Guest User

Komunikácia - Arduino + PC - HW UART + MEGA COMPATIBLE

a guest
Nov 19th, 2020
138
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
 1. /*|----------------------------------------|*/
 2. /*|Projekt: UART komunikácia Arduino + PC  |*/
 3. /*|Hardvér: Arduino Uno / Nano / Mega      |*/
 4. /*|Autor: Martin Chlebovec                 |*/
 5. /*|E-mail: martinius96@gmail.com           |*/
 6. /*|Revízia: 18. November 2020              |*/
 7. /*|----------------------------------------|*/
 8.  
 9. //UPRAVIT PRE ARDUINO UNO
 10. #if defined(__AVR_ATmega328P__)
 11. int OutPut_ledArray[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7}; //piny VYSTUPU
 12. int Input_ledArray[] = {8}; //piny vstupu - INPUT
 13. int Input_PULLUP_ledArray[] = {9, 10, 11, 12, 13}; //piny INPUT - standardne HIGH (interny pullup 20kohm rezistor)
 14.  
 15.  
 16. //UPRAVIŤ PRE ARDUINO MEGA
 17. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 18. int OutPut_ledArray[] = {2, 3, 4, 5, 6, 7}; //piny VYSTUPU
 19. int Input_ledArray[] = {8}; //piny vstupu - INPUT
 20. int Input_PULLUP_ledArray[] = {9, 10, 11, 12, 13}; //piny INPUT - standardne HIGH (interny pullup 20kohm rezistor)
 21. #endif
 22. void setup() {
 23.  
 24.   for (byte i = 0; i < (sizeof(OutPut_ledArray) / sizeof(OutPut_ledArray[0])); i++) {
 25.     pinMode(OutPut_ledArray[i], OUTPUT); //nastav vsetky prvky pola na vystup
 26.     //digitalWrite(OutPut_ledArray[i], HIGH); //AK CHCEME NASTAVIT AJ NEJAKU POCIATOCNU UROVEN VYSTUPOV
 27.   }
 28.   for (byte i = 0; i < (sizeof(Input_ledArray) / sizeof(Input_ledArray[0])); i++) {
 29.     pinMode(Input_ledArray[i], INPUT); //nastav vsetky prvky pola na vstup
 30.   }
 31.  
 32.   for (byte i = 0; i < (sizeof(Input_PULLUP_ledArray) / sizeof(Input_PULLUP_ledArray[0])); i++) {
 33.     pinMode(Input_PULLUP_ledArray[i], INPUT_PULLUP); //nastav vsetky prvky pola na pullup vstup
 34.   }
 35.   Serial.begin(115200);
 36.   while (Serial.available() <= 0) {
 37.     //-----------------PRIKLAD POUZITIA-------------
 38.     //Input? --> Vypíše všetky vstupy a výstupy
 39.     //SET DCISLO HIGH --> nastaví na číslo D pinu hodnotu HIGH
 40.     //SET DCISLO LOW --> nastaví na číslo D pinu hodnotu LOW
 41.     //SET HIGH --> nastaví na vsetky vystupy HIGH
 42.     //SET LOW --> nastaví na vsetky vystupy LOW
 43.     Serial.println(F("Zadajte prikaz - Input? / SET D2 HIGH / SET D2 LOW / SET HIGH / SET LOW "));
 44.     delay(1000);
 45.   }
 46. }
 47.  
