Ledger Nano X - The secure hardware wallet
SHARE
TWEET

Untitled

a guest Apr 7th, 2020 165 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. // JanBaranskiLab3.cpp : Ten plik zawiera funkcję „main”. W nim rozpoczyna się i kończy wykonywanie programu.
 2. //
 3. #include <iostream>
 4. #include <fstream>
 5. #include <string> //funkcja stoi tego uzywa
 6. #include <regex>
 7. using namespace std;
 8. void dodaj(int* a, int* b) {
 9.     cout << "Wynik: " << *a + *b;
 10. }
 11. void odejmij(int* a, int* b, int* wynik) {
 12.     //ten wynik ma ten sam adres co zadeklarowany w linijce 56
 13.     //wszystkie zmiany, ktore tu zastosuje na tej zmiennej(wynik) beda widoczne na zewnatrz
 14.     *wynik = *a - *b;
 15. }
 16. void pomnoz(int* a, int* b) {
 17.     cout << "Wynik: " << *a * *b;
 18. }
 19. void podziel(int* a, int* b) {
 20.     if (*b != 0)
 21.         cout << "Wynik: " << (float)*a / (float)*b;
 22.     else {
 23.         cout << "Nie mozna dzielic przez 0";
 24.     }
 25. }
 26.  
 27. int main()
 28. {
 29.     string dzialanie;
 30.     while (1) {
 31.         cout<<endl << "Podaj dzialanie: ";
 32.         cin >> dzialanie;
 33.         // \\d liczba dziesietna * -ma wystapic 1 lub wiecej razy czyli np. 1 lub 34 lub 3452
 34.         // [+\\-*/] potem ma byc znak +, -, * lub /. Ten znak \\ jest tylko potrzebny zeby ten minus byl minusem
 35.         // \\d i potem znowu liczba dziesietna
 36.  
 37.         // sprawdz czy istnieje takie dopasowanie?
 38.         if (regex_match(dzialanie, regex("(\\d*[+\\-*/]\\d*)"))) {
 39.             smatch matches;
 40.  
 41.             //nawias to jedna grupa
 42.             // \\d liczba dziesietna - grupa nr. 1
 43.             // [+-/*] znak to grupa nr. 2
 44.             // \\d grupa nr. 3
 45.             if (regex_search(dzialanie, matches, regex("(\\d*)([+-/*])(\\d*)"))) {
 46.                 int a, b;
 47.                 string znak;
 48.                 //zerowa grupa to wszystko
 49.                 a = stoi(matches[1]); //pierwsza grupa: (\\d*) ; stoi - konwersja string do inta
 50.                 znak = matches[2]; //druga grupa: ([+-/*])
 51.                 b = stoi(matches[3]); //trzecia grupa: (\\d*)
 52.  
 53.                 //wysylam adres zmiennej, w funkcji bede pracowac na oryginalnych zmiennych
 54.                 // potwierdzenie na funkcji odejmij
 55.                 if (znak == "+") dodaj(&a, &b);
 56.                 else if (znak == "-") {
 57.                     int wynik = 0;
 58.                     odejmij(&a, &b, &wynik);
 59.                     // normalnie gdybym nie pracowal na oryginale wartosc wynik nie ulegla by zmianie
 60.                     cout << "Wynik: " << wynik;
 61.                 }
 62.                 else if (znak == "*") pomnoz(&a, &b);
 63.                 else if (znak == "/") podziel(&a, &b);
 64.                 else cout << "Error!";
 65.             }
 66.         }
 67.         else
 68.             cout << "Niepoprawne dane!";
 69.     }
 70. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
Top