.  
 687. 2019-01-27 22:39 - 2019-01-27 22:39 - 000261032 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbamswissarmy.sys
 688. 2019-01-27 22:39 - 2019-01-27 22:39 - 000126624 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\farflt.sys
 689. 2019-01-27 22:39 - 2019-01-27 22:39 - 000113016 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mwac.sys
 690. 2019-01-27 22:39 - 2019-01-27 22:39 - 000072536 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbam.sys
 691. 2019-01-27 22:29 - 2019-01-27 22:29 - 000000095 _____ C:\Users\setny\Downloads\Start_Server (1).cmd
 692. 2019-01-27 21:54 - 2019-01-27 21:54 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\mbam
 693. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-27 21:53 - 000198512 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\MbamChameleon.sys
 694. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-27 21:53 - 000001912 _____ C:\Users\Public\Desktop\Malwarebytes.lnk
 695. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-27 21:53 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\mbamtray
 696. 2019-01-27 21:53 - 2019-01-27 21:53 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Malwarebytes
 697. 2019-01-27 21:53 - 2018-12-04 08:09 - 000152688 _____ (Malwarebytes) C:\Windows\system32\Drivers\mbae64.sys
 698. 2019-01-27 21:51 - 2019-01-27 21:57 - 000000000 ___HD C:\$WINDOWS.~BT
 699. 2019-01-27 21:47 - 2019-01-27 21:51 - 000000036 _____ C:\Windows\progress.ini
 700. 2019-01-27 21:45 - 2019-01-27 21:45 - 000296448 _____ (PortableAppZ.blogspot.com) C:\Users\setny\Downloads\Unlocker_Portable_1.9.2_32-64_Multilingual.exe
 701. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:47 - 000000000 ___HD C:\$GetCurrent
 702. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:46 - 000000000 ____D C:\Windows10Upgrade
 703. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:39 - 006132216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\Windows10Upgrade9252.exe
 704. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:39 - 000000731 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Asystent aktualizacji do systemu Windows 10.lnk
 705. 2019-01-27 21:39 - 2019-01-27 21:39 - 000000719 _____ C:\Users\setny\Desktop\Asystent aktualizacji do systemu Windows 10.lnk
 706. 2019-01-27 21:19 - 2019-01-27 22:10 - 000020128 _____ C:\Users\setny\Downloads\Addition.txt
 707. 2019-01-27 21:19 - 2019-01-27 21:37 - 007441157 _____ C:\Users\setny\Downloads\Search.txt
 708. 2019-01-27 21:19 - 2019-01-27 21:19 - 000047487 _____ C:\Users\setny\Downloads\Shortcut.txt
 709. 2019-01-27 21:18 - 2019-01-27 22:04 - 000000000 ____D C:\FRST
 710. 2019-01-27 21:17 - 2019-01-27 21:17 - 002428416 _____ (Farbar) C:\Users\setny\Downloads\FRST64.exe
 711. 2019-01-27 21:16 - 2019-01-27 22:56 - 000069357 _____ C:\Users\setny\Downloads\FRST.txt
 712. 2019-01-27 21:07 - 2019-01-27 21:07 - 000001589 _____ C:\Users\setny\Downloads\server (1).cfg
 713. 2019-01-27 21:06 - 2019-01-27 21:06 - 000001589 _____ C:\Users\setny\Downloads\server.cfg
 714. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:08 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Notepad++
 715. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 004366368 _____ (Don HO don.h@free.fr) C:\Users\setny\Downloads\npp.7.6.2.Installer.exe
 716. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000001100 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Notepad++.lnk
 717. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000001088 _____ C:\Users\Public\Desktop\Notepad++.lnk
 718. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000000095 _____ C:\Users\setny\Downloads\Start_Server.cmd
 719. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Notepad++
 720. 2019-01-27 21:04 - 2019-01-27 21:04 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Notepad++
 721. 2019-01-27 21:01 - 2019-01-27 21:01 - 001972852 _____ C:\Users\setny\Downloads\cfx-server-data-master (1).zip
 722. 2019-01-27 20:52 - 2019-01-27 20:55 - 033200793 _____ C:\Users\setny\Downloads\server.zip
 723. 2019-01-27 20:51 - 2019-01-27 20:51 - 001972852 _____ C:\Users\setny\Downloads\cfx-server-data-master.zip
 724. 2019-01-27 20:49 - 2019-01-27 22:33 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\FiveMserver
 725. 2019-01-27 19:09 - 2019-01-27 19:09 - 000101249 _____ C:\Users\setny\Downloads\b36c2b6e-b405-48d9-a6a6-8a5b47f9843b.dmp
 726. 2019-01-27 19:07 - 2019-01-27 19:07 - 000130113 _____ C:\Users\setny\Downloads\4b3f4016-112c-4593-a2d7-f2ea25270a3d.dmp
 727. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 002692096 _____ (cfx-collective) C:\Users\setny\Downloads\FiveM (2).exe
 728. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 002689024 _____ (cfx-collective) C:\Users\setny\Downloads\FiveM (3).exe
 729. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 001456027 _____ C:\Users\setny\Downloads\LAMBDAMENU_3.13.2017.zip
 730. 2019-01-27 12:26 - 2019-01-27 12:26 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\FiveM
 731. 2019-01-26 20:17 - 2019-01-26 20:18 - 028696056 _____ C:\Users\setny\Downloads\windows-0.9.3.5 (2).zip
 732. 2019-01-26 20:12 - 2019-01-26 20:12 - 000559349 _____ C:\Users\setny\Downloads\94a591-GTACOOPRelease (1).zip
 733. 2019-01-26 20:06 - 2019-01-26 20:06 - 028696056 _____ C:\Users\setny\Downloads\windows-0.9.3.5 (1).zip
 734. 2019-01-26 20:03 - 2019-01-26 20:04 - 028696056 _____ C:\Users\setny\Downloads\windows-0.9.3.5.zip
 735. 2019-01-26 20:03 - 2019-01-26 20:03 - 000559349 _____ C:\Users\setny\Downloads\94a591-GTACOOPRelease.zip
 736. 2019-01-26 16:24 - 2019-01-26 16:24 - 028999475 _____ C:\Users\setny\Downloads\Assorted Callouts 1.0.0.0 by Albo1125 _ RPH 0.51orhigher.zip
 737. 2019-01-26 16:23 - 2019-01-26 16:23 - 002663112 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_UPGRADE_from_3.2.6862.36500 (1).zip
 738. 2019-01-26 16:21 - 2019-01-26 16:22 - 046698643 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_NEW_INSTALL (1).zip
 739. 2019-01-25 17:18 - 2019-01-25 17:18 - 000976522 _____ C:\Users\setny\Downloads\ACCallouts_1.5.0.0.rar
 740. 2019-01-25 17:15 - 2019-01-25 17:15 - 001442131 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR_ 1.7.0.0 by Albo1125 _ RPH51orhigher (1).zip
 741. 2019-01-25 13:22 - 2019-01-25 13:22 - 000180663 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Control _ v1.1.1 (2).zip
 742. 2019-01-25 13:18 - 2019-01-25 13:18 - 000023040 _____ C:\Users\setny\Downloads\LCPD First Response.resources.dll
 743. 2019-01-25 13:16 - 2019-01-25 13:16 - 000018397 _____ C:\Users\setny\Downloads\HighPriorityCallouts0.1.95 (2).7z
 744. 2019-01-25 13:16 - 2019-01-25 13:16 - 000016589 _____ C:\Users\setny\Downloads\StopShittingBricks___v0.1_ALPHA_by_khorio.rar
 745. 2019-01-25 12:00 - 2018-09-20 05:12 - 001483576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mcupdate_GenuineIntel.dll
 746. 2019-01-25 11:34 - 2019-01-25 11:34 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0 (3).zip
 747. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:23 - 000000000 ____D C:\Fraps
 748. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:20 - 002510704 _____ (Beepa Pty Ltd) C:\Users\setny\Downloads\setup.exe
 749. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:20 - 000000599 _____ C:\Users\Public\Desktop\Fraps.lnk
 750. 2019-01-25 00:20 - 2019-01-25 00:20 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Fraps
 751. 2019-01-24 23:41 - 2019-01-24 23:41 - 056423542 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017 Nissan GTR .v1.zip
 752. 2019-01-24 22:57 - 2019-01-24 22:57 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0 (2).zip
 753. 2019-01-24 22:53 - 2019-01-24 22:53 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05 (3).rar
 754. 2019-01-24 22:34 - 2019-01-24 22:34 - 019897554 _____ C:\Users\setny\Downloads\PolishEUP (1).rar
 755. 2019-01-24 22:34 - 2017-06-15 20:03 - 000011913 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - Serve & Rescue 1.0 - Uninstall.zip
 756. 2019-01-24 22:24 - 2019-01-24 22:24 - 002540239 _____ C:\Users\setny\Downloads\RADIANCE_V_v1.8.zip
 757. 2019-01-24 22:23 - 2017-06-15 20:03 - 000013239 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - LEO 7.5 - Uninstall.oiv
 758. 2019-01-24 22:21 - 2017-06-15 20:02 - 113748438 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - Serve & Rescue 1.0.oiv
 759. 2019-01-24 22:20 - 2019-01-24 22:20 - 111292479 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUP___Serve___Rescue_1.0_Auto.rar
 760. 2019-01-24 21:55 - 2019-01-25 00:15 - 000044218 _____ C:\Users\setny\Desktop\visualsettings.dat
 761. 2019-01-24 21:46 - 2017-06-15 20:00 - 672724281 _____ C:\Users\setny\Desktop\EUP - LEO 7.5.oiv
 762. 2019-01-24 21:43 - 2019-01-24 21:44 - 672738330 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUP _ Law _ Order 7.5 Auto.rar
 763. 2019-01-24 21:38 - 2019-01-24 21:38 - 038587013 _____ C:\Users\setny\Downloads\Templates (1).rar
 764. 2019-01-24 21:36 - 2019-01-24 21:37 - 178811515 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017_CHP_MegaPack_Part_2 (1).rar
 765. 2019-01-24 21:36 - 2019-01-24 21:36 - 012601631 _____ C:\Users\setny\Downloads\Authentic CHP Siren 0.3.rar
 766. 2019-01-24 21:35 - 2017-02-28 16:21 - 282170466 _____ C:\Users\setny\Desktop\2017_CHP_Megapack_Addon.oiv
 767. 2019-01-24 21:31 - 2019-01-24 21:31 - 290600859 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017 CHP MegaPack Add-On.rar
 768. 2019-01-24 20:50 - 2019-01-24 20:50 - 051908712 _____ C:\Users\setny\Downloads\MODERN SIREN PACK _ 3.1.0.rar
 769. 2019-01-24 20:36 - 2019-01-24 20:37 - 111390928 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD_Pack_4.0.zip
 770. 2019-01-24 20:22 - 2019-01-24 20:22 - 001597455 _____ C:\Users\setny\Downloads\Arrest Manager 7.9.2.0 by Albo1125 _ RPH0.51orhigher (2).zip
 771. 2019-01-24 19:24 - 2019-01-24 20:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\POLICE NORMALNE
 772. 2019-01-24 19:23 - 2019-01-24 19:23 - 038587013 _____ C:\Users\setny\Downloads\Templates.rar
 773. 2019-01-24 19:08 - 2019-01-24 19:08 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (9).zip
 774. 2019-01-24 19:04 - 2019-01-24 19:05 - 178811515 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017_CHP_MegaPack_Part_2.rar
 775. 2019-01-24 19:04 - 2019-01-24 19:04 - 132715808 _____ C:\Users\setny\Downloads\2017_CHP_MegaPack_Part_1.rar
 776. 2019-01-24 19:02 - 2019-01-24 19:02 - 005545301 _____ C:\Users\setny\Downloads\Wilderness Callouts v0.5.3 (1).rar
 777. 2019-01-24 19:01 - 2019-01-24 19:01 - 002746378 _____ C:\Users\setny\Downloads\MiscCallouts 1.5 (1).zip
 778. 2019-01-24 19:00 - 2019-01-24 19:00 - 000018397 _____ C:\Users\setny\Downloads\HighPriorityCallouts0.1.95 (1).7z
 779. 2019-01-24 18:59 - 2019-01-24 18:59 - 018181663 _____ C:\Users\setny\Downloads\LPCallouts_v0271 (2).zip
 780. 2019-01-24 18:58 - 2019-01-24 18:58 - 001084149 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code Red Callouts (1).rar
