Advertisement
tuomasvaltanen

Untitled

Apr 14th, 2023 (edited)
125
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 11.61 KB | None | 0 0
 1. // Edistynyt mobiiliohjelmointi, 14.4.2023
 2.  
 3. // lokalisointi
 4.  
 5. Android Studio vasen ylänurkka -> Vaihda Android-näkymä Project-näkymäksi
 6.  
 7. Tehdään app -> src -> main -> res-kansioon kaksi uutta kansiota:
 8.  
 9. values-en
 10. values-fi
 11.  
 12. Kopioidaan values-kansion strings.xml kumpaankin kansioon pohjaksi. Tämän jälkeen voit avata minkä vain strings.xml-tiedoston, ja klikata oikeasta ylänurkasta "Open editor".
 13.  
 14. Jos editori sekoilee, Clean project -> Rebuild project.
 15.  
 16. Tehdään uusi käännös nimeltä "greeting_text", arvoiksi:
 17.  
 18. Default: Welcome!
 19. English: Welcome!
 20. Finnish: Tervetuloa!
 21.  
 22. Ja kokeillaan käyttää esim. HomeFragmentissa:
 23.  
 24. <TextView
 25. android:layout_width="wrap_content"
 26. android:layout_height="wrap_content"
 27. android:layout_margin="20dp"
 28. android:text="@string/greeting_text"
 29. android:textSize="30sp"
 30. android:textStyle="bold"
 31. app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 32. app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 33. app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 34.  
 35. Nyt jos emulaattorissa vaihtaa asetuksista kielen suomeksi, vaihtuu myös tervetuloteksti ulkoasussa.
 36.  
 37. // tehdään myös uusi kansio res-kansioon -> layout-sw720dp , ja kopioidaan sinne fragment_home.xml.
 38. // idea on se että tehdään tästä fragmentista oma versio isoille tableteille (yli 10" näyttö)
 39.  
 40. // tehdään tabletin ulkoasuun isompi teksti, kursivoituna ja eri värisenä:
 41.  
 42. <TextView
 43. android:layout_width="wrap_content"
 44. android:layout_height="wrap_content"
 45. android:layout_margin="20dp"
 46. android:text="@string/greeting_text"
 47. android:textColor="#2BAABA"
 48. android:textSize="140sp"
 49. android:textStyle="bold|italic"
 50. app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
 51. app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
 52. app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
 53.  
 54.  
 55. #######################################
 56. AA CHART KOTLIN -testailua
 57. #######################################
 58.  
 59. https://github.com/AAChartModel/AAChartCore-Kotlin
 60.  
 61. jitpack pitää löyty settings.gradlesta (ks. viewien kustomointi -luentojen muistiinpanot)
 62.  
 63. Ohjeen mukaan import:
 64.  
 65. implementation 'com.github.AAChartModel:AAChartCore-Kotlin:-SNAPSHOT'
 66.  
 67. Ei näemmä toimi enää, kokeillaan:
 68.  
 69. implementation 'com.github.AAChartModel:AAChartCore-Kotlin:7.2.0'
 70.  
 71. Tehdään tälle oma fragmentti, esim. ChartTestFragment , päävalikkoon myös. binding layer käyttöön.
 72.  
 73. esim.
 74.  
 75. class ChartTestFragment : Fragment() {
 76. // change this to match your fragment name
 77. private var _binding: FragmentChartTestBinding? = null
 78.  
 79. // This property is only valid between onCreateView and
 80. // onDestroyView.
 81. private val binding get() = _binding!!
 82.  
 83. override fun onCreateView(
 84. inflater: LayoutInflater,
 85. container: ViewGroup?,
 86. savedInstanceState: Bundle?
 87. ): View? {
 88. _binding = FragmentChartTestBinding.inflate(inflater, container, false)
 89. val root: View = binding.root
 90.  
 91.  
 92. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 93.  
 94. return root
 95. }
 96.  
 97. override fun onDestroyView() {
 98. super.onDestroyView()
 99. _binding = null
 100. }
 101. }
 102.  
 103. Ohjeen mukaan, lisätään ChartTestFragmentin ulkoasuun myös AAChartView:
 104.  
 105. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 106. <FrameLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
 107. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
 108. android:layout_width="match_parent"
 109. android:layout_height="match_parent"
 110. tools:context=".ChartTestFragment">
 111.  
