MeehoweCK

Untitled

Nov 30th, 2020
645
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. #include <iostream>
 2.  
 3. using namespace std;
 4.  
 5. int main()
 6. {
 7.     int liczba, suma = 0;
 8.  
 9.     do
 10.     {
 11.         cout << "Wpisz liczbe (0 konczy wczytywanie): ";
 12.         cin >> liczba;
 13.         switch(liczba)
 14.         {
 15.         case 0:
 16.             break;
 17.         default:
 18.             suma += liczba;
 19.         }
 20.     } while(liczba != 0);
 21.  
 22.     cout << "Suma wczytanych liczb wynosi " << suma << endl;
 23.     return 0;
 24. }
RAW Paste Data