 781. 2019-01-24 18:57 - 2019-01-24 18:57 - 008715020 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code 3 Callouts v1.2.1 _ Automatic Install (1).zip
 782. 2019-01-24 18:56 - 2019-01-24 18:56 - 009364432 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Policer 6.14.3.0 by Albo1125 _ MinRPH 0.51 (1).zip
 783. 2019-01-24 18:56 - 2019-01-24 18:56 - 000056942 _____ C:\Users\setny\Downloads\TrafficStopBackup_1.7.6.0 (1).rar
 784. 2019-01-24 18:56 - 2019-01-24 18:56 - 000006092 _____ C:\Users\setny\Downloads\ProperPedAge_1.0.0.0 (1).rar
 785. 2019-01-24 18:54 - 2019-01-24 18:54 - 001450294 _____ C:\Users\setny\Downloads\Police Partner 2.1.6806 (1).zip
 786. 2019-01-24 18:53 - 2019-01-24 18:53 - 003657373 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSmartRadio 1.1.2.0 by Albo1125 RPH0.51orhigher (1).zip
 787. 2019-01-24 18:52 - 2019-01-24 18:52 - 000022269 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSearch v1.0.1 (1).zip
 788. 2019-01-24 18:51 - 2019-01-24 18:51 - 004566358 _____ C:\Users\setny\Downloads\PLD V4.00 (1).rar
 789. 2019-01-24 18:50 - 2019-01-24 18:50 - 000009794 _____ C:\Users\setny\Downloads\Persistent Weapon Flashlight v1.3 _RPH _ SHVDN versions_ (1).zip
 790. 2019-01-24 18:46 - 2019-01-24 18:46 - 000089930 _____ C:\Users\setny\Downloads\Foot Pursuit Aid 2.3.0.0 by Albo1125 _ RPH 0.41_ (1).rar
 791. 2019-01-24 18:43 - 2019-01-24 18:43 - 000823251 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUPMenu_Release_2_2_0_2 (1).zip
 792. 2019-01-24 18:42 - 2019-01-24 18:42 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05 (2).rar
 793. 2019-01-24 18:41 - 2019-01-24 18:41 - 001185137 _____ C:\Users\setny\Downloads\DashcamV_2.2.0.zip
 794. 2019-01-24 18:40 - 2019-01-24 18:40 - 024290088 _____ C:\Users\setny\Downloads\Additional_ComputerPlusImageAssets.zip
 795. 2019-01-24 18:40 - 2019-01-24 18:40 - 002503426 _____ C:\Users\setny\Downloads\ComputerPlus_1.4.1.0 (1).rar
 796. 2019-01-24 18:33 - 2019-01-24 18:33 - 003717947 _____ C:\Users\setny\Downloads\BetterEMS_by_PNWParksFan_3.0 (2).zip
 797. 2019-01-24 18:33 - 2019-01-24 18:33 - 000034848 _____ C:\Users\setny\Downloads\CalloutManager_Release_0_2_0_0 (1).zip
 798. 2019-01-24 18:32 - 2019-01-24 18:32 - 000005838 _____ C:\Users\setny\Downloads\AllTheThings v0.1.0.zip
 799. 2019-01-24 18:29 - 2019-01-24 18:29 - 051872022 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR 031 Manual Install (2).zip
 800. 2019-01-24 18:29 - 2019-01-24 18:29 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (8).zip
 801. 2019-01-24 16:52 - 2019-01-24 16:52 - 000050276 _____ C:\Users\setny\Downloads\3ef57d-GTAV.HeapAdjuster.zip
 802. 2019-01-24 16:51 - 2019-01-24 16:51 - 000026714 _____ C:\Users\setny\Downloads\c901a6-PackfileLimitAdjuster.rar
 803. 2019-01-24 14:12 - 2019-01-24 14:12 - 000002016 _____ C:\Users\Public\Desktop\Grand Theft Auto V.lnk
 804. 2019-01-24 13:11 - 2016-10-08 11:01 - 000013582 _____ C:\Users\setny\Desktop\LSPD Pack Uninstaller.oiv
 805. 2019-01-24 00:56 - 2019-01-24 00:56 - 005545301 _____ C:\Users\setny\Downloads\Wilderness Callouts v0.5.3.rar
 806. 2019-01-24 00:55 - 2019-01-24 00:55 - 010986238 _____ C:\Users\setny\Downloads\Tacco Highway Callouts 2.4.1 (1).rar
 807. 2019-01-24 00:54 - 2019-01-24 00:54 - 002663112 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_UPGRADE_from_3.2.6862.36500.zip
 808. 2019-01-24 00:53 - 2019-01-24 00:53 - 018181663 _____ C:\Users\setny\Downloads\LPCallouts_v0271 (1).zip
 809. 2019-01-24 00:53 - 2019-01-24 00:53 - 002746378 _____ C:\Users\setny\Downloads\MiscCallouts 1.5.zip
 810. 2019-01-24 00:52 - 2019-01-24 00:52 - 000018397 _____ C:\Users\setny\Downloads\HighPriorityCallouts0.1.95.7z
 811. 2019-01-24 00:51 - 2019-01-24 00:51 - 002290831 _____ C:\Users\setny\Downloads\Federal Callouts 560 (1).zip
 812. 2019-01-24 00:50 - 2019-01-24 00:50 - 001084149 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code Red Callouts.rar
 813. 2019-01-24 00:49 - 2019-01-24 00:49 - 008715020 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code 3 Callouts v1.2.1 _ Automatic Install.zip
 814. 2019-01-24 00:48 - 2019-01-24 00:48 - 008873611 _____ C:\Users\setny\Downloads\Code 3 Callouts v1.2.1 _ Manual Install.zip
 815. 2019-01-24 00:47 - 2019-01-24 00:47 - 009364432 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Policer 6.14.3.0 by Albo1125 _ MinRPH 0.51.zip
 816. 2019-01-24 00:46 - 2019-01-24 00:46 - 000056942 _____ C:\Users\setny\Downloads\TrafficStopBackup_1.7.6.0.rar
 817. 2019-01-24 00:45 - 2019-01-24 00:45 - 000057798 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGENativeUI.zip
 818. 2019-01-24 00:44 - 2019-01-24 00:44 - 000006092 _____ C:\Users\setny\Downloads\ProperPedAge_1.0.0.0.rar
 819. 2019-01-24 00:43 - 2019-01-24 00:43 - 001450294 _____ C:\Users\setny\Downloads\Police Partner 2.1.6806.zip
 820. 2019-01-24 00:42 - 2017-04-06 13:43 - 000861697 _____ C:\Users\setny\Desktop\Documentation.pdf
 821. 2019-01-24 00:40 - 2019-01-24 00:40 - 000022269 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSearch v1.0.1.zip
 822. 2019-01-24 00:38 - 2019-01-24 00:38 - 000009794 _____ C:\Users\setny\Downloads\Persistent Weapon Flashlight v1.3 _RPH _ SHVDN versions_.zip
 823. 2019-01-24 00:37 - 2019-01-24 00:37 - 000010732 _____ C:\Users\setny\Downloads\MakePedsCalmAgain_1.2.5.0.rar
 824. 2019-01-24 00:35 - 2019-01-24 00:35 - 000089930 _____ C:\Users\setny\Downloads\Foot Pursuit Aid 2.3.0.0 by Albo1125 _ RPH 0.41_.rar
 825. 2019-01-24 00:33 - 2019-01-24 00:33 - 000823251 _____ C:\Users\setny\Downloads\EUPMenu_Release_2_2_0_2.zip
 826. 2019-01-24 00:28 - 2019-01-24 00:28 - 002503426 _____ C:\Users\setny\Downloads\ComputerPlus_1.4.1.0.rar
 827. 2019-01-24 00:21 - 2019-01-24 00:21 - 001597455 _____ C:\Users\setny\Downloads\Arrest Manager 7.9.2.0 by Albo1125 _ RPH0.51orhigher (1).zip
 828. 2019-01-24 00:19 - 2019-01-24 00:19 - 000050463 _____ C:\Users\setny\Downloads\Albo1125.Common.dll 6.6.2.0.zip
 829. 2019-01-24 00:17 - 2019-01-24 13:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\LSPD First Response
 830. 2019-01-24 00:17 - 2019-01-24 00:17 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (7).zip
 831. 2019-01-24 00:16 - 2019-01-24 00:16 - 042977088 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR 031 Install (4).rar
 832. 2019-01-24 00:11 - 2019-01-24 00:11 - 001506655 _____ C:\Users\setny\Downloads\ba2ad9-GTAV Config v18.5 (2).rar
 833. 2019-01-24 00:09 - 2019-01-24 00:09 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0 (1).zip
 834. 2019-01-23 20:59 - 2019-01-24 14:14 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Rockstar Games
 835. 2019-01-23 20:00 - 2019-01-23 20:00 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (6).zip
 836. 2019-01-23 19:37 - 2019-01-23 19:37 - 001506655 _____ C:\Users\setny\Downloads\ba2ad9-GTAV Config v18.5 (1).rar
 837. 2019-01-23 19:26 - 2019-01-23 19:26 - 000006998 _____ C:\Users\setny\Downloads\37af21-Gameconfig by SCRAT.rar
 838. 2019-01-23 19:02 - 2019-01-23 19:02 - 019897554 _____ C:\Users\setny\Downloads\PolishEUP.rar
 839. 2019-01-23 19:01 - 2019-01-23 19:01 - 037101269 _____ C:\Users\setny\Downloads\Polish_Sirens_Mini_Pack_0.1 (1).rar
 840. 2019-01-23 18:58 - 2019-01-23 18:58 - 027406730 _____ C:\Users\setny\Downloads\Unitrol Omega 90 _ DX5.7z
 841. 2019-01-23 17:17 - 2019-01-23 17:17 - 010986238 _____ C:\Users\setny\Downloads\Tacco Highway Callouts 2.4.1.rar
 842. 2019-01-23 17:16 - 2019-01-23 17:16 - 000088414 _____ C:\Users\setny\Downloads\OJScenarios v1.1.0.zip
 843. 2019-01-23 17:15 - 2019-01-23 17:15 - 003774999 _____ C:\Users\setny\Downloads\OJManhunt v1.2.0.zip
 844. 2019-01-23 17:12 - 2019-01-23 17:12 - 046698643 _____ C:\Users\setny\Downloads\PeterUCallouts_3.3.6945.19299_NEW_INSTALL.zip
 845. 2019-01-23 17:10 - 2019-01-23 17:10 - 002290831 _____ C:\Users\setny\Downloads\Federal Callouts 560.zip
 846. 2019-01-23 17:09 - 2019-01-23 17:09 - 000034848 _____ C:\Users\setny\Downloads\CalloutManager_Release_0_2_0_0.zip
 847. 2019-01-23 17:07 - 2019-01-23 17:07 - 000048417 _____ C:\Users\setny\Downloads\OnSceneBackup_1.5.7.0.rar
 848. 2019-01-23 17:05 - 2019-01-23 17:05 - 000087426 _____ C:\Users\setny\Downloads\FelonyStopPlugin v1.2.0.zip
 849. 2019-01-23 17:03 - 2019-01-23 17:03 - 001442131 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR_ 1.7.0.0 by Albo1125 _ RPH51orhigher.zip
 850. 2019-01-23 17:01 - 2019-01-23 17:01 - 000927087 _____ C:\Users\setny\Downloads\SearchWarrant v2.6.6851.zip
 851. 2019-01-23 17:01 - 2019-01-23 17:01 - 000003502 _____ C:\Users\setny\Downloads\StickyWheels_v0.2_fixed_dll_by_khorio.rar
 852. 2019-01-23 16:59 - 2019-01-23 16:59 - 009693853 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Policer 6.13.2.0 by Albo1125 _ RPH 0.41_0.50.zip
 853. 2019-01-23 16:58 - 2019-01-23 16:58 - 000180663 _____ C:\Users\setny\Downloads\Traffic Control _ v1.1.1 (1).zip
 854. 2019-01-23 16:55 - 2019-01-23 16:55 - 002569446 _____ C:\Users\setny\Downloads\d27743-TrainerV (1).rar
 855. 2019-01-23 16:55 - 2019-01-23 16:55 - 000159117 _____ C:\Users\setny\Downloads\StopThePed_4.2.9.3.rar
 856. 2019-01-23 16:52 - 2019-01-23 16:52 - 002569446 _____ C:\Users\setny\Downloads\d27743-TrainerV.rar
 857. 2019-01-23 16:51 - 2019-01-23 16:51 - 003657373 _____ C:\Users\setny\Downloads\PoliceSmartRadio 1.1.2.0 by Albo1125 RPH0.51orhigher.zip
 858. 2019-01-23 16:49 - 2019-01-23 16:49 - 000005000 _____ C:\Users\setny\Downloads\Button_Template_Police_SmartRadio.rar
 859. 2019-01-23 16:48 - 2019-01-23 16:48 - 004566358 _____ C:\Users\setny\Downloads\PLD V4.00.rar
 860. 2019-01-23 16:46 - 2019-01-23 16:46 - 001597455 _____ C:\Users\setny\Downloads\Arrest Manager 7.9.2.0 by Albo1125 _ RPH0.51orhigher.zip
 861. 2019-01-23 16:43 - 2019-01-23 16:43 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (5).zip
 862. 2019-01-23 16:42 - 2019-01-23 16:42 - 051872022 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPDFR 031 Manual Install (1).zip
 863. 2019-01-23 16:39 - 2019-01-23 16:39 - 000092276 _____ C:\Users\setny\Desktop\gameconfig.xml
 864. 2019-01-23 16:35 - 2019-01-23 16:35 - 001506655 _____ C:\Users\setny\Downloads\ba2ad9-GTAV Config v18.5.rar
 865. 2019-01-23 16:32 - 2016-11-05 14:17 - 089686068 _____ C:\Users\setny\Desktop\LSPD Pack Installer 2.0.0.oiv
 866. 2019-01-23 16:25 - 2019-01-23 16:25 - 095532099 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD Vehicle Pack _ ELS Style Lights 2.0.0 (2).rar
 867. 2019-01-23 16:14 - 2019-01-23 16:14 - 099958253 _____ C:\Users\setny\Downloads\2016 Ford Police Interceptor Utility pack _ ELS.rar
 868. 2019-01-23 16:13 - 2019-01-23 16:13 - 095532099 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD Vehicle Pack _ ELS Style Lights 2.0.0 (1).rar
 869. 2019-01-23 16:07 - 2019-01-23 16:07 - 187578342 _____ C:\Users\setny\Downloads\Los_Santos_Police_Department_Mega_Pack_Part_1__Sedans__v.1.0.0.zip
 870. 2019-01-23 15:37 - 2019-01-23 15:37 - 095532099 _____ C:\Users\setny\Downloads\LSPD Vehicle Pack _ ELS Style Lights 2.0.0.rar