 112. <com.github.aachartmodel.aainfographics.aachartcreator.AAChartView
 113. android:id="@+id/aa_chart_view"
 114. android:layout_width="match_parent"
 115. android:layout_height="match_parent">
 116.  
 117. </com.github.aachartmodel.aainfographics.aachartcreator.AAChartView>
 118.  
 119. </FrameLayout>
 120.  
 121. // kokeillaan ChartTestFragmentin onCreateViewissä AAChartin toimivuutta:
 122.  
 123. override fun onCreateView(
 124. inflater: LayoutInflater,
 125. container: ViewGroup?,
 126. savedInstanceState: Bundle?
 127. ): View? {
 128. _binding = FragmentChartTestBinding.inflate(inflater, container, false)
 129. val root: View = binding.root
 130.  
 131. val aaChartModel : AAChartModel = AAChartModel()
 132. .chartType(AAChartType.Area)
 133. .title("Sääasema / Ruotsi")
 134. .subtitle("Mittaukset")
 135. .dataLabelsEnabled(true)
 136. .series(arrayOf(
 137. AASeriesElement()
 138. .name("Tokyo")
 139. .data(arrayOf(7.0, 6.9, 9.5, 14.5, 18.2, 21.5, 25.2, 26.5, 23.3, 18.3, 13.9, 9.6)),
 140. AASeriesElement()
 141. .name("NewYork")
 142. .data(arrayOf(0.2, 0.8, 5.7, 11.3, 17.0, 22.0, 24.8, 24.1, 20.1, 14.1, 8.6, 2.5)),
 143. AASeriesElement()
 144. .name("London")
 145. .data(arrayOf(0.9, 0.6, 3.5, 8.4, 13.5, 17.0, 18.6, 17.9, 14.3, 9.0, 3.9, 1.0)),
 146. AASeriesElement()
 147. .name("Berlin")
 148. .data(arrayOf(3.9, 4.2, 5.7, 8.5, 11.9, 15.2, 17.0, 16.6, 14.2, 10.3, 6.6, 4.8))
 149. )
 150. )
 151.  
 152. binding.aaChartView.aa_drawChartWithChartModel(aaChartModel)
 153.  
 154. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 155.  
 156. return root
 157. }
 158.  
 159.  
 160. // versio 2, tehdään lista mikä pitää kirjaa lämpötiloista:
 161.  
 162. // This property is only valid between onCreateView and
 163. // onDestroyView.
 164. private val binding get() = _binding!!
 165.  
 166. // tehdään lista, johon voidaan kerätä lämpötiloja
 167. val temperatureList = mutableListOf<Double>()
 168.  
 169. override fun onCreateView(
 170. inflater: LayoutInflater,
 171. container: ViewGroup?,
 172. savedInstanceState: Bundle?
 173. ): View? {
 174. _binding = FragmentChartTestBinding.inflate(inflater, container, false)
 175. val root: View = binding.root
 176.  
 177. temperatureList.add(3.5)
 178. temperatureList.add(4.7)
 179. temperatureList.add(2.9)
 180. temperatureList.add(6.7)
 181. temperatureList.add(12.6)
 182.  
 183. val aaChartModel : AAChartModel = AAChartModel()
 184. .chartType(AAChartType.Line)
 185. .title("Sääasema / Ruotsi")
 186. .subtitle("Mittaukset")
 187. .dataLabelsEnabled(true)
 188. .series(arrayOf(
 189. AASeriesElement()
 190. .name("Lämpötila")
 191. .data(temperatureList.toTypedArray())
 192. )
 193. )
 194.  
 195. binding.aaChartView.aa_drawChartWithChartModel(aaChartModel)
 196.  
 197. // the binding -object allows you to access views in the layout, textviews etc.
 198.  
 199. return root
 200. }
 201.  
 202. // säädetään myös ylä- ja alaraja chartille:
 203.  
 204. // tehdään ChartModel, lämpötilan takia ylä- ja alaraja -40 -> 40
 205. val aaChartModel : AAChartModel = AAChartModel()
 206. .chartType(AAChartType.Line)
 207. .title("Sääasema / Ruotsi")
 208. .subtitle("Mittaukset")
 209. .yAxisMin(-40)
 210. .yAxisMax(40)
 211. .dataLabelsEnabled(true)
 212. .series(arrayOf(
 213. AASeriesElement()
 214. .name("Lämpötila")
 215. .data(temperatureList.toTypedArray())
 216. )
 217. )
 218.  
 219.  