 48. void loop() {
 49.   if (Serial.available() > 0) {
 50.     String value = Serial.readStringUntil('\n');
 51.     if (value == "Input?") {
 52.       Serial.print(F("Output - "));
 53. #if defined(__AVR_ATmega328P__)
 54.       int i = 13; //POCET D GPIO
 55. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 56.       int i = 53; //POCET D GPIO
 57. #endif
 58.       while (i >= 2) {
 59.         Serial.print(digitalRead(i)); //Vypis od D13 po D2
 60.         i--;
 61.       }
 62. #if defined(__AVR_ATmega328P__)
 63.       i = 5; //POCET ANALOG VSTUPOV
 64. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 65.       i = 15; //POCET ANALOG VSTUPOV
 66. #endif
 67.       while (i >= 0) {
 68.         Serial.print(F("("));
 69.         Serial.print(analogRead(i)); //Vypis od A5 po A0
 70.         Serial.print(F(")"));
 71.         i--;
 72.       }
 73.       Serial.println();
 74.     } else if (value.startsWith("SET")) {
 75.       if (value.indexOf("D") > 0) {
 76.         String sub = value.substring(5, 7);
 77.         sub.trim(); //pri jednocifernych cislach zmaze medzeru (pri dvojcifernom cisle medzera nie je)
 78.         int cislo = sub.toInt(); //pretypovanie String --> Int, mozno cez switch overit hodnotu
 79.         if (value.indexOf("HIGH") > 0) {
 80.           switch (cislo)
 81.           {
 82.             case 2:
 83.               digitalWrite(2, HIGH);
 84.               if (digitalRead(2)) {
 85.                 Serial.println(F("D2 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 86.               } else {
 87.                 Serial.println(F("Problem, D2 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 88.               }
 89.               break;
 90.             case 3:
 91.               digitalWrite(3, HIGH);
 92.               if (digitalRead(3)) {
 93.                 Serial.println(F("D3 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 94.               } else {
 95.                 Serial.println(F("Problem, D3 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 96.               }
 97.               break;
 98.             case 4:
 99.               digitalWrite(4, HIGH);
 100.               if (digitalRead(4)) {
 101.                 Serial.println(F("D4 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 102.               } else {
 103.                 Serial.println(F("Problem, D4 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 104.               }
 105.               break;
 106.             case 5:
 107.               digitalWrite(5, HIGH);
 108.               if (digitalRead(5)) {
 109.                 Serial.println(F("D5 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 110.               } else {
 111.                 Serial.println(F("Problem, D5 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 112.               }
 113.               break;
 114.             case 6:
 115.               digitalWrite(6, HIGH);
 116.               if (digitalRead(6)) {
 117.                 Serial.println(F("D6 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 118.               } else {
 119.                 Serial.println(F("Problem, D6 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 120.               }
 121.               break;
 122.             case 7:
 123.               digitalWrite(7, HIGH);
 124.               if (digitalRead(7)) {
 125.                 Serial.println(F("D7 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 126.               } else {
 127.                 Serial.println(F("Problem, D7 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 128.               }
 129.               break;
 130.             case 8:
 131.               digitalWrite(8, HIGH);
 132.               if (digitalRead(8)) {
 133.                 Serial.println(F("D8 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 134.               } else {
 135.                 Serial.println(F("Problem, D8 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 136.               }
 137.               break;
 138.             case 9:
 139.               digitalWrite(9, HIGH);
 140.               if (digitalRead(9)) {
 141.                 Serial.println(F("D9 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 142.               } else {
 143.                 Serial.println(F("Problem, D9 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 144.               }
 145.               break;
 146.             case 10:
 147.               digitalWrite(10, HIGH);
 148.               if (digitalRead(10)) {
 149.                 Serial.println(F("D10 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 150.               } else {
 151.                 Serial.println(F("Problem, D10 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 152.               }
 153.               break;
 154.             case 11:
 155.               digitalWrite(11, HIGH);
 156.               if (digitalRead(11)) {
 157.                 Serial.println(F("D11 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 158.               } else {
 159.                 Serial.println(F("Problem, D11 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 160.               }
 161.               break;
 162.             case 12:
 163.               digitalWrite(12, HIGH);
 164.               if (digitalRead(12)) {
 165.                 Serial.println(F("D12 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 166.               } else {
 167.                 Serial.println(F("Problem, D12 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 168.               }
 169.               break;
 170.             case 13:
 171.               digitalWrite(13, HIGH);
 172.               if (digitalRead(13)) {
 173.                 Serial.println(F("D13 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 174.               } else {
 175.                 Serial.println(F("Problem, D13 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 176.               }
 177.               break;
 178. #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 179.             case 14:
 180.               digitalWrite(14, HIGH);