 871. 2019-01-23 11:48 - 2019-01-23 11:49 - 037101269 _____ C:\Users\setny\Downloads\Polish_Sirens_Mini_Pack_0.1.rar
 872. 2019-01-23 00:39 - 2019-01-23 00:40 - 001139327 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookV_1.0.1604.0.zip
 873. 2019-01-22 23:10 - 2019-01-22 23:11 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\scripts
 874. 2019-01-22 23:09 - 2019-01-22 23:09 - 013709367 _____ C:\Users\setny\Downloads\Unmarked CVPI (1).rar
 875. 2019-01-22 23:07 - 2019-01-22 23:07 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05 (1).rar
 876. 2019-01-22 20:15 - 2019-01-22 20:15 - 228125096 _____ (Rockstar Games) C:\Users\setny\Downloads\GTAV_Setup_Tool (2).exe
 877. 2019-01-22 19:57 - 2019-01-22 19:57 - 000160858 _____ C:\Users\setny\Downloads\88f72f-Native UI Menu Template.zip
 878. 2019-01-22 19:53 - 2019-01-22 19:53 - 000001574 _____ C:\Users\setny\Downloads\684526-StuntPlaneSmoke v1.2.zip
 879. 2019-01-22 19:47 - 2019-01-22 19:47 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (5).zip
 880. 2019-01-22 19:46 - 2019-01-22 19:46 - 001420840 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\vcredist_arm.exe
 881. 2019-01-22 19:45 - 2019-01-22 19:45 - 069999448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe
 882. 2019-01-22 19:44 - 2019-01-22 19:44 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (4).zip
 883. 2019-01-22 19:43 - 2019-01-22 19:43 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (3).zip
 884. 2019-01-22 19:05 - 2019-01-22 19:05 - 003717947 _____ C:\Users\setny\Downloads\BetterEMS_by_PNWParksFan_3.0 (1).zip
 885. 2019-01-22 18:50 - 2019-01-22 18:50 - 009907551 _____ C:\Users\setny\Downloads\RAGEPluginHook_0_64_1234_15464_ALPHA (4).zip
 886. 2019-01-22 18:45 - 2019-01-22 18:45 - 000062587 _____ C:\Users\setny\Downloads\EMS Mod (2).zip
 887. 2019-01-22 18:37 - 2019-01-22 18:37 - 000034018 _____ C:\Users\setny\Downloads\NativeUI (1).zip
 888. 2019-01-22 18:21 - 2019-01-22 18:21 - 003717947 _____ C:\Users\setny\Downloads\BetterEMS_by_PNWParksFan_3.0.zip
 889. 2019-01-22 18:19 - 2019-01-22 18:19 - 000062587 _____ C:\Users\setny\Downloads\EMS Mod (1).zip
 890. 2019-01-22 18:02 - 2015-09-12 15:01 - 000072344 _____ C:\Users\setny\Desktop\Keys list & Version 0.3b notes.pdf
 891. 2019-01-22 17:04 - 2019-01-22 17:04 - 004753184 _____ C:\Users\setny\Downloads\ELS V1.05.rar
 892. 2019-01-22 15:49 - 2019-01-22 15:49 - 000122729 _____ C:\Users\setny\Downloads\947b4e-Rescue Mod V 0.3b by gangrenn (1).rar
 893. 2019-01-22 15:48 - 2019-01-22 15:48 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (2).zip
 894. 2019-01-22 15:42 - 2019-01-22 15:42 - 000537431 _____ C:\Users\setny\Downloads\ac6092-100save61.rar
 895. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000527192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_7.dll
 896. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000518488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_7.dll
 897. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000239960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_7.dll
 898. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_7.dll
 899. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000077656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_5.dll
 900. 2019-01-22 12:12 - 2010-06-02 04:55 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_5.dll
 901. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 002526056 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_43.dll
 902. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 002401112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_43.dll
 903. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 002106216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_43.dll
 904. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 001998168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_43.dll
 905. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 001907552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_43.dll
 906. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 001868128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_43.dll
 907. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000511328 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_43.dll
 908. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000470880 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_43.dll
 909. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000276832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_43.dll
 910. 2019-01-22 12:12 - 2010-05-26 11:41 - 000248672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_43.dll
 911. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000530776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_6.dll
 912. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000528216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_6.dll
 913. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_6.dll
 914. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000176984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_6.dll
 915. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000078680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_4.dll
 916. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000074072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_4.dll
 917. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_7.dll
 918. 2019-01-22 12:12 - 2010-02-04 10:01 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_7.dll
 919. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000517960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_5.dll
 920. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000515416 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_5.dll
 921. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000238936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_5.dll
 922. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000176968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_5.dll
 923. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000073544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_3.dll
 924. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:44 - 000069464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_3.dll
 925. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 005554512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dcsx_42.dll
 926. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 005501792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dcsx_42.dll
 927. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 002582888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_42.dll
 928. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 002475352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_42.dll
 929. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 001974616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_42.dll
 930. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 001892184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_42.dll
 931. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000523088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_42.dll
 932. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_42.dll
 933. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000285024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx11_42.dll
 934. 2019-01-22 12:12 - 2009-09-04 17:29 - 000235344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx11_42.dll
 935. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000521560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_4.dll
 936. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000517448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_4.dll
 937. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000235352 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_4.dll
 938. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-16 14:18 - 000174936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_4.dll
 939. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 005425496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_41.dll
 940. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 004178264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_41.dll
 941. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 002430312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_41.dll
 942. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 001846632 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_41.dll
 943. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 000520544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_41.dll
 944. 2019-01-22 12:12 - 2009-03-09 15:27 - 000453456 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_41.dll
 945. 2019-01-22 12:11 - 2009-03-16 14:18 - 000024920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_6.dll
 946. 2019-01-22 12:11 - 2009-03-16 14:18 - 000022360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_6.dll
 947. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000518480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_3.dll
 948. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000514384 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_3.dll
 949. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000235856 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_3.dll
 950. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000175440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_3.dll
 951. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000074576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_2.dll
 952. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000070992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_2.dll
 953. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000025936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_5.dll
 954. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-27 10:04 - 000023376 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_5.dll
 955. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 005631312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_40.dll
 956. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 004379984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_40.dll
 957. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 002605920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_40.dll
 958. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 002036576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_40.dll
 959. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 000519000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_40.dll
 960. 2019-01-22 12:11 - 2008-10-15 06:22 - 000452440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_40.dll
 961. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_2.dll
 962. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_2.dll
 963. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000072200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_1.dll
