SHARE
TWEET

Vec3.hpp

mrpowhs Feb 9th, 2014 41 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /// Leírás: 3D vektor típus számítógépes grafikához és játékfejlesztéshez
 2. /// Írta: Seeting (Hegedüs Ádám)
 3. /// Elérhetőség: mrpowhs@gmail.com
 4.  
 5. #ifndef VEC3_HPP
 6. #define VEC3_HPP
 7.  
 8. #include <cmath>
 9. #define PI 3.14159265
 10.  
 11. namespace Math {
 12.  
 13. template <class T>
 14. inline T toDegree(T rad) { return rad*((T)180.0/(T)PI); }
 15.  
 16. template <class T>
 17. inline T toRadian(T angle) { return angle*((T)PI/(T)180.0); }
 18.  
 19. template <class T>
 20. inline T abs(T a)
 21. { return a > T(0) ? a : -a; }
 22.  
 23. template <class T>
 24. class Vec3
 25. {
 26. public:
 27.     /// KONSTRUKTOROK
 28.     Vec3() {v[0]=0; v[1]=0; v[2]=0;}                                                // Default konstruktor
 29.     Vec3(T x, T y=0, T z=0) {v[0]=x; v[1]=y; v[2]=z;}                               // Init konstruktor
 30.     Vec3(const Vec3& other) {v[0]=other.v[0]; v[1]=other.v[1]; v[2]=other.v[2];}    // Copy konstruktor
 31.     Vec3(const T arr[]) {v[0]=arr[0]; v[1]=arr[1]; v[2]=arr[2];}                    // Inicializálás tömbbel (vagy init list C++11 esetében)
 32.  
 33.     /// ELÉRÉS
 34.     // Lekérdezések
 35.     T x() const {return v[0];}
 36.     T y() const {return v[1];}
 37.     T z() const {return v[2];}
 38.     T operator () (int i) const {return v[i];}
 39.     T operator [] (int i) const {return v[i];}
 40.  
 41.     // Értékadások
 42.     T& x() {return v[0];}
 43.     T& y() {return v[1];}
 44.     T& z() {return v[2];}
 45.     T& operator() (int i) {return v[i];}
 46.     T& operator[] (int i) {return v[i];}
 47.     void operator= (const T arr[]) {v[0]=arr[0]; v[1]=arr[1]; v[2]=arr[2];}
 48.  
 49.     /// MÛVELETEK
 50.     // Értékadás
 51.     Vec3<T>& operator= (const Vec3<T>& other)
 52.     {
 53.         if (this != &other) {v[0]=other.v[0]; v[1]=other.v[1]; v[2]=other.v[2];}
 54.         return *this;
 55.     }
 56.  
 57.     // Nullvektor elõállítása
 58.     inline void zero() {v[0]=0; v[1]=0; v[2]=0;}
 59.  
 60.     // Összeadás
 61.     inline void operator+= (const Vec3& other)
 62.     {v[0]+=other.v[0]; v[1]+=other.v[1]; v[2]+=other.v[2];}
 63.     inline Vec3 operator+ (const Vec3& other) const
 64.     {return Vec3(v[0]+other.v[0], v[1]+other.v[1], v[2]+other.v[2]);}
 65.  
 66.     // Kivonás
 67.     inline void operator-= (const Vec3& other)
 68.     {v[0]-=other.v[0]; v[1]-=other.v[1]; v[2]-=other.v[2];}
 69.     inline Vec3 operator- (const Vec3& other) const
 70.     {return Vec3(v[0]-other.v[0], v[1]-other.v[1], v[2]-other.v[2]);}
 71.  
 72.     // Szorzás skalárral
 73.     inline void operator*= (const T& a)
 74.     {v[0]*=a; v[1]*=a; v[2]*=a;}
 75.     inline Vec3 operator* (const T& a) const
 76.     {return Vec3(v[0]*a, v[1]*a, v[2]*a);}
 77.  
 78.     // Osztás skalárral (a teljesség igényével)
 79.     inline void operator/= (const T& a)
 80.     {v[0]/=a; v[1]/=a; v[2]/=a;}
 81.     inline Vec3 operator/ (const T& a) const
 82.     {return Vec3(v[0]/a, v[1]/a, v[2]/a);}
 83.  
 84.     // Negálás
 85.     inline Vec3 operator- () const
 86.     {return Vec3(-v[0], -v[1], -v[2]);}
 87.  
 88.     // Vektor hossza
 89.     inline T length() const
 90.     {return std::sqrt(v[0]*v[0] + v[1]*v[1] + v[2]*v[2]);}
 91.     inline T lengthSquared() const
 92.     {return (v[0]*v[0] + v[1]*v[1] + v[2]*v[2]);}
 93.  