 181.               if (digitalRead(14)) {
 182.                 Serial.println(F("D14 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 183.               } else {
 184.                 Serial.println(F("Problem, D14 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 185.               }
 186.               break;
 187.             case 15:
 188.               digitalWrite(15, HIGH);
 189.               if (digitalRead(15)) {
 190.                 Serial.println(F("D15 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 191.               } else {
 192.                 Serial.println(F("Problem, D15 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 193.               }
 194.               break;
 195.             case 16:
 196.               digitalWrite(16, HIGH);
 197.               if (digitalRead(16)) {
 198.                 Serial.println(F("D16 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 199.               } else {
 200.                 Serial.println(F("Problem, D16 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 201.               }
 202.               break;
 203.             case 17:
 204.               digitalWrite(17, HIGH);
 205.               if (digitalRead(17)) {
 206.                 Serial.println(F("D17 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 207.               } else {
 208.                 Serial.println(F("Problem, D17 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 209.               }
 210.               break;
 211.             case 18:
 212.               digitalWrite(18, HIGH);
 213.               if (digitalRead(18)) {
 214.                 Serial.println(F("D18 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 215.               } else {
 216.                 Serial.println(F("Problem, D18 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 217.               }
 218.               break;
 219.             case 19:
 220.               digitalWrite(19, HIGH);
 221.               if (digitalRead(19)) {
 222.                 Serial.println(F("D19 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 223.               } else {
 224.                 Serial.println(F("Problem, D19 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 225.               }
 226.               break;
 227.             case 20:
 228.               digitalWrite(20, HIGH);
 229.               if (digitalRead(20)) {
 230.                 Serial.println(F("D20 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 231.               } else {
 232.                 Serial.println(F("Problem, D20 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 233.               }
 234.               break;
 235.             case 21:
 236.               digitalWrite(21, HIGH);
 237.               if (digitalRead(21)) {
 238.                 Serial.println(F("D21 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 239.               } else {
 240.                 Serial.println(F("Problem, D21 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 241.               }
 242.               break;
 243.             case 22:
 244.               digitalWrite(22, HIGH);
 245.               if (digitalRead(22)) {
 246.                 Serial.println(F("D22 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 247.               } else {
 248.                 Serial.println(F("Problem, D22 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 249.               }
 250.               break;
 251.             case 23:
 252.               digitalWrite(23, HIGH);
 253.               if (digitalRead(23)) {
 254.                 Serial.println(F("D23 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 255.               } else {
 256.                 Serial.println(F("Problem, D23 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 257.               }
 258.               break;
 259.             case 24:
 260.               digitalWrite(24, HIGH);
 261.               if (digitalRead(24)) {
 262.                 Serial.println(F("D24 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 263.               } else {
 264.                 Serial.println(F("Problem, D24 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 265.               }
 266.               break;
 267.             case 25:
 268.               digitalWrite(25, HIGH);
 269.               if (digitalRead(25)) {
 270.                 Serial.println(F("D25 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 271.               } else {
 272.                 Serial.println(F("Problem, D25 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 273.               }
 274.               break;
 275.             case 26:
 276.               digitalWrite(26, HIGH);
 277.               if (digitalRead(26)) {
 278.                 Serial.println(F("D26 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 279.               } else {
 280.                 Serial.println(F("Problem, D26 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 281.               }
 282.               break;
 283.             case 27:
 284.               digitalWrite(27, HIGH);
 285.               if (digitalRead(27)) {
 286.                 Serial.println(F("D27 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 287.               } else {
 288.                 Serial.println(F("Problem, D27 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 289.               }
 290.               break;
 291.             case 28:
 292.               digitalWrite(28, HIGH);
 293.               if (digitalRead(28)) {
 294.                 Serial.println(F("D28 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 295.               } else {
 296.                 Serial.println(F("Problem, D28 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 297.               }
 298.               break;
 299.             case 29:
 300.               digitalWrite(29, HIGH);
 301.               if (digitalRead(29)) {
 302.                 Serial.println(F("D29 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 303.               } else {
 304.                 Serial.println(F("Problem, D29 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 305.               }
 306.               break;
 307.             case 30:
 308.               digitalWrite(30, HIGH);
 309.               if (digitalRead(30)) {
 310.                 Serial.println(F("D30 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 311.               } else {
 312.                 Serial.println(F("Problem, D30 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 313.               }
 314.               break;
 315.             case 31:
 316.               digitalWrite(31, HIGH);
 317.               if (digitalRead(31)) {
 318.                 Serial.println(F("D31 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 319.               } else {
 320.                 Serial.println(F("Problem, D31 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 321.               }
 322.               break;
 323.             case 32:
 324.               digitalWrite(32, HIGH);
 325.               if (digitalRead(32)) {
 326.                 Serial.println(F("D32 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 327.               } else {
 328.                 Serial.println(F("Problem, D32 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 329.               }
 330.               break;
 331.             case 33:
 332.               digitalWrite(33, HIGH);
 333.               if (digitalRead(33)) {
 334.                 Serial.println(F("D33 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 335.               } else {
 336.                 Serial.println(F("Problem, D33 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 337.               }
 338.               break;
 339.             case 34:
 340.               digitalWrite(34, HIGH);
 341.               if (digitalRead(34)) {
 342.                 Serial.println(F("D34 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 343.               } else {
 344.                 Serial.println(F("Problem, D34 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 345.               }
 346.               break;
 347.             case 35:
 348.               digitalWrite(35, HIGH);
 349.               if (digitalRead(35)) {
 350.                 Serial.println(F("D35 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 351.               } else {
 352.                 Serial.println(F("Problem, D35 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 353.               }
 354.               break;
 355.             case 36:
 356.               digitalWrite(36, HIGH);
 357.               if (digitalRead(36)) {
 358.                 Serial.println(F("D36 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 359.               } else {
 360.                 Serial.println(F("Problem, D36 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 361.               }
 362.               break;
 363.             case 37:
 364.               digitalWrite(37, HIGH);
 365.               if (digitalRead(37)) {
 366.                 Serial.println(F("D37 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 367.               } else {
 368.                 Serial.println(F("Problem, D37 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 369.               }
 370.               break;
 371.             case 38:
 372.               digitalWrite(38, HIGH);
 373.               if (digitalRead(38)) {
 374.                 Serial.println(F("D38 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 375.               } else {
 376.                 Serial.println(F("Problem, D38 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 377.               }
 378.               break;
 379.             case 39:
 380.               digitalWrite(39, HIGH);
 381.               if (digitalRead(39)) {
 382.                 Serial.println(F("D39 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 383.               } else {
 384.                 Serial.println(F("Problem, D39 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 385.               }
 386.               break;
 387.             case 40:
 388.               digitalWrite(40, HIGH);
 389.               if (digitalRead(40)) {
 390.                 Serial.println(F("D40 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 391.               } else {
 392.                 Serial.println(F("Problem, D40 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 393.               }
 394.               break;
 395.             case 41:
 396.               digitalWrite(41, HIGH);
 397.               if (digitalRead(41)) {
 398.                 Serial.println(F("D41 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 399.               } else {
 400.                 Serial.println(F("Problem, D41 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 401.               }
 402.               break;
 403.             case 42:
 404.               digitalWrite(42, HIGH);
 405.               if (digitalRead(42)) {
 406.                 Serial.println(F("D42 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 407.               } else {
 408.                 Serial.println(F("Problem, D42 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 409.               }
 410.               break;
 411.             case 43:
 412.               digitalWrite(43, HIGH);
 413.               if (digitalRead(43)) {
 414.                 Serial.println(F("D43 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 415.               } else {
 416.                 Serial.println(F("Problem, D43 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 417.               }
 418.               break;
 419.             case 44:
 420.               digitalWrite(44, HIGH);
 421.               if (digitalRead(44)) {
 422.                 Serial.println(F("D44 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 423.               } else {
 424.                 Serial.println(F("Problem, D44 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 425.               }
 426.               break;
 427.             case 45:
 428.               digitalWrite(45, HIGH);
 429.               if (digitalRead(45)) {