 964. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:41 - 000068616 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_1.dll
 965. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:40 - 000513544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_2.dll
 966. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-31 10:40 - 000509448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_2.dll
 967. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:01 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_39.dll
 968. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 004992520 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_39.dll
 969. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 003851784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_39.dll
 970. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 001942552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_39.dll
 971. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 001493528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_39.dll
 972. 2019-01-22 12:11 - 2008-07-10 11:00 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_39.dll
 973. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:19 - 000511496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_1.dll
 974. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:19 - 000507400 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_1.dll
 975. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:18 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_1.dll
 976. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:18 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_1.dll
 977. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:17 - 000068104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAPOFX1_0.dll
 978. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:17 - 000065032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAPOFX1_0.dll
 979. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:17 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_4.dll
 980. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:16 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_4.dll
 981. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 004991496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_38.dll
 982. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 003850760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_38.dll
 983. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 001941528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_38.dll
 984. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 001491992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_38.dll
 985. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 000540688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_38.dll
 986. 2019-01-22 12:11 - 2008-05-30 14:11 - 000467984 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_38.dll
 987. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:04 - 000489480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\XAudio2_0.dll
 988. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:03 - 000479752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\XAudio2_0.dll
 989. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:03 - 000238088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine3_0.dll
 990. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:03 - 000177672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine3_0.dll
 991. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:00 - 000028168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_3.dll
 992. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 16:00 - 000025608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_3.dll
 993. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 004910088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DX9_37.dll
 994. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 003786760 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DX9_37.dll
 995. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 001860120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_37.dll
 996. 2019-01-22 12:11 - 2008-03-05 15:56 - 001420824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_37.dll
 997. 2019-01-22 12:11 - 2008-02-05 23:07 - 000529424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_37.dll
 998. 2019-01-22 12:11 - 2008-02-05 23:07 - 000462864 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_37.dll
 999. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:40 - 000411656 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_10.dll
 1000. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:39 - 000267272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_10.dll
 1001. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:37 - 000021000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\X3DAudio1_2.dll
 1002. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-22 03:37 - 000017928 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\X3DAudio1_2.dll
 1003. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 005081608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_36.dll
 1004. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 003734536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_36.dll
 1005. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 002006552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_36.dll
 1006. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-12 15:14 - 001374232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_36.dll
 1007. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-02 09:56 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_36.dll
 1008. 2019-01-22 12:11 - 2007-10-02 09:56 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_36.dll
 1009. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-20 00:57 - 000411496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_9.dll
 1010. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-20 00:57 - 000267112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_9.dll
 1011. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 005073256 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_35.dll
 1012. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 003727720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_35.dll
 1013. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 001985904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_35.dll
 1014. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 001358192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_35.dll
 1015. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 000508264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_35.dll
 1016. 2019-01-22 12:11 - 2007-07-19 18:14 - 000444776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_35.dll
 1017. 2019-01-22 12:11 - 2007-06-20 20:49 - 000409960 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_8.dll
 1018. 2019-01-22 12:11 - 2007-06-20 20:46 - 000266088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_8.dll
 1019. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 004496232 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_34.dll
 1020. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 003497832 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_34.dll
 1021. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 001401200 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_34.dll
 1022. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 001124720 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_34.dll
 1023. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_34.dll
 1024. 2019-01-22 12:11 - 2007-05-16 16:45 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_34.dll
 1025. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:55 - 000403304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_7.dll
 1026. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:55 - 000261480 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_7.dll
 1027. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:54 - 000107368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_3.dll
 1028. 2019-01-22 12:11 - 2007-04-04 18:53 - 000081768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_3.dll
 1029. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-15 16:57 - 000506728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10_33.dll
 1030. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-15 16:57 - 000443752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10_33.dll
 1031. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 004494184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_33.dll
 1032. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 003495784 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_33.dll
 1033. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 001400176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\D3DCompiler_33.dll
 1034. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-12 16:42 - 001123696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\D3DCompiler_33.dll
 1035. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-05 12:42 - 000017688 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_1.dll
 1036. 2019-01-22 12:11 - 2007-03-05 12:42 - 000015128 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_1.dll
 1037. 2019-01-22 12:11 - 2007-01-24 15:27 - 000393576 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_6.dll
 1038. 2019-01-22 12:11 - 2007-01-24 15:27 - 000255848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_6.dll
 1039. 2019-01-22 12:11 - 2006-12-08 12:02 - 000251672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_5.dll
 1040. 2019-01-22 12:11 - 2006-12-08 12:00 - 000390424 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_5.dll
 1041. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 004398360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_32.dll
 1042. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 003426072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_32.dll
 1043. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 000469264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx10.dll
 1044. 2019-01-22 12:11 - 2006-11-29 13:06 - 000440080 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx10.dll
 1045. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:05 - 003977496 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_31.dll
 1046. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:05 - 002414360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_31.dll
 1047. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:05 - 000237848 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_4.dll
 1048. 2019-01-22 12:11 - 2006-09-28 16:04 - 000364824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_4.dll