 94.     // Távolság a megadott vektortól
 95.     inline T distance(const Vec3& other) const
 96.     {
 97.         T x = other.v[0]-v[0];
 98.         T y = other.v[1]-v[1];
 99.         T z = other.v[2]-v[2];
 100.         return std::sqrt(x*x + y*y + z*z);
 101.     }
 102.     inline T distanceSquared(const Vec3& other) const
 103.     {
 104.         T x = other.v[0]-v[0];
 105.         T y = other.v[1]-v[1];
 106.         T z = other.v[2]-v[2];
 107.         return (x*x + y*y + z*z);
 108.     }
 109.  
 110.     // Egységvektorrá alakítás
 111.     inline void normalize()
 112.     {T len=length(); v[0]/=len; v[1]/=len; v[2]/=len;}
 113.  
 114.     // Dot product
 115.     inline T dot(const Vec3& other) const
 116.     {return v[0]*other.v[0] + v[1]*other.v[1] + v[2]*other.v[2];}
 117.  
 118.     // Cross product
 119.     inline Vec3 cross(const Vec3& other) const
 120.     {
 121.         return Vec3(y()*other.z() - z()*other.y(),
 122.                     z()*other.x() - x()*other.z(),
 123.                     x()*other.y() - y()*other.x());
 124.     }
 125.  
 126.     // Visszaverõdés
 127.     // R_r = R_in - 2N(R_in.N) egyenlõséget használva
 128.     inline Vec3 reflection(const Vec3& surface_normal) const
 129.     {
 130.         Vec3 N = normalized(surface_normal);
 131.         Vec3 R = normalized(*this);
 132.         return (R - ((T)2*N) * R.dot(N));
 133.     }
 134.  
 135.     // Ekvivalencia
 136.     inline bool operator== (const Vec3& other) const
 137.     {return v[0]==other.v[0] && v[1]==other.v[1] && v[2]==other.v[2];}
 138.  
 139. protected:
 140.     T v[3];
 141. };
 142.  
 143. // Szorzás skalárral bal oldalról
 144. template <class T>
 145. inline Vec3<T> operator* (const T& a, const Vec3<T>& v)
 146. {return Vec3<T>(v[0]*a, v[1]*a, v[2]*a);}
 147.  
 148. // Dot product
 149. template <class T>
 150. inline T dot(const Vec3<T>& v1, const Vec3<T>& v2)
 151. {return v1[0]*v2[0] + v1[1]*v2[1] + v1[2]*v2[2];}
 152.  
 153. // Cross product
 154. template <class T>
 155. inline Vec3<T> cross(const Vec3<T>& a, const Vec3<T>& b)
 156. {
 157.     return Vec3<T>(a.y()*b.z() - a.z()*b.y(),
 158.                 a.z()*b.x() - a.x()*b.z(),
 159.                 a.x()*b.y() - a.y()*b.x());
 160. }
 161.  
 162. // Normalizált vektor
 163. template <class T>
 164. inline Vec3<T> normalized(const Vec3<T>& v)
 165. {return Vec3<T>(v/v.length());}
 166.  
 167. // Két vertex (vektorokkal prezentálva) távolsága
 168. template <class T>
 169. inline T distance(const Vec3<T>& a, const Vec3<T>& b)
 170. {
 171.     T x = b[0]-a[0];
 172.     T y = b[1]-a[1];
 173.     T z = b[2]-a[2];
 174.     return std::sqrt(x*x + y*y + z*z);
 175. }
 176.  
 177. template <class T>
 178. inline T distanceSquared(const Vec3<T>& a, const Vec3<T>& b)
 179. {
 180.     T x = b[0]-a[0];
 181.     T y = b[1]-a[1];
 182.     T z = b[2]-a[2];
 183.     return (x*x + y*y + z*z);
 184. }
 185.  
 186. // Két vektor álltal közbezárt szög
 187. template <class T>
 188. inline T angle(const Vec3<T>& a, const Vec3<T>& b)
 189. {return std::acos(dot(normalized(a), normalized(b)));}
 190.  
 191. template <class T>
 192. inline T angleEuler(const Vec3<T>& a, const Vec3<T>& b)
 193. {return std::acos(dot(normalized(a), normalized(b)))*((T)180.0/(T)PI);}
 194.  
 195. // Új vektor a koordináták abszolút értékével
 196. template <class T>
 197. inline Vec3<T> abs(const Vec3<T>& v)
 198. {return Vec3<T>(abs(v[0]), abs(v[1]), abs(v[2]));}
 199.  
 200. // Visszaverõdés
 201. // R_r = R_in - 2N(R_in.N) egyenlõséget használva
 202. template <class T>
 203. inline Vec3<T> reflection(const Vec3<T>& in, const Vec3<T>& surface_normal)
 204. {
 205.     Vec3<T> N = normalized(surface_normal);
 206.     Vec3<T> R = normalized(in);
 207.     return (R - ((T)2*N) * R.dot(N));
 208. }
 209.  
 210. typedef Vec3<float> Vec3f;
 211. typedef Vec3<double> Vec3d;
 212.  
 213. }   /// NÉVTÉR VÉGE
 214.  
 215. #endif // VEC3_HPP
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top