SHARE
TWEET

Untitled

a guest Jun 25th, 2019 65 Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. **************   Konfiguracja   **************
 2.  Plik z grafem                 graf.txt
 3.  Plik z wynikami pośrednimi    cooling.csv (format vector)
 4.  Plik z wynikami końcowymi     costs.txt
 5.  Temperatura początkowa        1.5
 6.  Liczba punktów startowych     1
 7.  Liczba zmian temperatury      200
 8.  Liczba prób przy danej temp.  50
 9. **********************************************
 10.  
 11.  Wczytywanie grafu z pliku 'graf.txt'... gotowe
 12.  Graf ma 42 wierzchołki i 400 krawędzi.
 13.  
 14. *****  Algorytm symulowanego odprężania (wyżarzania) *****
 15.  
 16.  Temperatura końcowa           1.06e-09
 17.  Koszt początkowego podziału   15367
 18.  Koszt ostatecznego podziału   11534
 19.  Koszt najtańszego podziału    11534
 20.  
 21.  Obliczenia trwały             84553 mikrosekundy
 22.  
 23.  
 24. ********   Algorytm Kernighana-Lina   ********
 25.  
 26.  Koszt początkowego podziału   15367
 27.  
 28. 14221
 29. 13568
 30. 13071
 31. 12230
 32. 11580
 33. 11599
 34. 11571
 35. 11675
 36. 11892
 37. 11791
 38. 11988
 39. 12155
 40. 12452
 41. 12609
 42. 13132
 43. 13377
 44. 13562
 45. 13854
 46. 14216
 47. 15126
 48. 15367
 49.  Koszt ostatecznego podziału     11571
 50.  Obliczenia trwały               3820 mikrosekund
RAW Paste Data
We use cookies for various purposes including analytics. By continuing to use Pastebin, you agree to our use of cookies as described in the Cookies Policy. OK, I Understand
 
Top