 1049. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:31 - 000083736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_2.dll
 1050. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:30 - 000363288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_3.dll
 1051. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:30 - 000236824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_3.dll
 1052. 2019-01-22 12:11 - 2006-07-28 09:30 - 000062744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_2.dll
 1053. 2019-01-22 12:11 - 2006-05-31 07:24 - 000230168 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_2.dll
 1054. 2019-01-22 12:11 - 2006-05-31 07:22 - 000354072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_2.dll
 1055. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:41 - 003927248 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_30.dll
 1056. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:40 - 002388176 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_30.dll
 1057. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:40 - 000352464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_1.dll
 1058. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:39 - 000229584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_1.dll
 1059. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:39 - 000083664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xinput1_1.dll
 1060. 2019-01-22 12:11 - 2006-03-31 12:39 - 000062672 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xinput1_1.dll
 1061. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:43 - 003830992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_29.dll
 1062. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:43 - 002332368 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_29.dll
 1063. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:42 - 000355536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\xactengine2_0.dll
 1064. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:42 - 000230096 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\xactengine2_0.dll
 1065. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:41 - 000016592 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\x3daudio1_0.dll
 1066. 2019-01-22 12:11 - 2006-02-03 08:41 - 000014032 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\x3daudio1_0.dll
 1067. 2019-01-22 12:11 - 2005-12-05 18:09 - 003815120 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_28.dll
 1068. 2019-01-22 12:11 - 2005-12-05 18:09 - 002323664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_28.dll
 1069. 2019-01-22 12:11 - 2005-07-22 19:59 - 003807440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_27.dll
 1070. 2019-01-22 12:11 - 2005-07-22 19:59 - 002319568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_27.dll
 1071. 2019-01-22 12:11 - 2005-05-26 15:34 - 003767504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_26.dll
 1072. 2019-01-22 12:11 - 2005-05-26 15:34 - 002297552 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_26.dll
 1073. 2019-01-22 12:11 - 2005-03-18 17:19 - 003823312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_25.dll
 1074. 2019-01-22 12:11 - 2005-03-18 17:19 - 002337488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_25.dll
 1075. 2019-01-22 12:11 - 2005-02-05 19:45 - 003544272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\d3dx9_24.dll
 1076. 2019-01-22 12:11 - 2005-02-05 19:45 - 002222800 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d3dx9_24.dll
 1077. 2019-01-22 12:09 - 2019-01-22 12:10 - 228125096 _____ (Rockstar Games) C:\Users\setny\Downloads\GTAV_Setup_Tool (1).exe
 1078. 2019-01-22 00:20 - 2019-01-22 00:20 - 147038893 _____ C:\Users\setny\Downloads\pevp (3).rar
 1079. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-22 00:00 - 000000438 _____ C:\Windows\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan.job
 1080. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000292184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\Downloads\dxwebsetup.exe
 1081. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000003912 _____ C:\Windows\System32\Tasks\Driver Easy Scheduled Scan
 1082. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000001012 _____ C:\Users\Public\Desktop\Driver Easy.lnk
 1083. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Easeware
 1084. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Driver Easy
 1085. 2019-01-21 23:08 - 2019-01-21 23:08 - 000000000 ____D C:\Program Files\Easeware
 1086. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-21 23:05 - 000003976 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NVIDIA GeForce Experience SelfUpdate_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1087. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-21 23:05 - 000003940 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvNodeLauncher_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1088. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-21 23:05 - 000001443 _____ C:\Users\Public\Desktop\GeForce Experience.lnk
 1089. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-11 12:06 - 002864496 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvspcap64.dll
 1090. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-11 12:06 - 002264432 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvspcap.dll
 1091. 2019-01-21 23:05 - 2019-01-11 12:06 - 001322864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvRtmpStreamer64.dll
 1092. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-21 23:05 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\NVIDIA Corporation
 1093. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-21 23:04 - 000004308 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvDriverUpdateCheckDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1094. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-21 23:04 - 000004106 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvBatteryBoostCheckOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1095. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-11 12:06 - 000203760 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvaudcap64v.dll
 1096. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-11 12:06 - 000179696 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvaudcap32v.dll
 1097. 2019-01-21 23:04 - 2019-01-11 10:31 - 000133328 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvStreaming.exe
 1098. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000978336 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 1099. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000978336 _____ C:\Windows\system32\vulkan-1.dll
 1100. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000845216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1-999-0-0-0.dll
 1101. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000845216 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkan-1.dll
 1102. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000552536 _____ (Khronos Group) C:\Windows\system32\OpenCL.dll
 1103. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000456848 _____ (Khronos Group) C:\Windows\SysWOW64\OpenCL.dll
 1104. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000268192 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 1105. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000268192 _____ C:\Windows\system32\vulkaninfo.exe
 1106. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000243616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo-1-999-0-0-0.exe
 1107. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:05 - 000243616 _____ C:\Windows\SysWOW64\vulkaninfo.exe
 1108. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 004946232 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuvid.dll
 1109. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 004316304 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuvid.dll
 1110. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 002018392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispco6441771.dll
 1111. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 002003600 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvFBC64.dll
 1112. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001512352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvFBC.dll
 1113. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001467864 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvdispgenco6441771.dll
 1114. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001461152 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFR64.dll
 1115. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 001126544 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFR.dll
 1116. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000750520 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvDecMFTMjpeg.dll
 1117. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000631896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\NvIFROpenGL.dll
 1118. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000609368 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvDecMFTMjpeg.dll
 1119. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:04 - 000521688 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\NvIFROpenGL.dll
 1120. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:03 - 040262912 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcompiler.dll
 1121. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 05:03 - 035158736 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcompiler.dll
 1122. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:03 - 015911384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvptxJitCompiler.dll
 1123. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 013205768 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvptxJitCompiler.dll
 1124. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001471424 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFThevc.dll
 1125. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001462024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncMFTH264.dll
 1126. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001167584 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvfatbinaryLoader.dll
 1127. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001151984 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFThevc.dll
 1128. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 001145536 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncMFTH264.dll
 1129. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000914400 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvfatbinaryLoader.dll
 1130. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000822392 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmcumd.dll
 1131. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000794448 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvEncodeAPI64.dll
