Sobky

Parkour - SK.yml

Feb 20th, 2019
220
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. Prefix: "&2&lParkour &6\u2771"
 2. Errors:
 3.     ConsoleError: "&cPríkaz je možné vykonať len prostredníctvom hráča!"
 4.     NoPermissions: "&cNie si oprávnený použiť tento príkaz!"
 5.     WrongCommandUsage: "&cZlé použitie príkazu!"
 6.  
 7.     PlayerInfo: "&cTvoje požadované údaje neboli nájdené!\n&6\u25CF &7Riešenie &6\u00BB &7Prosím, skús sa odpojiť a znovu pripojiť!"
 8.     MainLobby: "&cHlavné Lobby ešte nie je vytvorené! Prosím kontaktuj vedenie pre riešenie tohto problému!"
 9.     Map:
 10.         InError: "&cPri prepájaní nastala chyba!"
 11.         Data: "&cPožadované údaje neboli nájdené! Tvoj výsledok nemôže byť uložený!\n&6\u25CF &7Riešenie &6\u00BB &7Prosím, skús sa odpojiť a znovu pripojiť!"
 12.         Join: "&cDo tejto mapy sa nemôžeš pripojiť!"
 13.         SetUpJoin: "&cDo mapy sa nie je možné pripojiť počas SetUp módu!"
 14.         Out: "&cPre použitie tohto príkazu je nutné byť v mape!"
 15.         Full: "&cNedostatok miesta v mape &2{mapName}&c!"
 16.         Rank: "&cDo tejto mapy sa nemôžeš pripojiť!\n&6\u25CF &7Požadovaný rank &6\u00BB &2{rank} &7(&2{rankPoints} {declension_rankPoint})"
 17.         Maintenance:
 18.             Active: "&cMapa &2{mapName} &cje v údržbe! Pracujeme na jej sprístupnení!"
 19.             Under: "&cMapa &2{mapName} &cuž v údržbe je!"
 20.             Not: "&cMapa &2{mapName} &cnie je v údržbe!"
 21.             Mode: "&cNepodporovaný mód!\n&6\u25CF &7Dostupné módy &6\u00BB &2Add&7/&2Remove"
 22.             ForceLeave: "&cVynútené opustenie mapy &2{mapName} &cz dôvody nasadenia údržby!"
 23.             Location: "&cMapa &2{mapName} &cvyžaduje byť stále v údržbe!\n&6\u25CF &3Štart &7alebo &3Cieľ &7pozícia chýba! Alebo oboje!"
 24.         Commands: "&cPoužívanie príkazov počas hrania nie je povolené!"
 25.         Fall: "&cSpadol si! Bol si presunutý na poslednú uloženú pozíciu!"
 26.         SetUp:
 27.             Active: "&cTento príkaz nie je možné znovu použiť počas aktívného &2SetUp &cmódu!"
 28.             Map: "&cTento príkaz nie je možné použiť počas hrania!"
 29.         Creation:
 30.             Name: "&cZvolené meno obsahuje nepovolené znaky!\n&6\u25CF &7Povolené znaky &6\u00BB &2[a-zA-Z0-9_]"
 31.             Exist: "&cMapa &2{mapName} &cuž existuje!"
 32.             NotExist: "&cMapa &2{mapName} &cneexistuje!"
 33.             Maintenance: "&cMapa &2{mapName} &cnie je v údržbe! Nie je možné vykonať tento príkaz!\n&6\u25CF &7Ak si praješ zmeniť nastavenia mapy, musíš jej nastaviť mód údržby!"
 34.             Exception:
 35.                 Create: "&cPri vytváraní súboru nastala chyba!"
 36.                 Array: "&cPoradie &2{order} &cje mimo povolený rozsah!"
 37.                 NullPointer: "&cPri vykonávaní príkazu nastala chyba!"
 38.         ListOrdering: "&cZoznam nemôže byť zobrazený! Kategória ani Obtiažnosť neobsahujú hodnotu &2{value}!"
 39.     Primitive:
 40.         Integer: "&cVložená hodnota &7(&2{value}&7) &cnie je číslo!"
 41.         Array: "&cVložená hodnota &7(&2{value}&7) &cje mimo požadovaný rozsah!"
 42.     Enum:
 43.         MapCategory: "&cKategória &2{category} &cneexistuje!"
 44.         CardinalPoint: "&cBod svetovej strany &2{CP} &cneexistuje!"
 45.     ArmorStand:
 46.         Find: "&cNemožno nájsť ArmorStand v tvojom dosahu!"
 47.         State: "&cNepodporovaný mód!"
 48.     Reload:
 49.         Language:
 50.             Mode: "&cNepodporovaný mód!\n&6\u25CF &7Dostupné módy &6\u00BB &2Reset&7/&2Current"
 51.         Mode: "&cNepodporovaný mód!\n&6\u25CF &7Dostupné módy &6\u00BB &2Map&7/&2Language&7/&2Config&7/&2All"
 52.     Stats:
 53.         Player:
 54.             Match: "&7Neplatný formát pre vyhľadávanie požadovaného hráča!\n&6\u25CF &7Vyhľadávanie v UUID formáte &6\u00BB &2U:&3UUID\n&6\u25CF &7Vyhľadávanie podľa Nicku &6\u00BB &2N:&3Nick"
 55.     SpecialEvent:
 56.         Disabled: "&2Špeciálny Event &cnie je povolený na tomto serveri!"
 57.         NoEvent: "&cŽiadny &2Špeciálny Event &cnie je dostupný!"
 58.         Running: "&cŠpeciálny Event &cpráve prebieha!"
 59.         Locked: "&cNemôžno sa pripojiť do &2Špeciálneho Eventu&c! Čas na zúšastnenie vypršal!"
 60.         Finished: "&2Špeciálny Event &csi už dokončil. Nemôžeš sa pripojiť znovu!"
 61.         EnoughPlayers: "&cNedostatok hráčov pre spustenie Špeciálneho eventu!"
 62.         Cancelled: "&cAktuálny &2Špeciálny Event &cbol zrušený! Vynútené administrátorom!"
 63. Success:
 64.     Map:
 65.         Create: "&7Mapa &2{mapName} &7úspešne vytvorená!\n&6\u25CF &7Teraz je potrebné nastaviť požadované pozície a prispôsobiť nastavenia!\n&6\u25CF &7Použi príkaz &6\u00BB &2/pa SetUp {mapName}"