 220. // jos kytketään tämä esim. sääasemadataan (MQTT), voidaan tehdä esim. nyt näin:
 221.  
 222. try {
 223. var item : WeatherStation = gson.fromJson(result, WeatherStation::class.java)
 224.  
 225. // speedviewiä varten haetaan Float-muodossa lämpötila
 226. var temperature = item.d.get1().v.toDouble()
 227.  
 228. // poistetaan ylimenevät numerot,
 229. // ettei lista kasva isommaksi kuin 12 numeroa
 230. while(temperatureList.size >= 12) {
 231. temperatureList.removeAt(0)
 232. }
 233.  
 234. // lisätään lämpötila näkymään
 235. temperatureList.add(temperature)
 236.  
 237. // tehdään AAChartin data uusiksi
 238. var newArray = arrayOf(
 239. AASeriesElement()
 240. .name("Lämpötila")
 241. .data(temperatureList.toTypedArray())
 242. )
 243.  
 244. // ajetaan binding-layeria koskevat asia UI-threadissa erikseen
 245. activity?.runOnUiThread(java.lang.Runnable {
 246. // päivitetään AAChartin data
 247. binding.aaChartView.aa_onlyRefreshTheChartDataWithChartOptionsSeriesArray(newArray, false)
 248. })
 249. }
 250. catch (e : Exception) {
 251. Log.d("ADVTECH", e.message.toString())
 252. }
 253.  
 254. // jos halutaan useampaa arvoa seurata:
 255.  
 256. // tehdään listat, johon voidaan kerätä arvoja
 257. val temperatureList = mutableListOf<Double>()
 258. val humidityList = mutableListOf<Double>()
 259.  
 260.  
 261. onCreateView:
 262.  
 263. // tehdään ChartModel, lämpötilan takia ylä- ja alaraja -40 -> 40
 264. val aaChartModel : AAChartModel = AAChartModel()
 265. .chartType(AAChartType.Line)
 266. .title("Sääasema / Ruotsi")
 267. .subtitle("Mittaukset")
 268. .yAxisMin(-40)
 269. .yAxisMax(110)
 270. .dataLabelsEnabled(true)
 271. .series(arrayOf(
 272. AASeriesElement()
 273. .name("Lämpötila")
 274. .data(temperatureList.toTypedArray()),
 275. AASeriesElement()
 276. .name("Kosteus")
 277. .data(humidityList.toTypedArray()),
 278. AASeriesElement()
 279. .name("Ilmanpaine")
 280. .data(pressureList.toTypedArray())
 281. )
 282. )
 283.  
 284. binding.aaChartView.aa_drawChartWithChartModel(aaChartModel)
 285.  
 286. subscribe-koodissa:
 287.  
 288. // speedviewiä varten haetaan Float-muodossa lämpötila
 289. var temperature = item.d.get1().v.toDouble()
 290. var humidity = item.d.get3().v.toDouble()
 291.  
 292.  
 293. // poistetaan ylimenevät numerot,
 294. // ettei lista kasva isommaksi kuin 12 numeroa
 295. while(temperatureList.size >= 12) {
 296. temperatureList.removeAt(0)
 297. }
 298.  
 299. // poistetaan ylimenevät numerot,
 300. // ettei lista kasva isommaksi kuin 12 numeroa
 301. while(humidityList.size >= 12) {
 302. humidityList.removeAt(0)
 303. }
 304.  
 305.  
 306.  
 307. // lisätään lämpötila näkymään
 308. temperatureList.add(temperature)
 309. humidityList.add(humidity)
 310.  
 311.  
 312. // tehdään AAChartin data uusiksi
 313. var newArray = arrayOf(
 314. AASeriesElement()
 315. .name("Lämpötila")
 316. .data(temperatureList.toTypedArray()),
 317. AASeriesElement()
 318. .name("Kosteus")
 319. .data(humidityList.toTypedArray())
 320. )
 321.  
 322. // ajetaan binding-layeria koskevat asia UI-threadissa erikseen
 323. activity?.runOnUiThread(java.lang.Runnable {
 324. // päivitetään AAChartin data
 325. binding.aaChartView.aa_onlyRefreshTheChartDataWithChartOptionsSeriesArray(newArray, false)
 326. })
 327.  
 328. // jos haluat lisätä zoomaustuen ChartModeliin, kokeile lisätä luontivaiheessa:
 329.  
 330. .zoomType(AAChartZoomType.Y)
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement