SHARE
TWEET

Untitled

a guest May 21st, 2019 67 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. //cieniowanie_003
 2.  
 3. #include <stdlib.h>
 4. #include <GL/glut.h>
 5. #include <math.h>
 6. #include <iostream>
 7. #include <string>
 8. #include <fstream>
 9.  
 10.  
 11.  
 12. using namespace std;
 13.  
 14.  
 15.  
 16. struct color
 17. {
 18.    
 19.     float a,b,c;
 20.  
 21.  
 22.        
 23.     /*
 24.     color CMYnaRGB(color &CMY){
 25.  
 26.         color RGB;
 27.         RGB.a=1-CMY.a;
 28.         RGB.b=1-CMY.b;
 29.         RGB.c=1-CMY.c;
 30.  
 31.     return RGB;
 32.  
 33.     }
 34.     */
 35. };
 36.  
 37.  
 38. class punkt{
 39.  
 40. public:
 41.  
 42.     float x,y,wartosc;
 43.     int id;
 44.     color kolor;
 45.  
 46. };
 47.  
 48.  
 49. class dane : public punkt{
 50.  
 51. public:
 52.  
 53.     punkt tab[192];
 54.     float max,min,odc,skok,przedzial;
 55.     bool paleta;
 56.  
 57.  
 58.     void wczytaj(string nazwa_pliku){
 59.  
 60.         ifstream plik;
 61.         plik.open(nazwa_pliku.c_str());
 62.         if(!plik.good())
 63.          cout << "Blad wczytywania pliku... plik nie istnieje!" << endl;
 64.         else{
 65.             for(int i = 0; i<192; i++){
 66.                 plik>>tab[i].x;
 67.                 plik>>tab[i].y;
 68.                 plik>>tab[i].wartosc;
 69.                 tab[i].id=i;
 70.             }
 71.            
 72.             plik.close();
 73.         }
 74.     }
 75.  
 76.         void MaxMin(){
 77.  
 78.             min=10000,max=0;
 79.             for(int i=0;i<192;i++)
 80.             {
 81.                 if(tab[i].wartosc<min)
 82.                     min=tab[i].wartosc;
 83.                 if(tab[i].wartosc>max)
 84.                     max=tab[i].wartosc;
 85.             }
 86.  
 87.             przedzial=max-min;
 88.             skok=przedzial/100;
 89.    
 90.         }
 91.  
 92.  
 93.         void PrzypiszKolor(){
 94.  
 95.     float podzial;
 96.     podzial=(max-min)/4;
 97.    
 98.     float a,b;
 99.     a=min;
 100.     b=min+skok;
 101.     float x=0.0,y=0.0,z=1.0;
 102.  
 103.     for(int j=0;j<=100;j++)
 104.     {
 105.     for(int i=0;i<192;i++)
 106.     {
 107.         if(tab[i].wartosc>=a && tab[i].wartosc<=b)
 108.         {
 109.             tab[i].kolor.a=x;
 110.             tab[i].kolor.b=y;
 111.             tab[i].kolor.c=z;
 112.         }
 113.     }
 114.         if(j<25)
 115.         {
 116.             y+=0.04;
 117.         }
 118.  
 119.         if(j>=25&&j<50)
 120.         {
 121.             z-=0.04;
 122.         }
 123.  
 124.         if(j>=50&&j<75)
 125.         {
 126.             x+=0.04;
 127.         }
 128.         if(j>=75&&j<100)
 129.         {
 130.             y-=0.04;
 131.         }
 132.    
 133.  
 134.         a=b;
 135.         b+=skok;
 136.         if(j==99)
 137.             {b+=10;
 138.             x=0;}
 139.     }
 140.  
 141.  
 142.     for (int i=0;i<192;i++)
 143.   {
 144.       tab[i].x/=10;
 145.       tab[i].y/=100;
 146.       tab[i].wartosc=-tab[i].wartosc;
 147.   }
 148.  
 149. }
 150.         void Rysuj(){
 151.  
 152.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 153.    
 154.     glVertex2f(-1,0.2);
 155.    
 156.     glVertex2f(-1,0);
 157.    