 66.         Remove: "&7Mapa &2{mapName} &7úspešne odstránená!"
 67.         SetUp:
 68.             New: "&7SetUp mód pre mapu &2{mapName} &6\u00BB &aZapnutý"
 69.             Del: "&7SetUp mód pre mapu &2{mapName} &6\u00BB &cVypnutý"
 70.         Finish: "&7Prešiel si mapou &2{mapName}&7!"
 71.         Time: "&7Tvoj čas &6\u00BB &2{time}"
 72.         Leave:
 73.             Player: "&7Opustil si mapu &2{mapName}&7!"
 74.             Target: "&7Hráč &2{player} &7opustil mapu!"
 75.         Record:
 76.             Map: "&3&lGratulujeme! &7Prekonal si rekord v mape &2{mapName}&7!"
 77.             Personal: "&3&lGratulujeme! &7Prekonal si svoj osobný rekord!"
 78.         BroadCast:
 79.             Finish: "&7Hráč &2{player} &7dokončil mapu &2{mapName}&7!"
 80.             BeatRecord: "&7Hráč &2{player} &7prekonal rekord v mape &2{mapName}&7!"
 81.             Rank: "&7Hráč &2{player} &7dosiahol nový rank &2{rank}&7!"
 82.         Visibility:
 83.             Show: "&7Všetci hráči v mape boli skrytí!"
 84.             Hide: "&7Všetci hráči v mape boli odkrytí!"
 85.         SpawnPoints:
 86.             Spawn: "&7Štart mapy &2{mapName} &7úspešne uložený!"
 87.             Finish: "&7Cieľ mapy &2{mapName} &7úspešne uložený!"
 88.             CheckPoint: "&7CheckPoint &2#{order}&7 mapy &2{mapName} &7úspešne uložený!"
 89.             Leave: "&7Bod po opustení mapy &2{mapName} &7úspešne uložený!"
 90.             AfterFinish: "&7Bod po dokončení mapy &2{mapName} &7úspešne uložený!"
 91.         Maintenance:
 92.             Add: "&7Mapa &2{mapName} &7je odteraz v údržbe!"
 93.             Remove: "&7Mapa &2{mapName} &7už nie je ďalej v údržbe!"
 94.         ArmorStand:
 95.             Join: "&7Nájdený ArmorStand úspešne spojený s mapou &2{mapName}&7!"
 96.             Dais:
 97.                 Rank: "&7Stupienok &2{order}. Miesta &7pre &2RankLeaderBoard &7úspešne uložený!\n&6\u25CF &7Ak ho chceš vidieť, je potrebné znovu-načítať dáta!"
 98.                 Map: "&7Stupienok &2{order}. Miesta &7mapy &2{mapName} &7úspešne uložený!\n&6\u25CF &7Ak ho chceš vidieť, je potrebné znovu-načítať mapu!"
 99.             Banner:
 100.                 Rank: "&7Banner pre &2RankLeaderBoard &7úspešne uložený!\n&6\u25CF &7Ak ho chceš vidieť, je potrebné znovu-načítať dáta!"
 101.                 Map: "&7Banner mapy &2{mapName} &7úspešne uložený!\n&6\u25CF &7Ak ho chceš vidieť, je potrebné znovu-načítať mapu!"
 102.             Personal: "&7Pozícia pre zobrazovanie &7Osobných štatistík &7úspešne uložená!"
 103.     Sign:
 104.         Create: "&7Ceduľka úspešne vytvorená!"
 105.         Destroy: "&7Ceduľka úspešne odstránená!"
 106.     Reload:
 107.         Map: "&7Mapa &2{mapName} &7úspešne znovu-načítaná!"
 108.         Language:
 109.             Reset: "&7Jazyk úspešne resetovaný!"
 110.             Current: "&7Jazyk úspešne znovu-načítaný!"
 111.         Config: "&7Config a základné dáta úspešne znovu-načítané!"
 112.         All: "&7Plugin úspešne znovu-načítaný!"
 113.     LobbyBoard:
 114.         Show: "&7LobbyBoard bola odkrytá!"
 115.         Hide: "&7LobbyBoard bola skrytá!"
 116.     Stats:
 117.         Map:
 118.             Reset:
 119.                 Start: "&7Začínam odstraňovať štatistiky mapy &2{mapName}&7!"
 120.                 Map: "&6\u25CF &7Záznamy mapy odstránené!"
 121.                 CheckPoint: "&6\u25CF &7Záznamy CheckPointov odstránené!"
 122.                 End: "&6\u25CF &7Odstraňovanie štatistík mapy &2{mapName} &7dokončené!"
 123.         Player:
 124.             Reset:
 125.                 All: "&7Štatistiky hráča &2{player} &7boli odstránené!"
 126.                 Map: "&7Štatistiky hráča &2{player} &7z mapy &2{mapName} &7boli odstránené!"
 127.                 RankPoints:
 128.                     Player: "&cTvoje RankPoints boli resetované!"
 129.                     Sender: "&7RankPoints hráča &2{player} &7boli resetované!"
 130.     MainLobby: "&7MainLobby pozícia úspešne nastavená!"
 131.     Info:
 132.         Player:
 133.        - "&2&lParkour &6\u2771 &7Základné príkazy"
 134.         - "&6\u25CF &7Pripojenie do mapy &6\u00BB &3/Parkour Join <MapName>"
 135.         - "&6\u25CF &7Opustenie mapy &6\u00BB &3/Parkour Leave"
 136.         - "&6\u25CF &7Zoznam máp &6\u00BB &3/Parkour List [Category]"
 137.         - "&6\u25CF &7Pripojenie do eventu &6\u00BB &3/Parkour Event"
 138.         - "&6\u25CF &c&lRADA &6\u00BB &7Použi &3Tab &7pre rýchlejšie dokončenie príkazu"
 139.         Admin:
 140.        - "&2&lParkour &6\u2771 &7Základné príkazy pre adminov"
 141.         - "&6\u25CF &7Vytvoriť mapu &6\u00BB &3/Parkour CreateMap <MapName>"
 142.         - "&6\u25CF &7Odstrániť mapu &6\u00BB &3/Parkour RemoveMap <MapName>"
 143.         - "&6\u25CF &7Údržba &6\u00BB &3/Parkour Maintenance Add/Remove <MapName>"
 144.         - "&6\u25CF &7SetUp mód &6\u00BB &3/Parkour SetUp <MapName>"
 145.         - "&6\u25CF &7Nastavenia mapy &6\u00BB &3/Parkour Settings <MapName>"
 146.         - "&6\u25CF &c&lRADA &6\u00BB &7Použi &3Tab &7pre rýchlejšie dokončenie príkazu"
 147.         - "&6\u25CF &c&lRADA &6\u00BB &7Viac príkazov nájdeš na wiki o plugine"
 148.     SpecialEvent:
 149.         Start: "&2Špeciálny Event &7práve začal!\n&6\u25CF &7Máš &2{seconds} {declension_second} &7na to, aby si sa pripojil!\n&6\u25CF &7Použi príkaz &6\u00BB &2/pa event"
 150.         Running: "&2Špeciálny Event &7práve prebieha!\n&6\u25CF &2Poponáhľaj sa! &7Pripoj sa do eventu!\n&6\u25CF &7Použi príkaz &6\u00BB &2/pa event"
 151.         NextStart: "&7Ďalší &2Špeciálny Event &&za &2{minutes} {declension_minute}&7!"
 152.         TimedOut: "&7Čas na pripojenie do &2Špeciálneho Eventu &7vypršal!"
 153. Holograms:
 154.     Map:
 155.         Start:
 156.        - "&6&lŠtart"
 157.         PreStart:
 158.             Maintenance:
 159.            - "&2&l{mapName}"
 160.             - ""
 161.             - "&c&lÚdržba"
 162.             PreStart:
 163.            - "&2&l{mapName}"
 164.             - ""
 165.             - "&6&lŠtart"
 166.             - ""
 167.             - "&7Požadovaný rank &6\u00BB &3{rank}"
 168.             - ""
 169.             - "&7Vkroč na blok nižšie!"
 170.         CheckPoint:
 171.        - "&6&lCheckPoint &2&l#{order}"
 172.         Finish:
 173.        - "&6&lCieľ"
 174.     Join:
 175.         Maintenance:
 176.        - "&2&l{mapName}"
 177.         - "&c&lÚdržba"
 178.         Join:
 179.        - "&2&l{mapName}"
 180.         - "&6{online} Online&7/&6{max} Max"
 181.         - ""
 182.         - "&7Požadovaný rank &6\u00BB &3{rank}"
 183.         - ""
 184.         - "&7Klikni pre pripojenie"
 185.     LeaderBoard:
 186.         MAP:
 187.             Banner:
 188.                 Line: "&2{position}. &3{player} &7\u00BB &3{time}"
 189.                 Header:
 190.                - "&6&l{mapName}"
 191.                 - ""
 192.                 Banner:
 193.                - "{record}"
 194.                 Error: "- - -"
 195.             Dais:
 196.                 Header:
 197.                - "&6&l{mapName}"
 198.                 ArmorStand:
 199.                - "&2&l{order}{suffix} Miesto"
 200.                 - "&6{player}"
 201.                 - "&6{time}"
 202.                 Error: "- - -"
 203.         RANK:
 204.             Banner:
 205.                 Line: "&2{position}. &3{player} &7\u00BB  &3{rank} &7| &3{rankPoints} {declension_rankPoint}"
 206.                 Header:
 207.                - "&6&lRank LeaderBoard"
 208.                 - ""
 209.                 Banner:
 210.                - "{record}"
 211.                 Error: "- - -"
 212.             Dais:
 213.                 Header:
 214.                - "&6&lRank LeaderBoard"
 215.                 ArmorStand:
 216.                - "&2&l{order}{suffix} Miesto"
 217.                 - "&6{player} &7| &6{rank}"
 218.                 - "&6{rankPoints} {declension_rankPoint}"
 219.                 Error: "- - -"
 220.     Personal:
 221.    - "&6&lOsobné štatistiky"
 222.     - ""
 223.     - ""
 224.     - "&2&lRank"
 225.     - "&3{rank} &2\u25CF &3{rankPoints}&7/&3{requiredRankPoints} {declension_rankPoint}"
 226.     - ""
 227.     - "&6&lDnešný progres"
 228.     - "&3{finishedMaps} {declension_finish}&7/&3{allMaps} {declension_map}"
 229.     - ""
 230.     - "&2&lObľúbená mapa"
 231.     - "&3{favouriteMap} &2\u25CF &3{favouriteTime} &2\u25CF &3{completion} {declension_pass}"
 232.     - ""
 233.     - "&6&lOsobný rekord"
 234.     - "&3{fastestMap} &6\u25CF &3{fastestTime}"
 235. Declension:
 236.     Position:
 237.         First: "."
 238.         Second: "."
 239.         Third: "."
 240.         Other: "."
 241.     Time:
 242.         Second:
 243.             ONE: "Sekunda"
 244.             FROM_TWO_TO_FOUR: "Sekúnd"
 245.             ZERO_AND_MORE_THAN_FIVE: "Sekúnd"
 246.         Minute:
 247.             ONE: "Minúta"
 248.             FROM_TWO_TO_FOUR: "Minúty"
 249.             ZERO_AND_MORE_THAN_FIVE: "Minút"
 250.         Hour:
 251.             ONE: "Hodina"
 252.             FROM_TWO_TO_FOUR: "Hodiny"
 253.             ZERO_AND_MORE_THAN_FIVE: "Hodín"
 254.     RankPoint:
 255.         ONE: "RankPoint"
 256.         FROM_TWO_TO_FOUR: "RankPointy"
 257.         ZERO_AND_MORE_THAN_FIVE: "RankPointov"
 258.     Map:
 259.         ONE: "Mapa"
 260.         FROM_TWO_TO_FOUR: "Mapy"
 261.         ZERO_AND_MORE_THAN_FIVE: "Máp"
 262.     Pass:
 263.         ONE: "Dokončenie"
 264.         FROM_TWO_TO_FOUR: "Dokončenia"
 265.         ZERO_AND_MORE_THAN_FIVE: "Dokončení"
 266.     Finish:
 267.         ONE: "Prejdenie"
 268.         FROM_TWO_TO_FOUR: "Prejdenia"
 269.         ZERO_AND_MORE_THAN_FIVE: "Prejdení"
 270. Titles:
 271.     Map:
 272.         Join:
 273.             Title: "&2&lParkour"
 274.             SubTitle: "&7Pripojil si sa do mapy &2{mapName}&7!"
 275.         CheckPoint:
 276.             Title: "&2&lCheckPoint"
 277.             SubTitle: "&7Tvoj nový záchranný bod!"
 278.         Finish:
 279.             Title: "&2&lParkour"
 280.             SubTitle: "&7Prešiel si mapou &2{mapName}&7!"
 281.         Rank:
 282.             Title: "&e&lGratulujeme"
 283.             SubTitle: "&7Dosiahol si nový rank &2{rank}&7!"
 284.     Bungee:
 285.         Join:
 286.             Title: "&2&lParkour"
 287.             SubTitle: "&7Vitaj v Parkour Lobby!"
 288.     SpecialEvent:
 289.         Start:
 290.             Title: "&2&lŠpeciálny Event"
 291.             SubTitle: "&7Pripoj sa &6\u00BB &2/pa event"
 292. ActionBar:
 293.     Map: "&2\u00BB &6&l{time} &2\u00AB"
 294. BossBar:
 295.     MeanTime:
 296.         GLOBAL_BEST: "&2&lDarí sa ti výborne! &7&lLen tak ďalej."
 297.         REACHABLE: "&6&lMinimálna strata! &7&lStále máš šancu! &6&lPoď!"
 298.         WRONG: "&4&lNa rekord mapy to už bohužiaľ nebude!"
 299.     ParkourSpecialEvent:
 300.         TIMER: "&7&lPripoj sa do &2&lŠpeciálneho eventu &7&l| &6&l{time}&7&ls"
 301. Signs:
 302.     Join:
 303.         1: "&2&lParkour"
 304.         2: "&0{mapName}"
 305.         3: "&8[&3{online}&8/&3{max}&8]"
 306.         4:
 307.             Join: "&2---Klikni---"
 308.             Maintenance: "&c&lÚdržba"
 309. ScoreBoard:
 310.     MapBoard:
 311.         HeadName: "&6&lParkour"
 312.         Lines:
 313.             STATIC:
 314.                 15: "&2&lMapa"
 315.                 13: "&d"
 316.                 12: "&6&lRekord mapy"
 317.                 9: "&c"
 318.                 8: "&2&lTvoj rekord"
 319.                 6: "&b"
 320.                 5: "&6&lCheckPointy"
 321.                 3: "&a"
 322.                 2: "&2&lPády"
 323.             DYNAMIC:
 324.                 14:
 325.                     ENTRY: "&a&b"
 326.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{mapName}"
 327.                 11:
 328.                     ENTRY: "&b&c"
 329.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{globalPlayer}"
 330.                 10:
 331.                     ENTRY: "&c&d"
 332.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{globalTime}"
 333.                 7:
 334.                     ENTRY: "&d&e"
 335.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{personalTime}"
 336.                 4:
 337.                     ENTRY: "&e&f"
 338.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{CHP}&6/&7{MaxCHP}"
 339.                 1:
 340.                     ENTRY: "&f&a"
 341.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{falls}"
 342.         Errors:
 343.             Chars: "&c\u25CF &cChyba"
 344.             MapPlayer: "Nikto"
 345.             PersonalTime: "Žiadny"
 346.     LobbyBoard:
 347.         HeadName: "&6&lParkour - Global"
 348.         Lines:
 349.             STATIC:
 350.                 15: "&2&lRank"
 351.                 12: "&d"
 352.                 11: "&6&lDnešný pokrok"
 353.                 9: "&c"
 354.                 8: "&2&lObľúbená mapa"
 355.                 4: "&b"
 356.                 3: "&6&lOsobný rekord"
 357.             DYNAMIC:
 358.                 14:
 359.                     ENTRY: "&1&2"
 360.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{rank}"
 361.                 13:
 362.                     ENTRY: "&2&3"
 363.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{rankPoints}&2/&7{requiredRankPoints} RP"
 364.                 10:
 365.                     ENTRY: "&3&4"
 366.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{finishedMaps} {declension_finish}&6/&7{allMaps} {declension_map}"
 367.                 7:
 368.                     ENTRY: "&4&5"
 369.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{favouriteMap}"
 370.                 6:
 371.                     ENTRY: "&5&6"
 372.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{favouriteTime}"
 373.                 5:
 374.                     ENTRY: "&6&7"
 375.                     CONTENT: "&2\u25CF &7{completion} {declension_pass}"
 376.                 2:
 377.                     ENTRY: "&7&8"
 378.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{fastestMap}"
 379.                 1:
 380.                     ENTRY: "&8&9"
 381.                     CONTENT: "&6\u25CF &7{fastestTime}"
 382.         Errors:
 383.             Chars: "&c\u25CF &cChyba"
 384.             Rank: "Max"
 385.             Map: "Žiadna"
 386.             Time: "Žiadny"
 387.             Completion: "0"
 388.  
 389. MapDifficulty:
 390.     NONE: "Žiadna"
 391.     EXTRA_EASY: "Extra Ľahká"
 392.     EASY: "Ľahká"
 393.     MEDIUM: "Stredná"
 394.     HARD: "Ťažká"
 395.     EXTRA_HARD: "Extra Ťažká"
 396. MapCategory:
 397.     NONE: "Žiadna"
 398.     SUMMER: "Letná"
 399.     WINTER: "Zimná"
 400.     LAVA: "Lávová"
 401.     WATER: "Vodná"
 402.     AIR: "Vzdušná"
 403.     JUNGLE: "Džungľová"
 404.     DESERT: "Púštna"
 405.     FOREST: "Lesná"
 406.     MINE: "Banícka"
 407.     SPEED: "Rýchlostná"
 408.     ALL: "Všetky"
 409. Rank:
 410.     NONE: "Žiadny"
 411.     FLEA: "Flea"
 412.     FROG_HOPPER: "FrogHopper"
 413.     GRASS_HOPPER: "GrassHopper"
 414.     SPIDER: "Spider"
 415.     KANGAROO_RAT: "KangarooRat"
 416.     FROG: "Frog"
 417.     SQUIRREL: "Squirrel"
 418.     RABBIT: "Rabbit"
 419.     HARE: "Hare"
 420.     LEMUR: "Lemur"
 421.     CAT: "Cat"
 422.     MONKEY: "Monkey"
 423.     IMPALA: "Impala"
 424.     KLIPSPRINGER: "Klipspringer"
 425.     MOUNTAIN_GOAT: "MountainGoat"
 426.     KANGAROO: "Kangaroo"
 427.     MASTER: "Master"
 428.     JUMPING_PRINCE: "JumpingPrice"
 429.     JUMPING_KING: "JumpingKing"
 430. HotBar:
 431.     Map:
 432.         Respawn:
 433.             HeadName: "&6&lRespawn &7(Klikni pravým)"
 434.             Lore: []
 435.         List:
 436.             HeadName: "&6&lZoznam máp &7(Klikni pravým)"
 437.             Lore: []
 438.         Restart:
 439.             HeadName: "&6&lZačať znovu &7(Klikni pravým)"
 440.             Lore: []
 441.         Visibility_Show:
 442.             HeadName: "&6&lSkryť hráčov &7(Klikni pravým)"
 443.             Lore: []
 444.         Visibility_Hide:
 445.             HeadName: "&6&lOdkryť hráčov &7(Klikni pravým)"
 446.             Lore: []
 447.         Leave:
 448.             HeadName: "&6&lOpustiť mapu &7(Klikni pravým)"
 449.             Lore: []
 450.     Lobby:
 451.         List:
 452.             HeadName: "&6&lZoznam máp &7(Klikni pravým)"
 453.             Lore: []
 454.         Lobby:
 455.             HeadName: "&6&lSpäť do Lobby &7(Klikni pravým)"
 456.             Lore: []
 457.         LobbyBoard_Show:
 458.             HeadName: "&6&lOdkryť LobbyBoard &7(Klikni pravým)"
 459.             Lore: []
 460.         LobbyBoard_Hide:
 461.             HeadName: "&6&lSkryť LobbyBoard &7(Klikni pravým)"
 462.             Lore: []
 463.     SetUp:
 464.         Spawn:
 465.             HeadName: "&6&lNastaviť štart &7(Klikni pravým)"
 466.             Lore: []
 467.         CheckPoint:
 468.             HeadName: "&6&lPridať CheckPoint &7(Klikni pravým)"
 469.             Lore: []
 470.         Finish:
 471.             HeadName: "&6&lNastaviť cieľ &7(Klikni pravým)"
 472.             Lore: []
 473.         Settings:
 474.             HeadName: "&6&lOtvoriť nastavenia &7(Klikni pravým)"
 475.             Lore: []
 476.         Quit:
 477.             HeadName: "&6&lUkončiť mód &7(Klikni pravým)"
 478.             Lore: []
 479. GUI:
 480.     Common:
 481.         Pagination:
 482.             Items:
 483.                 NO_PREV_PAGE:
 484.                     HeadName: "&6&lŽiadna predchádzajúca strana"
 485.                     Lore: []
 486.                 NO_NEXT_PAGE:
 487.                     HeadName: "&6&lŽiadna nasledujúca strana"
 488.                     Lore: []
 489.                 FIRST_PAGE:
 490.                     HeadName: "&6&lPrvá strana &2&l#1"
 491.                     Lore: []
 492.                 PREV_PAGE:
 493.                     HeadName: "&6&lPredchádzajúca strana &2&l#{page}"
 494.                     Lore: []
 495.                 NEXT_PAGE:
 496.                     HeadName: "&6&lNasledujúca strana &2&l#{page}"
 497.                     Lore: []
 498.                 LAST_PAGE:
 499.                     HeadName: "&6&lPosledná strana &2&l#{page}"
 500.                     Lore: []
 501.         Sub:
 502.             Items:
 503.                  SAVE:
 504.                     Enable:
 505.                         HeadName: "&2&lUložiť"
 506.                         Lore:
 507.                        - "&6\u25CF &7Klikni pre uloženie zvolenej hodnoty!"
 508.                     Disable:
 509.                         HeadName: "&2&lUložiť"
 510.                         Lore:
 511.                        - "&6\u25CF &7Nemožné uložiť!"
 512.                  BACK:
 513.                     HeadName: "&2&lSpäť"
 514.                     Lore: []
 515.         Empty:
 516.             Items:
 517.                  EMPTY:
 518.                     HeadName: " "
 519.                     Lore: []
 520.     CategoryGUI:
 521.         InventoryName: "&1&lKategórie"
 522.         Items:
 523.             SUMMER:
 524.                 HeadName: "&2&lLetná"
 525.                 Lore:
 526.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 527.             WINTER:
 528.                 HeadName: "&2&lZimná"
 529.                 Lore:
 530.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 531.             LAVA:
 532.                 HeadName: "&2&lLávová"
 533.                 Lore:
 534.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 535.             WATER:
 536.                 HeadName: "&2&lVodná"
 537.                 Lore:
 538.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 539.             JUNGLE:
 540.                 HeadName: "&2&lDžungľová"
 541.                 Lore:
 542.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 543.             DESERT:
 544.                 HeadName: "&2&lPúštna"
 545.                 Lore:
 546.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 547.             FOREST:
 548.                 HeadName: "&2&lLesná"
 549.                 Lore:
 550.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 551.             MINE:
 552.                 HeadName: "&2&lBanícka"
 553.                 Lore:
 554.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 555.             AIR:
 556.                 HeadName: "&2&lVzdušná"
 557.                 Lore:
 558.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 559.             SPEED:
 560.                 HeadName: "&2&lRýchlostná"
 561.                 Lore:
 562.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 563.             ALL:
 564.                 HeadName: "&2&lVšetky"
 565.                 Lore:
 566.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 567.     DifficultyGUI:
 568.         InventoryName: "&1&lNáročnosti"
 569.         Items:
 570.             EXTRA_EASY:
 571.                 HeadName: "&2&lExtra ľahká"
 572.                 Lore:
 573.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 574.             EASY:
 575.                 HeadName: "&2&lĽahká"
 576.                 Lore:
 577.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 578.             MEDIUM:
 579.                 HeadName: "&2&lStredná"
 580.                 Lore:
 581.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 582.             HARD:
 583.                 HeadName: "&2&lŤažká"
 584.                 Lore:
 585.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 586.             EXTRA_HARD:
 587.                 HeadName: "&2&lExtra ťažká"
 588.                 Lore:
 589.                - "&6\u25CF &7Klikni pre zobrazenie máp!"
 590.     MapGUI:
 591.         InventoryName: "&1&lZoznam máp"
 592.         Record:
 593.             Line: "  &2{position}. &3{player} &7\u00BB &3{time}"
 594.             None: "&cEšte žiadny rekord!"
 595.         Items:
 596.             Main:
 597.                 NOT_IN_MAP:
 598.                     HeadName: "&2&l{mapName}"
 599.                     Lore:
 600.                    - "&6\u25CF &7Obtiažnosť &6\u00BB &3{difficulty}"
 601.                     - ""
 602.                     - "&6\u25CF &7Kategória &6\u00BB &3{category}"
 603.                     - ""
 604.                     - "&6\u25CF &7Požadovaný rank &6\u00BB &3{rank}"
 605.                     - ""
 606.                     - "&6\u25CF &7Kapacita &6\u00BB &3{online}&7/&3{max}"
 607.                     - ""
 608.                     - "&6\u25CF &7Rekordy"
 609.                     - "{record}"
 610.                     - ""
 611.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre pripojenie do mapy!"
 612.                 IN_MAP:
 613.                     HeadName: "&2&l{mapName}"
 614.                     Lore:
 615.                    - "&6\u25CF &7Obtiažnosť &6\u00BB &3{difficulty}"
 616.                     - ""
 617.                     - "&6\u25CF &7Kategória &6\u00BB &3{category}"
 618.                     - ""
 619.                     - "&6\u25CF &7Požadovaný rank &6\u00BB &3{rank}"
 620.                     - ""
 621.                     - "&6\u25CF &7Kapacita &6\u00BB &3{online}&7/&3{max}"
 622.                     - ""
 623.                     - "&6\u25CF &7Rekordy"
 624.                     - "{record}"
 625.                     - ""
 626.                     - "&6\u25CF &cPráve v tejto mape!"
 627.                 DONE_TODAY:
 628.                     HeadName: "&2&l{mapName}"
 629.                     Lore:
 630.                    - "&6\u25CF &7Obtiažnosť &6\u00BB &3{difficulty}"
 631.                     - ""
 632.                     - "&6\u25CF &7Kategória &6\u00BB &3{category}"
 633.                     - ""
 634.                     - "&6\u25CF &7Požadovaný rank &6\u00BB &3{rank}"
 635.                     - ""
 636.                     - "&6\u25CF &7Kapacita &6\u00BB &3{online}&7/&3{max}"
 637.                     - ""
 638.                     - "&6\u25CF &7Rekordy"
 639.                     - "{record}"
 640.                     - ""
 641.                     - "&6\u25CF &c&lUPOZORNENIE &6\u00BB &7Túto mapu si už"
 642.                     - "&7dnes dokončil! &cOdmeny môzu byť nižšie!"
 643.                     - ""
 644.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre pripojenie do mapy!"
 645.             Extra:
 646.                 REPLACEMENTS:
 647.                     Category_Type: "Kategória"
 648.                     Difficulty_Type: "Obtiažnosť"
 649.                     All_Type: "Mapy"
 650.                     All_Value: "Všetky"
 651.                 INFO:
 652.                     HeadName: "&2&lZákladné príkazy"
 653.                     Lore:
 654.                    - "&6\u25CF &7Tu možeš vidieť všetky dostupné"
 655.                     - "&7mapy zo zvolenej kategórie"
 656.                     - ""
 657.                     - "&6\u25CF &7Kategória &6\u00BB &3{value}"
 658.                     - ""
 659.                     - "&6\u25CF &7Ako hrať"
 660.                     - "  &2\u2022 &7Cieľom je dosiahnuť &bKoniec mapy"
 661.                     - "  &7v čo najkratšom čase"
 662.                     - "  &2\u2022 &7Pošas dobrodružstva môžeš"
 663.                     - "  &7dosiahnúť &bCheckPointy &7alebo"
 664.                     - "  &7nájsť &bJumpBlock"
 665.                     - "  &2\u2022 &7Keď spadneš, budeš presunutý"
 666.                     - "  &7na posledný dosiahnutý &bCheckPoint"
 667.                     - "  &7alebo &bŠtart"
 668.                     - "  &2\u2022 &6Veľa šťastia :)"
 669.                     - ""
 670.                     - "&6\u25CF &7Najrýchlejších hráčov môžeš vidieť"
 671.                     - "&7pri nabehnutí na predmet reprezentujúci"
 672.                     - "&7mapu"
 673.     SettingsGUI:
 674.         InventoryName: "&1&lMapa - Nastavenia"
 675.         Items:
 676.             RequiredRank:
 677.                 HeadName: "&2&lPožadovaný rank"
 678.                 Lore:
 679.                - "&6\u25CF &7Prístupnosť od dosiahnutého ranku"
 680.                 - "&6\u25CF &7Hráč s nižším rankom sa nemôže"
 681.                 - "&7pripojiť do mapy"
 682.                 - ""
 683.                 - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 684.                 - ""
 685.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 686.             MapDifficulty:
 687.                 HeadName: "&2&lObtiažnosť"
 688.                 Lore:
 689.                - "&6\u25CF &7Aká náročná je mapa"
 690.                 - ""
 691.                 - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 692.                 - ""
 693.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 694.             MapCategory:
 695.                 HeadName: "&2&lKategória"
 696.                 Lore:
 697.                - "&6\u25CF &7Klasifikácia na základe"
 698.                 - "&7okolia mapy"
 699.                 - "&6\u25CF &7Na základe tejto hodnoty"
 700.                 - "&7je zoznam máp triedený"
 701.                 - ""
 702.                 - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 703.                 - ""
 704.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 705.             MapSpeed:
 706.                 HeadName: "&2&lRýchlosť"
 707.                 Lore:
 708.                - "&6\u25CF &7Aký rýchly bude hráčov"
 709.                 - "&3Pohyb &7v mape"
 710.                 - ""
 711.                 - "&6\u25CF &7Rýchlosť &6\u00BB &3{value}"
 712.                 - ""
 713.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 714.             YCoordinate:
 715.                 HeadName: "&2&lY Súradnica"
 716.                 Lore:
 717.                - "&6\u25CF &7Keď hráčova Y Súradnica je nižšia"
 718.                 - "&7ako tu zvolená, &3Pád &7je detekovaný"
 719.                 - ""
 720.                 - "&6\u25CF &7Y Súradnica &6\u00BB &3{value}"
 721.                 - ""
 722.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 723.             JumpPower:
 724.                 HeadName: "&2&lSila skoku"
 725.                 Lore:
 726.                - "&6\u25CF &7Ako vysoko bude hráč vynesený"
 727.                 - "&7keď stúpi na &3JumpBlock"
 728.                 - ""
 729.                 - "&6\u25CF &7Sila &6\u00BB &3{value}"
 730.                 - ""
 731.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 732.             MaxPlayers:
 733.                 HeadName: "&2&lMaximálny počet hráčov"
 734.                 Lore:
 735.                - "&6\u25CF &7Koľko hráčov sa môže nachádzať"
 736.                 - "&7v mape v rovnakom čase"
 737.                 - ""
 738.                 - "&6\u25CF &7Množstvo &6\u00BB &3{value}"
 739.                 - ""
 740.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 741.             FinishTeleport:
 742.                 HeadName: "&2&lTeleport po Cieli"
 743.                 Lore:
 744.                - "&6\u25CF &3Teleportovať &7do MainLobby"
 745.                 - "&7po dokončení mapy?"
 746.                 - ""
 747.                 - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 748.                 - ""
 749.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 750.             JumpBlock:
 751.                 HeadName: "&2&lJumpBlock"
 752.                 Lore:
 753.                - "&6\u25CF &7Blok v mape, kde po stúpení"
 754.                 - "&3Skok &7so &3Silou &7je vykonaný"
 755.                 - ""
 756.                 - "&6\u25CF &7Blok &6\u00BB &3{value}"
 757.                 - ""
 758.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 759.             FallBlock:
 760.                 HeadName: "&2&lFallBlock"
 761.                 Lore:
 762.                - "&6\u25CF &7Blok v mape, kde po stúpení"
 763.                 - "&7je detekovaný &3Pád"
 764.                 - ""
 765.                 - "&6\u25CF &7Blok &6\u00BB &3{value}"
 766.                 - ""
 767.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 768.             Potions:
 769.                 HeadName: "&2&lEfekty"
 770.                 Lore:
 771.                - "&6\u25CF &7Každá mapa môže obsahovať rôzne"
 772.                 - "&7efekty"
 773.                 - ""
 774.                 - "&6\u25CF &7Tu si môžeš vybrať, ktoré efekty"
 775.                 - "&7budú aplikované na hráča po jeho pripojení"
 776.                 - "&7do mapy"
 777.                 - ""
 778.                 - "&6\u25CF &c&lUPOZORNENIE &6\u00BB &7Dočasne nedostupné!"
 779.             MapRewarding:
 780.                 HeadName: "&2&lOdmeňovanie"
 781.                 Lore:
 782.                - "&6\u25CF &7Odmeny sú najlepší spôsob ako"
 783.                 - "&7motivovať hráčov, aby spoznávali mapy"
 784.                 - ""
 785.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre prispôsobenie!"
 786.             MapSounds:
 787.                 HeadName: "&2&lZvuky"
 788.                 Lore:
 789.                - "&6\u25CF &7Zvuky sú jednou z najzaujímavejších"
 790.                 - "&7častí celého systému pre hráčov"
 791.                 - ""
 792.                 - "&6\u25CF &7Klikni pre prispôsobenie!"
 793.     SoundGUI:
 794.         InventoryName: "&1&lMapa - Zvuky"
 795.         Items:
 796.             Main:
 797.                 Visibility_Show:
 798.                     HeadName: "&2&lViditeľnosť - Odkryť"
 799.                     Lore:
 800.                    - "&6\u25CF &7Zvuk sa prehrá, keď hráč"
 801.                     - "&3odkryje &7ostatných hráčov v mape"
 802.                     - ""
 803.                     - "&6\u25CF &7Zvuk &6\u00BB &3{value}"
 804.                     - ""
 805.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 806.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 807.                 Visibility_Hide:
 808.                     HeadName: "&2&lViditeľnosť - Skryť"
 809.                     Lore:
 810.                    - "&6\u25CF &7Zvuk sa prehrá, keď hráč"
 811.                     - "&3skryje &7ostatných hráčov v mape"
 812.                     - ""
 813.                     - "&6\u25CF &7Zvuk &6\u00BB &3{value}"
 814.                     - ""
 815.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 816.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 817.                 Start:
 818.                     HeadName: "&2&lŠtart"
 819.                     Lore:
 820.                    - "&6\u25CF &7Zvuk sa prehrá, keď sa hráč"
 821.                     - "&3pripojí &7do mapy"
 822.                     - ""
 823.                     - "&6\u25CF &7Zvuk &6\u00BB &3{value}"
 824.                     - ""
 825.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 826.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 827.                 CheckPoint:
 828.                     HeadName: "&2&lCheckPoint"
 829.                     Lore:
 830.                    - "&6\u25CF &7Zvuk sa prehrá, keď hráč"
 831.                     - "&7dosiahne &3CheckPoint &7v mape"
 832.                     - ""
 833.                     - "&6\u25CF &7Zvuk &6\u00BB &3{value}"
 834.                     - ""
 835.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 836.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 837.                 Finish:
 838.                     HeadName: "&2&lCieľ"
 839.                     Lore:
 840.                    - "&6\u25CF &7Zvuk sa prehrá, keď hráč"
 841.                     - "&3dokončí &7mapu"
 842.                     - ""
 843.                     - "&6\u25CF &7Zvuk &6\u00BB &3{value}"
 844.                     - ""
 845.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 846.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 847.                 Jump:
 848.                     HeadName: "&2&lSkok"
 849.                     Lore:
 850.                    - "&6\u25CF &7Zvuk sa prehrá pri každom stúpení na"
 851.                     - "&3JumpingBlock &7vybraný v nastaveniach"