 1132. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:02 - 000637664 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvEncodeAPI.dll
 1133. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:01 - 019717352 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcuda.dll
 1134. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:01 - 016993240 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvcuda.dll
 1135. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-12 01:01 - 004260704 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\SysWOW64\nvapi.dll
 1136. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-11 12:06 - 000074576 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvhci.sys
 1137. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-11 12:06 - 000070024 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvvad64v.sys
 1138. 2019-01-21 23:00 - 2019-01-11 12:06 - 000047384 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdap64.dll
 1139. 2019-01-21 22:54 - 2019-01-21 22:54 - 004118960 _____ (Easeware ) C:\Users\setny\Downloads\DriverEasy_Setup.exe
 1140. 2019-01-21 22:53 - 2019-01-21 22:54 - 571505016 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Users\setny\Downloads\417.71-desktop-win10-64bit-international-whql.exe
 1141. 2019-01-21 22:28 - 2019-01-21 22:28 - 000122729 _____ C:\Users\setny\Downloads\947b4e-Rescue Mod V 0.3b by gangrenn.rar
 1142. 2019-01-21 22:25 - 2019-01-21 22:25 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet (1).zip
 1143. 2019-01-21 20:24 - 2019-01-21 20:24 - 000400563 _____ C:\Users\setny\Downloads\ScriptHookVDotNet.zip
 1144. 2019-01-21 20:24 - 2019-01-21 20:24 - 000034018 _____ C:\Users\setny\Downloads\NativeUI.zip
 1145. 2019-01-21 20:18 - 2019-01-21 20:18 - 147038893 _____ C:\Users\setny\Downloads\pevp (2).rar
 1146. 2019-01-21 20:13 - 2019-01-21 20:13 - 000062587 _____ C:\Users\setny\Downloads\EMS Mod.zip
 1147. 2019-01-21 20:11 - 2019-01-21 20:11 - 000112684 _____ C:\Users\setny\Downloads\lubenia.pptx
 1148. 2019-01-21 20:11 - 2019-01-21 20:11 - 000112684 _____ C:\Users\setny\Documents\lubenia.pptx
 1149. 2019-01-21 19:01 - 2019-01-21 19:01 - 006742733 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (2) (2).pptx
 1150. 2019-01-21 19:00 - 2019-01-21 19:00 - 006742733 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (2) (1).pptx
 1151. 2019-01-21 18:56 - 2019-01-21 18:57 - 006742733 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (2).pptx
 1152. 2019-01-21 18:55 - 2019-01-21 18:56 - 006742722 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm (1).pptx
 1153. 2019-01-21 18:55 - 2019-01-21 18:55 - 006742425 _____ C:\Users\setny\Downloads\sejm.pptx
 1154. 2019-01-21 18:52 - 2019-01-21 18:52 - 006742425 _____ C:\Users\setny\Documents\sejm.pptx
 1155. 2019-01-21 18:52 - 2019-01-21 18:52 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Custom Office Templates
 1156. 2019-01-21 17:51 - 2019-01-21 17:51 - 013785600 _____ C:\Users\setny\Downloads\Prezentacja-Parlament-RP.ppt
 1157. 2019-01-21 14:09 - 2019-01-26 13:01 - 000003376 _____ C:\Windows\System32\Tasks\OneDrive Standalone Update Task-S-1-5-21-2396947154-3508570587-140613579-1001
 1158. 2019-01-21 14:09 - 2019-01-26 13:00 - 000002407 _____ C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive.lnk
 1159. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002534 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneDrive for Business.lnk
 1160. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002503 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Project.lnk
 1161. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002498 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Skype for Business.lnk
 1162. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002493 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Word.lnk
 1163. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002492 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\PowerPoint.lnk
 1164. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002485 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Visio.lnk
 1165. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002456 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Access.lnk
 1166. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002455 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Excel.lnk
 1167. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002449 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Outlook.lnk
 1168. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002443 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Publisher.lnk
 1169. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000002435 _____ C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\OneNote 2016.lnk
 1170. 2019-01-21 14:07 - 2019-01-21 14:07 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Microsoft Office Tools
 1171. 2019-01-20 22:51 - 2019-01-21 14:02 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Microsoft Office
 1172. 2019-01-20 22:51 - 2019-01-20 22:51 - 000000000 ____D C:\Program Files\Microsoft Office 15
 1173. 2019-01-20 22:48 - 2019-01-20 22:48 - 012272162 _____ C:\Users\setny\Downloads\2016 Office.zip
 1174. 2019-01-14 19:57 - 2019-01-17 20:56 - 000000348 _____ C:\Users\setny\Documents\ClownfishVoiceChanger.ini
 1175. 2019-01-14 19:57 - 2019-01-17 19:15 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\ClownfishSoundTemp
 1176. 2019-01-14 19:56 - 2019-01-14 19:56 - 000002162 _____ C:\Users\Public\Desktop\ClownfishVoiceChanger.lnk
 1177. 2019-01-14 19:56 - 2019-01-14 19:56 - 000000000 ____D C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\ClownfishVoiceChanger
 1178. 2019-01-14 19:55 - 2019-01-14 19:56 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\ClownfishVoiceChanger
 1179. 2019-01-14 19:55 - 2019-01-14 19:55 - 000614912 _____ (Shark Labs) C:\Users\setny\Downloads\VoiceChanger64f(0.93) (1).exe
 1180. 2019-01-12 12:19 - 2019-01-27 22:11 - 000001890 _____ C:\Windows\diagwrn.xml
 1181. 2019-01-12 12:19 - 2019-01-27 22:11 - 000001890 _____ C:\Windows\diagerr.xml
 1182. 2019-01-12 00:09 - 2019-01-12 00:09 - 000081878 _____ C:\Users\setny\Downloads\jeż.webp
 1183. 2019-01-12 00:09 - 2019-01-12 00:09 - 000081878 _____ C:\Users\setny\Downloads\jezyk.webp
 1184. 2019-01-11 19:39 - 2019-01-11 19:39 - 000770000 _____ C:\Users\setny\Downloads\kick1.wav
 1185. 2019-01-11 19:38 - 2019-01-11 19:39 - 000935120 _____ C:\Users\setny\Downloads\Kick.wav
 1186. 2019-01-11 19:36 - 2019-01-11 19:36 - 000614480 _____ C:\Users\setny\Downloads\wyjscie.wav
 1187. 2019-01-11 19:36 - 2019-01-11 19:36 - 000514640 _____ C:\Users\setny\Downloads\join.wav
 1188. 2019-01-11 19:35 - 2019-01-11 19:35 - 001390160 _____ C:\Users\setny\Downloads\seusean.wav
 1189. 2019-01-11 19:32 - 2019-01-11 19:32 - 000058109 _____ C:\Users\setny\Downloads\Last.Year.The.Nightmare.Build.30122018 (2).torrent
 1190. 2019-01-11 18:29 - 2019-01-11 18:29 - 000058109 _____ C:\Users\setny\Downloads\Last.Year.The.Nightmare.Build.30122018 (1).torrent
 1191. 2019-01-11 12:19 - 2019-01-11 12:19 - 000058109 _____ C:\Users\setny\Downloads\Last.Year.The.Nightmare.Build.30122018.torrent
 1192. 2019-01-10 20:34 - 2019-01-10 20:35 - 004742480 _____ C:\Users\setny\Downloads\ja ide.wav
 1193. 2019-01-10 20:34 - 2019-01-10 20:34 - 000668240 _____ C:\Users\setny\Downloads\ja ide już.wav
 1194. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 08:12 - 009084216 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
 1195. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 08:12 - 007520104 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 1196. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:55 - 025856512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgehtml.dll
 1197. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:50 - 022715392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\mshtml.dll
 1198. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:45 - 007573504 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakra.dll
 1199. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:45 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dhcpcore.dll
 1200. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:42 - 004939776 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wininet.dll
 1201. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:42 - 000717312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Web.dll
 1202. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:37 - 006571584 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Media.Protection.PlayReady.dll
 1203. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:29 - 022016512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgehtml.dll
 1204. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:15 - 000317440 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\dhcpcore.dll
 1205. 2019-01-09 17:32 - 2019-01-01 07:14 - 004514816 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wininet.dll
 1206. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:50 - 000064000 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iemigplugin.dll
 1207. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:47 - 000225792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\windowslivelogin.dll
 1208. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:46 - 012710912 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\ieframe.dll
 1209. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:45 - 000714752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidcli.dll
 1210. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:45 - 000285184 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidcredprov.dll
 1211. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:43 - 001364992 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\bcastdvruserservice.dll
 1212. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:20 - 011902976 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\ieframe.dll
 1213. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:20 - 000165888 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\windowslivelogin.dll
 1214. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:18 - 000500736 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidcli.dll
 1215. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 14:17 - 000231936 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidcredprov.dll
 1216. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 001221432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvix64.exe
 1217. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 001063224 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\SecConfig.efi
 1218. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 001029944 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvax64.exe
 1219. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 000566568 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\tcblaunch.exe
