tuomasvaltanen

Untitled

Nov 30th, 2021 (edited)
637
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. # tiedostot Pythonissa!
 2.  
 3. # TEEN ENSIN weekdays.txt -tiedosto projektiisi, jossa on allekkain viikonpäivät suomeksi!
 4.  
 5. # aukaistaan tiedosto lukumoodissa ja tulostetaan koko sisältö
 6. # yhdessä muuttujassa
 7. file_handle = open("weekdays.txt", "r")
 8. content = file_handle.read()
 9. print(content)
 10.  
 11.  
 12. # TOINEN TIEDOSTO
 13. file_handle = open("weekdays.txt", "r")
 14.  
 15. counter = 1
 16.  
 17. # haetaan tiedostosta sisältö rivi kerrallaan
 18. while True:
 19.     line = file_handle.readline()
 20.     print(f"{counter}: {line}")
 21.  
 22.     counter = counter + 1
 23.  
 24.     # rivit loppui, katkaistaan silmukan ajo
 25.     if not line:
 26.         break
 27.  
 28. # UUSI TIEDOSTO
 29.  
 30. file_handle = open("weekdays.txt", "r")
 31.  
 32. # tiedosto listaksi!
 33. content = file_handle.read()
 34. lines = content.split("\n")
 35.  
 36. # koska tavallinen lista, voidaan tehdä näin:
 37. for day in lines:
 38.     print(day)
 39.  
 40. print()
 41.  
 42. # tai numeroituna listana
 43. amount = len(lines)
 44.  
 45. for index in range(amount):
 46.     day = lines[index]
 47.     print(f"{index + 1}: {day}")
 48.  
 49. # UUSI TIEDOSTO
 50.  
 51. file_handle = open("weekdays.txt", "r")
 52.  
 53. # tiedosto listaksi!
 54. content = file_handle.read()
 55. lines = content.split("\n")
 56.  
 57. # joinin avulla yhdeksi tekstiksi koko tiedosto
 58. text = ", ".join(lines)
 59. print(text)
 60.  
 61. # perinteinen tyyli, samalla rivillä
 62. # text = ""
 63. #
 64. # for day in lines:
 65. #     text = text + day + ", "
 66. #
 67. # print(text)
 68.  
 69. # UUSI TIEDOSTO
 70.  
 71. # avataan KIRJOITUSMOODISSA tiedosto
 72. # utf-8 pitää huolen siitä ääkköset toimii oikein (merkistöongelmat)
 73. file_handle = open("muistio.txt", "w", encoding="utf-8")
 74.  
 75. # pyydetään käyttäjältä tekstiä
 76. word = input("Tallenna viesti:\n")
 77.  
 78. # kirjoitetaan teksti tiedostoon
 79. file_handle.write(word)
 80.  
 81. # UUSI TIEDOSTO
 82.  
 83. # avataan KIRJOITUSMOODISSA tiedosto
 84. # utf-8 pitää huolen siitä ääkköset toimii oikein (merkistöongelmat)
 85. file_handle = open("muistio.txt", "a", encoding="utf-8")
 86.  
 87. # pyydetään käyttäjältä tekstiä
 88. word = input("Tallenna viesti:\n")
 89.  
 90. # muista laittaa rivinvaihtoja mukaan
 91. # ettei tekstit menee yhteen pötköön tiedostoon
 92. word = word + "\n\n"
 93.  
 94. # kirjoitetaan teksti tiedostoon
 95. file_handle.write(word)
 96.  
 97. # UUSI TIEDOSTO
 98.  
 99. # muista tehdä city.json -tiedosto jossa on yhden kaupungin dictionary ensin! (ks. Moodle)
 100. import json
 101.  
 102. file_handle = open("city.json", "r")
 103. content = file_handle.read()
 104.  
 105. # huom: content on vain tekstiä, vaikka
 106. # se näyttää ihan dictionaryltä!
 107. # print(content['population'])
 108.  
 109. # muutetaan JSON (eli teksti) => Pythonin dictionaryksi
 110. city = json.loads(content)
 111.  
 112. # nyt voimme käyttää tätä kuten dictionaryä
 113. print(city['population'])
 114.  
 115. # UUSI TIEDOSTO
 116.  
 117. import json
 118.  
 119. # puhelimen tiedot, Pythonin dictionary
 120. phone = {
 121.     "name": "Nokia 3310",
 122.     "release_year": 2000,
 123.     "battery": "1000mAh",
 124.     "camera": False,
 125.     "weight": 133
 126. }
 127.  
 128. # muutetaan dictionary => tekstiksi (eli JSON)
 129. data = json.dumps(phone)
 130.  
 131. # tallennetaan teksti tiedostoon (eli JSON)
 132. file_handle = open("phone.json", "w")
 133. file_handle.write(data)
 134. file_handle.close()
 135.  
 136. print("Puhelin tallennettu tiedostoon.")
 137.  
 138. # UUSI TIEDOSTO
 139.  
 140. import json
 141.  
 142. # sama tuttu kuvio kun muutetaan json-tiedosto
 143. # pythonin dataksi (tässä tapauksessa se on lista dictionaryjä)
 144. file_handle = open("cities.json", "r")
 145. content = file_handle.read()
 146. cities = json.loads(content)
 147. file_handle.close()
 148.  
 149. # cities on ihan tavallinen lista dictionaryjä nyt
 150. # eli voidaan silmukoida se näin:
 151. for city in cities:
 152.     name = city['name']
 153.     population = city['population']
 154.     county = city['county']
 155.  
 156.     print(f"{name} ({county}), asukasmäärä: {population}")
 157.  
 158. # UUSI TIEDOSTO
 159.  
 160. # MUISTA TEHDÄ cities.json -tiedosto ensin! sisältää aluksi kolme kaupunkia (Rovaniemi, Oulu, Helsinki)
 161.  
 162. import json
 163.  
 164. # sama tuttu kuvio kun muutetaan json-tiedosto
 165. # pythonin dataksi (tässä tapauksessa se on lista dictionaryjä)
 166. file_handle = open("cities.json", "r")
 167. content = file_handle.read()
 168. cities = json.loads(content)
 169. file_handle.close()
 170.  
 171. # cities on ihan tavallinen lista dictionaryjä nyt
 172. # eli voidaan silmukoida se näin:
 173. for city in cities:
 174.     name = city['name']
 175.     population = city['population']
 176.     county = city['county']
 177.  
 178.     print(f"{name} ({county}), asukasmäärä: {population}")
 179.  
 180. # kysytään käyttäjältä uuden lisättävän kaupungin
 181. # tiedot muuttujiin!
 182. city_name = input("Lisättävän kaupungin nimi:\n")
 183. city_county = input("Lisättävän kaupungin maakunta:\n")
 184. city_population = input("Lisättävän kaupungin väkiluku:\n")
 185. city_population = int(city_population)
 186.  
 187. # rakennetaan muuttujista uusi dictionary
 188. new_city = {
 189.     "name": city_name,
 190.     "population": city_population,
 191.     "county": city_county
 192. }
 193.  
 194. # lisätään dictionary aiempien kaupunkien jatkoksi!
 195. cities.append(new_city)
 196.  
 197. # lista JSONiksi
 198. json_data = json.dumps(cities)
 199.  
 200. # jyrätään vanha JSON uudella JSONilla!
 201. file_handle = open("cities.json", "w")
 202. file_handle.write(json_data)
 203. file_handle.close()
 204.  
 205. print("Uusi kaupunki on tallennettu!")
 206.  
RAW Paste Data