 852.                     - ""
 853.                     - "&6\u25CF &7Zvuk &6\u00BB &3{value}"
 854.                     - ""
 855.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 856.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 857.                 Fall:
 858.                     HeadName: "&2&lPád"
 859.                     Lore:
 860.                    - "&6\u25CF &7Zvuk sa prehrá pri každom páde z"
 861.                     - "&7výšky menšej ako &33 &7bloky"
 862.                     - ""
 863.                     - "&6\u25CF &7Zvuk &6\u00BB &3{value}"
 864.                     - ""
 865.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 866.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 867.             Extra:
 868.                 INFO:
 869.                     HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 870.                     Lore:
 871.                    - "&6\u25CF &7Zvuky sú jednou z najzaujímavejších"
 872.                     - "&7častí celého systému pre hráčov"
 873.                     - ""
 874.                     - "&6\u25CF &7Zvuky sa prehrávajú keď hráč dosiahne"
 875.                     - "&7jeden z vyššie uvedených stavov"
 876.                     - ""
 877.                     - "&6\u25CF &7Je možné si vybrať z viac"
 878.                     - "&7ako &3500 &7rôznych zvukov"
 879.     RewardingGUI:
 880.         InventoryName: "&1&lMapa - Odmeňovanie"
 881.         Items:
 882.             Main:
 883.                 FIRST:
 884.                     HeadName: "&2&lPrvé dokončenie"
 885.                     Lore:
 886.                    - "&6\u25CF &7Odmeny sú dané hráčovi, keď"
 887.                     - "&7dokončí mapu prvýkrát v dni"
 888.                     - ""
 889.                     - "&6\u25CF &7Zhrnutie"
 890.                     - "  &2\u2022 &7Dostupnosť &6\u00BB &3{enabled}"
 891.                     - "  &2\u2022 &7Ekonomika &6\u00BB &3{vault}$"
 892.                     - "  &2\u2022 &7PlayerPoints &6\u00BB &3{points}"
 893.                     - "  &2\u2022 &7RankPoints &6\u00BB &3{rankPoints}"
 894.                     - "  &2\u2022 &7Príkazy &6\u00BB &3{commands}"
 895.                     - ""
 896.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 897.                 REPEATABLE:
 898.                     HeadName: "&2&lOpakované dokončenie"
 899.                     Lore:
 900.                    - "&6\u25CF &7Odmeny sú dané hráčovi, ked"
 901.                     - "&7dokončí mapu opakovane v dni"
 902.                     - ""
 903.                     - "&6\u25CF &7Zhrnutie"
 904.                     - "  &2\u2022 &7Dostupnosť &6\u00BB &3{enabled}"
 905.                     - "  &2\u2022 &7Ekonomika &6\u00BB &3{vault}$"
 906.                     - "  &2\u2022 &7PlayerPoints &6\u00BB &3{points}"
 907.                     - "  &2\u2022 &7RankPoints &6\u00BB &3{rankPoints}"
 908.                     - "  &2\u2022 &7Príkazy &6\u00BB &3{commands}"
 909.                     - ""
 910.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 911.             Extra:
 912.                 INFO:
 913.                     HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 914.                     Lore:
 915.                    - "&6\u25CF &7Odmeny sú najlepší spôsob ako"
 916.                     - "&7motivovať hráčov, aby spoznávali mapy"
 917.                     - ""
 918.                     - "&6\u25CF &7Sú dva typy odmien"
 919.                     - "  &2\u2022 &3Prvá &6\u00BB &7Všetky odmeny sú odovzdané,"
 920.                     - "  &7keď hráč dokončí mapu prvýkrat v dni"
 921.                     - "  &2\u2022 &3Opakovaná &6\u00BB &7Všetky odmeny sú odovzdané,"
 922.                     - "  &7keď hráč dokončí mapu opakovane v dni"
 923.                     - ""
 924.                     - "&6\u25CF &7Pre každú mapu môžeš nastaviť rôzne"
 925.                     - "&7množstvá &3peňazí&7, &3PlayerPoints &7alebo &3RankPoints&7."
 926.                     - "&7Taktiež môžeš nastaviť &3pokročilé príkazy"
 927.     RewardingTypeGUI:
 928.         InventoryName: "&1&lMapa - Odmeňovanie - Data"
 929.         Items:
 930.             Main:
 931.                 Enable:
 932.                     Enable:
 933.                         HeadName: "&2&lDostupnosť"
 934.                         Lore:
 935.                        - "&6\u25CF &7Prístup &6\u00BB &3{value}"
 936.                         - ""
 937.                         - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 938.                     Disable:
 939.                         HeadName: "&2&lDostupnosť"
 940.                         Lore:
 941.                        - "&6\u25CF &7Prístup &6\u00BB &3{value}"
 942.                         - ""
 943.                         - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 944.                 Vault:
 945.                     HeadName: "&2&lEkonomika"
 946.                     Lore:
 947.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}$"
 948.                     - ""
 949.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 950.                 Points:
 951.                     HeadName: "&2&lPlayerPoints"
 952.                     Lore:
 953.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 954.                     - ""
 955.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 956.                 RankPoints:
 957.                     HeadName: "&2&lRankPoints"
 958.                     Lore:
 959.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 960.                     - ""
 961.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre zmenu!"
 962.                 Commands:
 963.                     HeadName: "&2&lPríkazy"
 964.                     Lore:
 965.                    - "&6\u25CF &c&lUPOZORNENIE &6\u00BB &7Dočasne nedostupné!"
 966.             Extra:
 967.                 INFO:
 968.                     HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 969.                     Lore:
 970.                    - "&6\u25CF &7Tu môžeš zmeniť hodnoty odmien"
 971.                     - "&6\u25CF &7Všetko je veľmi jednoduché."
 972.                     - "&7Jednoducho nasleduj inštrukcie v"
 973.                     - "&7nasledujúcich okienkach"
 974.                     - ""
 975.                     - "&6\u25CF &7Typ odmeňovania &6\u00BB &3{value}"
 976.                     - ""
 977.                     - "&6\u25CF &7Význam typov"
 978.                     - "  &2\u2022 &3First &6\u00BB &7Editácia odmien"
 979.                     - "  &7z prvého dokončenia mapy v dni"
 980.                     - "  &2\u2022 &3Repeatable &6\u00BB &7Editácia odmien"
 981.                     - "  &7z opakovaného dokončenia mapy v dni"
 982.     ChangeAmountGUI:
 983.         InventoryName: "&1&lMapa - Zmena množstva"
 984.         Items:
 985.             Main:
 986.                 Decrease:
 987.                     HeadName: "&c&lZnížiť množstvo"
 988.                     Lore:
 989.                    - "&6\u25CF &7Klikni pre ubratie &3{value}&7!"
 990.                 Increase:
 991.                     HeadName: "&a&lZvýšiť množstvo"
 992.                     Lore:
 993.                    - "&6\u25CF &7Klikni pre pridanie &3{value}&7!"
 994.             Extra:
 995.                 SUMMARY:
 996.                     HeadName: "&2&lZhrnutie"
 997.                     Lore:
 998.                    - "&6\u25CF &7Množstvo &6\u00BB &3{value}"
 999.                     - ""
 1000.                     - "&6\u25CF &7Ak spravíš zmeny tejto hodnoty a"
 1001.                     - "&7chceš ju použiť, je potrebné ju uložiť!"
