daily pastebin goal
61%
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jul 17th, 2017 46 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. clc
 2. clear
 3. decyzja=input('czy kontynuować obliczenia(jeżeli tak to wciśnij "t", a jeśli nie to wciśnij "n":  ', 's');
 4. while decyzja=='t'
 5.     clear
 6.     clc
 7.  
 8.   disp('program wykonuje kilka prostych działań kalkulatora');
 9. x=input('podaj liczbę x=');
 10. disp(['x=',num2str(x)]);
 11. y=input('podaj liczbę y=');
 12. disp(['y=', num2str(y)]);
 13.  
 14. disp('jakie działanie chcesz wykonać??wypisz odpowiedznio "+","-","*","/","^","\"');
 15. disp('+:dodawanie, -:odejmowanie, "*":mnożenie, "/":dzielenie, "^":x do potęgi y, "\": pierwiastek z x');
 16. disp(' ');
 17. disp('w przypadku wybrania "cos" lub "sin" program oblicza nam kąt z "x"');
 18. z=input('które zadanie wybierasz??','s');
 19. if z=='+'
 20.     wynik=x+y;
 21.     disp(['x+y=',num2str(wynik)]);
 22.     disp([num2str(x),'+',num2str(y),'=',num2str(wynik)]);
 23. elseif z=='-'
 24.        wynik=x-y;
 25.     disp(['x-y=',num2str(wynik)]);
 26.     disp([num2str(x),'-',num2str(y),'=',num2str(wynik)]);
 27. elseif z=='*'
 28.        wynik=x*y;
 29.     disp(['x*y=',num2str(wynik)]);
 30.     disp([num2str(x),'*',num2str(y),'=',num2str(wynik)]);
 31. elseif z=='/'
 32.         if y==0
 33.         disp('nie można dzielić przez 0');
 34.     else
 35.        wynik=x/y;
 36.     disp(['x/y=',num2str(wynik)]);
 37.     disp([num2str(x),'/',num2str(y),'=',num2str(wynik)]);
 38.         end
 39. elseif z=='^'
 40.        wynik=x^y;
 41.     disp(['x^y=',num2str(wynik)]);
 42.     disp([num2str(x),'^',num2str(y),'=',num2str(wynik)]);
 43. elseif z=='\'
 44.     if x>0
 45.         wynik=sqrt(x);
 46.         disp(['pierwiastek drugiego stopnia z "x" wynosi: ', num2str(wynik)]);
 47.         disp(['sqrt',num2str(x),'=',num2str(wynik)]);
 48.     else
 49.         disp('wynikiem bedzie liczba zespolona');
 50.     end
 51. elseif z=='sin'
 52.     wynik=sin(x);
 53.     disp(['sin(',num2str(x),')=',num2str(wynik)]);
 54. elseif z=='cos'
 55.     wynik=cos(x);
 56.     disp(['cos(',num2str(x),')=',num2str(wynik)]);
 57. else
 58.     disp('nieprawidłowy rodzaj zadania:');
 59. end
 60. disp('chcesz kontynuować pracę programu?? jeśli tak to naciśnij t, a jeśli nie to naciśnij n');
 61. decyzja=input('co wybierasz??','s');
 62. clc
 63. end
RAW Paste Data
Top