 158.    
 159.     glVertex2f(0,0.2);
 160.     glVertex2f(0,0);
 161.    
 162.     glEnd();
 163.  
 164.     glEnable( GL_BLEND );
 165.     glBlendFunc( GL_ONE, GL_ONE );
 166.  
 167.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 168.    
 169.     glColor3f(0.3,0.0,0.7); glVertex2f(-0.7,0.);
 170.    
 171.     glColor3f(0.3,0.0,0.7); glVertex2f(-0.7,0);
 172.    
 173.    
 174.     glColor3f(0.3,0.0,0.7); glVertex2f(0,0.7);
 175.     glColor3f(0.3,0.0,0.7); glVertex2f(0,0);
 176.    
 177.     glEnd();
 178.    
 179.  
 180.  
 181.    
 182.  
 183.     for(int i=0;i<31;i++)
 184.     {
 185.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 186.     glColor3f(tab[i].kolor.a,tab[i].kolor.b,tab[i].kolor.c);            glVertex2f(tab[i].x,tab[i].y);
 187.    
 188.     glColor3f(tab[i+1].kolor.a,tab[i+1].kolor.b,tab[i+1].kolor.c);  glVertex2f(tab[i+1].x,tab[i+1].y);
 189.    
 190.     glColor3f(tab[i+32].kolor.a,tab[i+32].kolor.b,tab[i+32].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+32].x,tab[i+32].y);
 191.    
 192.     glColor3f(tab[i+33].kolor.a,tab[i+33].kolor.b,tab[i+33].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+33].x,tab[i+33].y);
 193.    
 194.     glEnd();
 195.     }
 196.    
 197.     for(int i=32;i<63;i++)
 198.     {
 199.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 200.     glColor3f(tab[i].kolor.a,tab[i].kolor.b,tab[i].kolor.c);            glVertex2f(tab[i].x,tab[i].y);
 201.    
 202.     glColor3f(tab[i+1].kolor.a,tab[i+1].kolor.b,tab[i+1].kolor.c);  glVertex2f(tab[i+1].x,tab[i+1].y);
 203.    
 204.     glColor3f(tab[i+32].kolor.a,tab[i+32].kolor.b,tab[i+32].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+32].x,tab[i+32].y);
 205.    
 206.     glColor3f(tab[i+33].kolor.a,tab[i+33].kolor.b,tab[i+33].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+33].x,tab[i+33].y);
 207.    
 208.     glEnd();
 209.     }
 210.  
 211.     for(int i=64;i<95;i++)
 212.     {
 213.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 214.     glColor3f(tab[i].kolor.a,tab[i].kolor.b,tab[i].kolor.c);            glVertex2f(tab[i].x,tab[i].y);
 215.    
 216.     glColor3f(tab[i+1].kolor.a,tab[i+1].kolor.b,tab[i+1].kolor.c);  glVertex2f(tab[i+1].x,tab[i+1].y);
 217.    
 218.     glColor3f(tab[i+32].kolor.a,tab[i+32].kolor.b,tab[i+32].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+32].x,tab[i+32].y);
 219.    
 220.     glColor3f(tab[i+33].kolor.a,tab[i+33].kolor.b,tab[i+33].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+33].x,tab[i+33].y);
 221.    
 222.     glEnd();
 223.     }
 224.  
 225.     for(int i=96;i<127;i++)
 226.     {
 227.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 228.     glColor3f(tab[i].kolor.a,tab[i].kolor.b,tab[i].kolor.c);            glVertex2f(tab[i].x,tab[i].y);
 229.    
 230.     glColor3f(tab[i+1].kolor.a,tab[i+1].kolor.b,tab[i+1].kolor.c);  glVertex2f(tab[i+1].x,tab[i+1].y);
 231.    
 232.     glColor3f(tab[i+32].kolor.a,tab[i+32].kolor.b,tab[i+32].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+32].x,tab[i+32].y);
 233.    
 234.     glColor3f(tab[i+33].kolor.a,tab[i+33].kolor.b,tab[i+33].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+33].x,tab[i+33].y);
 235.    
 236.     glEnd();
 237.     }
 238.  
 239.    
 240.    
 241.     for(int i=128;i<159;i++)
 242.     {
 243.     glBegin(GL_QUAD_STRIP);
 244.     glColor3f(tab[i].kolor.a,tab[i].kolor.b,tab[i].kolor.c);            glVertex2f(tab[i].x,tab[i].y);
 245.    
 246.     glColor3f(tab[i+1].kolor.a,tab[i+1].kolor.b,tab[i+1].kolor.c);  glVertex2f(tab[i+1].x,tab[i+1].y);
 247.    
 248.     glColor3f(tab[i+32].kolor.a,tab[i+32].kolor.b,tab[i+32].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+32].x,tab[i+32].y);
 249.    
 250.     glColor3f(tab[i+33].kolor.a,tab[i+33].kolor.b,tab[i+33].kolor.c);   glVertex2f(tab[i+33].x,tab[i+33].y);
 251.    
 252.     glEnd();
 253.  
 254.  
 255.     }
 256.         }
 257.  
 258.  
 259. /*
 260.     color RGBnaCMY (){
 261.  
 262.         this->kolor.a = 1 - this->kolor.a;
 263.         this->kolor.b = 1 - this->kolor.b;
 264.         this->kolor.c = 1 - this->kolor.c;
 265.  
 266.         return this->kolor;
 267. }
 268.         void wybierz_palete(){
 269.        
 270.             cout<< "podaj czy paleta ma byc RGB(1) czy CMY(0)?" << endl;
 271.             cin>>this->paleta;
 272.             if (paleta == 0){
 273.                 for (int i = 0; i<192; i++){
 274.                     tab[i].kolor =
 275.                 }
 276.             }
 277.  
 278.         }*/
 279.  
 280. };
 281.  
 282. void Display() // funkcja generuj´┐Żca scen´┐Ż 3D
 283. {
 284.     glClearColor( 0.0, 0.0, 0.0, 1.0 ); // kolor t´┐Ża - zawarto´┐Ż´┐Ż bufora koloru
 285.    
 286.     glClear( GL_COLOR_BUFFER_BIT );     // czyszczenie bufora koloru
 287.    
 288.     glColor3f( 0.0, 1.0, 0.0 );         // kolor rysowania
 289.    
 290.     /* tu wywoluje sie wszystkie funkcje... */
 291.  
 292.     string test = "dane_testowe.txt";
 293.     dane d1;
 294.     d1.wczytaj(test);
 295.     d1.MaxMin();
 296.     //d1.wybierz_palete();
 297.     d1.PrzypiszKolor();
 298.     d1.Rysuj();
 299.  
 300.     glFlush();
 301.    
 302.     glutSwapBuffers();  // zamiana bufor´┐Żw koloru
 303. }
 304.  
 305.  
 306.  
 307.  
 308. void Reshape( int width, int height )
 309. {
 310.     Display();  // generowanie sceny 3D
 311. }
 312.  
 313.  
 314.  
 315. int main( int argc, char * argv[] )
 316. {
 317.  
 318.  
 319.    
 320.     glutInit( & argc, argv );   // inicjalizacja biblioteki GLUT
 321.    
 322.     glutInitDisplayMode( GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB );  // inicjalizacja bufora ramki
 323.    
 324.     glutInitWindowSize( 400, 400 ); // rozmiary g´┐Ż´┐Żwnego okna programu
 325.    
 326.     glutCreateWindow( "Cieniowanie | Mieszanie | Przezroczystosc" );    // utworzenie g´┐Ż´┐Żwnego okna programu
 327.    
 328.     glutDisplayFunc( Display ); // do´┐Ż´┐Żczenie funkcji generuj´┐Żcej scen´┐Ż 3D
 329.  
 330.     glutReshapeFunc( Reshape ); // do´┐Ż´┐Żczenie funkcji wywo´┐Żywanej przy zmianie rozmiaru okna
 331.    
 332.     glutMainLoop(); // wprowadzenie programu do obs´┐Żugi p´┐Żtli komunikat´┐Żw
 333.  
 334.     return 0;
 335.  
 336. }
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top