 1002.                 INFO:
 1003.                     HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 1004.                     Lore:
 1005.                    - "&6\u25CF &7Rýchly a ľahký spôsob ako zmeniť"
 1006.                     - "&7množstvo týkajúce sa daného stavu"
 1007.                     - ""
 1008.                     - "&6\u25CF &7Zmena sa týka &6\u00BB &3{value}"
 1009.                     - ""
 1010.                     - "&6\u25CF &7Ako manipulovať s týmto nástrojom?"
 1011.                     - "  &2\u2022 &3Zníženie množstva &6\u00BB &7Pre zníženie,"
 1012.                     - "  &7klikni na &bĽavý predmet &7(&cČervený&7)"
 1013.                     - "  &2\u2022 &3Zvýšenie množstva &6\u00BB &7Pre zvýšenie,"
 1014.                     - "  &7klikni na &bPravý predmet &7(&aZelený&7)"
 1015.                     - "  &2\u2022 &cObe akcie majú svoje limity!"
 1016.                     - "  &7Kontrola možná v &bZhrnutí"
 1017.                     - "  &2\u2022 &3Zhrnutie &6\u00BB &7Tu môžeš vidieť"
 1018.                     - "  &7výsledok vykonaných akcií"
 1019.                     - "  &2\u2022 &3Uložiť &6\u00BB &7Najdôležitejší predmet!"
 1020.                     - "  &7Ak chceš prepísať predošlé údaje s"
 1021.                     - "  &7novými vybranými, musíš kliknúť na &aUložiť"
 1022.                     - "  &2\u2022 &3Späť &6\u00BB &7Pre vrátenie sa do"
 1023.                     - "  &7predchádzajúceho okienka, klikni na &bSpäť"
 1024.                     - ""
 1025.                     - "&6\u25CF &c&lRADA &6\u00BB &7Nezabudni uložiť novú hodnotu!"
 1026.     ChangeBooleanGUI:
 1027.         InventoryName: "&1&lMapa - Zmena stavu"
 1028.         Items:
 1029.             Main:
 1030.                 Disable:
 1031.                     HeadName: "&c&lZakázať"
 1032.                     Lore:
 1033.                    - "&6\u25CF &7Klikni pre zakázanie stavu!"
 1034.                 Enable:
 1035.                     HeadName: "&a&lPovoliť"
 1036.                     Lore:
 1037.                    - "&6\u25CF &7Klikni pre povolenie stavu!"
 1038.             Extra:
 1039.                 SUMMARY:
 1040.                     Disable:
 1041.                         HeadName: "&2&lZhrnutie"
 1042.                         Lore:
 1043.                        - "&6\u25CF &7Stav &6\u00BB &3Zakázaný"
 1044.                     Enable:
 1045.                         HeadName: "&2&lZhrnutie"
 1046.                         Lore:
 1047.                        - "&6\u25CF &7Stav &6\u00BB &3Povolený"
 1048.                 INFO:
 1049.                     HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 1050.                     Lore:
 1051.                    - "&6\u25CF &7Rýchly a ľahký spôsob ako zmeniť"
 1052.                     - "&7hodnotu daných stavov"
 1053.                     - ""
 1054.                     - "&6\u25CF &7Zmena sa týka &6\u00BB &3{value}"
 1055.                     - ""
 1056.                     - "&6\u25CF &7Ako manipulovať s týmto nástrojom?"
 1057.                     - "  &2\u2022 &3Zakázanie &6\u00BB &7Pre zakázanie stavu,"
 1058.                     - "  &7klikni na &bPravý predmet &7(&cČervený&7)"
 1059.                     - "  &2\u2022 &3Povolenie &6\u00BB &7Pre povolenie stavu,"
 1060.                     - "  &7klikni na &bĽavý predmet &7(&aZelený&7)"
 1061.                     - "  &2\u2022 &3Zhrnutie &6\u00BB &7Tu môžeš vidieť"
 1062.                     - "  &7výsledok vykonaných akcií"
 1063.                     - "  &2\u2022 &3Uložiť &6\u00BB &7Najdôležitejší predmet!"
 1064.                     - "  &7Ak chceš prepísať predošlé údaje s"
 1065.                     - "  &7novými vybranými, musíš kliknúť na &aUložiť"
 1066.                     - "  &2\u2022 &3Späť &6\u00BB &7Pre vrátenie sa do"
 1067.                     - "  &7predchádzajúceho okienka, klikni na &bSpäť"
 1068.                     - ""
 1069.                     - "&6\u25CF &c&lRADA &6\u00BB &7Nezabudni uložiť novú hodnotu!"
 1070.     SelectOneGUI:
 1071.         InventoryName: "&1&lMapa - Výber jednej"
 1072.         Items:
 1073.             Main:
 1074.                 MapDifficulty:
 1075.                     HeadName: "&2&lObtiažnosť"
 1076.                     Lore:
 1077.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 1078.                     - ""
 1079.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre výber!"
 1080.                 MapCategory:
 1081.                     HeadName: "&2&lKategória"
 1082.                     Lore:
 1083.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 1084.                     - ""
 1085.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre výber!"
 1086.                 Sound:
 1087.                     HeadName: "&2&lZvuk"
 1088.                     Lore:
 1089.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 1090.                     - ""
 1091.                     - "&6\u25CF &3Ľavým &7Klikni pre zmenu!"
 1092.                     - "&6\u25CF &3Pravým &7Klikni pre prehranie zvuku!"
 1093.                 Material:
 1094.                     HeadName: "&2&lMateriál"
 1095.                     Lore:
 1096.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 1097.                     - ""
 1098.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre výber!"
 1099.                 Rank:
 1100.                     HeadName: "&2&lRank"
 1101.                     Lore:
 1102.                    - "&6\u25CF &7Hodnota &6\u00BB &3{value}"
 1103.                     - ""
 1104.                     - "&6\u25CF &7Klikni pre výber!"
 1105.             Extra:
 1106.                 INFO:
 1107.                     HeadName: "&2&lZákladné informácie"
 1108.                     Lore:
 1109.                    - "&6\u25CF &7Rýchly a ľahký spôsob ako vybrať hodnotu"
 1110.                     - "&7stavu z dostupných možností"
 1111.                     - ""
 1112.                     - "&6\u25CF &7Zmena sa týka &6\u00BB &3{value}"
 1113.                     - ""
 1114.                     - "&6\u25CF &7Ako manipulovať s týmto nástrojom?"
 1115.                     - "  &2\u2022 &3Možnosť &6\u00BB &7Pre výber možnosti z"
 1116.                     - "  &7hornej časti, jednoducho klikni na predmet."
 1117.                     - "  &cNezabudni to uložiť!"
 1118.                     - "  &2\u2022 &3Stránkovanie &6\u00BB &7Pre stránkovanie v"
 1119.                     - "  &7tomto okienku, použi &bSpodné predmety"
 1120.                     - "  &2\u2022 &3Uložiť &6\u00BB &7Najdôležitejší predmet!"
 1121.                     - "  &7Ak chceš prepísať predošlé údaje s"
 1122.                     - "  &7novými vybranými, musíš kliknúť na &aUložiť"
 1123.                     - "  &2\u2022 &3Späť &6\u00BB &7Pre vrátenie sa do"
 1124.                     - "  &7predchádzajúceho okienka, klikni na &bSpäť"
 1125.                     - ""
 1126.                     - "&6\u25CF &c&lRADA &6\u00BB &7Nezabudni uložiť novú hodnotu!"
RAW Paste Data