 1220. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 000134968 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\hvloader.dll
 1221. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:14 - 000076088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\hvservice.sys
 1222. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 003292152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\combase.dll
 1223. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 001363536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WinTypes.dll
 1224. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 000709728 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\cng.sys
 1225. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 000436024 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msv1_0.dll
 1226. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:13 - 000170808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ksecpkg.sys
 1227. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 002765344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\iertutil.dll
 1228. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 002465792 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\msxml6.dll
 1229. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 002421288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\ntfs.sys
 1230. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000713272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSVideoDSP.dll
 1231. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000268304 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserbroker.dll
 1232. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000128824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\tm.sys
 1233. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 08:12 - 000043536 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browser_broker.exe
 1234. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:50 - 004383744 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeContent.dll
 1235. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:48 - 000342528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\browserexport.exe
 1236. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:48 - 000081920 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\wanarp.sys
 1237. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:48 - 000079360 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Print.Workflow.Source.dll
 1238. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:47 - 000808448 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\EdgeManager.dll
 1239. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:47 - 000433152 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MusNotification.exe
 1240. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:46 - 000209408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 1241. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:46 - 000154112 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Chakradiag.dll
 1242. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:46 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\dssvc.dll
 1243. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:45 - 002368512 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\WebRuntimeManager.dll
 1244. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 001708544 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MSPhotography.dll
 1245. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 001549824 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\lsasrv.dll
 1246. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 000894464 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\webplatstorageserver.dll
 1247. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 000662528 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidprov.dll
 1248. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:44 - 000456192 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
 1249. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:43 - 001805312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\urlmon.dll
 1250. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:42 - 002247680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\wlidsvc.dll
 1251. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:42 - 001371136 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\aadtb.dll
 1252. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 001159680 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\rpcss.dll
 1253. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 000899072 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\kerberos.dll
 1254. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 000895488 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 1255. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:41 - 000505344 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\edgeIso.dll
 1256. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 002478664 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\combase.dll
 1257. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 002253696 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\iertutil.dll
 1258. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 001989040 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msxml6.dll
 1259. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 000880048 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\WinTypes.dll
 1260. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 000581808 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSVideoDSP.dll
 1261. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:37 - 000381240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msv1_0.dll
 1262. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:22 - 019405312 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\mshtml.dll
 1263. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:17 - 000153088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MicrosoftAccountTokenProvider.dll
 1264. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:16 - 005775872 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Chakra.dll
 1265. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:16 - 001361408 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\MSPhotography.dll
 1266. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:16 - 000310272 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wincorlib.dll
 1267. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:15 - 005307392 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\d2d1.dll
 1268. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:15 - 000608768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\EdgeManager.dll
 1269. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:15 - 000331264 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\edgeIso.dll
 1270. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:14 - 000578560 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\webplatstorageserver.dll
 1271. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:14 - 000330752 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Graphics.Printing.Workflow.dll
 1272. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:13 - 001628160 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\urlmon.dll
 1273. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:13 - 000594432 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Web.dll
 1274. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:13 - 000251904 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msIso.dll
 1275. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 001036288 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\aadtb.dll
 1276. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 000795648 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\Windows.Security.Authentication.OnlineId.dll
 1277. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 000778240 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\kerberos.dll
 1278. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 07:12 - 000516608 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\wlidprov.dll
 1279. 2019-01-09 17:31 - 2019-01-01 06:23 - 000001310 _____ C:\Windows\system32\tcbres.wim
 1280. 2019-01-09 17:31 - 2018-12-19 05:49 - 000352768 _____ (Microsoft Corporation) C:\Windows\SysWOW64\msrd3x40.dll
 1281. 2019-01-01 23:49 - 2019-01-01 23:56 - 1032753325 _____ C:\Users\setny\Downloads\frosty_7_0.scs
 1282. 2019-01-01 23:49 - 2019-01-01 23:50 - 072046323 _____ C:\Users\setny\Downloads\frosty_heavy_winter_7_0.scs
 1283. 2019-01-01 23:49 - 2019-01-01 23:49 - 000017800 _____ C:\Users\setny\Downloads\frosty_physics_7_01.scs
 1284. 2018-12-29 17:55 - 2018-12-29 17:55 - 000245779 _____ C:\Users\setny\Downloads\video-1545828266 (1).mp4
 1285.  
 1286. ==================== Jeden miesiąc (zmodyfikowane) ========
 1287.  
 1288. (Załączenie wejścia w fixlist spowoduje przeniesienie pliku/folderu.)
 1289.  
 1290. 2019-01-27 22:19 - 2018-05-25 17:24 - 001763504 _____ C:\Windows\system32\PerfStringBackup.INI
 1291. 2019-01-27 22:19 - 2018-05-25 15:55 - 000782334 _____ C:\Windows\system32\perfh015.dat
 1292. 2019-01-27 22:19 - 2018-05-25 15:55 - 000151496 _____ C:\Windows\system32\perfc015.dat
 1293. 2019-01-27 22:19 - 2018-05-25 15:48 - 000000000 ____D C:\Windows\INF
 1294. 2019-01-27 22:16 - 2018-05-25 17:14 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA
 1295. 2019-01-27 22:15 - 2018-05-25 18:42 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\uTorrent
 1296. 2019-01-27 22:13 - 2018-08-11 16:27 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\TeamViewer
 1297. 2019-01-27 22:13 - 2018-05-25 17:12 - 000000006 ____H C:\Windows\Tasks\SA.DAT
 1298. 2019-01-27 22:13 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\ProgramData\regid.1991-06.com.microsoft
 1299. 2019-01-27 22:12 - 2018-05-25 15:40 - 000524288 _____ C:\Windows\system32\config\BBI
 1300. 2019-01-27 22:11 - 2018-05-26 17:41 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\Steam
 1301. 2019-01-27 21:52 - 2018-05-25 15:40 - 000000000 ____D C:\Windows\Panther
 1302. 2019-01-27 21:47 - 2018-10-15 18:45 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\Folderki
 1303. 2019-01-27 20:50 - 2018-09-14 20:01 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\TS3Client
 1304. 2019-01-27 19:28 - 2018-06-25 17:20 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\LambdaMenu
 1305. 2019-01-27 17:00 - 2018-07-15 15:05 - 000004166 _____ C:\Users\setny\Documents\ClownfishForTeamspeak.ini
 1306. 2019-01-27 16:21 - 2018-05-27 17:23 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\CrashDumps
 1307. 2019-01-27 16:20 - 2018-05-25 17:24 - 000000000 ____D C:\Users\setny
 1308. 2019-01-27 16:20 - 2018-05-25 17:12 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\SleepStudy
 1309. 2019-01-27 16:18 - 2018-05-28 14:55 - 000000000 ____D C:\Windows\SysWOW64\directx
 1310. 2019-01-27 15:20 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ___HD C:\Program Files\WindowsApps
 1311. 2019-01-27 15:20 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\AppReadiness
 1312. 2019-01-27 12:26 - 2018-10-06 17:40 - 000002120 _____ C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FiveM.lnk
 1313. 2019-01-27 12:26 - 2018-10-06 17:40 - 000002112 _____ C:\Users\setny\Desktop\FiveM.lnk
 1314. 2019-01-27 12:26 - 2018-06-12 15:25 - 000002128 _____ C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\FiveM Singleplayer.lnk
 1315. 2019-01-27 12:26 - 2018-06-12 15:25 - 000002120 _____ C:\Users\setny\Desktop\FiveM Singleplayer.lnk
 1316. 2019-01-27 12:26 - 2018-06-12 15:25 - 000000000 ___RD C:\Users\setny\Downloads\FiveM.app
 1317. 2019-01-27 01:26 - 2018-10-12 14:55 - 000000342 _____ C:\Users\setny\Desktop\Nowy dokument tekstowy (2).txt
 1318. 2019-01-26 19:51 - 2018-07-11 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\discord
 1319. 2019-01-26 13:00 - 2018-05-25 17:28 - 000000000 ___RD C:\Users\setny\OneDrive
 1320. 2019-01-26 12:56 - 2018-05-25 18:27 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\D3DSCache
 1321. 2019-01-25 12:00 - 2018-05-25 15:42 - 000000000 ____D C:\Windows\CbsTemp
 1322. 2019-01-24 16:54 - 2018-09-15 18:35 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\LSPDFR
 1323. 2019-01-24 16:31 - 2018-07-19 21:52 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Bandicam
 1324. 2019-01-24 14:14 - 2018-06-11 09:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Rockstar Games
 1325. 2019-01-24 14:12 - 2018-06-11 09:03 - 000000000 ____D C:\Program Files\Rockstar Games
 1326. 2019-01-24 14:12 - 2018-05-25 17:56 - 000000000 ___HD C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information
 1327. 2019-01-24 13:26 - 2018-05-25 16:00 - 000000000 ____D C:\Windows\InfusedApps
 1328. 2019-01-24 13:18 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\registration
 1329. 2019-01-24 11:40 - 2018-05-25 17:12 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\Drivers\wd
 1330. 2019-01-23 16:55 - 2018-05-25 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Packages
 1331. 2019-01-22 17:09 - 2018-05-26 17:51 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Steam
 1332. 2019-01-21 23:31 - 2018-08-11 16:27 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\TeamViewer
 1333. 2019-01-21 23:26 - 2018-10-18 18:57 - 000000000 ____D C:\Program Files\Plague Inc Evolved
 1334. 2019-01-21 23:08 - 2018-05-28 14:55 - 000000000 ___HD C:\Windows\msdownld.tmp
 1335. 2019-01-21 23:05 - 2018-08-05 01:29 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\NVIDIA
 1336. 2019-01-21 23:05 - 2018-06-01 23:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\NVIDIA Corporation
 1337. 2019-01-21 23:05 - 2018-05-25 17:40 - 000000000 ____D C:\ProgramData\NVIDIA Corporation
 1338. 2019-01-21 23:05 - 2018-05-25 17:14 - 000000000 ____D C:\Program Files\NVIDIA Corporation
 1339. 2019-01-21 23:05 - 2018-05-25 17:14 - 000000000 ____D C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation
 1340. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR3_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1341. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR2_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1342. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003926 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRepCR1_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1343. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003894 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterDaily_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1344. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003866 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmRep_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1345. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003858 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvTmMon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1346. 2019-01-21 23:04 - 2018-06-01 18:16 - 000003654 _____ C:\Windows\System32\Tasks\NvProfileUpdaterOnLogon_{B2FE1952-0186-46C3-BAEC-A80AA35AC5B8}
 1347. 2019-01-21 23:04 - 2018-05-25 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\VirtualStore
 1348. 2019-01-21 22:52 - 2018-05-25 18:01 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\ElevatedDiagnostics
 1349. 2019-01-21 22:16 - 2018-05-25 17:11 - 000406696 _____ C:\Windows\system32\FNTCACHE.DAT
 1350. 2019-01-21 20:32 - 2018-12-15 14:23 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Desktop\x64
 1351. 2019-01-20 22:51 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Program Files\Common Files\microsoft shared
 1352. 2019-01-19 20:58 - 2018-07-11 21:05 - 000002233 _____ C:\Users\setny\Desktop\Discord.lnk
 1353. 2019-01-19 20:58 - 2018-07-11 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Discord Inc
 1354. 2019-01-19 20:58 - 2018-07-11 21:05 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Discord
 1355. 2019-01-19 11:30 - 2018-11-16 09:34 - 000000000 ____D C:\Program Files\rempl
 1356. 2019-01-18 21:27 - 2018-05-26 17:45 - 000001429 _____ C:\Users\setny\Desktop\Roblox Player.lnk
 1357. 2019-01-18 21:27 - 2018-05-26 17:44 - 000001244 _____ C:\Users\setny\Desktop\Roblox Studio.lnk
 1358. 2019-01-18 21:27 - 2018-05-26 17:44 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Roblox
 1359. 2019-01-15 21:07 - 2018-05-25 17:28 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Comms
 1360. 2019-01-14 13:51 - 2018-11-20 17:15 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\WarThunder
 1361. 2019-01-12 19:16 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\LiveKernelReports
 1362. 2019-01-12 12:28 - 2018-05-25 15:40 - 000032768 _____ C:\Windows\system32\config\ELAM
 1363. 2019-01-12 01:01 - 2018-06-01 18:11 - 005003032 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvapi64.dll
 1364. 2019-01-11 16:51 - 2018-05-26 17:44 - 000000254 _____ C:\Users\setny\AppData\LocalLow\rbxcsettings.rbx
 1365. 2019-01-11 12:06 - 2018-06-01 18:15 - 000001951 _____ C:\Windows\NvTelemetryContainerRecovery.bat
 1366. 2019-01-11 12:06 - 2018-06-01 18:15 - 000001951 _____ C:\Windows\NvContainerRecovery.bat
 1367. 2019-01-11 12:06 - 2018-06-01 18:11 - 000048472 _____ C:\Windows\system32\nvinfo.pb
 1368. 2019-01-11 12:06 - 2018-05-23 15:52 - 001682896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvhdagenco6420103.dll
 1369. 2019-01-11 12:06 - 2018-05-23 15:52 - 000227896 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\Drivers\nvhda64v.sys
 1370. 2019-01-11 11:42 - 2018-05-26 17:44 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\Roblox
 1371. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 005363000 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvcpl.dll
 1372. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 002623880 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvc64.dll
 1373. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 001767464 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvsvcr.dll
 1374. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000650608 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshext.dll
 1375. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000451056 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvmctray.dll
 1376. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000125320 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nvshext.dll
 1377. 2019-01-11 10:22 - 2018-06-01 18:15 - 000083336 _____ (NVIDIA Corporation) C:\Windows\system32\nv3dappshextr.dll
 1378. 2019-01-10 01:15 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\TextInput
 1379. 2019-01-10 01:15 - 2018-05-25 15:50 - 000000000 ____D C:\Windows\bcastdvr
 1380. 2019-01-09 17:31 - 2018-05-25 20:22 - 000000000 ____D C:\Windows\system32\MRT
 1381. 2019-01-09 17:27 - 2018-05-25 20:21 - 132790320 ____C (Microsoft Corporation) C:\Windows\system32\MRT.exe
 1382. 2019-01-09 14:45 - 2018-06-01 18:15 - 008472342 _____ C:\Windows\system32\nvcoproc.bin
 1383. 2019-01-06 16:51 - 2018-05-25 17:25 - 000000000 ____D C:\Users\setny\AppData\Local\ConnectedDevicesPlatform
 1384. 2019-01-05 20:43 - 2018-07-20 17:50 - 000000000 ____D C:\Users\setny\Documents\Euro Truck Simulator 2
 1385. 2019-01-02 20:41 - 2018-05-25 15:52 - 000835480 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerApp.exe
 1386. 2019-01-02 20:41 - 2018-05-25 15:52 - 000179600 _____ (Adobe Systems Incorporated) C:\Windows\SysWOW64\FlashPlayerCPLApp.cpl
 1387. 2018-12-31 21:19 - 2018-07-21 13:42 - 000000000 ____D C:\ProgramData\TruckersMP
 1388. 2018-12-30 12:37 - 2018-09-15 09:49 - 000004210 _____ C:\Windows\System32\Tasks\CCleaner Update
 1389.  
 1390. ==================== Pliki w katalogu głównym wybranych folderów =======
 1391.  
 1392. 2018-07-10 08:50 - 2018-07-10 08:50 - 000004636 _____ () C:\Users\setny\AppData\Roaming\VoiceMeeterDefault.xml
 1393.  
 1394. Niektóre pliki w TEMP:
 1395. ====================
 1396. 2019-01-21 23:09 - 2019-01-21 23:09 - 007850088 _____ (Microsoft Corporation) C:\Users\setny\AppData\Local\Temp\BingBarSetup-Partner.exe
 1397.  
 1398. ==================== Bamital & volsnap ======================
 1399.  
 1400. (Brak automatycznej naprawy dla plików które nie przeszły weryfikacji.)
 1401.  
 1402. C:\Windows\system32\winlogon.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1403. C:\Windows\system32\wininit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1404. C:\Windows\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1405. C:\Windows\SysWOW64\explorer.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1406. C:\Windows\system32\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1407. C:\Windows\SysWOW64\svchost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1408. C:\Windows\system32\services.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1409. C:\Windows\system32\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1410. C:\Windows\SysWOW64\User32.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1411. C:\Windows\system32\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1412. C:\Windows\SysWOW64\userinit.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1413. C:\Windows\system32\rpcss.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1414. C:\Windows\system32\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1415. C:\Windows\SysWOW64\dnsapi.dll => Plik podpisany cyfrowo
 1416. C:\Windows\system32\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1417. C:\Windows\SysWOW64\dllhost.exe => Plik podpisany cyfrowo
 1418. C:\Windows\system32\Drivers\volsnap.sys => Plik podpisany cyfrowo
 1419.  
 1420.  
 1421. UWAGA: ==> Nie można uzyskać dostępu do BCD.
 1422.  
 1423. LastRegBack: 2018-05-25 17:11
 1424.  
 1425. ==================== Koniec  FRST.txt ============================
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top