 430.                 Serial.println(F("D45 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 431.               } else {
 432.                 Serial.println(F("Problem, D45 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 433.               }
 434.               break;
 435.             case 46:
 436.               digitalWrite(46, HIGH);
 437.               if (digitalRead(46)) {
 438.                 Serial.println(F("D46 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 439.               } else {
 440.                 Serial.println(F("Problem, D46 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 441.               }
 442.               break;
 443.             case 47:
 444.               digitalWrite(47, HIGH);
 445.               if (digitalRead(47)) {
 446.                 Serial.println(F("D47 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 447.               } else {
 448.                 Serial.println(F("Problem, D47 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 449.               }
 450.               break;
 451.             case 48:
 452.               digitalWrite(48, HIGH);
 453.               if (digitalRead(48)) {
 454.                 Serial.println(F("D48 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 455.               } else {
 456.                 Serial.println(F("Problem, D48 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 457.               }
 458.               break;
 459.             case 49:
 460.               digitalWrite(49, HIGH);
 461.               if (digitalRead(49)) {
 462.                 Serial.println(F("D49 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 463.               } else {
 464.                 Serial.println(F("Problem, D49 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 465.               }
 466.               break;
 467.             case 50:
 468.               digitalWrite(50, HIGH);
 469.               if (digitalRead(50)) {
 470.                 Serial.println(F("D50 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 471.               } else {
 472.                 Serial.println(F("Problem, D50 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 473.               }
 474.               break;
 475.             case 51:
 476.               digitalWrite(51, HIGH);
 477.               if (digitalRead(51)) {
 478.                 Serial.println(F("D51 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 479.               } else {
 480.                 Serial.println(F("Problem, D51 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 481.               }
 482.               break;
 483.             case 52:
 484.               digitalWrite(52, HIGH);
 485.               if (digitalRead(52)) {
 486.                 Serial.println(F("D52 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 487.               } else {
 488.                 Serial.println(F("Problem, D52 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 489.               }
 490.               break;
 491.             case 53:
 492.               digitalWrite(53, HIGH);
 493.               if (digitalRead(53)) {
 494.                 Serial.println(F("D53 nastaveny na hodnotu HIGH"));
 495.               } else {
 496.                 Serial.println(F("Problem, D53 je nastaveny ako vstup, nemozno nastavit HIGH!"));
 497.               }
 498.               break;
 499. #endif
 500.             default:  // ignore the rest
 501. #if defined(__AVR_ATmega328P__)
 502.               Serial.println(F("CHYBA, NEPODPOROVANE CISLO D PINU ( ROZSAH D2 - D13)"));
 503. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 504.               Serial.println(F("CHYBA, NEPODPOROVANE CISLO D PINU ( ROZSAH D2 - D53)"));
 505. #endif
 506.               break;
 507.           }
 508.         } else if (value.indexOf("LOW") > 0) {
 509.           switch (cislo)
 510.           {
 511.             case 2:
 512.               digitalWrite(2, LOW);
 513.               if (!digitalRead(2)) {
 514.                 Serial.println(F("D2 nastaveny na hodnotu LOW"));
 515.               } else {
 516.                 Serial.println(F("Problem, D2 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 517.               }
 518.               break;
 519.             case 3:
 520.               digitalWrite(3, LOW);
 521.               if (!digitalRead(3)) {
 522.                 Serial.println(F("D3 nastaveny na hodnotu LOW"));
 523.               } else {
 524.                 Serial.println(F("Problem, D3 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 525.               }
 526.               break;
 527.             case 4:
 528.               digitalWrite(4, LOW);
 529.               if (!digitalRead(4)) {
 530.                 Serial.println(F("D4 nastaveny na hodnotu LOW"));
 531.               } else {
 532.                 Serial.println(F("Problem, D4 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 533.               }
 534.               break;
 535.             case 5:
 536.               digitalWrite(5, LOW);
 537.               if (!digitalRead(5)) {
 538.                 Serial.println(F("D5 nastaveny na hodnotu LOW"));
 539.               } else {
 540.                 Serial.println(F("Problem, D5 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 541.               }
 542.               break;
 543.             case 6:
 544.               digitalWrite(6, LOW);
 545.               if (!digitalRead(6)) {
 546.                 Serial.println(F("D6 nastaveny na hodnotu LOW"));
 547.               } else {
 548.                 Serial.println(F("Problem, D6 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 549.               }
 550.               break;
 551.             case 7:
 552.               digitalWrite(7, LOW);
 553.               if (!digitalRead(7)) {
 554.                 Serial.println(F("D7 nastaveny na hodnotu LOW"));
 555.               } else {
 556.                 Serial.println(F("Problem, D7 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 557.               }
 558.               break;
 559.             case 8:
 560.               digitalWrite(8, LOW);
 561.               if (!digitalRead(8)) {
 562.                 Serial.println(F("D8 nastaveny na hodnotu LOW"));
 563.               } else {
 564.                 Serial.println(F("Problem, D8 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 565.               }
 566.               break;
 567.             case 9:
 568.               digitalWrite(9, LOW);
 569.               if (!digitalRead(9)) {
 570.                 Serial.println(F("D9 nastaveny na hodnotu LOW"));
 571.               } else {
 572.                 Serial.println(F("Problem, D9 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 573.               }
 574.               break;
 575.             case 10:
 576.               digitalWrite(10, LOW);
 577.               if (!digitalRead(10)) {
 578.                 Serial.println(F("D10 nastaveny na hodnotu LOW"));
 579.               } else {
 580.                 Serial.println(F("Problem, D10 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 581.               }
 582.               break;
 583.             case 11:
 584.               digitalWrite(11, LOW);
 585.               if (!digitalRead(11)) {
 586.                 Serial.println(F("D11 nastaveny na hodnotu LOW"));
 587.               } else {
 588.                 Serial.println(F("Problem, D11 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 589.               }
 590.               break;
 591.             case 12:
 592.               digitalWrite(12, LOW);
 593.               if (!digitalRead(12)) {
 594.                 Serial.println(F("D12 nastaveny na hodnotu LOW"));
 595.               } else {
 596.                 Serial.println(F("Problem, D12 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 597.               }
 598.               break;
 599.             case 13:
 600.               digitalWrite(13, LOW);
 601.               if (!digitalRead(13)) {
 602.                 Serial.println(F("D13 nastaveny na hodnotu LOW"));
 603.               } else {
 604.                 Serial.println(F("Problem, D13 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 605.               }
 606.               break;
 607. #if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 608.             case 14:
 609.               digitalWrite(14, LOW);
 610.               if (digitalRead(14)) {
 611.                 Serial.println(F("D14 nastaveny na hodnotu LOW"));
 612.               } else {
 613.                 Serial.println(F("Problem, D14 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 614.               }
 615.               break;
 616.             case 15:
 617.               digitalWrite(15, LOW);
 618.               if (digitalRead(15)) {
 619.                 Serial.println(F("D15 nastaveny na hodnotu LOW"));
 620.               } else {
 621.                 Serial.println(F("Problem, D15 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 622.               }
 623.               break;
 624.             case 16:
 625.               digitalWrite(16, LOW);
 626.               if (digitalRead(16)) {
 627.                 Serial.println(F("D16 nastaveny na hodnotu LOW"));
 628.               } else {
 629.                 Serial.println(F("Problem, D16 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 630.               }
 631.               break;
 632.             case 17:
 633.               digitalWrite(17, LOW);
 634.               if (digitalRead(17)) {
 635.                 Serial.println(F("D17 nastaveny na hodnotu LOW"));
 636.               } else {
 637.                 Serial.println(F("Problem, D17 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 638.               }
 639.               break;
 640.             case 18:
 641.               digitalWrite(18, LOW);
 642.               if (digitalRead(18)) {
 643.                 Serial.println(F("D18 nastaveny na hodnotu LOW"));
 644.               } else {
 645.                 Serial.println(F("Problem, D18 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 646.               }
 647.               break;
 648.             case 19:
 649.               digitalWrite(19, LOW);
 650.               if (digitalRead(19)) {
 651.                 Serial.println(F("D19 nastaveny na hodnotu LOW"));
 652.               } else {
 653.                 Serial.println(F("Problem, D19 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 654.               }
 655.               break;
 656.             case 20:
 657.               digitalWrite(20, LOW);
 658.               if (digitalRead(20)) {
 659.                 Serial.println(F("D20 nastaveny na hodnotu LOW"));
 660.               } else {
 661.                 Serial.println(F("Problem, D20 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 662.               }
 663.               break;
 664.             case 21:
 665.               digitalWrite(21, LOW);
 666.               if (digitalRead(21)) {
 667.                 Serial.println(F("D21 nastaveny na hodnotu LOW"));
 668.               } else {
 669.                 Serial.println(F("Problem, D21 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 670.               }
 671.               break;
 672.             case 22:
 673.               digitalWrite(22, LOW);
 674.               if (digitalRead(22)) {
 675.                 Serial.println(F("D22 nastaveny na hodnotu LOW"));
 676.               } else {
 677.                 Serial.println(F("Problem, D22 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 678.               }
 679.               break;
 680.             case 23:
 681.               digitalWrite(23, LOW);
 682.               if (digitalRead(23)) {
 683.                 Serial.println(F("D23 nastaveny na hodnotu LOW"));
 684.               } else {
 685.                 Serial.println(F("Problem, D23 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 686.               }
 687.               break;
 688.             case 24:
 689.               digitalWrite(24, LOW);
 690.               if (digitalRead(24)) {
 691.                 Serial.println(F("D24 nastaveny na hodnotu LOW"));
 692.               } else {
 693.                 Serial.println(F("Problem, D24 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 694.               }
 695.               break;
 696.             case 25:
 697.               digitalWrite(25, LOW);
 698.               if (digitalRead(25)) {
 699.                 Serial.println(F("D25 nastaveny na hodnotu LOW"));
 700.               } else {
 701.                 Serial.println(F("Problem, D25 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 702.               }
 703.               break;
 704.             case 26:
 705.               digitalWrite(26, LOW);
 706.               if (digitalRead(26)) {
 707.                 Serial.println(F("D26 nastaveny na hodnotu LOW"));
 708.               } else {
 709.                 Serial.println(F("Problem, D26 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 710.               }
 711.               break;
 712.             case 27:
 713.               digitalWrite(27, LOW);
 714.               if (digitalRead(27)) {
 715.                 Serial.println(F("D27 nastaveny na hodnotu LOW"));
 716.               } else {
 717.                 Serial.println(F("Problem, D27 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 718.               }
 719.               break;
 720.             case 28:
 721.               digitalWrite(28, LOW);
 722.               if (digitalRead(28)) {
 723.                 Serial.println(F("D28 nastaveny na hodnotu LOW"));
 724.               } else {
 725.                 Serial.println(F("Problem, D28 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 726.               }
 727.               break;
 728.             case 29:
 729.               digitalWrite(29, LOW);
 730.               if (digitalRead(29)) {
 731.                 Serial.println(F("D29 nastaveny na hodnotu LOW"));
 732.               } else {
 733.                 Serial.println(F("Problem, D29 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 734.               }
 735.               break;
 736.             case 30:
 737.               digitalWrite(30, LOW);
 738.               if (digitalRead(30)) {
 739.                 Serial.println(F("D30 nastaveny na hodnotu LOW"));
 740.               } else {
 741.                 Serial.println(F("Problem, D30 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 742.               }
 743.               break;
 744.             case 31:
 745.               digitalWrite(31, LOW);
 746.               if (digitalRead(31)) {
 747.                 Serial.println(F("D31 nastaveny na hodnotu LOW"));
 748.               } else {
 749.                 Serial.println(F("Problem, D31 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 750.               }
 751.               break;
 752.             case 32:
 753.               digitalWrite(32, LOW);
 754.               if (digitalRead(32)) {
 755.                 Serial.println(F("D32 nastaveny na hodnotu LOW"));
 756.               } else {
 757.                 Serial.println(F("Problem, D32 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 758.               }
 759.               break;
 760.             case 33:
 761.               digitalWrite(33, LOW);
 762.               if (digitalRead(33)) {
 763.                 Serial.println(F("D33 nastaveny na hodnotu LOW"));
 764.               } else {
 765.                 Serial.println(F("Problem, D33 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 766.               }
 767.               break;
 768.             case 34:
 769.               digitalWrite(34, LOW);
 770.               if (digitalRead(34)) {
 771.                 Serial.println(F("D34 nastaveny na hodnotu LOW"));
 772.               } else {
 773.                 Serial.println(F("Problem, D34 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 774.               }
 775.               break;
 776.             case 35:
 777.               digitalWrite(35, LOW);
 778.               if (digitalRead(35)) {
 779.                 Serial.println(F("D35 nastaveny na hodnotu LOW"));
 780.               } else {
 781.                 Serial.println(F("Problem, D35 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 782.               }
 783.               break;
 784.             case 36:
 785.               digitalWrite(36, LOW);
 786.               if (digitalRead(36)) {
 787.                 Serial.println(F("D36 nastaveny na hodnotu LOW"));
 788.               } else {
 789.                 Serial.println(F("Problem, D36 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 790.               }
 791.               break;
 792.             case 37:
 793.               digitalWrite(37, LOW);
 794.               if (digitalRead(37)) {
 795.                 Serial.println(F("D37 nastaveny na hodnotu LOW"));
 796.               } else {
 797.                 Serial.println(F("Problem, D37 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 798.               }
 799.               break;
 800.             case 38:
 801.               digitalWrite(38, LOW);
 802.               if (digitalRead(38)) {
 803.                 Serial.println(F("D38 nastaveny na hodnotu LOW"));
 804.               } else {
 805.                 Serial.println(F("Problem, D38 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 806.               }
 807.               break;
 808.             case 39:
 809.               digitalWrite(39, LOW);
 810.               if (digitalRead(39)) {
 811.                 Serial.println(F("D39 nastaveny na hodnotu LOW"));
 812.               } else {
 813.                 Serial.println(F("Problem, D39 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 814.               }
 815.               break;
 816.             case 40:
 817.               digitalWrite(40, LOW);
 818.               if (digitalRead(40)) {
 819.                 Serial.println(F("D40 nastaveny na hodnotu LOW"));
 820.               } else {
 821.                 Serial.println(F("Problem, D40 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 822.               }
 823.               break;
 824.             case 41:
 825.               digitalWrite(41, LOW);
 826.               if (digitalRead(41)) {
 827.                 Serial.println(F("D41 nastaveny na hodnotu LOW"));
 828.               } else {
 829.                 Serial.println(F("Problem, D41 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 830.               }
 831.               break;
 832.             case 42:
 833.               digitalWrite(42, LOW);
 834.               if (digitalRead(42)) {
 835.                 Serial.println(F("D42 nastaveny na hodnotu LOW"));
 836.               } else {
 837.                 Serial.println(F("Problem, D42 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 838.               }
 839.               break;
 840.             case 43:
 841.               digitalWrite(43, LOW);
 842.               if (digitalRead(43)) {
 843.                 Serial.println(F("D43 nastaveny na hodnotu LOW"));
 844.               } else {
 845.                 Serial.println(F("Problem, D43 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 846.               }
 847.               break;
 848.             case 44:
 849.               digitalWrite(44, LOW);
 850.               if (digitalRead(44)) {
 851.                 Serial.println(F("D44 nastaveny na hodnotu LOW"));
 852.               } else {
 853.                 Serial.println(F("Problem, D44 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 854.               }
 855.               break;
 856.             case 45:
 857.               digitalWrite(45, LOW);
 858.               if (digitalRead(45)) {
 859.                 Serial.println(F("D45 nastaveny na hodnotu LOW"));
 860.               } else {
 861.                 Serial.println(F("Problem, D45 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 862.               }
 863.               break;
 864.             case 46:
 865.               digitalWrite(46, LOW);
 866.               if (digitalRead(46)) {
 867.                 Serial.println(F("D46 nastaveny na hodnotu LOW"));
 868.               } else {
 869.                 Serial.println(F("Problem, D46 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 870.               }
 871.               break;
 872.             case 47:
 873.               digitalWrite(47, LOW);
 874.               if (digitalRead(47)) {
 875.                 Serial.println(F("D47 nastaveny na hodnotu LOW"));
 876.               } else {
 877.                 Serial.println(F("Problem, D47 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 878.               }
 879.               break;
 880.             case 48:
 881.               digitalWrite(48, LOW);
 882.               if (digitalRead(48)) {
 883.                 Serial.println(F("D48 nastaveny na hodnotu LOW"));
 884.               } else {
 885.                 Serial.println(F("Problem, D48 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 886.               }
 887.               break;
 888.             case 49:
 889.               digitalWrite(49, LOW);
 890.               if (digitalRead(49)) {
 891.                 Serial.println(F("D49 nastaveny na hodnotu LOW"));
 892.               } else {
 893.                 Serial.println(F("Problem, D49 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 894.               }
 895.               break;
 896.             case 50:
 897.               digitalWrite(50, LOW);
 898.               if (digitalRead(50)) {
 899.                 Serial.println(F("D50 nastaveny na hodnotu LOW"));
 900.               } else {
 901.                 Serial.println(F("Problem, D50 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 902.               }
 903.               break;
 904.             case 51:
 905.               digitalWrite(51, LOW);
 906.               if (digitalRead(51)) {
 907.                 Serial.println(F("D51 nastaveny na hodnotu LOW"));
 908.               } else {
 909.                 Serial.println(F("Problem, D51 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 910.               }
 911.               break;
 912.             case 52:
 913.               digitalWrite(52, LOW);
 914.               if (digitalRead(52)) {
 915.                 Serial.println(F("D52 nastaveny na hodnotu LOW"));
 916.               } else {
 917.                 Serial.println(F("Problem, D52 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 918.               }
 919.               break;
 920.             case 53:
 921.               digitalWrite(53, LOW);
 922.               if (digitalRead(53)) {
 923.                 Serial.println(F("D53 nastaveny na hodnotu LOW"));
 924.               } else {
 925.                 Serial.println(F("Problem, D53 je nastaveny ako vstup - PULLUP!"));
 926.               }
 927.               break;
 928. #endif
 929.             default:  // ignore the rest
 930. #if defined(__AVR_ATmega328P__)
 931.               Serial.println(F("CHYBA, NEPODPOROVANE CISLO D PINU ( ROZSAH D2 - D13)"));
 932. #elif defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
 933.               Serial.println(F("CHYBA, NEPODPOROVANE CISLO D PINU ( ROZSAH D2 - D53)"));
 934. #endif
 935.               break;
 936.           }
 937.         }
 938.  
 939.       } else if (value.indexOf("HIGH") > 0) {
 940.         for (byte i = 0; i < (sizeof(OutPut_ledArray) / sizeof(OutPut_ledArray[0])); i++) {
 941.           digitalWrite(OutPut_ledArray[i], HIGH);
 942.           Serial.print(F("Vystup D"));
 943.           Serial.print(OutPut_ledArray[i]);
 944.           Serial.println(F(" nastaveny na HIGH"));
 945.         }
 946.       } else if (value.indexOf("LOW") > 0) {
 947.         for (byte i = 0; i < (sizeof(OutPut_ledArray) / sizeof(OutPut_ledArray[0])); i++) {
 948.           digitalWrite(OutPut_ledArray[i], LOW);
 949.           Serial.print(F("Vystup D"));
 950.           Serial.print(OutPut_ledArray[i]);
 951.           Serial.println(F(" nastaveny na LOW"));
 952.         }
 953.       } else {
 954.         Serial.println(F("Nekompletny prikaz"));
 955.       }
 956.     }
 957.     else {
 958.       Serial.println(F("Nepodporovany prikaz"));
 959.     }
 960.   }
 961. }
RAW Paste Data